Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011: Painettujen lehtien ilmoitusmyynti kasvoi

Alma Median osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011: Painettujen lehtien ilmoitusmyynti kasvoi

Alma Media Oyj   Osavuosikatsaus   22.7.2011 klo 9.00

 

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2011:
PAINETTUJEN LEHTIEN ILMOITUSMYYNTI KASVOI

 

Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2011:

 

– Liikevaihto oli 82,7 (78,7) milj. euroa, kasvua 5,1 %.
– Levikkiliikevaihto oli 30,3 (30,7) milj. euroa, laskua 1,4 %, ilmoitusmyynnin liikevaihto 42,7 (38,6) milj. euroa, kasvua 10,8 % ja sisältö- ja palveluliikevaihto 9,7 (9,5) milj. euroa, kasvua 2,6 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,5 (11,3) milj. euroa, 14,0 % (14,3 %) liikevaihdosta, kasvua 2,6 %.
– Liikevoitto oli 11,0 (10,9) milj. euroa, 13,3 % (13,8 %) liikevaihdosta, kasvua 1,4 %.
– Tilikauden tulos oli 8,8 (7,8) milj. euroa, kasvua 12,5 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,10) euroa, kasvua 7,9 %.

 

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2011:

 

– Liikevaihto oli 159,8 (153,1) milj. euroa, kasvua 4,4 %.
– Levikkiliikevaihto oli 61,0 (61,4) milj. euroa, laskua 0,6 %, ilmoitusmyynnin liikevaihto 80,4 (73,4) milj. euroa, kasvua 9,6 % ja sisältö- ja palveluliikevaihto 18,5 (18,4) milj. euroa, kasvua 0,5 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 20,9 (19,6) milj. euroa, 13,0 % (12,8 %) liikevaihdosta, kasvua 6,6 %.
– Liikevoitto oli 20,0 (19,1) milj. euroa, 12,5 % (12,5 %) liikevaihdosta, kasvua 4,7 %.
– Tilikauden tulos oli 15,7 (14,1) milj. euroa, kasvua 11,7 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,19) euroa, kasvua 6,5 %.

 

Avainluvut 2011 2010   Muutos 2011 2010   Muutos 2010
milj. euroa 4-6 4-6     % 1-6 1-6     % 1-12
Liikevaihto 82,7 78,7   4,0 5,1 159,8 153,1   6,7 4,4 311,4
  Levikkiliikevaihto 30,3 30,7   -0,4 -1,4 61,0 61,4   -0,4 -0,6 125,3
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 42,7 38,6   4,2 10,8 80,4 73,4   7,0 9,6 148,2
  Sisältö- ja palveluliikevaihto *) 9,7 9,5   0,2 2,6 18,5 18,4   0,1 0,5 37,8
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 71,2 67,7   3,5 5,1 139,0 133,8   5,2 3,9 267,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 11,5 11,3   0,3 2,6 20,9 19,6   1,3 6,6 43,9
% liikevaihdosta 14,0 14,3       13,0 12,8   0,0   14,1
Liikevoitto (-tappio) 11,0 10,9   0,2 1,4 20,0 19,1   0,9 4,7 43,4
% liikevaihdosta 13,3 13,8       12,5 12,5   0,0   13,9
Tilikauden tulos 8,8 7,8   1,0 12,5 15,7 14,1   1,7 11,7 33,2
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,11 0,10   0,01 7,9 0,20 0,19   0,00 6,5 0,44
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,11 0,10   0,01 7,5 0,20 0,19   0,00 6,1 0,44

 

*) Sisältö- ja palveluliikevaihto koostuu konsernin digitaalisten palveluiden ja asiakaslehtiliiketoiminnan liikevaihdoista sekä konsernin ulkopuolisesta vuokra-, jakelu- ja painoliikevaihdosta.

 

Näkymät vuodelle 2011:

 

Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2010 tasosta. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 43,9 milj. euroa ja liikevoitto 43,4 milj. euroa.

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

 

TNS Gallupin mukaan mediamainonta kasvoi Suomessa tammi-toukokuussa 14,0 % (1,4 %). Huhtikuisiin eduskuntavaaleihin liittynyt kampanjointi kasvatti mainospanostuksia vertailukaudesta. Panostukset sanomalehtimainontaan kasvoivat tammi-toukokuussa 9,9 % ja ilman vaalimainontaa 7,1 %. Myös verkkomainonnan vahva kehitys jatkui mainostajien panostusten kasvettua tammi-toukokuussa 34,3 % (23,3 %). Painettu sanomalehti on euromääräisesti mitattuna Suomen merkittävin mainosmedia.

 

Alma Median ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 10,8 % 42,7 milj. euroon. Painettujen lehtien ilmoitusmyynti nousi 8,1 % ja verkon ilmoitusmyynti 19,6 % vertailukaudesta. Painetun median ilmoitusmyynti oli vahvaa erityisesti Aamulehdessä, Iltalehdessä ja Satakunnan Kansassa. Alma Median lehtien verkkoilmoitusmyynnin voimakas kasvu hidastui hieman toisella vuosineljänneksellä lähinnä Iltalehti.fi:n ilmoitusmyynnin kasvun hidastumisen vuoksi.

 

Alma Median levikkiliikevaihto oli 30,3 milj. euroa. Levikkiliikevaihto laski 1,4 % Iltalehden irtonumeromyynnin laskun johdosta.

 

Investointi Tampereen painolaitoksen uudistamiseksi etenee suunnitelmien mukaan. Kesäkuussa sovittiin uuden lehtipainon postituslaitteiston hankkimisesta Ferag AG:lta. Uusi painolaitos aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2013.

 

Paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu käynnisti huhtikuussa toimintansa kehittämis- ja tehostamisohjelman. Ohjelmaan liittyneet, noin tuhatta henkilöä Pirkanmaalla ja Satakunnassa koskeneet, yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen kesäkuussa. Neuvottelujen tuloksena henkilöstön määrä vähenee 54 henkilötyövuodella ja Porin lehtipaino suljetaan tammikuun 2012 loppuun mennessä.

 

Korkein oikeus ei myöntänyt ETUOVI.COM-tavaramerkkiä koskeneessa kiistassa valituslupaa kummallekaan osapuolelle. Päätöksen mukaan Alma Medialla ei ole esteitä käyttää ETUOVI.COM-tavaramerkkiä internet-palveluiden tunnuksena. Pitkä tavaramerkkikiista saatiin Alma Median kannalta tyydyttävään päätökseen.

 

Digitaalisten palveluiden kehitys jatkui. Kauppalehti ja Suomen Paikallissanomien paikallislehdet alkoivat ilmestyä kesäkuussa Applen iPadissa. Lisäksi katsauskaudella otettiin käyttöön Autotalli.com:in uusi tekninen alusta sekä lanseerattiin Vuokraovi.com:in lomamökkiosio ja Monster.fi:n BeKnown-palvelu ammatilliseen verkostoitumiseen sosiaalisessa mediassa.

 

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244

 

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

 

Suomenkielinen huhti-kesäkuun 2011 tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 22.7.2011 klo 11.00-12.00 hotelli Scandic Marskin Carl-kabinetissa (Mannerheimintie 10, Helsinki). Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri klo 11.00.

 

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 22.7.2011 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44 (0)20 7136 6283 (osallistumiskoodi: 2817147) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille (audio webcast).

 

 

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

 

 

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

 

ALMA MEDIA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011

 

Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään huhti-kesäkuun 2011 tulokseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2010 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

 

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 2011 2010   Muutos 2011 2010   Muutos 2010
milj. euroa 4-6 4-6   % 1-6 1-6   % 1-12
Liikevaihto 82,7 78,7   5,1 159,8 153,1   4,4 311,4
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 71,2 67,7   5,1 139,0 133,8   3,9 267,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 11,5 11,3   2,6 20,9 19,6   6,6 43,9
% liikevaihdosta 14,0 14,3     13,0 12,8     14,1
Liikevoitto (-tappio) 11,0 10,9   1,4 20,0 19,1   4,7 43,4
% liikevaihdosta 13,3 13,8     12,5 12,5     13,9
Tulos ennen veroja 11,8 11,0   7,3 21,1 19,5   7,8 45,0
Tilikauden tulos 8,8 7,8   12,5 15,7 14,1   11,7 33,2
Oman pääoman tuotto/ROE (vuosituotto), %* 55,8 47,4   17,7 34,8 34,4   1,3 31,6
Sijoitetun pääoman tuotto/ROI (vuosituotto), %* 45,7 45,7   0,0 32,9 33,5   -2,0 31,1
Nettorahoituskulut -0,3 0,0   4431,2 -0,2 0,0   -359,8 -0,9
Nettorahoituskulut, % -0,4 0,0     -0,1 0,0     -0,3
Taseen loppusumma 165,8 150,5     166,1 150,5   10,3 184,5
Investoinnit 1,4 2,9   -51,3 2,9 5,9   -51,8 12,9
Investoinnit, % liikevaihdosta 1,7 3,6     1,8 3,9     4,1
Omavaraisuusaste-% 56,6 64,6     56,6 64,6   -12,3 67,1
Velkaantumisaste (gearing), % -10,6 -17,6     -10,6 -17,6   -40,1 -28,2
Korolliset nettovelat -8,5 -14,5     -8,5 -14,5   -41,0 -32,4
Korollinen vieras pääoma 14,7 4,3     14,7 4,3   240,5 4,0
Koroton vieras pääoma 70,6 64,0     70,6 64,0   10,2 65,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 858 1 830   1,5 1 826 1 785   1,6 1 806
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 960 1 001   -4,1 938 970   -3,3 962
Osakekohtaiset tunnusluvut                  
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,11 0,10   7,9 0,20 0,19   6,5 0,44
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,11 0,10   7,5 0,20 0,19   6,1 0,44
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR -0,02 0,09   -122,6 0,35 0,39   -10,5 0,61
Oma pääoma/osake, EUR         1,04 1,09   -4,6 1,50
Osinko/osake, EUR                 0,70
Efektiivinen osinkotuotto-%                 8,5
Hinta/voitto-suhde (P/E)                 18,9
Osakekannan markkina-arvo         508,8 480,3   5,9 621,4
                   
Osakemäärä keskimäärin (1000 osaketta)                  
– laimentamaton 75 302 74 852     75 190 74 733     74 894
– laimennettu 75 751 75 022     75 793 74 961     75 086
Osakemäärä kauden lopussa (1000 osaketta) 75 487 75 053     75 487 75 053     75 053
                   
*) ks. osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet                  

 

 

 

MARKKINATILANNE

 

Vuonna 2011 Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3-4 %.  

 

TNS Gallup on ilmoittanut julkaisevansa tammi-kesäkuun markkinatiedot viikolla 30. Mainonnan kokonaismarkkinan kasvu jatkui vuoden 2011 tammi-toukokuussa ja oli 14,0 % (1,4 %). Sanomalehtimainonta kasvoi TNS Gallupin mukaan 9,9 % 230,7 (209,7) milj. euroon kevään vaalimainonnan vauhdittamana. Verkkomainonnan vahva kehitys jatkui tammi-toukokuussa mainostajien panostusten kasvaessa 34,3 (23,3) %. Painettu sanomalehti on euromääräisesti mitattuna merkittävin mainosmedia.

 

Iltapäivälehtien kokonaismarkkina laski vuoden 2011 toisella neljänneksellä 4,8 % (5,0 %).

 

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA  

 

Alma Media hankki helmikuussa 2011 määräysvallan (51 %) Mascus A/S:ssä. Yhtiö raportoidaan Alma Median konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiönä Markkinapaikat-segmentissä.

 

Lisätietoja hankituista liiketoiminnoista on annettu osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HUHTI-KESÄKUUSSA 2011

 

Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 5,1 % (laski 0,7 %) ja oli 82,7 (78,7) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 61,5 (59,6) milj. euroa ja osuus koko konsernin liikevaihdosta 74,4 % (75,7 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 14,8 % ja oli 14,6 (12,7) milj. euroa. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta kasvoi 17,6 %:iin (16,1 %).  

 

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 10,8 % 42,7 (38,6) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 51,7 % (49,0 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti kasvoi 8,1 % 31,2 (28,9) milj. euroon. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 19,6 % 11,3 (9,4) milj. euroon.

 

Levikkiliikevaihto oli 30,3 (30,7) milj. euroa. Levikkiliikevaihto laski maltillisesti Iltalehden irtonumeromyynnin laskun johdosta. Kauppalehden levikkiliikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla.

 

Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 9,7 (9,5) milj. euroa.

 

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 5,1 % ja olivat 71,2 (67,7) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 5,3 % ja olivat 71,7 (68,1) milj. euroa. Kokonaiskulujen kasvu johtui pääosin henkilöstö-, paino- ja jakelu- sekä myynti- ja markkinointikulujen kasvusta.

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 2,6 % (laski 7,5 %) 11,5 (11,3) milj. euroon. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 14,0 % (14,3 %). Liikevoitto oli 11,0 (10,9) milj. euroa. Liikevoittoprosentti laski 13,3 %:iin (13,8 %).

 

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -0,5 (-0,4) milj. euroa. Erittely kertaluonteisista eristä on esitetty osavuosikatsauksessa omassa kappaleessaan sivulla 10.

 

Huhti-kesäkuun 2011 tulos oli 8,8 (7,8) milj. euroa. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 9,3 (8,2) milj. euroa.

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-KESÄKUUSSA 2011

 

Vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 4,4 % (laski 1,7 %) ja oli 159,8 (153,1) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 118,8 (116,6) milj. euroa ja osuus koko konsernin liikevaihdosta 74,4 % (76,2 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 18,9 % ja oli 28,7 (24,1) milj. euroa. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 17,9 % (15,7 %).  

 

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 9,6 % 80,4 (73,4) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 50,3 % (47,9 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti kasvoi 4,6 % ja oli 57,9 (55,3) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 25,1 % 22,1 (17,6) milj. euroon. Levikkiliikevaihto oli 61,0 (61,4) milj. euroa. Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 18,5 (18,4) milj. euroa.

 

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 3,9 % ja olivat 139,0 (133,8) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 4,3 % ja olivat 140,0 (134,3) milj. euroa.

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 6,6 % (laski 0,6 %) 20,9 (19,6) milj. euroon. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 13,0 % (12,8 %). Liikevoitto oli 20,0 (19,1) milj. euroa. Liikevoittoprosentti pysyi vertailukauden tasolla 12,5 %:ssa (12,5 %).

 

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -0,8 (-0,5) milj. euroa. Erittely kertaluonteisista eristä on esitetty osavuosikatsauksessa omassa kappaleessaan sivulla 10.

 

Tammi-kesäkuun 2011 tulos oli 15,7 (14,1) milj. euroa. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 16,5 (14,6) milj. euroa.

 

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

 

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Markkinapaikat ja Muu toiminta. Tässä osavuosikatsauksessa liiketoimintasegmentit on raportoitu konsernin sisäisen organisaatiorakenteen mukaisesti.

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                
                   
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2011 2010   Muutos 2011 2010   Muutos 2010
milj. euroa 4-6 4-6   % 1-6 1-6   % 1-12
  Sanomalehdet                  
    Ulkoinen liikevaihto 56,9 54,4     109,7 105,6     215,1
    Segmenttien välinen liikevaihto 1,0 1,0     2,1 2,1     4,1
  Sanomalehdet yhteensä 57,9 55,4   4,5 111,8 107,6   3,8 219,3
  Kauppalehti-ryhmä                  
    Ulkoinen liikevaihto 14,8 14,1     28,5 28,1     57,2
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,3     0,4 0,4     0,7
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 15,0 14,4   3,8 28,9 28,5   1,4 57,9
  Markkinapaikat                  
    Ulkoinen liikevaihto 9,8 8,3     18,9 16,0     32,3
    Segmenttien välinen liikevaihto -0,2 -0,1     -0,3 -0,1     -0,3
  Markkinapaikat yhteensä 9,5 8,2   16,1 18,7 15,8   18,0 32,1
  Muu toiminta                  
    Ulkoinen liikevaihto 1,3 1,8     2,8 3,5     6,7
    Segmenttien välinen liikevaihto 19,4 17,5     37,5 35,1     71,9
  Muu toiminta yhteensä 20,7 19,3   7,2 40,3 38,6   4,3 78,5
  Eliminoinnit -20,4 -18,7     -39,7 -37,4     -76,4
Yhteensä 82,7 78,7   5,1 159,8 153,1   4,4 311,4
                   
                   
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 2011 2010   Muutos 2011 2010   Muutos 2010
milj. euroa *) 4-6 4-6   % 1-6 1-6   % 1-12
  Sanomalehdet 9,2 9,2   0,0 15,4 16,0   -4,1 32,9
  Kauppalehti-ryhmä 2,0 2,5   -21,5 3,1 4,0   -22,0 8,2
  Markkinapaikat 1,6 -0,7   332,4 3,2 -0,7   554,7 0,4
  Muu toiminta -1,7 -0,1   -1231,0 -1,7 -0,3   -543,3 1,9
Yhteensä 11,0 10,9   1,4 20,0 19,1   4,7 43,4
*) sisältää kertaluonteiset erät                  

 

 

Sanomalehdet

 

Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 34 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

 

Sanomalehtien avainluvut 2011 2010   Muutos 2011 2010   Muutos 2010
milj. euroa 4-6 4-6   % 1-6 1-6   % 1-12
Liikevaihto 57,9 55,4   4,5 111,8 107,6   3,8 219,3
  Levikkiliikevaihto 26,8 27,2   -1,7 53,7 54,0   -0,6 110,3
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 30,0 27,4   9,5 56,0 52,0   7,6 104,9
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 1,2 0,8   42,0 2,1 1,6   32,8 4,1
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 48,8 46,5   4,9 95,9 91,8   4,5 186,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,2 9,2   0,0 15,9 16,1   -1,6 33,1
% liikevaihdosta 15,8 16,5     14,2 15,0     15,1
Liikevoitto 9,2 9,2   0,0 15,4 16,0   -4,1 32,9
% liikevaihdosta 15,8 16,5     13,8 14,9     15,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 994 989   0 976 953   2 972
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 114 98   16 108 98   11 99

 

  2011 2010     2011 2010     2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 4-6 4-6     1-6 1-6     1-12
Tarkastettu levikki                  
Iltalehti                 107 052
Aamulehti                 131 539
                   
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Iltalehti.fi 2 907 546 2 140 489     2 900 309 2 160 850     2 276 375
Telkku.com 646 887 601 926     678 840 620 390     616 325
Aamulehti.fi 343 435 263 980     336 205 269 479     299 467

 

 

Huhtikuu-kesäkuu 2011

 

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto kasvoi 57,9 (55,4) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 30,0 (27,4) milj. euroa ja se kasvoi 9,5 % (0,5 %). Painetun median ilmoitusmyynti kasvoi 8,8 % (laski 3,3 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 15,4 % (50,4 %). Verkkoilmoitusmyynnin voimakas kasvu hidastui hieman toisella vuosineljänneksellä lähinnä Iltalehti.fi:n ilmoitusmyynnin kasvun hidastumisen vuoksi.  

 

Segmentin levikkiliikevaihto laski ja oli 26,8 (27,2) milj. euroa. Suomen suurimman verkkomedian Iltalehti.fi:n suosio jatkoi edelleen kasvuaan. Iltalehti.fi saavutti uuden kävijämäärien Suomen ennätyksen viikolla 20, jolloin siellä vierailtiin 3,3 miljoonalla eri selaimella.  Suomen Paikallissanomien paikallislehdet alkoivat ilmestyä kesäkuussa Applen iPad-tableteissa.

 

Segmentin kokonaiskulut olivat 48,8 (46,5) milj. euroa. Kokonaiskulut kasvoivat pääosin henkilöstökulujen sekä paino- ja jakelukustannusten nousun johdosta.

 

Segmentin liikevoitto oli 9,2 (9,2) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 15,8 % (16,5 %). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

 

Tammikuu-kesäkuu 2011

 

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto kasvoi 111,8 (107,6) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 56,0 (52,0) milj. euroa ja se kasvoi 7,6 % (0,7 %). Painetun median ilmoitusmyynti kasvoi 5,5 % (laski 2,4 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 26,6 % (39,9 %).

 

Segmentin levikkiliikevaihto oli edellisen vuoden tasolla 53,7 (54,0) milj. eurossa.

 

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 95,9 (91,8) milj. euroa. Kokonaiskulut olivat 96,4 (91,8) milj. euroa.

 

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 15,9 (16,1) milj. euroa ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 14,2 % (15,0 %). Segmentin liikevoitto oli 15,4 (16,0) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 13,8 % (14,9 %).

 

Kauppalehti-ryhmä

 

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakasmedian ratkaisuja tuottava Alma 360 Asiakasmedia -ryhmä (aiemmin Alma Media Lehdentekijät, Suomen Businessviestintä sekä TTNK Helsinki) ja kaikissa Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

 

Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2011 2010   Muutos 2011 2010   Muutos 2010
milj. euroa 4-6 4-6   % 1-6 1-6   % 1-12
Liikevaihto 15,0 14,4   3,8 28,9 28,5   1,4 57,9
  Levikkiliikevaihto 3,5 3,5   1,3 7,3 7,3   -0,4 15,0
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 4,7 4,5   5,0 8,8 8,7   1,7 17,7
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 6,7 6,4   4,4 12,8 12,5   2,4 25,2
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 13,0 11,9   9,0 25,7 24,5   5,3 49,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,0 2,5   -21,5 3,1 4,0   -22,0 8,2
% liikevaihdosta 13,1 17,3     10,9 14,2   -23,1 14,2
Liikevoitto 2,0 2,5   -21,5 3,1 4,0   -22,0 8,2
% liikevaihdosta 13,1 17,3     10,9 14,2   -23,1 14,2
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 434 441   -1 435 434   0,1 437
 

 

 
2011 2010     2011 2010     2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 4-6 4-6     1-6 1-6     1-12
Tarkastettu levikki                  
Kauppalehti                 70 118
                   
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Kauppalehti.fi 713 927 561 783     781 601 594 508     615 354

 

 

Huhtikuu-kesäkuu 2011

 

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli toisella neljänneksellä 15,0 (14,4) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 3,8 % (laski 10,0 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 23,2 % (23,5 %).

 

Segmentin ilmoitusmyynti kasvoi 5,0 % (kasvoi 12,9 %) ja oli 4,7 (4,5) milj. euroa. Painetun median ilmoitusmyynti kasvoi 5,4 % (12,0 %). Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 6,9 % (29,1 %) vertailukaudesta.

 

Segmentin levikkiliikevaihto oli edellisvuoden tasoa eli 3,5 (3,5) milj. euroa. Sisältö- ja palveluliikevaihto kasvoi 6,7 (6,4) milj. euroon. Alma 360 Asiakasmedia voitti uusia asiakkuuksia haastavassa markkinatilanteessa. Kauppalehti alkoi ilmestyä Applen iPad-tableteissa kesäkuussa.

 

Segmentin kokonaiskulut olivat 13,0 (11,9) milj. euroa. Kokonaiskulut kasvoivat pääosin henkilöstökulujen nousun sekä vertailukautta korkeampien myynti- ja markkinointipanostusten vuoksi.

 

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto oli 2,0 (2,5) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 13,1 % (17,3 %). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

 

Tammikuu-kesäkuu 2011

 

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,9 (28,5) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 1,4 % (laski 11,8 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 24,0 (23,7) %.

 

Segmentin ilmoitusmyynti kasvoi 1,7 % (4,4 %) ja oli 8,8 (8,7) milj. euroa. Painetun median ilmoitusmyynti pysyi edellisen vuoden tasolla. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 4,2 % (29,5 %) vertailukaudesta.

 

Segmentin levikkiliikevaihto oli edellisvuoden tasolla 7,3 (7,3) milj. eurossa. Sisältö- ja palveluliikevaihto kasvoi 12,8 (12,5) milj. euroon.

 

Segmentin kokonaiskulut olivat 25,7 (24,5) milj. euroa.

 

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto oli 3,1 (4,0) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 10,9 % (14,2 %). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

 

Markkinapaikat

 

Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Mascus, Bovision, Objektvision sekä City24.

 

Markkinapaikkojen avainluvut 2011 2010   Muutos 2011 2010   Muutos 2010
milj. euroa 4-6 4-6   % 1-6 1-6   % 1-12
Liikevaihto 9,5 8,2   16,1 18,7 15,8   18,0 32,1
  Kotimaan toiminnot 8,2 7,0   17,4 16,1 13,5   18,8 27,5
  Ulkomaan toiminnot 1,4 1,3   11,0 2,8 2,4   13,7 4,9
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 8,0 8,3   -4,4 15,6 15,9   -1,8 31,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,6 -0,1   1364,0 3,0 0,0   10385,9 0,8
% liikevaihdosta 16,3 -1,5     16,3 -0,2   8855,5 2,6
Liikevoitto 1,6 -0,7 *) 332,4 3,2 -0,7   554,7 0,4
% liikevaihdosta 16,3 -8,2 *)   17,1 -4,4   485,5 1,2
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 181 182   0 180 182   -1 180
 

 
2011 2010     2011 2010     2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 4-6 4-6     1-6 1-6     1-12
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Etuovi.com 456 970 412 600     471 740 411 381     413 044
Autotalli.com 98 819 90 192     108 130 95 282     91 182
Monster.fi 80 857 85 416     99 573 90 810     85 911
Mikko.fi 43 832 61 662     46 139 70 830     59 349
Mascus.com 198 014 168 960     285 840 190 258     190 320
City24 146 522 197 489     142 113 208 516     190 842
Bovision 63 417 91 685     76 043 96 684     96 706

 

 

Huhtikuu-kesäkuu 2011

 

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä Markkinapaikat-segmentin liikevaihto kasvoi 9,5 (8,2) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 8,7 (7,3) milj. euroa. Liikevaihdon positiivinen kehitys perustui pääosin rekrytointi-ilmoittelun ja asuntokaupan verkkoilmoitusmyynnin kasvuun.

 

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat 8,0 (8,3) milj. euroon. Kokonaiskulut olivat 8,0 (8,9) milj. euroa. Markkinapaikat-segmentin kokonaiskulutasoa laskivat toimintatapamuutoksen vuoksi pienentyneet kuljetus- ja jakelukulut.

 

Markkinapaikat-segmentin liikevoitto kasvoi toisella neljänneksellä 1,6 (-0,7) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,6 (-0,1) milj. euroa. Vertailukauden kertaluonteinen erä -0,5 milj. euroa syntyi uudelleenjärjestelyistä.

 

Segmentin verkkopalveluiden kehitys jatkui. Katsauskaudella otettiin käyttöön Autotalli.com:in uusi tekninen alusta sekä lanseerattiin Vuokraovi.com:in lomamökkiosio ja Monster.fi:n BeKnown-palvelu ammatilliseen verkostoitumiseen sosiaalisessa mediassa.

 

Korkein oikeus ei myöntänyt ETUOVI.COM-tavaramerkkiä koskeneessa kiistassa valituslupaa kummallekaan osapuolelle, joten Helsingin hovioikeuden joulukuussa 2010 antama päätös jäi pysyväksi ja pitkä tavaramerkkikiista saatiin Alma Median kannalta tyydyttävään päätökseen. Hovioikeuden mukaan Alma Medialla ei ole esteitä käyttää ETUOVI.COM-tavaramerkkiä internet-palveluiden tunnuksena. Sen sijaan Alma Media ei saa käyttää ETUOVI.COM-tunnusta lehden tavaramerkkinä.

 

Tammikuu-kesäkuu 2011

 

Vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Markkinapaikat-segmentin liikevaihto kasvoi 18,0 % (11,1 %) ja oli 18,7 (15,8) milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynti oli 16,8 (14,0) milj. euroa. Liikevaihdon positiivinen kehitys perustui pääosin rekrytointi-ilmoittelun ja asuntokaupan verkkoilmoitusmyynnin kasvuun.

 

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat 15,6 (15,9) milj. euroon. Kokonaiskulut olivat 15,6 (16,5) milj. euroa.

 

Markkinapaikat-segmentin liikevoitto kasvoi tammi-kesäkuussa 3,2 (-0,7) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,0 (0,0) milj. euroa. Katsauskauden aikana syntyneet kertaluonteiset tuotot liittyivät yritysjärjestelyihin. Vertailukauden kertaluonteiset erät -0,7 milj. euroa syntyivät uudelleenjärjestelyistä.

 

Muu toiminta

 

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin paino- ja jakeluyksikön sekä emoyhtiön toiminnot. Näiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaisia, sillä ne ovat ensisijaisesti muita liiketoimintasegmenttejä palvelevia yksiköitä.

 

Muun toiminnan avainluvut 2011 2010   Muutos 2011 2010   Muutos 2010
milj. euroa 4-6 4-6   % 1-6 1-6   % 1-12
Liikevaihto 20,7 19,3   7,2 40,3 38,6   4,3 78,5
   Ulkoinen liikevaihto 1,3 1,8   -27,1 2,8 3,5   -21,1 6,7
   Segmenttien välinen liikevaihto 19,4 17,5   10,8 37,5 35,1   6,8 71,9
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 21,9 19,6   11,5 41,5 39,1   6,1 76,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,1 -0,3   -301,5 -1,2 -0,6   -115,7 1,8
% liikevaihdosta -5,5 -1,5     -2,9 -1,4   -106,5 2,3
Liikevoitto -1,7 -0,1   -1231,0 -1,7 -0,3   -543,3 1,9
% liikevaihdosta -8,0 -0,6     -4,2 -0,7   -516,8 2,5
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 248 219   13 235 216   9 217
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 846 903   -6 830 872   -5 863
                   
  2011 2010     2011 2010     2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 4-6 4-6     1-6 1-6     1-12
Painovolyymi (tuhatta kappaletta) 59 276 60 078     119 190 120 505     237 532
Paperin käyttö (tonnia) 8 282 7850     15 749 15 499     32 000

 

 

Alma Media sopi tammikuussa 2011 uuden painolaitoksen koneiden ja irtaimiston rahoituksesta Pohjola Pankki Oyj:n kanssa. Rahoituksen enimmäismääräksi on sovittu 50 milj. euroa. Painokone on päätetty tilata manroland AG:lta ja postituslaitteisto Ferag AG:lta. Koneet otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2013 alussa.

 

Alma Median paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy:n kehittämis- ja tehostamisohjelmaan liittyneet yhteistoiminta-neuvottelut päättyivät kesäkuussa. Neuvottelujen tuloksena yhtiö vähentää yhteensä 54 henkilötyövuotta ja lopettaa painotoiminnan Porissa. Porin painon toiminta päättyy tammikuun 2012 loppuun mennessä. Yt-neuvottelujen tuloksena kirjattiin kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 0,5 milj. euroa.  

 

Alma Manu laajentaa jakelutoimintaansa Lapin maakunnassa. Alma Mediaan kuuluvien Lapin Kansan ja Koillis-Lapin jakelu siirtyy Itellalta Alma Manulle tammikuussa 2012.

 

OSAKKUUSYHTIÖT

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2011 2010 2011 2010 2010
(milj. euroa) 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Sanomalehdet 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Kauppalehti-ryhmä          
  Talentum Oyj 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0
Markkinapaikat -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,1
Muu toiminta          
  Muut osakkuusyritykset 0,4 -0,1 0,5 0,1 0,6
Yhteensä 0,4 0,1 0,8 0,4 0,7

 

 

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2010 ja tässä osavuosikatsauksessa käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

 

KERTALUONTEISET ERÄT

 

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Kertaluonteiset erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

 

KERTALUONTEISET ERÄT 2011 2010 2011 2010 2010
milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Sanomalehdet          
  Uudelleenjärjestelykulut     -0,5 -0,1 -0,4
  Myyntivoitot         0,2
Markkinapaikat          
  Uudelleenjärjestelykulut   -0,5   -0,7 -0,5
  Myyntivoitot     0,2    
Muut toiminta          
  Uudelleenjärjestelykulut -0,5 0,2 -0,5 0,3 0,1
  Myyntivoitot         0,0
LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT -0,5 -0,4 -0,8 -0,5 -0,5
  Muuntoerot     0,1   -0,1
RAHOITUSERIEN KERTALUONTEISET ERÄT     0,1   -0,1

 

 

TASE JA RAHOITUSASEMA

 

Konsernitaseen loppusumma oli kesäkuun 2011 lopussa 166,1 (150,5) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 56,6 % (64,9 %) ja oma pääoma osaketta kohden oli 1,04 (1,09) euroa.

 

Kesäkuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli -8,5 (-14,5) milj. euroa. Yritysjärjestelyjen yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen käypä arvo 30.6.2011 oli yhteensä 7,3 milj. euroa ja velkojen käypä arvo oli 2,6 milj. euroa.

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa 2011 oli yhteensä 26,0 (28,9) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 26,7 (25,6) milj. euroa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat merkittävimpinä yritysjärjestelyt.

 

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman mukaan yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 30.6.2011 käyttämättä 85,0 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on juoksuajalla 6.8.2009-6.8.2011 käytettävissään 50 milj. euron luottolimiitti, joka 30.6.2011 oli kokonaisuudessaan käyttämättä.

 

INVESTOINNIT

 

Alma Media -konsernin investoinnit olivat 1,4 (2,9) milj. euroa tammi-kesäkuussa 2011 ja ne koostuivat pääosin digitaalisten palveluiden kehityshankkeista. Muilta osin investoinnit olivat normaaleja käyttö- ja ylläpitoinvestointeja.

 

Tampereen painolaitoshanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Painolaitos aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa.

 

HALLINTO

 

Alma Media Oyj:n 17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Timo Aukian, Petri Niemisvirran, Seppo Paatelaisen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

 

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Aukia, Kai Seikku, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta, Erkki Solja sekä Seppo Paatelainen puheenjohtajaksi.

 

Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Timo Aukiaa, Petri Niemisvirtaa ja Seppo Paatelaista lukuun ottamatta hallitukseen valitut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

 

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi toukokuussa Alma Median toimitusjohtaja Kai Telannetta vastaan nostetun syytteen työsyrjinnästä. Syyttäjä on valittanut päätöksestä 23.6.2011.

 

Kasvatustieteen maisteri Pekka Heinänen, 51, on nimitetty Alma Median uudeksi henkilöstöjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Heinänen aloittaa tehtävässään 15.8.2011.

 

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010 on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/hallinto

 

OSINGONJAKO

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2010 osinkoa 0,70 euroa osaketta kohden. Osinko maksettiin 29.3.2011 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 22.3.2011 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Yhtiö maksoi osinkoa yhteensä 52,5 (29,8) milj. euroa.

 

OSAKE

 

Huhti-kesäkuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 5 638 410 Alma Median osaketta, mikä vastasi 7,5 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 6,74 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 6,01 euroa ja ylin 8,17 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 508,8 milj. euroa.

 

Alma Media Oyj:n 17.3.2011 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

 

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa 17.3.2013 saakka.

 

Alma Media Oyj:n optio-ohjelmassa 2006B annetuilla optio-oikeuksilla oli merkitty 30.4.2011 mennessä yhteensä 434 330 uutta Alma Media Oyj:n osaketta. Merkintöjen johdosta yhtiön osakepääoma nousi 45 292 111,80 euroon. Osakepääoman korotuksen jälkeen Alma Media Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 75 486 853 kappaletta.

 

OPTIO-OHJELMAT

 

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä. Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2006 ja 2009 optio-ohjelmat laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,73 %. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmista on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

 

Katsauskaudella myönnettiin 2009C-optioita 625 000 kappaletta. Optioiden merkintähinta oli kesäkuussa 2011 7,95 euroa.

 

MARKKINATAKAUS

 

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

 

LIPUTUKSET

 

Tammi-kesäkuussa 2011 Alma Media ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia.

 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

 

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

 

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

 

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien tilaaja-, lukija- ja kävijämäärien merkittävä lasku, ilmoitusmyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat ilmoitusmyynnin kehitykseen. Ilmoitusmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

 

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2011

 

Alma Media arvioi sanomalehti- ja verkkomainonnan kasvavan vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Alma Media arvioi iltapäivälehtien irtonumeromyynnin laskevan edelleen. Maakunta- ja paikallislehtien ja Kauppalehden levikkiliikevaihdon odotetaan pysyvän vertailukauden tasolla. Konsernin materiaali- ja jakelukustannusten ennakoidaan kasvavan vertailukauden tasosta.  

 

Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2010 tasosta. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 43,9 milj. euroa ja liikevoitto 43,4 milj. euroa.

 

 

 

 

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

 

  2011 2010   Muutos 2011 2010   Muutos 2010
LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa
4-6 4-6   % 1-6 1-6   % 1-12
LIIKEVAIHTO 82,7 78,7   5,1 159,8 153,1   4,4 311,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,3   -88,5 0,2 0,3   -15,8 0,4
Materiaalit ja palvelut 23,2 22,5   3,1 44,9 45,0   -0,2 89,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 31,3 29,5   6,1 61,6 58,1   6,0 117,2
Poistot ja arvonalentumiset 2,2 2,6 *) -12,2 4,5 4,8   -5,1 9,5
Liiketoiminnan muut kulut 15,1 13,6   10,6 29,0 26,3   10,1 52,4
LIIKEVOITTO 11,0 10,9     20,0 19,1   4,7 43,4
Rahoitustuotot 0,8 0,2   340,4 1,0 0,4   145,5 1,5
Rahoituskulut 0,5 0,2   124,8 0,8 0,4   101,3 0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,4 0,1   283,7 0,8 0,4   118,9 0,7
TULOS ENNEN VEROJA 11,8 11,0   7,3 21,1 19,5   7,8 45,0
Tuloverot 3,0 3,1   -5,7 5,3 5,4   -2,2 11,8
TILIKAUDEN TULOS 8,8 7,8   12,5 15,7 14,1   11,7 33,2
                   
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:                  
Muuntoerot -0,2 0,2   -204,8 -0,2 0,1   -283,3 0,6
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -0,2 0,1   -255,0 -0,2 0,5   -133,2 0,9
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot                  
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,4 0,4   -192,2 -0,4 0,6   -166,6 1,5
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 8,4 8,2   3,0 15,3 14,7   4,4 34,7
                   
Tilikauden tuloksen jakautuminen                  
Emoyhtiön omistajille 8,4 7,7     15,0 14,0     32,8
Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,1     0,8 0,1     0,3
                   
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen                  
Emoyhtiön omistajille 8,0 8,1     14,6 14,6     34,4
Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,1     0,8 0,1     0,3
                   
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos              
Tulos/osake, euroa 0,11 0,10     0,20 0,19     0,44
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,11 0,10     0,20 0,19     0,44

 

 

TASE milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Liikearvo 30,5 29,3 30,4
Muut aineettomat hyödykkeet 10,4 10,6 10,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 25,2 29,9 27,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 33,9 31,2 33,6
Muut rahoitusvarat 8,5 5,2 11,8
Laskennalliset verosaamiset 0,4 0,7 0,2
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 1,1 0,9 1,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 2,0 0,3 3,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 27,7 23,0 27,0
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 3,1 0,6 2,3
Rahavarat 23,2 18,8 36,3
VARAT YHTEENSÄ 166,1 150,5 184,5
       
       
TASE milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Osakepääoma 45,3 45,0 45,0
Ylikurssirahasto 7,7 4,7 4,7
Muuntoerot 0,1 -0,2 0,4
Kertyneet voittovarat 25,5 32,4 62,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 78,6 82,0 112,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,2 0,2 2,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 80,8 82,2 114,8
       
VIERAS PÄÄOMA      
PITKÄAIKAISET VELAT      
Pitkäaikaiset korolliset velat 2,2 2,7 2,4
Laskennalliset verovelat 2,4 2,9 2,4
Eläkevelvoitteet 2,6 2,9 2,8
Varaukset 0,1 0,2 0,1
Muut rahoitusvelat 1,2 1,7 2,5
Muut pitkäaikaiset velat 0,3 0,0 0,4
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Lyhytaikaiset korolliset velat 12,5 1,7 1,6
Saadut ennakot 23,4 23,3 13,4
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,0 0,0 3,6
Varaukset 1,1 0,4 0,6
Ostovelat ja muut velat 39,5 32,7 39,9
VELAT YHTEENSÄ 85,3 68,4 69,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 166,1 150,5 184,5

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA              
                 
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
milj. euroa A B C D E F G  
Oma pääoma 1.1.2011 45,0 4,7 0,4 62,7 112,8 2,0 114,8  
Tilikauden tulos       15,0 15,0 0,8 15,7  
Muut laajan tuloksen erät     -0,2 -0,2 -0,4   -0,4  
Liiketoimet omistajien kanssa                
Emoyhtiön osingonjako       -52,4 -52,4   -52,4  
Tytäryritysten osingonjako           -0,7 -0,7  
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot       0,4 0,4   0,4  
Toteutetut osakeoptiot 0,3 3,0     3,3   3,3  
Osuus osakkuusyhtiön omaan pääomaan kirjatuista eristä                
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset           0,1 0,1  
Oma pääoma 30.6.2011 45,3 7,7 0,1 25,5 78,6 2,2 80,8  
                 
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
                 
milj. euroa A B C D E F G  
Oma pääoma 1.1.2010 44,8 2,8 -0,3 47,4 94,7 0,2 94,9  
Tilikauden tulos       14,0 14,0 0,1 14,1  
Muut laajan tuloksen erät     0,1 0,5 0,6   0,6  
Liiketoimet omistajien kanssa                
Emoyhtiön osingonjako       -29,8 -29,8   -29,8  
Tytäryritysten osingonjako           -0,2 -0,2  
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot       0,3 0,3   0,3  
Toteutetut osakeoptiot 0,3 1,9     2,1   2,1  
Osuus osakkuusyhtiön omaan pääomaan kirjatuista eristä                
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset           0,1 0,1  
Oma pääoma 30.6.2010 45,0 4,7 -0,2 32,4 82,0 0,2 82,2  
                 
Sarakeotsikot edellisessä oman pääoman muutoslaskelmassa          
A=Osakepääoma                
B=Ylikurssirahasto                
C=Muuntoerot                
D=Kertyneet voittovarat                
E=Yhteensä                
F=Määräysvallattomien omistajien osuus                
G=Oma pääoma yhteensä                

 

 

RAHAVIRTALASKELMA

 

  2011 2010 2011 2010 2010
RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Liiketoiminnan rahavirta          
Tilikauden voitto 8,8 7,8 15,7 14,1 33,2
Oikaisuerät 4,9 5,0 9,0 9,1 20,3
Käyttöpääoman muutos -11,4 -2,0 8,4 12,1 5,3
Saadut osingot 0,2 0,8 0,3 0,9 1,0
Saadut korot 0,3 0,0 0,5 0,1 0,3
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,3 -0,1 -0,5 -0,2 -0,7
Maksetut verot -4,0 -5,0 -7,5 -7,1 -13,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -1,5 6,5 26,0 28,9 46,1
           
Investointien rahavirta          
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,9 -0,9 -1,5 -1,3 -3,3
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta 0,0 -1,2 0,1 -1,7 -2,3
Osakkuusyritysten hankinta 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,8
Tytäryritysten myynti 0,0 0,0 2,1 0,0 3,9
Osakkuusyritysten myynti 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0
Investointien rahavirta yhteensä -0,6 -2,3 0,7 -3,3 -2,4
           
Rahavirta ennen rahoitusta -2,0 4,2 26,7 25,6 43,7
           
Rahoituksen rahavirta          
Optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut 2,7 2,1 3,3 2,1 2,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,4 -0,4 -4,7 -0,8 -1,6
Korollisten saamisten muutos 0,1 0,5 0,1 0,7 0,8
Maksetut osingot 0,0 0,0 -53,2 -30,0 -30,0
Rahoituksen rahavirta yhteensä -1,5 2,3 -39,5 -28,0 -28,6
           
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) -3,6 6,4 -12,8 -2,4 15,1
Rahavarat kauden alussa 26,8 12,3 36,3 21,1 21,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 -0,3 -0,1 0,2
Rahavarat kauden lopussa 23,2 18,8 23,2 18,8 36,3

 

 

HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2011

 

Alma Media hankki helmikuussa 2011 määräysvallan (51 %) Mascus A/S:ssä.

 

Hankinnassa syntyneeseen liikearvoon vaikuttivat hankittuun liiketoimintaan liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut. Hankinnan yhteydessä omaisuuserien käypiin arvoihin ei kirjattu muutoksia. Liiketoiminnan hankinnalla ei ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

 

 

EHDOLLISET KAUPPAHINNAT

 

Liiketoimintakaupoista syntyneet ehdolliset vastikkeet luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi ja -veloiksi. Vuonna 2010 tehtyjen liiketoimintakauppojen ehdollisten vastikkeiden määrä perustuu hankittujen liiketoimintojen vuosien 2010-2013 liikevaihtoon ja liikevoittoon. Käyvät arvot ovat ennustettuja loppukauppahintoja diskontattuina nykyhetkeen. Ne toteutuvat vähintään 0,2 milj. euron suuruisina.

 

EHDOLLISET KAUPPAHINTASAATAVAT  
Saatavien alkuperäinen käypä arvo 8,4
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina 0,8
Saadut suoritukset -2,1
Käyvän arvon muutokset kuluvan vuoden aikana 0,2
Saatavien käypä arvo katsauskauden lopussa 7,3
   
EHDOLLISET KAUPPAHINTAVELAT  
Velkojen alkuperäinen käypä arvo 2,9
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina -0,1
Maksetut velat -0,2
Käyvän arvon muutokset kuluvan vuoden aikana 0,0
Velkojen käypä arvo katsauskauden lopussa 2,6

 

 

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2011 2010 2011 2010 2010
milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
  Suomi 79,1 75,6 152,8 146,6 298,4
  Muut EU-maat 3,4 2,9 6,4 5,9 12,1
  Muut maat 0,3 0,2 0,6 0,5 0,8
Yhteensä 82,7 78,7 159,8 153,1 311,4

 

TIEDOT SEGMENTEITTÄIN

 

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Markkinapaikat ja Muu toiminta. Osavuosikatsauksen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto- ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin.

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.

 

VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
  Sanomalehdet 44,9 43,7 46,3
  Kauppalehti-ryhmä 42,2 41,1 41,3
  Markkinapaikat 24,4 13,2 21,7
  Muu toiminta 22,2 26,4 28,5
  Kohdistamattomat varat ja eliminoinnit 32,4 26,1 46,7
Yhteensä 166,1 150,5 184,5
       
VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
  Sanomalehdet 34,6 33,7 27,4
  Kauppalehti-ryhmä 12,3 11,0 10,4
  Markkinapaikat 8,0 5,1 7,7
  Muu toiminta 13,3 11,4 14,3
  Kohdistamattomat velat ja eliminoinnit 17,0 7,2 10,0
Yhteensä 85,3 68,4 69,7

 

 

 

  2011 2010 2011 2010 2010
INVESTOINNIT milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
           
  Sanomalehdet 0,3 1,5 1,0 2,1 4,0
  Kauppalehti-ryhmä 0,2 0,3 0,4 0,4 1,4
  Markkinapaikat 0,7 -1,3 1,2 0,5 5,6
  Muu toiminta 0,2 2,4 0,4 2,9 1,8
Yhteensä 1,4 3,0 2,9 5,9 12,9

 

 

VARAUKSET

 

Yhtiöllä oli 30.6.2011 yhteensä 1,2 (0,5) milj. euroa varauksia. Merkittävin osa varauksista on uudelleenjärjestelyvarauksia. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.

 

VASTUUT

 

VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Muut vastuusitoumukset      
  Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 0,1 0,1 0,1
       
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:    
  Yhden vuoden kuluessa 6,9 5,9 6,7
  1-5 vuoden kuluessa 23,4 13,1 21,1
  Yli viiden vuoden kuluttua 46,1 25,0 48,2
  Yhteensä 76,4 44,0 75,9
       
Lisäksi konsernilla on IFRIC 4 perusteella      
sellaisia ostosopimuksia, joihin sisältyy IAS 17 mukainen muu vuokrasopimuskomponentti. Näiden ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset: 1,9   1,2

 

 

Muutokset konsernin vastuusitoumuksissa muodostuvat pääosin tilikauden 2010 aikana solmituista uusista ja jatketuista kiinteistöjen vuokrasopimuksista.

 

Taulukossa esitettyjen vuokravastuiden lisäksi yhtiö on solminut painolaitoksen kiinteistön sekä koneiden vuokrasopimukset. Sopimukset tullaan käsittelemään konsernin tilinpäätöksessä rahoitusleasingsopimuksina IAS 17:n mukaisesti painolaitoksen käyttöönotosta alkaen. Painolaitos otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa. Tilikaudella 2013 taseeseen merkittävien vähimmäisvuokrien nykyarvon arvioidaan olevan noin 70 milj. euroa.

 

JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit      
  Käypä arvo * 0,1 0,1 0,3
  Nimellisarvo 1,3 1,0 1,0
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.  

 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan emoyhtiön merkittävimmät omistajat, osakkuusyhtiöt sekä niiden omistamat yhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto ja heidän lähipiirinsä (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Lähipiirin kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa tiivistelmä:

 

  2011 2010 2011 2010 2010
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Tavaroiden ja palveluiden ostot 1,1 0,8 2,1 1,7 3,6
Myynti, laina- ja muut saamiset raportointikauden lopussa 0,0   0,0   0,0
Ostovelat raportointikauden lopussa 0,2   0,2   0,1

 

 

OPTIO-OHJELMAT

 

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä.

 

2006A-ohjelma on päättynyt.

 

2006B-optioita myönnettiin 515 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2006B alkoi 1.4.2009 ja päättyi 30.4.2011. Optio-oikeuksilla 2006B merkittiin yhteensä 434 330 osaketta.

 

2006C-optioita myönnettiin 520 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2006C on 1.4.2010-30.4.2012. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 470 000 kappaletta 2006C-optio-oikeutta. Optioiden 2006C merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli kesäkuussa 2011 7,66 euroa. 2006C-optioilla ei ole tehty osakemerkintöjä 30.6.2011 mennessä.

 

Jos kaikki jäljellä olevat merkintäoikeudet käytetään, 2006 ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta
0,62 %.

 

Optio-ohjelman 2009 perusteella optio-oikeuksia voidaan antaa vuosina 2009 – 2011 yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2009A, 710 000 kappaletta tunnuksella 2009B ja 710 000 kappaletta tunnuksella 2009C.

 

2009A-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 1.4.2012-31.3.2014. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 610 000 kappaletta 2009A-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli kesäkuussa 2011 4,11 euroa.

 

2009B-optioita myönnettiin 610 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 1.4.2013-31.3.2015. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 610 000 kappaletta 2009B-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli kesäkuussa 2011 6,63 euroa.

 

2009C-optioita myönnettiin 625 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009C on 1.4.2014-31.3.2016. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 625 000 kappaletta 2009C-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta oli 7,95 euroa kesäkuussa 2011.

 

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2006- ja 2009-optio-ohjelmat laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,73 %.

 

KONSERNI VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                  
                   
  2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009
milj. euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Liikevaihto                  
  Sanomalehdet 57,9 53,8 58,1 53,5 55,4 52,2 55,9 51,7 55,5
  Kauppalehti-ryhmä 15,0 13,9 16,1 13,3 14,4 14,1 15,8 14,4 16,2
  Markkinapaikat 9,5 9,1 8,4 7,9 8,2 7,6 6,5 6,2 7,0
  Muu toiminta 20,7 19,6 20,4 19,6 19,3 19,3 18,3 17,7 18,4
  Eliminoinnit -20,4 -19,3 -19,9 -19,0 -18,7 -18,8 -17,6 -17,0 -17,9
LIIKEVAIHTO 82,7 77,1 83,0 75,2 78,7 74,4 79,0 73,0 79,2
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä                  
  Sanomalehdet 48,8 47,2 49,2 45,4 46,5 45,3 47,3 44,8 46,2
  Kauppalehti-ryhmä 13,0 12,7 14,4 10,9 11,9 12,5 13,9 12,3 14,6
  Markkinapaikat 8,0 7,7 8,4 7,0 8,3 7,6 6,8 6,1 7,3
  Muu toiminta 21,9 19,6 19,9 17,7 19,6 19,5 17,4 15,4 16,9
KOKONAISKULUT ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 71,2 67,8 72,0 61,9 67,7 66,1 67,8 61,3 67,2
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä                  
  Sanomalehdet 9,2 6,7 8,7 8,2 9,2 6,9 8,6 6,9 9,4
  Kauppalehti-ryhmä 2,0 1,2 1,7 2,4 2,5 1,5 2,0 2,3 1,6
  Markkinapaikat 1,6 1,5 0,0 0,9 -0,1 0,1 -0,3 0,2 -0,2
  Muu toiminta -1,1 -0,1 0,5 1,9 -0,3 -0,3 1,0 2,4 1,5
LIIKEVOITTO/-TAPPIO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 11,5 9,3 11,0 13,4 11,3 8,3 11,3 11,7 12,2
% liikevaihdosta                  
  Sanomalehdet 15,8 12,4 15,0 15,3 16,5 13,3 15,4 13,4 16,8
  Kauppalehti-ryhmä 13,1 8,6 10,8 18,2 17,3 11,0 12,5 15,7 9,6
  Markkinapaikat 16,3 16,2 0,2 10,9 -1,5 1,2 -4,5 2,4 -3,2
  Muu toiminta -5,5 -0,3 2,3 9,7 -1,5 -1,4 5,2 13,4 8,0
% LIIKEVAIHDOSTA 14,0 12,1 13,2 17,8 14,3 11,2 14,3 16,0 15,3
Kertaluonteiset erät                  
  Sanomalehdet 0,0 -0,5 -0,2 0,1 0,0 -0,1 0,2 -0,4 -0,1
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,1
  Markkinapaikat 0,0 0,2 -0,1 0,3 -0,5 -0,1 -1,0 -0,1 0,0
  Muu toiminta -0,5 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
KERTALUONTEISET ERÄT -0,5 -0,3 -0,3 0,2 -0,4 -0,1 -0,5 -0,5 -0,2
Liikevoitto/-tappio                  
  Sanomalehdet 9,2 6,2 8,5 8,3 9,2 6,9 8,8 6,5 9,2
  Kauppalehti-ryhmä 2,0 1,2 1,7 2,4 2,5 1,5 2,3 2,3 1,4
  Markkinapaikat 1,6 1,6 0,0 1,1 -0,7 0,0 -1,3 0,0 -0,2
  Muu toiminta -1,7 -0,1 0,5 1,7 -0,1 -0,1 1,0 2,4 1,5
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 11,0 9,0 10,7 13,6 10,9 8,2 10,8 11,0 12,0
Rahoitustuotot 1,0 0,5 1,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Rahoituskulut 0,8 -0,6 0,0 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,4 0,4 0,4 -0,1 0,1 0,3 0,1 -0,1 -0,4
TULOS ENNEN VEROJA 11,8 9,3 12,1 13,4 11,0 8,6 10,8 10,9 11,5
Tuloverot -3,0 -2,4 -2,9 -3,5 -3,1 -2,3 -3,1 -3,2 -3,4
TILIKAUDEN TULOS 8,8 6,9 9,2 9,8 7,8 6,3 7,7 7,7 8,3

 

 

PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34). Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2010 lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä, 1.1.2011 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2010 kanssa. Tilikaudet 2011 ja 2011 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2010-2011.

 

Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin vuositilinpäätöksessä. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1). Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

 

Sisältö- ja palveluliikevaihto koostuu konsernin verkon palveluiden ja asiakaslehtiliiketoiminnan liikevaihdoista, sekä konsernin ulkopuolisista vuokra-, jakelu-, ja painoliikevaihdosta.

 

1.1.2011 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:

 

IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (muutos)
IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu
IFRIC 14 IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys
IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla

 

Edellä mainittujen uusien standardien ja IFRIC-tulkintojen vaikutus on konsernissa ollut vähäinen.

 

Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

 

Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän vuoksi levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.

 

YLEISLAUSUNTO

 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

 

Alma Media julkistaa osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2011 perjantaina 28.10.2011 noin klo 9.00.

 

 

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

  • Julkaistu: 22.7.2011, 10:59
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli