Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011: Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto vertailukauden tasolla, kustannusten nousu heikensi liikevoittoa

Alma Median osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011: Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto vertailukauden tasolla, kustannusten nousu heikensi liikevoittoa

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2011 klo 9.00

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2011:
KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO VERTAILUKAUDEN TASOLLA, KUSTANNUSTEN NOUSU HEIKENSI LIIKEVOITTOA

Taloudellinen kehitys heinä – syyskuussa 2011:

– Liikevaihto oli 75,1 (75,2) milj. euroa, laskua 0,2 %.
– Levikkiliikevaihto oli 32,5 (32,1) milj. euroa, kasvua 1,2 %, ilmoitusmyynnin liikevaihto 34,3 (33,8) milj. euroa, kasvua 1,5 % ja sisältö- ja palveluliikevaihto 8,3 (9,3) milj. euroa, laskua 10,7 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,0 (13,4) milj. euroa, 16,0 % (17,8 %) liikevaihdosta, laskua 10,3 %.
– Liikevoitto oli 12,4 (13,6) milj. euroa, 16,5 % (18,0 %) liikevaihdosta, laskua 8,5 %.
– Tilikauden tulos oli 12,2 (9,8) milj. euroa, kasvua 24,2 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,13) euroa, kasvua 21,7 %.

Taloudellinen kehitys tammi – syyskuussa 2011:

– Liikevaihto oli 234,9 (228,3) milj. euroa, kasvua 2,9 %.
– Levikkiliikevaihto oli 93,4 (93,5) milj. euroa, laskua 0,0 %, ilmoitusmyynnin liikevaihto 114,7 (107,2) milj. euroa, kasvua 7,0 % ja sisältö- ja palveluliikevaihto 26,8 (27,7) milj. euroa, laskua 3,2 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 32,9 (33,0) milj. euroa, 14,0 % (14,4 %) liikevaihdosta, laskua 0,3 %.
– Liikevoitto oli 32,4 (32,7) milj. euroa, 13,8 % (14,3 %) liikevaihdosta, laskua 0,8 %.
– Tilikauden tulos oli 28,0 (23,9) milj. euroa, kasvua 16,8 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,36 (0,32) euroa, kasvua 12,7 %.

Avainluvut 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos 2010
milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 75,1 75,2 -0,1 -0,2 234,9 228,3 6,6 2,9 311,4
  Levikkiliikevaihto 32,5 32,1 0,4 1,2 93,4 93,5 0,0 0,0 125,3
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 34,3 33,8 0,5 1,5 114,7 107,2 7,5 7,0 148,2
  Sisältö- ja palveluliikevaihto *) 8,3 9,3 -1,0 -10,7 26,8 27,7 -0,9 -3,2 37,8
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 63,1 61,9 1,3 2,0 202,2 195,7 6,5 3,3 267,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,0 13,4 -1,4 -10,3 32,9 33,0 -0,1 -0,3 43,9
% liikevaihdosta 16,0 17,8 14,0 14,4 0,0 14,1
Liikevoitto (-tappio) 12,4 13,6 -1,2 -8,5 32,4 32,7 -0,2 -0,8 43,4
% liikevaihdosta 16,5 18,0 13,8 14,3 0,0 13,9
Tilikauden tulos 12,2 9,8 2,4 24,2 28,0 23,9 4,0 16,8 33,2
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,16 0,13 0,03 21,7 0,36 0,32 0,04 12,7 0,44
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,16 0,13 0,03 21,2 0,35 0,32 0,04 12,2 0,44

*) Sisältö- ja palveluliikevaihto koostuu konsernin digitaalisten palveluiden ja asiakaslehtiliiketoiminnan liikevaihdoista sekä konsernin ulkopuolisesta vuokra-, jakelu- ja painoliikevaihdosta.

Näkymät vuodelle 2011:

Alma Median ohjaus vuoden 2011 taloudellisesta kehityksestä on säilynyt muuttumattomana tilinpäätöstiedotteesta 16.2.2011 lähtien.

Alma Media toistaa arvionsa, jonka mukaan koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuoden 2010 tasosta. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 43,9 milj. euroa ja liikevoitto 43,4 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Kasvava huoli Euroopan talouden kehityksestä hidasti vuoden kolmannella neljänneksellä Suomen mediamainonnan markkinan kasvun 3,7 %:iin. Sanomalehtimainonta kasvoi 0,5 % (7,2 %) ja verkkomainonta 20,3 % (38,1 %) vertailukaudesta. Painettu sanomalehti on edelleen euromääräisesti mitattuna Suomen suurin mainosmedia.

Alma Median ilmoitusmyynti kasvoi 1,5 % ja oli 34,3 (33,8) milj. euroa. Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 4,9 %, mutta verkon ilmoitusmyynti kasvoi 20,6 % vertailukaudesta. Alma Median lehdistä verkkoilmoitusmyynti kehittyi positiivisesti erityisesti Iltalehdessä ja Aamulehdessä.

Alma Median levikkiliikevaihto kasvoi 1,2 % ja oli 32,5 (32,1) milj. euroa. Alma Media suunnittelee lisäävänsä Suomen hallituksen tilattaville sanomalehdille esittämän 9 % arvonlisäveron sellaisenaan lehtien tilaushintoihin vuoden 2012 alusta. Hinnankorotusten ennakoidaan pienentävän Alma Median tilattavien sanomalehtien levikkejä.

Alma Median liikevoittoa rasitti paino- ja jakelukustannusten sekä tietotekniikkaan liittyvien kulujen kasvu.

Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen eteni kolmannella vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaan. Kolmannella vuosineljänneksellä julkaistiin muun muassa Iltalehden iPhone- ja iPad-sovellukset sekä Nytmatkaan.fi-verkkopalvelu. Markkinapaikat-liiketoiminnassa Autotalli.com avattiin myös kuluttajien ilmoittelulle.

Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus Alma Media -konsernin liikevaihdosta nousi kolmannella vuosineljänneksellä 17,7 %:iin (15,1 %). Alma Media aikoo strategiansa mukaisesti kasvattaa edelleen digitaalisten palveluiden osuutta liikevaihdostaan sekä omalla tuote- ja palvelukehityksellä että yritysostoilla Suomessa ja ulkomailla.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen heinä-syyskuun 2011 tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 28.10.2011 klo 13 hotelli Scandic Marskin Carl-kabinetissa (Mannerheimintie 10, Helsinki). Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa http://www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri klo 13.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 28.10.2011 klo 15.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44 (0)20 7136 2054 (osallistumiskoodi: 6685424) tai seurata sitä osoitteessa http://www.almamedia.fi/sijoittajille (audio webcast).

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

ALMA MEDIA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2011

Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään heinä-syyskuun 2011 tulokseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2010 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos 2010
milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 75,1 75,2 -0,2 234,9 228,3 2,9 311,4
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 63,1 61,9 2,0 202,2 195,7 3,3 267,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,0 13,4 -10,3 32,9 33,0 -0,3 43,9
% liikevaihdosta 16,0 17,8 14,0 14,4 14,1
Liikevoitto (-tappio) 12,4 13,6 -8,5 32,4 32,7 -0,8 43,4
% liikevaihdosta 16,5 18,0 13,8 14,3 13,9
Tulos ennen veroja 15,6 13,4 17,1 36,7 32,9 11,6 45,0
Tilikauden tulos 12,2 9,8 24,2 28,0 23,9 16,8 33,2
Oman pääoman tuotto/ROE (vuosituotto), %* 69,3 49,2 40,8 37,4 33,1 12,9 31,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto/ROI (vuosituotto), %* 61,1 47,6 28,4 36,3 32,4 12,0 31,1 %
Nettorahoituskulut -0,9 0,1 795,6 -1,1 0,1 1410,1 -0,9
Nettorahoituskulut % -1,2 0,2 796,7 -0,5 0,0 1373,2 -0,3
Taseen loppusumma 163,8 170,7 -4,0 184,5
Investoinnit 1,6 4,1 -60,4 3,0 10,1 -70,0 12,9
Investoinnit % liikevaihdosta 2,1 5,4 1,3 4,4 4,1
Omavaraisuusaste-% 64,6 69,4 -6,9 67,1
Velkaantumisaste (gearing), % -13,3 -20,7 -35,6 -28,2
Korolliset nettovelat -12,4 -21,7 -42,9 -32,4
Korollinen vieras pääoma 8,5 4,1 109,8 4,0
Koroton vieras pääoma 62,2 61,7 1,0 65,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 867 1 861 0,3 1839 1810 1,6 1 806
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 1 027 1 019 0,8 968 987 -1,9 962
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,16 0,13 21,7 0,36 0,32 12,7 0,44
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,16 0,13 21,2 0,35 0,32 12,2 0,44
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,06 0,07 -10,6 0,40 0,45 -10,5 0,61
Oma pääoma/osake, EUR 1,20 1,37 -12,7 1,50
Osinko/osake, EUR 0,70
Efektiivinen osinkotuotto-% 8,5
Hinta/voitto-suhde (P/E) 18,9
Osakekannan markkina-arvo 457,5 516,4 -11,4 621,4
Osakemäärä keskimäärin (1000 osaketta)
– laimentamaton 75 487 75 053 75 290 74 841 74894
– laimennettu 75 884 75 135 76 478 75 023 75086
Osakemäärä kauden lopussa (1000 osaketta) 75 487 75 053 75 487 75 053 75053
*) ks. osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

MARKKINATILANNE

Vuonna 2011 Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,5 – 3 %.  

Mainonnan kokonaismarkkinan kasvu hidastui heinä-syyskuussa TNS Gallupin mukaan 3,7 %:iin (10,9 %). Sanomalehtimainonta kasvoi 0,5 % 115,3 (114,6) milj. euroon. Verkkomainonnan vahva kehitys jatkui heinä-syyskuussa mainostajien panostusten kasvaessa 20,3 % (38,1 %). Painettu sanomalehti on edelleen euromääräisesti mitattuna merkittävin mainosmedia.

Iltapäivälehtien kokonaismarkkina laski vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä 2,9 % (1,8 %).

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VUONNA 2011

Alma Media hankki helmikuussa 2011 määräysvallan (51 %) Mascus A/S:ssä. Yhtiö raportoidaan Alma Median konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiönä Markkinapaikat-segmentissä.

Lisätietoja hankituista liiketoiminnoista on annettu osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HEINÄ – SYYSKUUSSA 2011

Liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 0,2 % (kasvoi 3,0 %) ja oli 75,1 (75,2) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 56,7 (57,6) milj. euroa ja osuus koko konsernin liikevaihdosta 75,5 % (76,5 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 17,1 % ja oli 13,3 (11,3) milj. euroa. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 17,7 % (15,1 %).

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 1,5 % 34,3 (33,8) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 45,7 % (45,0 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 4,9 % 24,2 (25,5) milj. euroon. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 20,6 % 9,9 (8,2) milj. euroon.

Levikkiliikevaihto kasvoi 1,2 % 32,5 (32,1) milj. euroon tilaushintojen korotusten ansiosta.

Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 8,3 (9,3) milj. euroa.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 2,0 % ja olivat 63,1 (61,9) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 2,3 % ja olivat 63,1 (61,7) milj. euroa. Kokonaiskulujen kasvu johtui pääosin paino- ja jakelukulujen sekä tietotekniikkakulujen kasvusta.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 10,3 % (kasvoi 14,5 %) 12,0 (13,4) milj. euroon. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 16,0 % (17,8 %). Liikevoitto oli 12,4 (13,6) milj. euroa ja liikevoittoprosentti oli 16,5 % (18,0 %).

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä +0,4 (-0,3) milj. euroa. Erittely kertaluonteisista eristä on esitetty osavuosikatsauksessa omassa kappaleessaan sivulla 10.

Heinä-syyskuun 2011 tulos oli 12,2 (9,8) milj. euroa. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 11,8 (9,8) milj. euroa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI – SYYSKUUSSA 2011

Vuoden 2011 tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 2,9 % (laski 0,2 %) ja oli 234,9 (228,3) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 175,5 (174,2) milj. euroa ja osuus koko konsernin liikevaihdosta 74,7 % (76,3 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 18,3 % ja oli 41,9 (35,4) milj. euroa. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 17,9 % (15,5 %).  

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 7,0 % 114,7 (107,2) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,8 % (46,9 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti kasvoi 1,6 % ja oli 82,1 (80,8) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 23,7 % 32,0 (25,8) milj. euroon. Levikkiliikevaihto oli 93,4 (93,5) milj. euroa. Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 26,8 (27,7) milj. euroa.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 3,3 % ja olivat 202,2 (195,7) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 3,7 % ja olivat 203,2 (196,0) milj. euroa. Kokonaiskulujen kasvu johtui pääosin henkilöstökulujen, paino- ja jakelukulujen sekä tietotekniikkakulujen kasvusta.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 0,3 % (nousi 5,0 %) 32,9 (33,0) milj. euroon. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 14,0 % (14,4 %). Liikevoitto oli 32,4 (32,7) milj. euroa. Liikevoittoprosentti laski vertailukaudesta ja oli 13,8 % (14,3 %).

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -0,4 (-0,3) milj. euroa. Erittely kertaluonteisista eristä on esitetty osavuosikatsauksessa omassa kappaleessaan sivulla 10.

Tammi-syyskuun 2011 tulos oli 28,0 (23,9) milj. euroa. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 28,3 (24,4) milj. euroa.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Markkinapaikat ja Muu toiminta. Tässä osavuosikatsauksessa liiketoimintasegmentit on raportoitu konsernin sisäisen organisaatiorakenteen mukaisesti.

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos 2010
milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
  Sanomalehdet
    Ulkoinen liikevaihto 52,1 52,4 161,8 158,0 215,1
    Segmenttien välinen liikevaihto 1,0 1,1 3,1 3,2 4,1
  Sanomalehdet yhteensä 53,1 53,5 -0,7 164,9 161,2 2,3 219,3
  Kauppalehti-ryhmä
    Ulkoinen liikevaihto 12,4 13,2 40,9 41,3 57,2
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,1 0,6 0,5 0,7
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 12,6 13,3 -5,4 41,5 41,8 -0,7 57,9
  Markkinapaikat
    Ulkoinen liikevaihto 9,2 7,9 28,1 23,8 32,3
    Segmenttien välinen liikevaihto -0,1 0,0 -0,4 -0,2 -0,3
  Markkinapaikat yhteensä 9,0 7,9 15,0 27,7 23,7 17,0 32,1
  Muu toiminta
    Ulkoinen liikevaihto 1,4 1,7 4,1 5,2 6,7
    Segmenttien välinen liikevaihto 19,3 17,8 56,8 52,9 71,9
  Muu toiminta yhteensä 20,6 19,6 5,6 60,9 58,2 4,7 78,5
  Eliminoinnit -20,3 -19,0 -60,1 -56,5 -76,4
Yhteensä 75,1 75,2 -0,2 234,9 228,3 2,9 311,4
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos 2010
milj. euroa *) 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
  Sanomalehdet 7,0 8,3 -15,8 22,4 24,3 -8,1 32,9
  Kauppalehti-ryhmä 2,0 2,4 -16,8 5,2 6,5 -20,0 8,2
  Markkinapaikat 1,7 1,1 49,3 4,9 0,4 1070,6 0,4
  Muu toiminta 1,9 1,7 9,6 0,2 1,5 -86,2 1,9
Yhteensä 12,4 13,6 -8,5 32,4 32,7 -0,8 43,4
*) sisältää kertaluonteiset erät

Sanomalehdet

Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 34 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

Sanomalehtien avainluvut 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos 2010
milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 53,1 53,5 -0,7 164,9 161,2 2,3 219,3
  Levikkiliikevaihto 28,7 28,4 1,2 82,4 82,4 0,0 110,3
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 23,6 23,9 -1,1 79,6 76,0 4,9 104,9
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 0,8 1,3 -37,2 2,9 2,8 1,6 4,1
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 46,2 45,4 1,8 142,1 137,1 3,6 186,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,0 8,2 -15,1 22,8 24,3 -6,1 33,1
% liikevaihdosta 13,1 15,3 13,8 15,1 15,1
Liikevoitto 7,0 8,3 -15,8 22,4 24,3 -8,1 32,9
% liikevaihdosta 13,1 15,5 13,6 15,1 15,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 001 1 021 -2 984 976 1 972
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 128 101 27 115 99 16 99
2011 2010 2011 2010 2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Tarkastettu levikki
Iltalehti 107 052
Aamulehti 131 539
Iltalehti.fi 2696276 2223618 2883106 2183382 2276375
Telkku.com 584 493 590 364 650 503 609 612 616 325
Aamulehti.fi 305 903 308 970 330 157 283 655 299 467

Heinä – syyskuu 2011

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto laski 0,7 % 53,1 (53,5) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti laski 1,1 % (nousi 7,9 %) ja oli 23,6 (23,9) milj. euroa. Painetun median ilmoitusmyynti laski 3,6 % (nousi 5,5 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 23,5 % (39,9 %). Verkkoilmoitusmyynnin kasvu erityisesti Iltalehdessä ja Aamulehdessä ei täysin kattanut painetun median ilmoitusmyynnin hidastumisen vaikutusta liikevaihtoon.

Segmentin levikkiliikevaihto kasvoi 1,2 % ja oli 28,7 (28,4) milj. euroa.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 1,8 % ja olivat 46,2 (45,4) milj. euroa. Kokonaiskulut olivat 46,2 (45,3) milj. euroa.  Kokonaiskulut kasvoivat pääosin paino- ja jakelukustannusten nousun johdosta.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,0 (8,2) milj. euroa ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 13,1 % (15,3 %). Liikevoitto oli 7,0 (8,3) milj. euroa ja liikevoittoprosentti oli 13,1 % (15,5 %).

Tammi – syyskuu 2011

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto kasvoi 164,9 (161,2) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 79,6 (76,0) milj. euroa ja se kasvoi 4,9 % (2,8 %). Painetun median ilmoitusmyynti kasvoi 2,6 % (0,0 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 25,7 % (39,9 %).

Segmentin levikkiliikevaihto oli edellisen vuoden tasolla 82,4 (82,4) milj. eurossa.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 142,1 (137,4) milj. euroa. Kokonaiskulut olivat 142,6 (137,1) milj. euroa.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 22,8 (24,3) milj. euroa ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 13,8 % (15,1 %). Segmentin liikevoitto oli 22,4 (24,3) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 13,6 % (15,1 %).

Kauppalehti-ryhmä

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakasmedian ratkaisuja tuottava Alma 360 Asiakasmedia -ryhmä (aiemmin Alma Media Lehdentekijät, Suomen Businessviestintä sekä TTNK Helsinki) ja kaikissa Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos 2010
milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 12,6 13,3 -5,4 41,5 41,8 -0,7 57,9
  Levikkiliikevaihto 3,8 3,7 0,9 11,1 11,0 0,0 15,0
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 3,2 3,6 -12,9 12,0 12,3 -2,6 17,7
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 5,7 6,0 -4,8 18,4 18,4 0,0 25,2
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 10,6 10,9 -2,9 36,3 35,3 2,8 49,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,0 2,4 -16,8 5,2 6,5 -20,0 8,2
% liikevaihdosta 16,0 18,2 12,5 15,5 -19,4 14,2
Liikevoitto 2,0 2,4 -16,8 5,2 6,5 -20,0 8,2
% liikevaihdosta 16,0 18,2 12,5 15,5 -19,4 14,2
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 431 441 -2 433 436 -0,7 437
2011 2010 2011 2010 2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Tarkastettu levikki
Kauppalehti 70 118
Kauppalehti.fi 638 716 584 989 737687 591 091 615 354

Heinä – syyskuu 2011

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 12,6 (13,3) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto laski 5,4 % (laski 8,6 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 26,6 % (24,4 %).

Segmentin ilmoitusmyynti laski 12,9 % (kasvoi 18,8 %) ja oli 3,2 (3,6) milj. euroa. Painetun median ilmoitusmyynti laski 15,0 % (kasvoi 14,0 %). Verkkoilmoitusmyynti laski 10,7 % (kasvoi 46,7 %) vertailukaudesta.

Segmentin levikkiliikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja oli 3,8 (3,7) milj. euroa. Sisältö- ja palveluliikevaihto laski 5,7 (6,0) milj. euroon.

Segmentin kokonaiskulut olivat 10,6 (10,9) milj. euroa.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto oli 2,0 (2,4) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 16,0 % (18,2 %). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Tammi – syyskuu 2011

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli tammi-syyskuussa 41,5 (41,8) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto laski 0,7 % (laski 11,0 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 24,8 (23,9) %.

Segmentin ilmoitusmyynti laski 2,6 % (kasvoi 8,3 %) ja oli 12,0 (12,3) milj. euroa. Painetun median ilmoitusmyynti laski 3,9 % (kasvoi 5,9 %). Verkon ilmoitusmyynti laski 0,5 % (kasvoi 34,5 %) vertailukaudesta.

Segmentin levikkiliikevaihto kasvoi 11,1 (11,0) milj. euroon. Sisältö- ja palveluliikevaihto oli edellisvuoden tasolla 18,4 (18,4) milj. eurossa. Alma 360 Asiakasmedia voitti uusia asiakkuuksia haastavassa markkinatilanteessa.

Segmentin kokonaiskulut olivat 36,3 (35,3) milj. euroa. Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto oli 5,2 (6,5) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 12,5 % (15,5 %). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Markkinapaikat

Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Mascus, Bovision, Objektvision sekä City24.

Markkinapaikkojen avainluvut 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos 2010
milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 9,0 7,9 15,0 27,7 23,7 17,0 32,1
  Kotimaan toiminnot 7,7 6,7 14,3 23,8 20,3 17,3 27,5
  Ulkomaan toiminnot 1,4 1,2 19,4 4,2 3,6 15,6 4,9
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 7,4 7,0 5,2 23,0 22,9 0,3 31,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,7 0,9 95,7 4,7 0,8 471,0 0,8
% liikevaihdosta 18,5 10,9 17,0 3,5 389,5 2,6
Liikevoitto 1,7 1,1 49,3 4,9 0,4 1070,6 0,4
% liikevaihdosta 18,5 14,2 17,6 1,8 900,7 1,2
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 184 179 3 181 181 0 180
2011 2010 2011 2010 2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Etuovi.com 424 284 420 896 462 335 414 797 413 044
Autotalli.com 86 030 92 882 100 033 94 420 91 182
Monster.fi 77 063 78 443 90 380 86 000 85 911
Mikko.fi 41 779 52 975 44 611 64 421 59 349
Mascus.com 235 035 226 643 270 728 233 082 190 320
City24 144 760 146 522 144 820 190 842 190 842
Bovision 59 415 70 906 69 840 99 464 96 706

Heinä – syyskuu 2011

Vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Markkinapaikat-segmentin liikevaihto kasvoi 9,0 (7,9) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 8,1 (7,0) milj. euroa. Liikevaihdon positiivinen kehitys perustui pääosin rekrytointi-ilmoittelun ja asuntokaupan verkkoilmoitusmyynnin kasvuun.

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä kasvoivat 7,4 (7,0) milj. euroon. Kokonaiskulut olivat 7,4 (6,7) milj. euroa. Markkinapaikat-segmentin kokonaiskulutasoa nostivat suunnitellut markkinointipanostukset sekä henkilöstökulujen nousu.

Markkinapaikat-segmentin liikevoitto kasvoi kolmannella neljänneksellä 1,7 (1,1) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,7 (0,9) milj. euroa. Vertailukauden kertaluonteinen erä, 0,3 milj. euroa, syntyi uudelleenjärjestelyistä.

Tammi – syyskuu 2011

Vuoden 2011 tammi-syyskuussa Markkinapaikat-segmentin liikevaihto kasvoi 17,0 % (15,6 %) ja oli 27,7 (23,7) milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynti oli 25,0 (21,0) milj. euroa. Liikevaihdon positiivinen kehitys perustui pääosin rekrytointi-ilmoittelun ja asuntokaupan verkkoilmoitusmyynnin kasvuun.

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 23,0 (22,9) milj. euroa. Kokonaiskulut olivat 23,0 (23,3) milj. euroa.

Markkinapaikat-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 4,7 (0,8) milj. euroon.  Liikevoitto oli 4,9 (0,4) milj. euroa. Katsauskauden aikana syntyneet kertaluonteiset tuotot liittyivät yritysjärjestelyihin. Vertailukauden kertaluonteiset erät -0,4 milj. euroa syntyivät uudelleenjärjestelyistä.

Korkein oikeus ei myöntänyt ETUOVI.COM-tavaramerkkiä koskeneessa kiistassa valituslupaa kummallekaan osapuolelle, joten Helsingin hovioikeuden joulukuussa 2010 antama päätös jäi pysyväksi ja pitkä tavaramerkkikiista saatiin Alma Median kannalta tyydyttävään päätökseen. Hovioikeuden mukaan Alma Medialla ei ole esteitä käyttää ETUOVI.COM-tavaramerkkiä internet-palveluiden tunnuksena. Sen sijaan Alma Media ei saa käyttää ETUOVI.COM-tunnusta lehden tavaramerkkinä.

Muu toiminta

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin paino- ja jakeluyksikön sekä emoyhtiön toiminnot. Näiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaisia, sillä ne ovat ensisijaisesti muita liiketoimintasegmenttejä palvelevia yksiköitä.

Muun toiminnan avainluvut 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos 2010
milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 20,6 19,6 5,6 60,9 58,2 4,7 78,5
   Ulkoinen liikevaihto 1,4 1,7 -20,8 4,1 5,2 -21,0 6,7
   Segmenttien välinen liikevaihto 19,3 17,8 8,1 56,8 52,9 7,3 71,9
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 19,2 17,7 8,6 60,6 56,8 6,9 76,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,5 1,9 -20,9 0,3 1,4 -76,4 1,8
% liikevaihdosta 7,3 9,7 0,5 2,3 -77,4 2,3
Liikevoitto 1,9 1,7 9,6 0,2 1,5 -86,2 1,9
% liikevaihdosta 9,3 8,9 0,3 2,5 -86,9 2,5
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 251 221 14 240 217 10 217
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 899 919 -2 853 888 -4 863
2011 2010 2011 2010 2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Painovolyymi (tuhatta kappaletta) 59 191 58 906 178 381 179 410 237 532
Paperin käyttö (tonnia) 7 752 7879 23 501 23 378 32 000

Alma Media sopi tammikuussa 2011 uuden painolaitoksen koneiden ja irtaimiston rahoituksesta Pohjola Pankki Oyj:n kanssa. Rahoituksen enimmäismääräksi on sovittu 50 milj. euroa. Painokone on päätetty tilata Manroland AG:lta sekä postituslaitteiston Ferag AG:lta. Investointi etenee suunnitelmien mukaan ja laitos otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2013 alussa.

Alma Median paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy:n kehittämis- ja tehostamisohjelmaan liittyneet yhteistoiminta-neuvottelut päättyivät kesäkuussa. Neuvottelujen tuloksena yhtiö vähentää yhteensä 54 henkilötyövuotta ja lopettaa painotoiminnan Porissa. Porin painon toiminta päättyy tammikuun 2012 loppuun mennessä. Yt-neuvottelujen tuloksena kirjattiin kesäkuussa 2011 kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 0,5 milj. euroa.  

Alma Manu laajentaa jakelutoimintaansa Lapin maakunnassa. Alma Mediaan kuuluvien Lapin Kansan ja Koillis-Lapin jakelu siirtyy Itellalta Alma Manulle tammikuussa 2012.

OSAKKUUSYHTIÖT

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2011 2010 2011 2010 2010
(milj. euroa) 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Sanomalehdet -0,1 0,0 -0,0 0,1 0,1
Kauppalehti-ryhmä
  Talentum Oyj 2,1 -0,3 2,5 -0,1 0,0
Markkinapaikat -0,0 -0,0 -0,1 -0,0 -0,1
Muu toiminta
  Muut osakkuusyritykset 0,3 0,3 0,7 0,4 0,6
Yhteensä 2,3 -0,1 3,2 0,3 0,7

Osuuteen Talentum Oyj:n vuoden 2011 kolmannen neljänneksen tuloksesta sisältyy Talentumin 9.8.2011 tiedottama osakkeiden myyntivoitto.  

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2010 ja tässä osavuosikatsauksessa käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

KERTALUONTEISET ERÄT

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Kertaluonteiset erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

KERTALUONTEISET ERÄT 2011 2010 2011 2010 2010
milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Sanomalehdet
  Uudelleenjärjestelykulut 0,1 -0,5 -0,4
  Myyntivoitot 0,2
Markkinapaikat
  Uudelleenjärjestelykulut 0,3 -0,4 -0,5
  Myyntivoitot 0,2
Muu toiminta
  Uudelleenjärjestelykulut -0,2 -0,5 0,1 0,1
  Myyntivoitot 0,4 0,4 0,0
LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT 0,4 0,2 -0,4 -0,3 -0,5
  Muuntoerot -0,1 0,1 -0,1 -0,1
RAHOITUSERIEN KERTALUONTEISET ERÄT -0,1 0,1 -0,1 -0,1

TASE JA RAHOITUSASEMA

Konsernitaseen loppusumma oli syyskuun 2011 lopussa 163,8 (170,7) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 64,6 % (69,4 %) ja oma pääoma osaketta kohden oli 1,20 (1,37) euroa.

Syyskuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli -12,4 (-21,7) milj. euroa. Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen käypä arvo oli 30.9.2011 yhteensä 7,9 milj. euroa ja velkojen käypä arvo oli 2,0 milj. euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa 2011 oli yhteensä 30,4 (33,8) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 30,6 (33,0) milj. euroa. Vertailukaudella investointien rahavirtaan vaikuttivat merkittävimpinä yritysjärjestelyt.

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman mukaan yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 30.9.2011 käyttämättä 95,0 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on 10.10.2013 saakka käytettävissään 30 milj. euron luottolimiitti, joka 30.9.2011 oli kokonaisuudessaan käyttämättä.

INVESTOINNIT

Alma Media -konsernin investoinnit olivat 4,1 (10,1) milj. euroa tammi-syyskuussa 2011 ja ne koostuivat pääosin digitaalisten palveluiden kehityshankkeista. Muilta osin investoinnit olivat normaaleja käyttö- ja ylläpitoinvestointeja.

Tampereen painolaitoshanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Painolaitos aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa.

HALLINTO

Alma Media Oyj:n 17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Timo Aukian, Petri Niemisvirran, Seppo Paatelaisen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Aukia, Kai Seikku, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta, Erkki Solja sekä Seppo Paatelainen puheenjohtajaksi.

Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Timo Aukiaa, Petri Niemisvirtaa ja Seppo Paatelaista lukuun ottamatta hallitukseen valitut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyi elokuussa Alma Media Oyj:n osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n hakemuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta Alma Mediassa siltä osin, kun tarkastusta haettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ja sitä edeltäneen vaalivaliokunnan toiminnasta ja siitä, miten yhdenvertaisuusperiaate on tullut huomioon otetuksi valiokuntien toiminnassa. Alma Media on päättänyt valittaa päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Aluehallintoviraston päätöksen kumoamisen lisäksi Alma Media hakee täytäntöönpanokieltoa päätökselle siihen asti, kunnes asian käsittely on lopetettu.

Kasvatustieteen maisteri Pekka Heinänen, 51, aloitti Alma Median henkilöstöjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä 15.8.2011.

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010 on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/hallinto.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2010 osinkoa 0,70 euroa osaketta kohden. Osinko maksettiin 29.3.2011 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 22.3.2011 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Yhtiö maksoi osinkoa yhteensä 52,5 (29,8) milj. euroa.

OSAKE

Heinä-syyskuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 9 005 064 Alma Median osaketta, mikä vastasi 11,9 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.9.2011 oli 6,06 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 5,40 euroa ja ylin 7,01 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 457,5 milj. euroa.

Alma Media Oyj:n 17.3.2011 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa 17.3.2013 saakka.

Alma Media Oyj:n optio-ohjelmassa 2006B annetuilla optio-oikeuksilla oli merkitty 30.4.2011 mennessä yhteensä 434 330 uutta Alma Media Oyj:n osaketta. Merkintöjen johdosta yhtiön osakepääoma nousi 45 292 111,80 euroon. Osakepääoman korotuksen jälkeen Alma Media Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 75 486 853 kappaletta.

OPTIO-OHJELMAT

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä. Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2006 ja 2009 optio-ohjelmat laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 3,33 %. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmista on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

Vuoden 2011 aikana on myönnetty 2009C-optioita yhteensä 640 000 kappaletta. Optioiden merkintähinta on 7,95 euroa.

MARKKINATAKAUS

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

LIPUTUKSET

Tammi-syyskuussa 2011 Alma Media ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, ilmoitusmyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat ilmoitusmyynnin kehitykseen. Ilmoitusmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2011

Alma Media arvioi sanomalehti- ja verkkomainonnan kasvavan vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Alma Media arvioi iltapäivälehtien irtonumeromyynnin laskevan edelleen. Maakunta- ja paikallislehtien ja Kauppalehden levikkiliikevaihdon odotetaan pysyvän vertailukauden tasolla. Konsernin materiaali- ja jakelukustannusten ennakoidaan kasvavan vertailukauden tasosta.  

Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2010 tasosta. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 43,9 milj. euroa ja liikevoitto 43,4 milj. euroa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Alma Media Oyj on allekirjoittanut Pohjola Pankin kanssa 10.10.2013 asti voimassa olevan 30 milj. euron luottolimiittisopimuksen konsernin rahoitusrakenteen ja likviditeettireservin vahvistamiseksi ja käytettävissä olevan rahoitusinstrumenttien valikoiman monipuolistamiseksi.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden 2011 viimeiseltä vuosineljännekseltä ja koko tilikaudelta keskiviikkona 15.2.2012.

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos 2010
LAAJA TULOSLASKELMA milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
LIIKEVAIHTO 75,1 75,2 -0,2 234,9 228,3 2,9 311,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,0 861,0 0,7 0,3 116,1 0,4
Materiaalit ja palvelut 21,8 21,5 1,1 66,7 66,6 0,2 89,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 26,8 26,5 0,9 88,3 84,6 4,4 117,2
Poistot ja arvonalentumiset 2,2 2,3 -4,2 6,8 7,1 -4,8 9,5
Liiketoiminnan muut kulut 12,4 11,3 9,2 41,4 37,7 9,8 52,4
LIIKEVOITTO 12,4 13,6 32,4 32,7 -0,8 43,4
Rahoitustuotot 1,2 0,1 721,9 2,0 0,5 285,0 1,5
Rahoituskulut 0,2 0,3 -17,9 0,9 0,7 29,5 0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 2,3 -0,1 3053,0 3,2 0,3 923,3 0,7
TULOS ENNEN VEROJA 15,6 13,4 17,1 36,7 32,9 11,6 45,0
Tuloverot 3,4 3,5 -2,8 8,7 9,0 -2,4 11,8
TILIKAUDEN TULOS 12,2 9,8 24,2 28,0 23,9 16,8 33,2
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot -0,1 0,3 -118,3 -0,3 0,4 -167,6 0,6
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -0,2 0,3 -183,1 -0,4 0,7 -151,6 0,9
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,3 0,6 -148,4 -0,7 1,2 -157,6 1,5
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 12,0 10,4 15,5 27,3 25,1 8,6 34,7
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 11,9 9,7 26,8 23,7 32,8
Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,1 1,1 0,3 0,3
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 11,7 10,3 26,2 24,9 34,4
Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,1 1,1 0,3 0,3
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Tulos/osake, euroa 0,16 0,13 0,36 0,32 0,44
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,16 0,13 0,35 0,32 0,44


TASE milj. euroa 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 30,4 29,5 30,4
Muut aineettomat hyödykkeet 10,1 10,3 10,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 24,1 29,0 27,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 35,4 33,1 33,6
Muut rahoitusvarat 8,5 12,7 11,8
Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,8 0,2
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 1,1 0,9 1,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 2,1 0,0 3,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 27,6 26,3 27,0
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 3,4 2,4 2,3
Rahavarat 20,9 25,8 36,3
VARAT YHTEENSÄ 163,8 170,7 184,5
TASE milj. euroa 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 45,3 45,0 45,0
Ylikurssirahasto 7,7 4,7 4,7
Muuntoerot 0,0 0,1 0,4
Kertyneet voittovarat 37,4 53,1 62,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 90,4 103,0 112,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,6 2,0 2,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 93,1 105,0 114,8
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAISET VELAT
Pitkäaikaiset korolliset velat 2,1 2,5 2,4
Laskennalliset verovelat 2,3 2,9 2,4
Eläkevelvoitteet 2,6 2,8 2,8
Varaukset 0,1 0,1 0,1
Muut rahoitusvelat 0,8 2,8 2,5
Muut pitkäaikaiset velat 0,3 0,0 0,4
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat 6,5 1,6 1,6
Saadut ennakot 19,7 19,4 13,4
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,0 0,4 3,6
Varaukset 0,9 0,2 0,6
Ostovelat ja muut velat 35,4 33,1 39,9
VELAT YHTEENSÄ 70,8 65,7 69,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 163,8 170,7 184,5


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2011 45,0 4,7 0,4 62,7 112,8 2,0 114,8
Tilikauden tulos 26,8 26,8 1,1 28,0
Muut laajan tuloksen erät -0,3 -0,4 -0,7 -0,7
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -52,4 -52,4 -52,4
Tytäryritysten osingonjako -0,7 -0,7
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,7 0,7 0,7
Toteutetut osakeoptiot 0,3 3,0 3,3 3,3
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset 0,1 0,1
Oma pääoma 30.9.2011 45,3 7,7 0,0 37,4 90,4 2,6 93,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2010 44,8 2,8 -0,3 47,4 94,7 0,2 94,9
Tilikauden tulos 23,7 23,7 0,3 23,9
Muut laajan tuloksen erät 0,4 0,7 1,2 1,2
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -29,8 -29,8 -29,8
Tytäryritysten osingonjako -0,2 -0,2
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,5 0,5 0,5
Osuus osakkuusyhtiön omaan pääomaan kirjatuista eristä
Oma pääoma 30.9.2010 45,0 4,7 0,1 53,1 103,0 2,0 105,0


Sarakeotsikot edellisessä oman pääoman muutoslaskelmassa
A=Osake-pääoma
B=Ylikurssi-rahasto
C=Muunto-erot
D=Kertyneet voittovarat
E=Yhteensä
F=Määräysvallattomien omistajien osuus
G=Oma pääoma yhteensä

RAHAVIRTALASKELMA

2011 2010 2011 2010 2010
RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 12,2 9,8 28,0 23,9 33,2
Oikaisuerät 3,2 5,9 12,3 15,0 20,3
Käyttöpääoman muutos -8,2 -8,0 0,2 4,1 5,3
Saadut osingot 0,6 0,0 1,0 0,9 1,0
Saadut korot 0,3 0,1 0,8 0,2 0,3
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,2 -0,1 -0,8 -0,5 -0,7
Maksetut verot -3,5 -2,8 -11,0 -9,9 -13,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 4,4 4,9 30,4 33,8 46,1
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,4 -1,0 -1,9 -2,3 -3,3
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Lainasaamisten muutos 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta -0,1 0,0 0,0 -1,7 -2,3
Osakkuusyritysten hankinta -0,1 -0,4 -0,3 -0,7 -0,8
Tytäryritysten myynti 0,0 3,9 2,1 3,9 3,9
Osakkuusyritysten myynti 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Investointien rahavirta yhteensä -0,5 2,6 0,2 -0,7 -2,4
Rahavirta ennen rahoitusta 3,9 7,4 30,6 33,0 43,7
Rahoituksen rahavirta
Optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut 0,0 0,0 3,3 2,1 2,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -6,3 -0,4 -11,0 -1,2 -1,6
Korollisten saamisten muutos 0,1 -0,1 0,2 0,6 0,8
Maksetut osingot 0,0 0,0 -53,2 -30,0 -30,0
Rahoituksen rahavirta yhteensä -6,2 -0,5 -45,8 -28,5 -28,6
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) -2,3 6,9 -15,1 4,5 15,1
Rahavarat kauden alussa 23,2 18,8 36,3 21,1 21,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,1 -0,3 0,2 0,2
Rahavarat kauden lopussa 20,9 25,8 20,9 25,8 36,3

HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2011

Alma Media hankki helmikuussa 2011 määräysvallan (51 %) Mascus A/S:ssä.

Hankinnassa syntyneeseen liikearvoon vaikuttivat hankittuun liiketoimintaan liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut. Hankinnan yhteydessä omaisuuserien käypiin arvoihin ei kirjattu muutoksia. Liiketoiminnan hankinnalla ei ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

EHDOLLISET KAUPPAHINNAT

Liiketoimintakaupoista syntyneet ehdolliset vastikkeet luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi ja -veloiksi. Vuonna 2010 tehtyjen liiketoimintakauppojen ehdollisten vastikkeiden määrä perustuu hankittujen liiketoimintojen vuosien 2010 – 2013 liikevaihtoon ja liikevoittoon. Käyvät arvot ovat ennustettuja loppukauppahintoja diskontattuina nykyhetkeen. Ne toteutuvat vähintään 0,2 milj. euron suuruisina.

EHDOLLISET KAUPPAHINTASAATAVAT
Saatavien alkuperäinen käypä arvo 8,4
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina 0,8
Saadut suoritukset -2,1
Käyvän arvon muutokset kuluvan vuoden aikana 0,7
Saatavien käypä arvo katsauskauden lopussa 7,9
EHDOLLISET KAUPPAHINTAVELAT
Velkojen alkuperäinen käypä arvo 2,9
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina -0,1
Maksetut velat -0,4
Käyvän arvon muutokset kuluvan vuoden aikana -0,4
Velkojen käypä arvo katsauskauden lopussa 2,0


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2011 2010 2011 2010 2010
milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
  Suomi 71,4 71,9 224,2 218,8 298,4
  Muut EU-maat 3,5 3,2 9,9 8,9 12,1
  Muut maat 0,2 0,1 0,8 0,6 0,8
Yhteensä 75,1 75,2 234,9 228,3 311,4

TIEDOT SEGMENTEITTÄIN

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Markkinapaikat ja Muu toiminta. Osavuosikatsauksen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto- ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.

VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
  Sanomalehdet 45,2 45,0 46,3
  Kauppalehti-ryhmä 43,9 43,9 41,3
  Markkinapaikat 24,5 13,6 21,7
  Muu toiminta 20,6 35,2 28,5
  Kohdistamattomat varat ja eliminoinnit 29,5 33,1 46,7
Yhteensä 163,8 170,7 184,5
VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
  Sanomalehdet 30,1 29,3 27,4
  Kauppalehti-ryhmä 10,2 10,5 10,4
  Markkinapaikat 7,4 4,4 7,4
  Muu toiminta 11,1 14,2 14,3
  Kohdistamattomat velat ja eliminoinnit 12,1 7,3 10,2
Yhteensä 70,8 65,7 69,7
2011 2010 2011 2010 2010
INVESTOINNIT milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
  Sanomalehdet 0,4 0,5 1,4 3,0 4,0
  Kauppalehti-ryhmä 0,1 0,2 0,5 0,6 1,4
  Markkinapaikat 0,3 2,8 1,5 5,0 5,6
  Muu toiminta 0,3 0,7 0,7 1,4 1,8
Yhteensä 1,2 4,2 4,1 10,1 12,9

VARAUKSET

Yhtiöllä oli 30.9.2011 yhteensä 1,0 (0,1) milj. euroa varauksia. Merkittävin osa varauksista on uudelleenjärjestelyvarauksia. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.

VASTUUT

VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Omasta puolesta annetut vakuudet
  Yrityskiinnitykset
Muiden puolesta annetut vakuudet
  Takaukset 0,0 0,0 0,0
Muut vastuusitoumukset
  Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 0,0 0,1 0,1
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
  Yhden vuoden kuluessa 6,9 6,5 6,6
  1-5 vuoden kuluessa 22,9 20,1 21,1
  Yli viiden vuoden kuluttua 44,9 51,2 48,2
  Yhteensä 74,7 77,7 75,9
Lisäksi konsernilla on IFRIC 4:n perusteella
sellaisia ostosopimuksia, joihin sisältyy IAS 17 mukainen muu vuokrasopimuskomponentti. Näiden ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset: 1,7 1,4 1,2

Muutokset konsernin vastuusitoumuksissa muodostuvat pääosin tilikauden 2010 aikana solmituista uusista ja jatketuista kiinteistöjen vuokrasopimuksista.

Taulukossa esitettyjen vuokravastuiden lisäksi yhtiö on solminut painolaitoksen kiinteistön sekä koneiden vuokrasopimukset. Sopimukset tullaan käsittelemään konsernin tilinpäätöksessä rahoitusleasingsopimuksina IAS 17:n mukaisesti painolaitoksen käyttöönotosta alkaen. Painolaitos otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa. Tilikaudella 2013 taseeseen merkittävien vähimmäisvuokrien nykyarvon arvioidaan olevan noin 70 milj. euroa.

JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit
  Käypä arvo * 0,0 0,1 0,3
  Nimellisarvo 1,2 1,1 1,0
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan emoyhtiön merkittävimmät omistajat, osakkuusyhtiöt sekä niiden omistamat yhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto ja heidän lähipiirinsä (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Lähipiirin kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa tiivistelmä:

2011 2010 2011 2010 2010
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ja palveluiden ostot 0,9 0,9 3,0 2,7 3,6
Myynti, laina- ja muut saamiset raportointikauden lopussa 0,0 0,0 0,0
Ostovelat raportointikauden lopussa 0,1 0,1 0,1

OPTIO-OHJELMAT

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä.

Optio-ohjelmat 2006A ja 2006B ovat päättyneet.

2006C-optioita myönnettiin 520 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2006C on 1.4.2010-30.4.2012. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 470 000 kappaletta 2006C-optio-oikeutta. Optioiden 2006C merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli syyskuussa 2011 7,66 euroa. 2006C- optioilla ei ole tehty osakemerkintöjä 30.9.2011 mennessä.

Jos kaikki jäljellä olevat merkintäoikeudet käytetään, 2006 ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta
0,62 %.

Optio-ohjelman 2009 perusteella optio-oikeuksia voidaan antaa vuosina 2009 – 2011 yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2009A, 710 000 kappaletta tunnuksella 2009B ja 710 000 kappaletta tunnuksella 2009C.

2009A-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 1.4.2012-31.3.2014. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 610 000 kappaletta 2009A-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli syyskuussa 2011 4,11 euroa.

2009B-optioita myönnettiin 610 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 1.4.2013-31.3.2015. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 610 000 kappaletta 2009B-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli syyskuussa 2011 6,63 euroa.

2009C-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009C on 1.4.2014-31.3.2016. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 640.000 kappaletta 2009C-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta oli syyskuussa 2011 7,95 euroa.

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, optio-ohjelmat 2006 ja 2009 laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 3,33 %.

KONSERNI VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009
milj. euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Liikevaihto
  Sanomalehdet 53,1 57,9 53,8 58,1 53,5 55,4 52,2 55,9 51,7
  Kauppalehti-ryhmä 12,6 15,0 13,9 16,1 13,3 14,4 14,1 15,8 14,4
  Markkinapaikat 9,0 9,5 9,1 8,4 7,9 8,2 7,6 6,5 6,2
  Muu toiminta 20,6 20,7 19,6 20,4 19,6 19,3 19,3 18,3 17,7
  Eliminoinnit -20,3 -20,4 -19,3 -19,9 -19,0 -18,7 -18,8 -17,6 -17,1
LIIKEVAIHTO 75,1 82,7 77,1 83,0 75,2 78,7 74,4 79,0 72,9
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä
  Sanomalehdet 46,2 48,8 47,2 49,2 45,4 46,5 45,3 47,3 44,8
  Kauppalehti-ryhmä 10,6 13,0 12,7 14,4 10,9 11,9 12,5 13,9 12,3
  Markkinapaikat 7,4 8,0 7,7 8,4 7,0 8,3 7,6 6,8 6,1
  Muu toiminta 19,2 21,9 19,6 19,9 17,7 19,6 19,5 17,4 15,4
KOKONAISKULUT ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 63,1 71,2 67,8 72,0 61,9 67,7 66,1 67,8 61,3
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä
  Sanomalehdet 7,0 9,2 6,7 8,7 8,2 9,2 6,9 8,6 6,9
  Kauppalehti-ryhmä 2,0 2,0 1,2 1,7 2,4 2,5 1,5 2,0 2,3
  Markkinapaikat 1,7 1,6 1,5 0,0 0,9 -0,1 0,1 -0,3 0,2
  Muu toiminta 1,5 -1,1 -0,1 0,5 1,9 -0,3 -0,3 1,0 2,4
LIIKEVOITTO/-TAPPIO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 12,0 11,5 9,3 11,0 13,4 11,3 8,3 11,3 11,7
% liikevaihdosta
  Sanomalehdet 13,1 15,8 12,4 15,0 15,3 16,5 13,3 15,4 13,4
  Kauppalehti-ryhmä 16,0 13,1 8,6 10,8 18,2 17,3 11,0 12,5 15,7
  Markkinapaikat 18,5 16,3 16,2 0,2 10,9 -1,5 1,2 -4,5 2,4
  Muu toiminta 7,3 -5,5 -0,3 2,3 9,7 -1,5 -1,4 5,2 13,4
% LIIKEVAIHDOSTA 16,0 14,0 12,1 13,2 17,8 14,3 11,2 14,3 16,0
Kertaluonteiset erät
  Sanomalehdet 0,0 0,0 -0,5 -0,2 0,1 0,0 -0,1 0,2 -0,4
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,3 -0,5 -0,1 -1,0 -0,1
  Muu toiminta 0,4 -0,5 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,1 0,0 0,0
KERTALUONTEISET ERÄT 0,4 -0,5 -0,3 -0,3 0,2 -0,4 -0,1 -0,5 -0,5
Liikevoitto/-tappio
  Sanomalehdet 7,0 9,2 6,2 8,5 8,3 9,2 6,9 8,8 6,5
  Kauppalehti-ryhmä 2,0 2,0 1,2 1,7 2,4 2,5 1,5 2,3 2,3
  Markkinapaikat 1,7 1,6 1,6 0,0 1,1 -0,7 0,0 -1,3 0,0
  Muu toiminta 1,9 -1,7 -0,1 0,5 1,7 -0,1 -0,1 1,0 2,4
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 12,4 11,0 9,0 10,7 13,6 10,9 8,2 10,8 11,1
Rahoitustuotot 1,2 1,0 0,5 1,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Rahoituskulut 0,2 0,8 0,6 0,0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 2,3 0,4 0,4 0,4 -0,1 0,1 0,3 0,1 -0,1
TULOS ENNEN VEROJA 15,6 11,8 9,3 12,1 13,4 11,0 8,6 10,8 10,9
Tuloverot -3,4 -3,0 -2,4 -2,9 -3,5 -3,1 -2,3 -3,1 -3,2
TILIKAUDEN TULOS 12,2 8,8 6,9 9,2 9,8 7,8 6,3 7,7 7,7


PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34). Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2010 lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä, 1.1.2011 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2010 kanssa. Tilikaudet 2010 ja 2011 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2010 – 2011.

Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin vuositilinpäätöksessä. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1). Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

Sisältö- ja palveluliikevaihto koostuu konsernin verkon palveluiden ja asiakaslehtiliiketoiminnan liikevaihdoista sekä konsernin ulkopuolisista vuokra-, jakelu- ja painoliikevaihdosta.

1.1.2011 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:

IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (muutos)
IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu
IFRIC 14 IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys
IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla

Edellä mainittujen uusien standardien ja IFRIC-tulkintojen vaikutus on konsernissa ollut vähäinen.

Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän vuoksi levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.

YLEISLAUSUNTO

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

  • Julkaistu: 28.10.2011, 11:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli