Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012: Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, digitaalisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta jo lähes neljännes

Alma Median osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012: Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, digitaalisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta jo lähes neljännes

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 27.4.2012 klo 12.00

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2012:
YRITYSOSTOT KASVATTIVAT LIIKEVAIHTOA, DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA JO LÄHES NELJÄNNES

Taloudellinen kehitys tammi – maaliskuussa 2012:

– Liikevaihto oli 81,1 (77,1) milj. euroa, kasvua 5,2 %.  
– Levikkiliikevaihto oli 30,5 (30,7) milj. euroa, laskua 0,5 % , ilmoitusmyynnin liikevaihto 41,1 (37,7) milj. euroa, kasvua 9,0 % ja sisältö- ja palveluliikevaihto 9,6 (8,8) milj. euroa, kasvua 9,3 %.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 11,6 (11,6) milj. euroa.
– Käyttökate oli 10,7 (11,3) milj. euroa.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,5 (9,3) milj. euroa, 10,4 % (12,1 %) liikevaihdosta, laskua 9,1 %.
– Liikevoitto oli 6,0 (9,0) milj. euroa, 7,4 % (11,7 %) liikevaihdosta, laskua 33,3 %.
– Hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 5,3 milj. euroa ja liikevoitto 1,4 milj. euroa.
– Tilikauden tulos oli 2,7 (6,9) milj. euroa, laskua 60,6 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,09) euroa.

Avainluvut 2012 2011 Muutos 2011
milj. euroa 1-3 1-3 % 1-12
Liikevaihto 81,1 77,1 5,2 316,2
  Levikkiliikevaihto 30,5 30,7 -0,5 124,8
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 41,1 37,7 9,0 155,3
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 9,6 8,8 9,3 36,1
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 72,8 67,8 7,3 273,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 11,6 11,6 0,1 51,9
Käyttökate   10,7 11,3 -4,7 51,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,5 9,3 -9,1 42,9
% liikevaihdosta 10,4 12,1 13,6
Liikevoitto (-tappio) 6,0 9,0 -33,3 42,0
% liikevaihdosta 7,4 11,7 13,3
Tilikauden tulos 2,7 6,9 -60,6 30,8
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,03 0,09 -63,0 0,39
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,03 0,09 -62,9 0,39
Hankitut liiketoiminnot
Liikevaihto 5,3 0,0 0,0
Käyttökate   2,1 0,0 0,0
Liikevoitto (-tappio) 1,4 0,0 0,0

Näkymät vuodelle 2012:

Makrotalouden epävarmuus konsernin päämarkkinoilla vaikeuttaa poikkeuksellisen paljon ilmoitus- ja levikkiliikevaihtojen kehityksen ennustamista. Digitaalisten palveluiden odotetaan edelleen kasvattavan osuuttaan mediamarkkinasta.  Alma Media ennakoi, että vuoden 2012 alusta voimaan tullut arvonlisäveron muutos voi pienentää konsernin julkaisemien sanomalehtien levikkejä.

Alma Media toistaa tilinpäätöstiedotteessaan 15.2.2012 antamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan ensisijaisesti toteutuneiden yrityskauppojen johdosta vuoden 2011 tasosta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan alittavan vuoden 2011 tason. Vuoden 2011 liikevaihto oli 316,2 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,9 milj. euroa ja liikevoitto 42,0 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Alma Median liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa yritysostojen tukemana 81,1 milj. euroon. Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi 24,0 (18,3) %:iin. Kehitys oli konsernin strategian mukaista, ja sitä tukivat Alma Median vuodenvaihteessa toteuttamat yritysostot Tsekin tasavallassa ja Baltiassa. Hankittujen liiketoimintojen, LMC:n ja CV Onlinen, liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät ennakoidun myönteisesti ja liiketoimintojen integrointi etenee suunnitellusti. Rekrytointipalveluista on muodostunut Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin suurin liiketoiminta-alue. Alma Media -konsernin eri verkkopalveluissa käy viikoittain TNS Metrixin mukaan lähes 4,7 miljoonaa kävijää (eri selaimilla mitattuna), mikä vastaa 73 % 15-65-vuotiaista suomalaisista.

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 41,1 milj. euroon. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 47,9 % 15,9 milj. euroon. Levikkiliikevaihto kehittyi olosuhteisiin nähden myönteisesti ja oli lähellä vertailukauden tasoa 30,5 (30,7) milj. eurossa.

Alma Median Sanomalehdet-segmentissä raportoitava, konsernin alue- ja paikallislehtiliiketoiminnan yhdistävä Alma Aluemedia -yksikkö sekä Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentissä raportoitava kehitys- ja palveluyksikkö Alma Diverso käynnistivät toimintansa vuoden 2012 alusta. Alma Diverso keskittyy kehittämään Alma Median verkkopalveluiden kävijäliikenteen ohjausta sekä verkkomainontaan ja -kauppaan liittyviä uusia tuotteita ja palvelukonsepteja.

Mediatoimialan rakennemuutos kiihtyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Mainonnan kokonaismäärä kasvoi tammi-maaliskuussa TNS Media Intelligencen mukaan vain 1,4 %. Painetuissa sanoma- ja kaupunkilehdissä mainonnan määrä laski edelleen ja väheni tammi-maaliskuussa 1,3 %. Mainonta verkkomediassa kasvoi 13,7 % vertailukaudesta. Painettujen lehtien levikkien lasku jatkui ennakoidusti ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Alma Media on käynnistänyt merkittäviä muutoshankkeita toimintansa kehittämiseksi. Tavoitteena on muun muassa parantaa Alma Median tuotteiden ja palveluiden laatua sekä konsernin kykyä kehittää monikanavaisia mediatuotteita kuluttajien ja ilmoittajien muuttuviin tarpeisiin liiketoiminnallisesti kestävältä pohjalta. Uudelleenorganisoitumisen kautta lisääntyvän yhteistyön avulla tavoitteena on hyödyntää konsernin laajaa journalistista erityisosaamista kaikkien liiketoimintayksiköiden tarpeisiin. Hankkeiden vuoksi konsernissa on käynnistetty kuluvan vuoden aikana kaikkiaan neljä yhteistoimintaprosessia, jotka ovat liittyneet tai liittyvät painotoimintaan Rovaniemellä, markkinapaikkaliiketoimintoihin, hakemistoliiketoimintaan sekä alue- ja paikallislehtiliiketoimintaan. Osavuosikatsauksen julkaisupäivään mennessä päättyneiden yt-neuvotteluiden tuloksena Alma Median henkilöstön määrä vähenee 32 henkilötyövuodella. Vielä kesken olevissa neuvotteluissa henkilöstön määrä saattaa vähentyä enintään 146 henkilötyövuodella.

Alma Media investoi painetun median kehittämiseen parantaakseen kustannustehokkuutta ja varmistaakseen tuotteiden laatutason. Alma Media on allekirjoittanut 26.4.2012 toimitussopimuksen painokoneesta manroland web systems GmbH:n kanssa. Sopimus marraskuussa 2011 selvitystilaan hakeutuneen manroland AG:n liiketoimintaa jatkavan yhtiön kanssa turvaa painolaitosinvestoinnin toteuttamisen alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tammi-maaliskuun 2012 tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 27.4.2012 klo 13.30 – 14.30 Ravintola Savoyn Salikabinetissa, Eteläesplanadi 14, 7.krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri kello 13.30.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 27.4.2012 kello 15.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44 (0)20 3364 5728 (osallistumiskoodi 5779945) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille (audio webcast).

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

ALMA MEDIA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2012

Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään tammi-maaliskuun tulokseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2011 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 2012 2011 Muutos 2011
milj. euroa 1-3 1-3 % 1-12
Liikevaihto 81,1 77,1 5,2 316,2
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 72,8 67,8 7,3 273,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 11,6 11,6 0,1 51,9
Käyttökate 10,7 11,3 -4,7 51,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,5 9,3 -9,1 42,9
% liikevaihdosta 10,4 12,1 13,6
Liikevoitto (-tappio) 6,0 9,0 -33,3 42,0
% liikevaihdosta 7,4 11,7 13,3
Tulos ennen veroja 3,8 9,3 -59,3 42,0
Tilikauden tulos 2,7 6,9 -60,6 30,8
Oman pääoman tuotto/ROE (vuosituotto)* 13,8 33,5 -58,9 29,1
Sijoitetun pääoman tuotto/ROI (vuosituotto)* 10,1 31,1 -67,6 26,1
Nettorahoituskulut 1,7 0,1 -1633,9 2,5
Nettorahoituskulut % 2,1 0,1 0,8
Taseen loppusumma 234,6 170,0 38,0 198,0
Investoinnit 69,5 1,4 4863,0 6,3
Investoinnit % liikevaihdosta 85,6 1,9 4369,8 2,0
Omavaraisuusaste-% 33,9 48,6 -30,3 57,0
Velkaantumisaste (gearing), % 60,2 -11,4 -630,6 -33,4
Korolliset nettovelat 42,2 -7,9 -635,8 -32,3
Korollinen vieras pääoma 70,7 18,9 273,3 25,5
Koroton vieras pääoma 93,8 81,7 14,9 75,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 817 1 794 1,3 1 816
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 985 917 7,4 961
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,03 0,09 -63,0 0,39
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,03 0,09 -62,9 0,39
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,16 0,37 -56,7 0,67
Oma pääoma/osake, EUR 0,89 0,90 -1,5 1,24
Osinko/osake, EUR 0,40
Efektiivinen osinkotuotto-% 6,5
Hinta/voitto-suhde (P/E) 15,8
Osakekannan markkina-arvo 403,1 611,6 -34,1 463,5
Osakemäärä keskimäärin (1000 osaketta)
– laimentamaton 75 487 75 076 75 339
– laimennettu 75 720 75 507 75 772
Osakemäärä kauden lopussa (1000 osaketta) 75 487 75 130 75 487
*) ks. osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

MARKKINATILANNE

Vuonna 2012 Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 0-2 %. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä mainonnan kokonaismäärä kasvoi TNS Media Intelligencen mukaan 1,4 (9,7) %. Sanomalehtimainonta laski 1,3 (4,6) % ja mainonta verkkomediassa kasvoi edelleen 13,7 (32,5) % vertailukaudesta. 

Iltapäivälehtien kokonaismarkkina laski vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 3,3 (6,7) %.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA  

Alma Media Oyj hankki 2.1.2012 LMC s.r.o -yhtiön, joka omistaa Tsekin tasavallan kaksi johtavaa rekrytointiportaalia. Kauppahinta oli 39,5 milj. euroa, joka maksettiin käteisellä kaupantekohetkellä. Lisäksi sopimuksen mukaan maksetaan LMC:n vuoden 2012 tulokseen pohjautuva 100 milj. Tsekin korunan (arviolta 3,9 milj. euroa) lisäkauppahinta. Yhtiö raportoidaan 2.1.2012 alkaen osana Alma Median Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Median Sanomalehdet-segmenttiin kuuluva Pohjois-Suomen Media hankki 1.1.2012 Kemijärvellä ilmestyvän Kotikymppi-ilmaisjakelulehden kustannusoikeudet.

Alma Media Oyj hankki 2.2.2012 Baltian maiden johtavan internet-rekrytointipalveluyrityksen CV Onlinen. Yhtiö raportoidaan 2.2.2012 alkaen osana Alma Median Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media -konsernin juridista yhtiörakennetta on päätetty yksinkertaistaa. Juridisen rakenteen yksinkertaistaminen koskee kaikkia Alma Media -konserniin kuuluvia juridisia yhtiöitä. Tarkoitus on vähentää konsernin juridisten yhtiöiden lukumäärää vaiheittain vuoden 2012 kuluessa. Järjestelyillä ei ole vaikutusta Alma Media konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

Lisätietoja konsernin hankituista liiketoiminnoista on annettu tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI – MAALISKUUSSA 2012

Liikevaihto kasvoi 5,2 % (3,7 %) ja oli 81,1 (77,1) milj. euroa. Vuoden 2012 aikana hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 5,3 (0,0) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 55,2 (57,3) milj. euroa ja osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 68,0 % (74,3 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto oli 19,5 (14,1) milj. euroa, ja se kasvoi 38,5 % pääosin yritysostojen vuoksi. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 24,0 % (18,3 %). Alma Media -konsernin eri verkkopalveluissa Suomessa käy viikoittain TNS Metrixin mukaan lähes 4,7 miljoonaa kävijää (eri selaimilla mitattuna), mikä vastaa 73 % 15 – 65-vuotiaista suomalaisista. Muu liikevaihto oli 6,3 (5,7) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 7,8 (7,4) %.

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 9,0 % 41,1 (37,7) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 50,6 % (48,9 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 7,5 % vertailukauden tasosta ja oli 24,7 (26,7) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 47,9 % 15,9 (10,8) milj. euroon.

Levikkiliikevaihto oli lähellä vertailukauden tasoa 30,5 (30,7) milj. eurossa. Sanomalehdet-segmentin levikkiliikevaihto pysyi hinnankorotusten ansiosta lähellä vertailukauden tasoa, vaikka kappalemääräiset levikit laskivat edelleen. Kauppalehden levikkiliikevaihto laski hieman vertailukauden tasolta.

Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 9,6 (8,8) milj. euroa.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 4,9 milj. euroa, 7,3 % ja olivat 72,8 (67,8) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 10,1 % ja olivat 75,2 (68,3) milj. euroa. Pääosin kokonaiskuluja kasvattivat kohonneet tietotekniikkakulut. Katsauskaudella hankittujen liiketoimintojen, LMC:n ja CV Onlinen, osuus kokonaiskuluista oli 4,0 milj. euroa.

Katsauskauden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 11,6 (11,6) milj. euroa. Käyttökate oli 10,7 (11,3) milj. euroa.

Katsauskauden poistot olivat 4,8 (2,3) milj. euroa. Katsauskauden poistoihin sisältyy 1,6 milj. euron arvonalentumistappiot. Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät poistot olivat 0,7 (0,8) milj. euroa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 9,1 % (nousi 12,0 %) 8,5 (9,3) milj. euroon. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 10,4 % (12,1 %).  Liikevoitto oli 6,0 (9,0) milj. euroa ja liikevoittoprosentti laski 7,4 %:iin (11,7 %). Hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 1,4 (0,0) milj. euroa.

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -2,5 (-0,2) milj. euroa. Katsauskauden kertaluonteiset erät liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin sekä Markkinapaikat-liiketoiminnan taseeseen aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon. Erittely kertaluonteisista eristä on esitetty osavuosikatsauksessa omassa kappaleessaan sivulla 10.

Tammi-maaliskuun 2012 tulos ennen veroja oli 3,8 (9,3) milj. euroa ja tilikauden tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli 6,3 (9,5) milj. euroa. Katsauskauden tulokseen sisältyi Markkinapaikat-liiketoiminnan yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahinnansaatavan ja velkojen käypien arvojen muutoksia -1,1 milj. euroa.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoimintasegmentit raportoidaan uuden organisaatiorakenteen mukaisesti.  Segmenttirakennetta on muutettu vuoden 2012 alusta lukien. Alma Median raportoitavat segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Digitaaliset kuluttajapalvelut ja Muu toiminta.

Konsernissa on kuusi toimintasegmenttiä alla olevan taulukon mukaisesti. Samankaltaisia tuotteita ja palveluita tuottavat toimintasegmentit on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi, koska niiden taloudellinen tuloksellisuus ja ominaispiirteet ovat samanlaisia.

RAPORTOITAVA SEGMENTTI: TOIMINTASEGMENTTI:
Sanomalehdet Alma Aluemedia
Iltalehti
Kauppalehti-ryhmä Kauppalehti-ryhmä
Digitaaliset kuluttajapalvelut Markkinapaikat
Alma Diverso
Muu toiminta Muu toiminta

Uuteen Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiin sisältyy aiemman Markkinapaikat-segmentin lisäksi Alma Diverso -toimintasegmentti. Alma Diversoon kuuluvat aiemmin Sanomalehdet-segmentissä raportoidut digitaaliset kuluttajapalvelut Telkku.com, Kotikokki.net, Neffit.fi, Nytmatkaan.fi, Suomenyritykset.fi, sekä Muu toiminta -segmentissä raportoidut alue- ja paikallislehtien verkkopalveluiden teknisen alustan kehittämistoiminnot.

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation vastaavat erät vertailukaudelta 2011. Osavuosikatsauksen liitteenä esitetyissä taulukoissa on yhteenveto muutoksen vaikutuksesta sekä uuden segmenttikoostumuksen mukaiset segmenttien liikevaihto ja liikevoitto.

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2012 2011 Muutos 2011
milj. euroa 1-3 1-3 % 1-12
  Sanomalehdet
    Ulkoinen liikevaihto 50,9 52,0 214,1
    Segmenttien välinen liikevaihto 1,1 1,0 4,3
  Sanomalehdet yhteensä 51,9 53,0 -2,1 218,3
  Kauppalehti-ryhmä
    Ulkoinen liikevaihto 14,1 13,7 55,9
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,2 0,8
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 14,3 13,9 3,0 56,7
Digitaaliset kuluttajapalvelut
    Ulkoinen liikevaihto 14,6 10,0 40,7
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,3 0,4 1,4
Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 14,9 10,4 43,5 42,1
  Muu toiminta
    Ulkoinen liikevaihto 1,6 1,4 5,6
    Segmenttien välinen liikevaihto 19,4 17,7 73,9
  Muu toiminta yhteensä 21,0 19,1 10,1 79,5
  Eliminoinnit -21,1 -19,3 -80,4
Yhteensä 81,1 77,1 5,2 316,2
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 2012 2011 Muutos 2011
milj. euroa *) 1-3 1-3 % 1-12
  Sanomalehdet 5,3 6,0 -11,5 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 1,3 1,2 6,3 7,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut   0,8 1,8 -57,3 6,4
  Muu toiminta -1,3 -0,1 -1956,1 -1,6
Yhteensä 6,0 9,0 -33,3 42,0
*) sisältää kertaluonteiset erät

Sanomalehdet

Sanomalehdet -segmentissä raportoidaan Alma Aluemedia ja Iltalehti -liiketoimintayksiköt, yhteensä 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Segmentin tunnetuimmat mediat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

Sanomalehtien avainluvut 2012 2011 Muutos 2011
(milj. euroa) 1-3 1-3 % 1-12
Liikevaihto 51,9 53,0 -2,1 218,3
  Levikkiliikevaihto 26,8 26,9 -0,5 109,9
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 24,2 25,2 -3,8 104,4
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 0,9 0,9 -0,1 4,0
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 46,1 46,5 -0,9 187,7
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 6,2 6,9 -9,5 32,2
Käyttökate   5,7 6,4 -11,0 31,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,9 6,5 -9,9 30,7
% liikevaihdosta 11,3 12,3 14,1
Liikevoitto 5,3 6,0 -11,5 29,7
% liikevaihdosta 10,3 11,4 13,6
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 853 932 -8 940
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin * 97 103 -5 117
2012 2011 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 1-3 1-3 1-12
Tarkastettu levikki
Iltalehti 102 124
Aamulehti 130 081
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Iltalehti.fi 3 631 483 2 781 813 2 978 518
Aamulehti.fi 352 168 316 245 333 987


Tammikuu – maaliskuu 2012

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto laski 51,9 (53,0) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 24,2 (25,2) milj. euroa ja se laski 3,8 % (kasvoi 4,0 %). Painetun median ilmoitusmyynti laski 5,1 % (kasvoi 1,9 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 7,9 % ja oli 2,7 (2,5) milj. euroa. Segmentin levikkiliikevaihto oli lähellä vertailukauden tasoa maakunta- ja paikallislehtien hinnankorotusten tukemana.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 46,1 (46,5) milj. euroa ja kokonaiskulut 46,6 (47,0) milj. euroa. Kertaluonteiset kulut, 0,5 milj. euroa, liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,9 (6,5) milj. euroa ja liikevoitto oli 5,3 (6,0) milj. euroa. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski ensisijaisesti painetun ilmoitusmyynnin pienenemisen vuoksi.

Alma Media yhdisti 34 alue- ja paikallislehteään uuteen Alma Aluemedia -liiketoimintayksikköön vuoden 2012 alusta.

Segmenttiin kuuluvan Pohjois-Suomen Media Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tammikuussa 2012. Yt-neuvottelujen tuloksena Pohjois-Suomen Media vähentää henkilöstönsä määrää yhdeksällä henkilötyövuodella.

Kauppalehti-ryhmä

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakasmedian ratkaisuja tuottava Alma 360 Asiakasmedia-ryhmä ja kaikissa Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2012 2011 Muutos 2011
(milj. euroa) 1-3 1-3 % 1-12
Liikevaihto 14,3 13,9 3,0 56,7
  Levikkiliikevaihto 3,7 3,8 -1,2 15,0
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 4,0 4,1 -3,3 17,1
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 6,7 6,1 9,8 24,6
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 13,1 12,7 2,7 49,3
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 1,5 1,4 3,4 8,2
Käyttökate   1,5 1,4 3,4 8,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,3 1,2 6,3 7,4
% liikevaihdosta 8,9 8,6 3,2 13,0
Liikevoitto 1,3 1,2 6,3 7,4
% liikevaihdosta 8,9 8,6 3,2 13,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 402 435 -7,7 429
2012 2011 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 1-3 1-3 1-12
Tarkastettu levikki
Kauppalehti 68 252
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Kauppalehti.fi 732 206 811 857 729 742

Tammikuu – maaliskuu 2012

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 14,3 (13,9) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 3,0 % (laski 1,0 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 25,8 % (24,8 %).

Segmentin ilmoitusmyynti laski 3,3 % (laski 1,8 %) ja oli 4,0 (4,1) milj. euroa. Ilmoitusmyynti verkossa kasvoi 6,4 % (kasvoi 1,5 %) vertailukaudesta.

Segmentin levikkiliikevaihto oli edellisvuoden tasolla 3,7 (3,8) milj. eurossa. Kauppalehden vuoden 2011 tarkastettu kappalemääräinen levikki oli 68 252 (70 118). Sisältö- ja palveluliikevaihto vahvistui 6,7 (6,1) milj. euroon.

Segmentin kokonaiskulut olivat 13,1 (12,7) milj. euroa. Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia kuluja.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,3 (1,2) milj. euroa ja liikevoitto oli 1,3 (1,2) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 8,9 % (8,6 %) ja liikevoittoprosentti oli 8,9 % (8,6 %). Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi sisältö- ja palveluliikevaihdon vahvan kehityksen ansiosta.

Digitaaliset kuluttajapalvelut

Uusi Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentti sisältää aiemman Markkinapaikat-segmentin lisäksi Sanomalehdet ja Muu toiminta-segmenteissä raportoitujen digitaalisten kuluttajapalvelujen toiminnot.

Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi, MyyJaOsta.com, Telkku.com, Vuodatus.net, Kotikokki.net, Neffit.fi, Nytmatkaan.fi sekä Suomenyritykset.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Jobs.cz, Prace.cz, topjobs.sk, cv.ee, Mascus, Bovision.se, Objektvision.se sekä City24. Lisäksi segmenttiin sisältyy digitaalisia palveluita tukevia painotuotteita sekä alue- ja paikallislehtien verkkopalveluiden teknisen alustan kehittämistoiminta.

Digitaaliset kuluttajapalvelut avainluvut 2012 2011 Muutos 2011
(milj. euroa) 1-3 1-3 % 1-12
Liikevaihto 14,9 10,4 43,5 42,1
  Kotimaan toiminnot 8,1 9,0 -10,7 36,5
  Ulkomaan toiminnot 6,9 1,4 402,5 5,6
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 12,6 8,7 44,0 35,9
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 3,5 2,1 66,7 8,0
Käyttökate   3,5 2,3 54,9 8,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,4 1,7 42,5 6,3
% liikevaihdosta 16,0 16,1 -0,7 14,9
Liikevoitto 0,8 1,8 -57,3 6,4
% liikevaihdosta 5,3 17,7 -70,2 15,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 291 206 41 205
Hankitut liiketoiminnat
Liikevaihto 5,3 0,0 0,0
Käyttökate   2,1 0,0 0,0
Liikevoitto 1,4 0,0 0,0
2012 2011 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 1-3 1-3 1-12
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Etuovi.com 427 653 468 514 453 453
Autotalli.com 114 849 108 515 99 142
Monster.fi 112 421 107 947 91 205
MyyjaOsta.com 34 910 45 376 42 239
Telkku.com 770 506 675 612 661 908
Vuodatus.net 240 506 289 757 256 582
Kotikokki.net 186 857 224 098 196 509
Suomenyritykset.fi 42 497 80 306 76 618
Mascus.com 376 650 303 372 279 089
City24 167 650 153 503 190 842
Bovision 65 655 83 574 66 019

Tammikuu – maaliskuu 2012

Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevaihto oli 14,9 (10,4) milj. euroa, kasvua 43,5 % (20,0 %). Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 5,3 milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynti oli 13,5 (9,0) milj. euroa. Rekrytointi-ilmoitusmyynti kasvoi katsauskaudella yrityskauppojen tukemana ja asuntokaupan ilmoitusmyynti laski.

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 12,6 (8,7) milj. euroa ja kokonaiskulut 14,2 (8,7) milj. euroa. Hankittujen liiketoimintojen kulut olivat 4,0 milj. euroa.

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 2,4 (1,7) milj. euroon. Liikevoitto oli 0,8 (1,8) milj. euroa. Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 1,4 milj. euroa. Kertaluonteiset kulut, 1,6 milj. euroa, liittyivät aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon. Vertailukauden kertaluonteiset tuotot, 0,2 milj. euroa, liittyivät yritysjärjestelyihin. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi hankittujen liiketoimintojen ansiosta.

Asuntokaupan, autokaupan sekä kuluttajien välisen kaupankäynnin liiketoimintoja koskeva organisaation uudelleenjärjestely ja toimintojen tehostaminen käynnistyi maaliskuussa. Samassa yhteydessä käynnistyivät näiden toimintojen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tuloksena henkilökunnan määrä vähentyy 28 henkilötyövuodella.

Segmenttiin kuuluva sähköisiä hakemistopalvelujen tarjoava Alma Intermedia Oy ilmoitti 12.3.2012 suunnittelevansa organisaationsa uudelleenjärjestelyjä ja toimintojensa tehostamista sekä käynnistävänsä koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tuloksena Alma Intermedia Oy:n henkilökunnan määrä saattaa vähentyä enintään 11 henkilötyövuodella.

Muu toiminta

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin paino- ja jakeluyksikön sekä emoyhtiön toiminnot. Näiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaisia, sillä ne ovat ensisijaisesti muita liiketoimintasegmenttejä palvelevia yksiköitä.

Muun toiminnan avainluvut 2012 2011 Muutos 2011
(milj. euroa) 1-3 1-3 % 1-12
Liikevaihto 21,0 19,1 10,1 79,5
   Ulkoinen liikevaihto 1,6 1,4 11,2 5,6
   Segmenttien välinen liikevaihto 19,4 17,7 10,0 73,9
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 22,1 19,2 15,1 81,1
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 0,4 1,2 -65,4 3,5
Käyttökate   0,1 1,2 -92,9 3,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,0 -0,1 -1452,0 -1,4
% liikevaihdosta -4,8 -0,3 -1310,2 -1,8
Liikevoitto -1,3 -0,1 -1956,1 -1,6
% liikevaihdosta -6,4 -0,3 -1768,3 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 271 220 23 241
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 887 814 9 844
2012 2011 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 1-3 1-3 1-12
Painovolyymi (tuhatta kappaletta) 51083 59914 224724
Paperin käyttö (tonnia) 7102 7 467 31 428

Alma Median uuden painolaitoksen koneiden ja irtaimiston rahoituksesta Pohjola Pankki Oyj:n kanssa solmittujen rahoitusleasingsopimusten osalta rahoittaja on maksanut ennakkomaksuna 10,7 milj. euroa 31.3.2012 mennessä. Solmittujen sopimusten yhteismäärä on 40,6 milj. euroa. Investoinnin kokonaismäärä on arviolta 50,0 milj. euroa.

Uuden painokiinteistön vuokrasopimus astui voimaan 1.1.2012 ja se käsitellään konsernin taseessa rahoitusleasingsopimuksena.

Alma Manu laajensi jakelutoimintaansa Lapin maakunnassa. Alma Mediaan kuuluvien Lapin Kansan ja Koillis-Lapin jakelu siirtyi Itellalta Alma Manulle tammikuussa 2012.

Alma Median paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy käynnisti maaliskuussa toiminnan suunniteltua tehostamista ja uudelleenjärjestämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Huhtikuussa päättyneiden neuvotteluiden tuloksena Rovaniemen painon henkilöstön määrä väheni neljällä henkilötyövuodella.

Muu toiminta -segmentin liikevoittoa laski jakelutoiminnan ja konsernitoimintojen rakenteen muutokset suhteessa vertailukauteen. Konsernin henkilöstö-, talous- ja tietohallinto keskitettiin vuosineljänneksen alussa emoyhtiöön.  

OSAKKUUSYHTIÖT

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2012 2011 2011
(milj. euroa) 1-3 1-3 1-12
Sanomalehdet 0,0 0,0 -0,0
Kauppalehti-ryhmä
  Talentum Oyj -0,7 0,3 1,8
Digitaaliset kuluttajapalvelut 0,0 -0,0 -0,1
Muu toiminta
  Muut osakkuusyritykset 0,2 0,1 0,9
Yhteensä -0,5 0,4 2,5

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2011 ja tässä osavuosikatsauksessa käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

KERTALUONTEISET ERÄT

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Kertaluonteiset erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Kertaluonteiset erät ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat Sanomalehdet- ja Muu toiminta -segmenteissä syntyneitä uudelleenjärjestelykuluja. Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin kertaluonteinen kulu oli taseeseen aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalennus.

KERTALUONTEISET ERÄT 2012 2011 2011
milj. euroa 1-3 1-3 1-12
Sanomalehdet
  Uudelleenjärjestelykulut -0,5 -0,5 -1,0
  Myyntivoitot
Digitaaliset kuluttajapalvelut
  Uudelleenjärjestelykulut -1,6
  Myyntivoitot 0,2 0,2
Muut toiminta
  Uudelleenjärjestelykulut -0,3 -0,5
  Myyntivoitot 0,4
LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT -2,5 -0,3 -1,0
  Muuntoerot 0,1 0,1
RAHOITUSERIEN KERTALUONTEISET ERÄT 0,1 0,1

TASE JA RAHOITUSASEMA

Konsernitaseen loppusumma oli maaliskuun 2012 lopussa 234,6 (170,0) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 33,9 % (48,6 %) ja oma pääoma osaketta kohden laski 0,89 (0,90) euroon.

Maaliskuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 42,2 (-7,9) milj. euroa. Nettovelkojen kasvu johtui painokiinteistön rahoitusleasinginä käsiteltävän vuokrasopimuksen astumisesta voimaan sekä yrityshankintoja ja osingonmaksua varten nostetuista yhteensä 24 milj. euron lainoista. Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo 31.3.2012 oli yhteensä 0,0 (7,3) milj. euroa ja velkojen käypä arvo oli 6,0 (2,9) milj. euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 12,0 (27,5) milj. euroa tammi-maaliskuussa 2012. Rahavirta ennen rahoitusta oli -22,6 (28,7) milj. euroa. Sanomalehtien arvonlisäveromuutoksen vuoksi vuoden 2012 tilausmaksutuloja kertyi poikkeuksellisesti jo vuoden 2011 puolella, mikä pienensi merkittävästi katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat merkittävimpinä erinä katsauskaudella toteutetut liiketoimintojen hankinnat.

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman mukaan yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.3.2012 käyttämättä 81 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on 9.10.2013 saakka käytettävissään 30 milj. euron luottolimiitti, josta 31.3.2012 oli käyttämättä 18,0 milj. euroa sekä 19.12.2012 saakka käytettävissä 35 milj. euron luottolimiitti, josta oli 31.3.2012 käyttämättä 20,0 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste 31.3.2012 oli 33,9 %. Yhtiö on saanut luvan poikkeamaan lainasopimusehtojen osalta.

INVESTOINNIT

Alma Media -konsernin investoinnit olivat 69,5 (1,4) milj. euroa tammi-maaliskuussa 2012, ja ne koostuivat pääosin yrityshankinnoista sekä painokiinteistön voimaan astuneesta vuokrasopimuksesta. Muilta osin investoinnit olivat verkkopalveluiden kehityshankkeita sekä normaaleja käyttö- ja ylläpitoinvestointeja.

HALLINTO

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Timo Aukian, Petri Niemisvirran, Seppo Paatelaisen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Aukia, Kai Seikku, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta, Erkki Solja sekä Seppo Paatelainen puheenjohtajaksi.

Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Timo Aukiaa, Petri Niemisvirtaa ja Seppo Paatelaista lukuun ottamatta hallitukseen valitut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2011 on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/hallinto.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2011 osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden, yhteensä 30,2 (52,5) miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 26.3.2012 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2012 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

OSAKE

Tammi-maaliskuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 2 360 120 Alma Median osaketta, mikä vastasi 3,1 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.3.2012 oli 5,34 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 5,15 euroa ja ylin 6,80 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli tilikauden lopussa 403,1 milj. euroa.

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamisessa tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2011 päätettyä osakeantivaltuutusta.

Alma Media Oyj:n 17.3.2011 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa 17.3.2013 saakka.

OPTIO-OHJELMAT

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä. Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2006 ja 2009 optio-ohjelmat laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 3,33 %. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmista on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

Alma Media Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustuu Alma Media -konsernin kannattavuuteen ja se maksetaan vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi kolmen kalenterivuoden mittainen Alma Media -konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 – 2014, jolta mahdollinen palkkio maksetaan vuoden ja kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä.

HALLITUKSEN MUUT VALTUUTUKSET

Hallituksella ei ole muita voimassa olevia valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta.

MARKKINATAKAUS

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

LIPUTUKSET

Tammi-maaliskuussa 2012 Alma Media ei ole vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, ilmoitusmyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat ilmoitusmyynnin kehitykseen. Ilmoitusmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2012

Makrotalouden epävarmuus konsernin päämarkkinoilla vaikeuttaa poikkeuksellisen paljon ilmoitus- ja levikkiliikevaihtojen kehityksen ennustamista. Digitaalisten palveluiden odotetaan edelleen kasvattavan osuuttaan mediamarkkinasta.  Alma Media ennakoi, että vuoden 2012 alusta voimaan tullut arvonlisäveron muutos voi pienentää konsernin julkaisemien sanomalehtien levikkejä.

Alma Media arvioi koko vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan ensisijaisesti toteutuneiden yrityskauppojen johdosta vuoden 2011 tasosta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan alittavan vuoden 2011 tason.  Vuoden 2011 liikevaihto oli 316,2 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,9 milj. euroa ja liikevoitto 42,0 milj. euroa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Alma Median johtamisjärjestelmää on uudistettu ja konsernijohtoryhmän kokoonpanoa ja jäsenten vastuualueita on täsmennetty. Konsernin johtoryhmän muodostavat:

Kai Telanne, toimitusjohtaja (johtoryhmän puheenjohtaja)
Pekka Heinänen, henkilöstöjohtaja (konsernin henkilöstöhallinto)
Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja (konsernin taloushallinto)
Kari Juutilainen, johtaja (Alma Aluemedia)
Kari Kivelä, kustantaja (Iltalehti)
Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja (lakiasiat, yritysjärjestelyt ja yrityssuunnittelu)
Juha-Petri Loimovuori, johtaja (Kauppalehti-ryhmä)
Raimo Mäkilä, johtaja (Markkinapaikat)
Minna Nissinen, johtaja (Alma Diverso).

Johtoryhmän sihteerinä jatkaa viestintäjohtaja Rauno Heinonen. Aamulehden vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen jäi pois konsernin johtoryhmästä 1.4.2012.

Alma Media -konserniin kuuluva paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy:n maaliskuussa käynnistämät, Rovaniemen painolaitoksen toiminnan tehostamista ja uudelleenjärjestämistä koskeneet yt-neuvottelut päättyivät huhtikuussa. Neuvottelujen tuloksena Rovaniemen painon henkilöstön määrä vähenee neljällä henkilötyövuodella.

Alma Media toteuttaa vuoden 2012 aikana merkittävän muutoksen kaikkien alueellisten lehtiensä toimintatavassa. Muutoksen tavoitteena on parantaa lehtien sisällöllistä laatua ja varmistaa niiden kyky kehittää yhteistyössä monikanavaisia mediatuotteita kuluttajien ja ilmoittajien muuttuviin tarpeisiin liiketoiminnallisesti kestävältä pohjalta. Suunniteltujen muutosten vuoksi Alma Aluemedia käynnisti huhtikuussa yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstönsä kanssa. Alma Aluemedian alustavan arvion mukaan yksikön henkilöstön määrä voi toimintamallin muutoksen vuoksi vähentyä enintään 135 henkilötyövuodella.

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiin kuuluvan Alma Mediapartnersin 24.4.2012 päättyneiden yt-neuvottelujen lopputuloksena konsernin henkilöstömäärä vähenee 28 henkilötyövuodella.

Alma Media allekirjoitti 26.4.2012 toimitussopimuksen painokoneesta manroland web systems GmbH:n kanssa. Sopimus marraskuussa 2011 selvitystilaan hakeutuneen manroland AG:n liiketoimintaa jatkavan yhtiön kanssa turvaa painolaitosinvestoinnin toteuttamisen alkuperäisen suunnitelman mukaan.

 TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

2012 2011 Muutos 2011
LAAJA TULOSLASKELMA milj. euroa 1-3 1-3 % 1-12
LIIKEVAIHTO 81,1 77,1 5,2 316,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,2 -56,2 0,8
Materiaalit ja palvelut 20,8 21,8 -4,4 88,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 34,0 30,3 12,2 119,8
Poistot ja arvonalentumiset 4,8 2,3 107,9 9,2
Liiketoiminnan muut kulut 15,7 14,0 12,4 57,1
LIIKEVOITTO 6,0 9,0 -33,3 42,0
Rahoitustuotot 0,0 0,5 -92,9 1,1
Rahoituskulut 1,7 0,6 186,8 3,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,5 0,4 -229,2 2,5
TULOS ENNEN VEROJA 3,8 9,3 -59,3 42,0
Tuloverot 1,1 2,4 -55,3 11,2
TILIKAUDEN TULOS 2,7 6,9 -60,6 30,8
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot 0,5 -0,1 733,6 -0,1
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 0,1 0,0 905,1 -0,1
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,5 -0,1 -0,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,3 6,9 -52,5 30,6
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 2,5 6,6 29,4
Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,4 1,4
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 3,0 6,5 29,2
Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,4 1,4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Tulos/osake, euroa 0,03 0,09 0,39
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,03 0,09 0,39


TASE milj. euroa 31.3.2012 31.3.2011
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 57,4 30,6
Muut aineettomat hyödykkeet 30,9 10,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 43,3 26,6
Osuudet osakkuusyrityksissä 34,5 34,1
Muut rahoitusvarat 4,2 8,5
Laskennalliset verosaamiset 0,6 0,2
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 0,6 1,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 4,1 0,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 30,6 28,2
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 0,0 3,3
Rahavarat 28,5 26,8
VARAT YHTEENSÄ 234,6 170,0
TASE milj. euroa 31.3.2012 31.3.2011
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 45,3 45,1
Ylikurssirahasto 7,7 5,3
Muuntoerot 0,7 0,3
Kertyneet voittovarat 13,2 17,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 66,9 67,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 3,2 1,8
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 70,1 69,4
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAISET VELAT
Pitkäaikaiset korolliset velat 26,6 2,4
Laskennalliset verovelat 5,4 2,4
Eläkevelvoitteet 2,5 2,7
Varaukset 0,1 0,1
Muut rahoitusvelat 0,8 1,2
Muut pitkäaikaiset velat 0,4 0,3
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat 44,1 16,5
Saadut ennakot 27,7 27,2
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,0 2,4
Varaukset 0,8 0,8
Ostovelat ja muut velat 56,1 44,4
VELAT YHTEENSÄ 164,5 100,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 234,6 170,0


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2012 45,3 7,7 0,2 40,6 93,9 2,9 96,7
Tilikauden tulos 2,5 2,5 0,3 2,7
Muut laajan tuloksen erät 0,5 0,1 0,5 0,5
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -30,2 -30,2 -30,2
Tytäryritysten osingonjako
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,3 0,3 0,3
Toteutetut osakeoptiot
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset
Oma pääoma 31.3.2012 45,3 7,7 0,7 13,2 66,9 3,2 70,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2011 45,0 4,7 0,4 62,7 112,8 2,0 114,8
Tilikauden tulos 6,6 6,6 0,4 6,9
Muut laajan tuloksen erät -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -52,4 -52,4 -52,4
Tytäryritysten osingonjako -0,7 -0,7
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,2 0,2 0,2
Toteutetut osakeoptiot 0,0 0,5 0,6 0,6
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset 0,1 0,1
Oma pääoma 31.3.2011 45,1 5,3 0,3 17,0 67,6 1,8 69,4
Sarakeotsikot edellisessä oman pääoman muutoslaskelmassa
A=Osake-pääoma
B=Ylikurssi-rahasto
C=Muunto-erot
D=Kertyneet voittovarat
E=Yhteensä
F=Määräysvallattomien omistajien osuus
G=Oma pääoma yhteensä


2012 2011 2011
RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa 1-3 1-3 1-12
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 2,7 6,9 30,8
Oikaisuerät 7,9 4,1 20,2
Käyttöpääoman muutos 4,8 19,7 14,2
Saadut osingot 0,0 0,2 1,1
Saadut korot 0,0 0,3 0,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,8 -0,3 -1,3
Maksetut verot -2,8 -3,5 -14,6
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 12,0 27,5 50,7
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,8 -0,7 -2,8
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,1 0,0 -0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,1 0,1
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta -37,2 0,1 -0,1
Osakkuusyritysten hankinta -0,3 -0,3 -0,3
Tytäryritysten myynti 3,8 2,1 2,5
Osakkuusyritysten myynti 0,0 0,0 0,7
Investointien rahavirta yhteensä -34,6 1,3 0,0
Rahavirta ennen rahoitusta -22,6 28,8 50,7
Rahoituksen rahavirta
Optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut 0,0 0,6 3,2
Lyhytaikaisten lainojen nostot 24,0 15,0 37,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,6 -0,4 -16,4
Korollisten saamisten muutos 0,0 0,0 0,3
Maksetut osingot -30,2 -53,2 -53,2
Rahoituksen rahavirta yhteensä -6,8 -38,0 -29,0
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) -29,4 -9,3 21,7
Rahavarat kauden alussa 57,8 36,3 36,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1 -0,3 -0,2
Rahavarat kauden lopussa 28,5 26,8 57,8


HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2012
Alma Media on hankkinut seuraavat tytäryritykset ja liiketoiminnot
Liiketoiminto Hankintahetki Hankintaosuus
Sanomalehdet-segmentti
Kotikymppi lehti Paikallislehti 2.1.2012 100 %
Digitaaliset kuluttajapalvelut
LMC s.r.o Verkkopalvelu 2.1.2012 100 %
CV Online Verkkopalvelu 1.2.2012 100 %
Sanomalehdet -segmentin liiketoimintojen hankinnalla ei ole olennaista vaikutusta Alma Media -konsernin
lukuihin ja tämän vuoksi lisätietoja ei esitetä.
Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin hankittujen liiketoimintojen alkavat taseet
konsernissa, kokonaishankintahinta ja rahavirtavaikutus:
LMC s.r.o
milj. euroa Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,2 0,2
Aineettomat hyödykkeet 7,5 22,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,3 3,3
Rahavarat 5,9 5,9
Yhteensä 16,8 31,4
Laskennalliset verovelat 0,0 2,9
Ostovelat ja muut velat 7,5 7,5
Yhteensä 7,5 10,4
Nettovarat 9,4 21,0
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 5,9
CV Online
milj. euroa Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,0 0,0
Aineettomat hyödykkeet 1,3 2,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,2 0,2
Rahavarat 0,4 0,4
Yhteensä 2,0 2,9
Laskennalliset verovelat 0,1 0,4
Ostovelat ja muut velat 0,5 0,5
Yhteensä 0,6 0,8
Nettovarat 1,4 2,1
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 0,4
Hankintameno, milj. euroa
LMC s.r.o
Käteismaksu 39,2
Ehdolliset vastikkeet 3,9
Kokonaishankintameno 43,1
Hankintameno, milj. euroa
CV Online
Käteismaksu 4,0
Ehdolliset vastikkeet 1,2
Kokonaishankintameno 5,2
Ehdollisten vastikkeiden määrä perustuu hankittujen liiketoimintojen vuoden 2011 ja 2012 arvioituun
liikevoittoon. Ehdolliset kauppahintavastikkeet on luokiteltu johdannaisiksi. IAS 39:n mukaisesti ne on
merkitty taseeseen käypään arvoonsa tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusveloiksi.  Käyvän arvon
muutokset on kirjattu tuloslaskelman rahoituseriin.
Liikearvon syntyminen LMC:n hankinnassa
Luovutettu vastike 43,1
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus -21,0
Liikearvo 22,0
Liikearvon syntyminen CV Onlinen hankinnassa
Luovutettu vastike 5,2
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus -2,1
Liikearvo 3,1

Konsernin vuoden 2011 liikevaihto olisi ollut arviolta 335,7 milj. euroa (raportoitu 316,2 milj. euroa) ja liikevoitto 46,0 milj. euroa (raportoitu 42,0 milj. euroa), mikäli hankinnat olisivat toteutuneet vuoden 2011 alussa.

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät pääasiassa tuotemerkkeihin, hankittuihin IT-sovelluksiin sekä asiakassopimuksiin. Hankinnassa syntyneeseen liikearvoon vaikuttivat hankittuun liiketoimintaan liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut.

EHDOLLISET KAUPPAHINNAT

Liiketoimintakaupoista syntyneet ehdolliset vastikkeet luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi rahoitusvelaksi. Liiketoimintakauppojen ehdollisten vastikkeiden määrä perustuu hankittujen liiketoimintojen vuosien 2010 – 2013 liikevaihtoon ja liikevoittoon. Käyvät arvot ovat ennustettuja loppukauppahintoja diskontattuina nykyhetkeen.  Ne toteutuvat vähintään 1,2 milj. euron suuruisina.

EHDOLLISET KAUPPAHINTASAATAVAT
Saatavien alkuperäinen käypä arvo 8,4
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina -1,4
Saadut suoritukset -5,9
Käyvän arvon muutokset tilikaudella -1,1
Saatavien käypä arvo katsauskauden lopussa 0,0
EHDOLLISET KAUPPAHINTAVELAT
Velkojen alkuperäinen käypä arvo 8,0
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina -0,6
Maksetut velat -0,7
Valuuttakurssimuutos 0,2
Käyvän arvon muutokset katsauskautena -0,2
Velkojen käypä arvo katsauskauden lopussa 6,7


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2012 2011 2011
milj. euroa 1-3 1-3 1-12
  Suomi 77,3 73,7 301,8
  Muut EU-maat 3,4 3,0 13,3
  Muut maat 0,5 0,3 1,1
Yhteensä 81,1 77,1 316,2

TIEDOT SEGMENTEITTÄIN

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Digitaaliset kuluttajapalvelut ja Muu toiminta. Osavuosikatsauksen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto- ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.

VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
  Sanomalehdet 39,5 40,8 39,6
  Kauppalehti-ryhmä 41,5 41,6 40,8
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 81,5 29,1 26,6
  Muu toiminta 33,1 24,4 22,4
  Kohdistamattomat varat ja eliminoinnit 39,1 34,2 68,5
Yhteensä 234,6 170,0 198,0
VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
  Sanomalehdet 39,2 38,3 38,6
  Kauppalehti-ryhmä 12,9 12,5 11,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 15,2 8,6 6,4
  Muu toiminta 14,9 15,7 14,9
  Kohdistamattomat velat ja eliminoinnit 82,2 25,3 30,4
Yhteensä 164,5 100,5 101,2


2012 2011 2011
INVESTOINNIT milj. euroa 1-3 1-3 1-12
  Sanomalehdet 0,6 0,6 2,5
  Kauppalehti-ryhmä 0,1 0,2 0,6
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 47,2 0,5 2,0
  Muu toiminta 21,5 0,1 1,2
Yhteensä 69,5 1,4 6,3

VARAUKSET

Yhtiöllä oli 31.3.2012 yhteensä 0,9 (0,9) milj. euroa varauksia. Merkittävin osa varauksista on uudelleenjärjestelyvarauksia. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.

VASTUUT

VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Muut vastuusitoumukset
  Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 0,1 1,3
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
  Yhden vuoden kuluessa 8,4 6,6 7,1
  1-5 vuoden kuluessa 26,7 21,8 27,1
  Yli viiden vuoden kuluttua 46,0 47,0 43,7
  Yhteensä 81,2 75,4 77,9
Lisäksi konsernilla on IFRIC 4 perusteella
sellaisia ostosopimuksia, joihin sisältyy IAS 17 mukainen muu vuokrasopimuskomponentti. Näiden ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset: 1,3 2,0 1,5

Taulukossa esitettyjen vuokravastuiden lisäksi yhtiö on solminut Alma Median uuden painolaitoksen koneiden ja irtaimiston rahoituksesta Pohjola Pankki Oyj:n kanssa solmittujen rahoitusleasingsopimusten osalta rahoittaja on maksanut ennakkomaksuna 10,7 milj. euroa 31.3.2012 mennessä. Solmittujen sopimusten yhteismäärä on 40,6 milj. euroa. Investoinnin kokonaismäärä on arviolta 50,0 milj. euroa. Sopimukset tullaan käsittelemään konsernin tilinpäätöksessä rahoitusleasingsopimuksina IAS 17:n mukaisesti painolaitoksen käyttöönotosta alkaen.

JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit
  Käypä arvo * -0,2 1,1 -0,1
  Nimellisarvo 1,2 0,2 1,1
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan emoyhtiön merkittävimmät omistajat, osakkuusyhtiöt sekä niiden omistamat yhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto ja heidän lähipiirinsä (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Lähipiirin kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa tiivistelmä:

2012 2011 2011
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT milj. euroa 1-3 1-3 1-12
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,4 0,1 0,3
Tavaroiden ja palveluiden ostot 0,9 1,0 4,0
Myynti, laina- ja muut saamiset raportointikauden lopussa 0,1 0,0 0,0
Ostovelat raportointikauden lopussa 0,1 0,1 0,1

OPTIO-OHJELMAT

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä.

Optio-ohjelmat 2006A ja 2006B ovat päättyneet.

2006C-optioita myönnettiin 520 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2006C on 1.4.2010-30.4.2012. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 470 000 kappaletta 2006C-optio-oikeutta. Optioiden 2006C merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli maaliskuussa 2012 7,26 euroa. 2006C- optioilla ei ole tehty osakemerkintöjä 31.3.2012 mennessä.

Jos kaikki jäljellä olevat merkintäoikeudet käytetään, 2006 ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 0,62 %.

Optio-ohjelman 2009 perusteella optio-oikeuksia voidaan antaa vuosina 2009 – 2011 yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2009A, 710 000 kappaletta tunnuksella 2009B ja 710 000 kappaletta tunnuksella 2009C.

2009A-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 1.4.2012-31.3.2014. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 595 000 kappaletta 2009A-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli maaliskuussa 2012 3,71 euroa.

2009B-optioita myönnettiin 610 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 1.4.2013-31.3.2015. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 595 000 kappaletta 2009B-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli maaliskuussa 2012 6,23 euroa.

2009C-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009C on 1.4.2014-31.3.2016. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 640.000 kappaletta 2009C-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta oli maaliskuussa 2012 7,55 euroa.

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, optio-ohjelmat 2006 ja 2009 laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 3,33 %.

KONSERNI VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
milj. euroa 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto
  Sanomalehdet 51,9 55,8 52,5 57,1 53,0 57,2 53,1 54,9 51,8
  Kauppalehti-ryhmä 14,3 15,2 12,6 15,0 13,9 16,1 13,3 14,4 14,1
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 14,9 10,5 10,3 10,9 10,4 10,5 8,5 9,0 8,3
  Muu toiminta 21,0 20,2 20,1 20,2 19,1 19,1 19,3 19,0 19,0
  Eliminoinnit -21,1 -20,4 -20,3 -20,4 -19,3 -19,9 -19,0 -18,6 -18,9
LIIKEVAIHTO 81,1 81,3 75,1 82,7 77,1 83,0 75,2 78,7 74,3
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä
  Sanomalehdet 46,1 47,5 45,5 48,1 46,5 48,5 45,1 46,2 45,0
  Kauppalehti-ryhmä 13,1 13,0 10,6 13,0 12,7 14,4 10,9 11,9 12,5
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 12,6 9,6 8,4 9,1 8,7 9,7 7,6 9,1 8,3
  Muu toiminta 22,1 21,7 18,8 21,4 19,2 19,3 17,3 19,0 19,0
KOKONAISKULUT ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 72,8 71,4 63,1 71,2 67,8 72,0 61,9 67,7 66,1
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä
  Sanomalehdet 5,9 8,3 7,0 9,0 6,5 8,8 8,1 8,7 6,8
  Kauppalehti-ryhmä 1,3 2,2 2,0 2,0 1,2 1,7 2,4 2,5 1,5
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 2,4 0,9 1,9 1,8 1,7 0,6 0,9 0,1 0,1
  Muu toiminta -1,0 -1,5 1,3 -1,2 -0,1 -0,1 2,0 0,0 -0,1
LIIKEVOITTO/-TAPPIO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 8,5 10,1 12,0 11,5 9,3 11,0 13,4 11,3 8,3
% liikevaihdosta
  Sanomalehdet 11,3 14,9 13,3 15,7 12,3 15,3 15,2 15,8 13,1
  Kauppalehti-ryhmä 8,9 14,5 16,0 13,1 8,6 10,8 18,2 17,3 11,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 16,0 8,9 18,1 16,5 16,1 5,5 10,4 1,4 0,6
  Muu toiminta -4,8 -7,6 6,5 -5,8 -0,3 -0,7 10,3 -0,1 -0,3
% LIIKEVAIHDOSTA 10,4 12,4 16,0 14,0 12,1 13,2 17,8 14,3 11,2
Kertaluonteiset erät
  Sanomalehdet -0,5 -0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,4 0,1 0,0 -0,1
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut -1,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 -0,5 -0,1
  Muu toiminta -0,3 0,0 0,4 -0,5 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,1
KERTALUONTEISET ERÄT -2,5 -0,5 0,4 -0,5 -0,3 -0,3 0,2 -0,4 -0,1
Liikevoitto/-tappio
  Sanomalehdet 5,3 7,8 7,0 9,0 6,0 8,4 8,2 8,7 6,7
  Kauppalehti-ryhmä 1,3 2,2 2,0 2,0 1,2 1,7 2,4 2,5 1,5
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 0,8 0,9 1,9 1,8 1,8 0,7 1,2 -0,4 -0,1
  Muu toiminta -1,3 -1,5 1,7 -1,7 -0,1 -0,1 1,8 0,1 0,1
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 6,0 9,6 12,4 11,0 9,0 10,7 13,6 10,8 8,2
Rahoitustuotot 0,0 -0,2 1,2 0,9 0,6 1,4 0,1 0,2 0,2
Rahoituskulut 1,7 -0,6 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,5 -0,6 2,3 0,4 0,4 0,4 -0,1 0,1 0,3
TULOS ENNEN VEROJA 3,8 5,3 15,6 11,8 9,3 12,1 13,4 11,0 8,6
Tuloverot -1,1 -2,4 -3,4 -3,0 -2,4 -2,9 -3,5 -3,1 -2,4
TILIKAUDEN TULOS 2,7 2,8 12,2 8,8 6,9 9,2 9,8 7,8 6,3

PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34). Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2011 lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä 1.1.2012 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2011 kanssa. Tilikaudet 2011 ja 2012 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2011 – 2012.

Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin vuositilinpäätöksessä. Vuonna 2012 on otettu käyttöön kaksi uutta tunnuslukua; käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja käyttökate. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä on laskettu kaavalla liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä lisättynä poistoto ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä. Käyttökate lasketaan kaavalla liikevoitto lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1). Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2012 käyttöön otettuja uusia laskentastandardien muutoksia:

Muutos IFRS 7: Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
Muutos IAS 12:Tuloverot

Edellä mainittujen uusien standardien muutoksien vaikutus on konsernissa ollut vähäinen.

Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän vuoksi levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.

YLEISLAUSUNTO

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Alma Media julkistaa tammi-kesäkuun tuloksensa vuodelta 2012 perjantaina 20.7.2012 noin klo 9.00.

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA
2011
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN Uusi Vanha
milj. euroa rakenne rakenne Muutos
  Sanomalehdet
   Ulkoinen liikevaihto 214,1 217,3 -3,2
   Segmenttien välinen liikevaihto 4,3 4,2 0,1
  Sanomalehdet yhteensä 218,3 221,5 -3,1
  Kauppalehti-ryhmä
   Ulkoinen liikevaihto 55,9 55,9 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,8 0,8 0,0
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 56,7 56,7 0,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut
   Ulkoinen liikevaihto 40,7 37,5 3,2
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,4 -0,5 1,9
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 42,1 37,0 5,2
  Muut toiminnot
   Ulkoinen liikevaihto 5,6 5,6 -0,1
   Segmenttien välinen liikevaihto 73,9 75,9 -2,0
  Muut toiminnot yhteensä 79,5 81,5 -2,0
  Eliminoinnit -80,4 -80,4 0,0
Yhteensä 316,2 316,2 0,0
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) Uusi Vanha
rakenne rakenne Muutos
  Sanomalehdet 29,7 30,2 -0,4
  Kauppalehti-ryhmä 7,4 7,4 0,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 6,4 5,8 0,6
  Muut toiminnot -1,6 -1,4 -0,2
Yhteensä 42,0 42,0 0,0
*) sisältää kertaluonteiset erät


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA
2011
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2011 2011 2011 2011 2011
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet
   Ulkoinen liikevaihto 52,0 56,0 51,4 54,6 214,1
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,0 1,1 1,0 1,1 4,3
  Sanomalehdet yhteensä 53,0 57,1 52,5 55,8 218,3
  Kauppalehti-ryhmä
   Ulkoinen liikevaihto 13,7 14,8 12,4 15,0 55,9
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 13,9 15,0 12,6 15,2 56,7
  Digitaaliset kuluttajapalvelut
   Ulkoinen liikevaihto 10,0 10,6 9,9 10,2 40,7
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,3 0,4 0,3 1,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 10,4 10,9 10,3 10,5 42,1
  Muut toiminnot
   Ulkoinen liikevaihto 1,4 1,3 1,3 1,5 5,6
   Segmenttien välinen liikevaihto 17,7 18,8 18,7 18,7 73,9
  Muut toiminnot yhteensä 19,1 20,2 20,1 20,2 79,5
  Eliminoinnit -19,3 -20,4 -20,3 -20,4 -80,4
Yhteensä 77,1 82,7 75,1 81,3 316,2
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2011 2011 2011 2011 2011
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 6,0 9,0 7,0 7,8 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 1,2 2,0 2,0 2,2 7,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,8 1,8 1,9 0,9 6,4
  Muut toiminnot -0,1 -1,7 1,7 -1,5 -1,6
Yhteensä 9,0 11,0 12,4 9,6 42,0
*) sisältää kertaluonteiset erät
  • Julkaistu: 27.4.2012, 14:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli