Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013: Digitaalisten palveluiden kasvu hidasti liikevaihdon laskua

Alma Median osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013: Digitaalisten palveluiden kasvu hidasti liikevaihdon laskua

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 25.10.2013 klo 9.00

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – SYYSKUULTA 2013:
DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KASVU HIDASTI LIIKEVAIHDON LASKUA

Taloudellinen kehitys heinä – syyskuussa 2013:
– Liikevaihto 71,1 (75,2) milj. euroa, laskua 4,6 %.
– Sisältöliikevaihto 29,2 (30,8) milj. euroa, laskua 5,2 % ; ilmoitusmyynnin liikevaihto 34,1 (36,1) milj. euroa, laskua 5,5 %; palveluliikevaihto 8,5 (8,4) milj. euroa, kasvua 1,4 %.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 11,4 (12,0) milj. euroa, laskua 5,2 %.
– Käyttökate 11,4 (11,3) milj. euroa, kasvua 0,6 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,8 (8,9) milj. euroa, 10,8 % (11,8 %) liikevaihdosta, laskua 12,6 %.
– Liikevoitto 7,8 (8,1) milj. euroa eli 10,8 % (10,8 %) liikevaihdosta, laskua 4,7 %.
– Katsauskauden tulos 5,9 (8,1) milj. euroa, laskua 27,1 %.
– Osakekohtainen tulos 0,07 (0,10) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi – syyskuussa 2013:
– Liikevaihto 223,0 (237,4) milj. euroa, laskua 6,1 %.
– Sisältöliikevaihto 86,6 (92,3) milj. euroa, laskua 6,2 % ; ilmoitusmyynnin liikevaihto 108,9 (118,6) milj. euroa, laskua 8,1 %; palveluliikevaihto 27,5 (26,5) milj. euroa, kasvua 3,7 %.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 27,4 (34,5) milj. euroa, laskua 20,4 %.
– Käyttökate 35,4 (29,8) milj. euroa, kasvua 18,5 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 17,8 (25,0) milj. euroa, 8,0 % (10,5 %) liikevaihdosta, laskua 28,8 %.
– Liikevoitto 22,7 (18,9) milj. euroa eli 10,2 % (8,0 %) liikevaihdosta, kasvua 19,7 %.
– Katsauskauden tulos 17,9 (15,3) milj. euroa, nousua 17,2 %.
– Osakekohtainen tulos 0,23 (0,19) euroa.

AVAINLUVUT 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012
milj. euroa 7-9 7-9   % 1-9 1-9   % 1-12
Liikevaihto 71,7 75,2 -3,5 -4,6 223,0 237,4 -14,4 -6,1 320,1
Sisältöliikevaihto 29,2 30,8 -1,6 -5,2 86,6 92,3 -5,8 -6,2 122,3
Ilmoitusmyynnin liikevaihto 34,1 36,1 -2,0 -5,5 108,9 118,6 -9,7 -8,1 160,8
Palveluliikevaihto 8,5 8,4 0,1 1,4 27,5 26,5 1,0 3,7 37,1
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 64,1 66,4 -2,3 -3,5 205,6 212,6 -7,0 -3,3 287,0
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 11,4 12,0 -0,6 -5,2 27,4 34,5 -7,0 -20,4 45,1
Käyttökate 11,4 11,3 0,1 0,6 35,4 29,8 5,5 18,5 39,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,8 8,9 -1,1 -12,6 17,8 25,0 -7,2 -28,8 33,5
% liikevaihdosta 10,8 11,8     8,0 10,5     10,5
Liikevoitto (-tappio) 7,8 8,1 -0,4 -4,7 22,7 18,9 3,7 19,7 26,5
% liikevaihdosta 10,8 10,8     10,2 8,0     8,3
Tilikauden tulos 5,9 8,1 -2,2 -27,1 17,9 15,3 2,6 17,2 17,4
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,07 0,10 -0,03 -29,1 0,23 0,19 0,03 15,8 0,22
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,07 0,10 -0,03 -28,9 0,23 0,19 0,03 16,0 0,22

Näkymät vuodelle 2013:
Talouskasvun arvioidaan Euroopassa ja erityisesti Suomessa pysyvän heikkona myös vuoden 2013 neljännellä vuosineljänneksellä. Mediamainonnan lasku ja mediakulutuksen asteittainen siirtyminen digitaalisiin kanaviin laskevat painetun median liikevaihtoa ja kannattavuutta. Alma Median digitaalisten palveluiden vahva kasvu ei vallitsevassa markkinatilanteessa vielä kokonaan riitä kattamaan painetun median myynnin laskua.
Alma Media pitää ennallaan osavuosikatsauksesssa 19.7.2013 antamansa arvion, jonka mukaan vuoden 2013 toisen vuosipuoliskon ja koko vuoden liikevaihto sekä liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laskee vuoden 2012 vastaavien ajanjaksojen tasoista. Vuoden 2012 toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 157,9 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 17,4 milj.euroa. Koko vuoden 2012 liikevaihto oli 320,1 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 33,5 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:
Alma Media suoriutui vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä odotetusti. Liikevaihdon lasku hidastui ja erityisesti yhtiön digitaaliset palvelut menestyivät hyvin. Kolmannella neljänneksellä painettujen lehtien irtonumero- ja tilausmyynti laski Suomessa edelleen ja mediamainonnan määrä pieneni 6,1 %, mikä vaikutti myös Alma Median kannattavuuteen. Alma Median digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus koko konsernin liikevaihdosta oli kolmannella neljänneksellä 28,1 %.
Digitaaliset rekrytointipalvelut, joiden osuus Alma Median liikevaihdosta oli 10,9 % kolmannella vuosineljänneksellä, tekivät edelleen hyvää tulosta erityisesti ulkomaisissa yksiköissä. Kotimaisista markkinapaikkapalveluista erityisesti Etuovi.com on onnistunut pitämään kannattavuutensa hyvällä tasolla heikosta asuntomarkkinan tilanteesta huolimatta. Alma Median lähes 5 miljoonaa kuluttajaa viikossa tavoittava verkostomainonta on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Yhtiössä kehitetään aktiivisesti digimainonnan ostamista helpottavia työkaluja.
Kattavan internet- ja mobiilisisältöjen kehitystyön johdosta Alma Media kykenee palvelemaan yleisöään entistä paremmin lehtien digitaalisissa kanavissa. Kauppalehden digitaalisen sisältömyynnin kasvu ylitti painetun median sisältömyynnin laskun kolmannella neljänneksellä. Kauppalehden digitaaliset sisältötuotot kasvoivat kolmannella neljänneksellä 22,1 % ja ilmoitusmyynti verkossa 25,7 % vertailukaudesta.
Mobiilipalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan kaikissa Alma Median palveluissa. Iltalehden mobiilisivusto on nelinkertaistanut kävijämääränsä vuoden alun jälkeen. Median mobilisoitumisen myötä yhtiössä kehitetään aktiivisesti erilaisia mobiilimainonnan ratkaisuja sekä sovelluksia lukijoille.
Alma Median uuden painokoneen tuotantovarmuus saatiin hallintaan kolmannella vuosineljänneksellä. Syyskuussa allekirjoitettiin sopimus Hämeen Sanomien painamisen siirtymisestä Tampereen painoon 1.1.2014 alkaen.
Alma Media jatkaa voimakkaasti digitaalisten palveluiden ja digiosaamisensa kasvattamista, jotta kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin ja median murrokseen pystytään vastaamaan entistäkin paremmin.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Julkistamismenettely
Alma Media Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Alma Media Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi-syyskuu 2013. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa. Osavuosikatsaus löytyy myös Alma Median verkkosivuilta osoitteesta www.almamedia.fi/sijoittajille/.

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi
Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään perjantaina 25.10.2013 klo 11.00-12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/medialle/aineistot/esitykset/.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 25.10.2013 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44(0)20 3427 1909 (osallistumiskoodi: 1913710) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/medialle/aineistot/esitykset/ (webcast).

ALMA MEDIA OYJ
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet

Alma Media lyhyesti
Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiössä työskentelee noin 1 900 ammattilaista (ilman jakajia), joista yli 20 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2012 liikevaihto oli noin 320 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 25.10.2013, 11:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli