Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media laskee vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon näkymiään

Alma Media laskee vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon näkymiään

Alma Media Oyj                  Pörssitiedote                              15.4.2014 klo 9.00


ALMA MEDIA LASKEE VUODEN 2014 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMIÄÄN

Alma Median painetun sanomalehtiliiketoiminnan, erityisesti alueellisen median, liikevaihto ja tulos eivät ole kehittyneet ennakoidusti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tämän johdosta yhtiö laskee tilinpäätöstiedotteessaan 13.2.2014 antamaansa arviota sekä liikevaihdon että tuloksen kehittymisestä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Taloudellinen toimintaympäristö Suomessa on pysynyt odotettua heikompana alkuvuonna 2014. Painetun median mainonnan markkina on laskenut ennakoitua enemmän. Toimintaympäristön ja erityisesti mainonnan myynnin ennustettavuus on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa poikkeuksellisen vaikeaa.

Alma Media arvioi 13.2.2014 tilinpäätöstiedotteessaan vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan vuoden 2013 vastaavan ajanjakson tasolla tai hieman tätä alempana. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioitiin olevan välillä 9,0 – 10,5 milj. euroa.

Yhtiön uuden arvion mukaan liikevaihto ensimmäiseltä vuosipuoliskolta jää edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmäksi ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä jää alle 13.2.2014 tilinpäätöstiedotteessa arvioidun tason.

Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 151,2 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 10,1 milj. euroa.

Alma Media käynnistää ennakoitua heikomman tuloskehityksen johdosta sopeuttamistoimenpiteet Alma Aluemediassa. Yksikössä käynnistetään yt -neuvottelut, jotka koskevat suunnitelmaa hakea kustannussäästöjä. Neuvotteluiden tavoitteena on saavuttaa 1,5 milj. euron säästöt vuositasolla. Neuvotteluissa ei käsitellä työsuhteiden vähentämistä.

Lisäksi Alma Media käynnistää YT-neuvottelut konsernin taloushallinnossa, missä neuvotteluiden lähtökohtana on keskittää taloushallintopalvelut Tampereelle. YT-neuvottelut koskevat koko taloushallinnon henkilöstöä. Toiminnan muutoksen myötä voi henkilömäärä vähentyä enintään 11 henkilöllä.

Alma Media julkaisee vuoden 2014 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen 29.4.2014 klo 9.00.


ALMA MEDIA OYJ

Rauno Heinonen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Juha Nuutinen, talousjohtaja, Alma Media Oyj, puh. 010 665 3873


Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet


Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiössä työskentelee 1 965 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin kolmannes toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2013 liikevaihto oli noin 300 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi

  • Julkaistu: 15.4.2014, 11:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli