Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n tilinpäätöstiedote: Liikevaihto laski, mutta suhteellinen kannattavuus säilyi vaikeassa markkinatilanteessa

Alma Media Oyj:n tilinpäätöstiedote: Liikevaihto laski, mutta suhteellinen kannattavuus säilyi vaikeassa markkinatilanteessa

Alma Media Oyj Tilinpäätöstiedote 12.2.2010 klo 09.00

 

ALMA MEDIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009
Liikevaihto laski, mutta suhteellinen kannattavuus säilyi vaikeassa markkinatilanteessa  

 

Tilivuosi 2009 lyhyesti

– Liikevaihto 307,8 (341,2) milj. euroa, laskua 9,8 %

– Liikevoitto 41,4 (48,3) milj. euroa, 13,5 % (14,2 %) liikevaihdosta, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,6 (47,7) milj. euroa.  

– Tulos ennen veroja 40,8 (52,4) milj. euroa, tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 42,0 (49,9) milj. euroa.

– Tilikauden tulos 29,3 (39,0) milj. euroa.

– Osakekohtainen tulos 0,39 (0,51) euroa.

– Tilivuodelta 2008 jaettu osinko oli 0,30 (0,90) euroa osaketta kohden. Hallitus ei käyttänyt yhtiökokouksen sille myöntämää valtuutta lisäosingon jakamiseen.

 

Loka-joulukuu 2009 lyhyesti

– Liikevaihto 79,0 (86,6) milj. euroa, laskua 8,8 %

– Liikevoitto 11,8 (9,5) milj. euroa, 15,0 % (10,9 %) liikevaihdosta. Liikevoiton kasvu 25,0 %.

– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 11,3 (9,5) milj. euroa, 14,3 % (10,9 %) liikevaihdosta, kasvua 19,2 %.

– Osakekohtainen tulos 0,12 (0,12) euroa.

 

Osinkoehdotus yhtiökokoukselle:

– Alma Median hallitus ehdottaa 11.3.2010 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,40 (0,30) euroa osaketta kohden.

 

Näkymät vuodelle 2010:

– Alma Media arvioi vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan maltillisesti vuoden 2009 tasosta mediamainonnan asteittaisen kasvun seurauksena.

– Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan lähellä edellisvuoden tasoa.

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

– Alma Median vuosi 2009 alkoi erittäin vaikeassa markkinatilanteessa. Suomen kansantalouden käännyttyä laskuun mediamyynnin liikevaihtomme putosi voimakkaasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Heikosta mediamainonnan markkinatilanteesta kärsivät erityisesti alkuvuonna Alma Median liiketoimintayksiköistä Kauppalehti ja Markkinapaikat sekä sanomalehdistä Aamulehti. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tapahtunut lasku suhteessa 2008 vastaavaan kauteen tasaantui toisen neljänneksen aikana ja ilmoitusmyynti vakiintui sanomalehdissä noin viidenneksen edellisvuotta heikommalle tasolle. Mediamarkkinan epävarma tilanne jatkui alkuvuoden pudotuksen jälkeen myös toisen vuosipuoliskon aikana.

Sanomalehdet-segmentin koko vuoden liikevaihto laski 6,6 %. Nopeasti toteutettujen säästötoimenpiteiden ansiosta segmentin suhteellinen liikevoittotaso onnistuttiin säilyttämään kuitenkin hyvällä 17,3 % (17,5 %) tasolla. Vuoden lopussa sanomalehtimainonnan kehitys oli pääsääntöisesti edelleenkin heikkoa. Verkkomainonta piristyi vuoden kahden viimeisen kuukauden aikana.  

Heikosta kysyntätilanteesta huolimatta verkkopalveluidemme markkinaosuudet kasvoivat muun muassa asunto- ja työpaikkailmoittelussa. Online-myynnin osuus liikevaihdostamme oli vuoden lopussa 13,1 % (13,1 %).

Alma Median alue- ja paikallislehtien levikit laskivat ennakoidusti hieman. Kauppalehden levikki kasvoi ennätystasolle. Iltalehden irtonumeromyynti pieneni iltapäivälehtimarkkinan laskun tahdissa. Sanomalehtien tilaushintoihin tehdyt kustannusnousua vastaavat hinnankorotukset kasvattivat levikkiliikevaihtoa.

Loppuvuonna 2009 jatkunut mediamarkkinan epävarmuus on jatkunut tammi-helmikuussa 2010.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talousjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244.

 

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00 – 12.00 hotelli Kämpin Akseli Gallen-Kallela-tilassa, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talousjohtaja Tuomas Itkonen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri klo 11.00.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 12.2.2010 klo 14.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44 20 3003 2666 tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille (audio webcast).

 

Rauno Heinonen

Viestintäjohtaja

Alma Media Oyj

 

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

 

 

 

ALMA MEDIA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009

 

Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään vuositilinpäätökseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2008 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät kokovuoden luvut ovat tilintarkastettuja. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

 

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VUONNA 2009

Alma Media -konsernin omistusosuus Kotikokki.net Oy:stä nousi kesäkuussa 2009 40 %:iin ja se raportoidaan Alma Median konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä Sanomalehdet-segmentissä osana Iltalehteä. Alma Media myi 4.11.2009 Kauppalehti 121 Oy:n osakekannan. Kauppalehti-ryhmään kuuluva BNS-ryhmän Balti Uudistetalituse AS osti 1.10.2009 Liettuassa toimivan UAB ”Cision Lietuva” koko osakekannan. Konserni myi toukokuussa 2009 Markkinapaikat-segmenttiin kuuluneen, Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimivien autokaupan Motors24-portaalien liiketoiminnan.

Suomen Paikallissanomat Oy lopetti Kokkolassa ilmestyneen Kokkolan Sanomat -kaupunkilehden 3.12.2009 ja myi samana päivänä Ylivieskassa ilmestyneen kaupunkilehti Vieskalaisen Jokilaaksojen Kustannus Oy:lle.

Konsernin sisäisinä rakennemuutoksina toteutettiin seuraavat sulautumiset: Alma Media Oy:n tytäryhtiö Jadecon Oy sulautui Kustannusosakeyhtiö Iltalehti Oy:öön 31.12.2009 ja osakeyhtiö Harjavallan Kustannus Oy sulautui Satakunnan Kirjateollisuus Oy:öön 30.11.2009.

KONSERNIN JA SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TULOS LOKA-JOULUKUUSSA 2009

Konsernin liikevaihto vuoden 2009 loka-joulukuussa oli 79,0 (86,6) milj. euroa. Liikevoittoa kertyi 11,8 (9,5) milj. euroa. Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 11,3 (9,5) milj. euroa, nousua 19,2 % vertailukaudesta. Liikevoittoprosentiksi muodostui 15,0 % (10,9 %), ilman kertaluonteisia eriä 14,3 % (10,9 %). Vuoden 2009 loka-joulukuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 0,6 milj. euroa. Kertaluonteiset erät aiheutuivat liiketoimintojen myynneistä.  

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto oli 57,3 (61,1) milj. euroa. Segmentin mediamyynnin liikevaihto laski 12,3 %. Neljänneksen lopussa Iltalehti kasvatti online-ilmoitusmyyntiä suhteessa vertailukauteen. Sanomalehtien levikkiliikevaihto kasvoi hinnankorotusten tukemana. Iltapäivälehtimarkkinan laskusta johtuen Iltalehden levikkiliikevaihto pieneni viimeisellä neljänneksellä. Sanomalehtien liikevoitto loka-joulukuussa oli 10,5 (10,5) milj. euroa. Liikevoittoprosentti oli 18,3 % (17,2 %).

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli 15,8 (19,0) milj. euroa. Segmentin mediamyynnin lasku hidastui viimeisen neljänneksen aikana -15,4 %:iin online-mediamyynnin positiivisen kehityksen tukemana. Levikkimyynti laski 5,4 %. Ryhmän liikevoitto oli 2,3 (2,0) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli vertailujakson tasolla 2,0 (2,0) milj. euroa. Segmentin neljännen vuosineljänneksen liikevoittoon sisältyy kertaluonteinen 0,4 milj. euron erä liiketoiminnan myynnistä.

Markkinapaikat-segmentin liikevaihto oli 6,5 (7,5) milj. euroa. Markkinapaikkojen liiketappio oli 0,3 (tappio 1,0) milj. euroa. Liikevaihdon supistuminen ja liiketappio johtuivat vuosineljänneksen aikana jatkuneesta heikosta luokitellun asunto-, auto- ja työpaikkailmoittelun markkinan tilanteesta.  

Segmenttien tunnuslukujen kehitystä vuoden 2009 aikana on kommentoitu sivulta 6 alkaen.

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS 2009

Alma Media -konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 307,8 (341,2) milj. euroa. Liikevaihto laski suhteessa vertailukauteen erityisesti mediamyynnin liikevaihdon laskusta johtuen. Levikkimyynti pysyi edellisvuoden tasolla. Alma Media -konsernin mediamyynnin liikevaihto oli 140,6 (168,8) milj. euroa. Levikkiliikevaihto oli 133,3 (133,0) milj. euroa. Online-liikevaihto oli 40,4 (44,7) milj. euroa. Online-myynnin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 13,1 % (13,1 %).

Konsernin liikevoitto heikkeni edellisestä vuodesta 41,4 (48,3) milj. euroon. Liikevoittoprosentti oli 13,5 % (14,2 %). Tilikauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 42,6 (47,7) milj. euroa. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 13,9 % (14,0 %). Vuoden 2009 liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -1,2 (0,6) milj. euroa. Vuoden 2009 kertaluonteiset erät muodostuvat säästötoimenpiteiden aiheuttamista uudelleenjärjestelykustannuksista ja liiketoimintojen myynneistä. Vertailuvuoden liikevoittoon sisältyy 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset erät kiinteistön myynnistä.

Tilikauden tulos ennen veroja oli 40,8 (52,4) milj. euroa. Tilikauden tulokseen ennen veroja sisältyvät kertaluonteiset erät ovat yhteensä -1,2 (2,5) milj. euroa. Vuoden 2009 kertaluonteiset erät muodostuvat säästötoimenpiteiden aiheuttamista uudelleenjärjestelykustannuksista ja liiketoimintojen myynneistä. Vertailuvuoden kertaluonteisiin eriin sisältyy myyntivoitto kiinteistökaupasta ja AP-Paino Oy:n osakkeiden myynnistä.

Tilikauden tulos 2009 oli 29,3 (39,0) milj. euroa, 9,5 % (11,4 %) liikevaihdosta.

Konsernin liikevaihdon kehitys vastasi johdon vuoden aikana esittämiä ennusteita. Vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto jäivät vertailuvuoden tasosta ennustetusti. Joulukuussa yhtiö antoi tulosvaroituksen johtuen ennakoitua paremmasta ilmoitusmyynnin kehityksestä vuoden viimeisen kahden kuukauden aikana. Mediamyynnin merkittävä pieneneminen painoi koko vuoden liikevoiton ennustetusti edellisen vuoden tason alapuolelle. Säästötoimenpiteistä ja liiketoiminnan supistumisesta aiheutuneista kustannussäästöistä johtuen konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski vain 5,0 milj. euroa 42,6 (47,7) milj. euroon.  

 

NÄKYMÄT VUODEKSI 2010

Heikon markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan Suomen mediamarkkinoilla vuoden 2010 alkaessa. Ilmoitusmyynnin markkinan odotetaan kääntyvän asteittaiseen kasvuun, mikäli kansantuote kasvaa ennakoidusti vuoden 2010 aikana.

Alma Media arvioi, että iltapäivälehtien irtonumeromyynti laskee edelleen vuonna 2009 toteutuneen kehityksen mukaisesti. Kauppalehden levikin odotetaan laskevan vähäisesti vuoden 2009 tasosta levikin rakenteellisten muutosten takia. Työllisyyden kehityksen arvioidaan vaikuttavan Alma Median alue- ja paikallislehtien levikkeihin. Alma Media arvioi, että sanomalehtimainonnan markkina kasvaa hieman Suomessa vuonna 2010. Verkkomainonnan kasvun odotetaan vahvistuvan vuoden 2010 aikana suhteessa vertailuvuoteen.

Alma Media arvioi vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan maltillisesti mediamainonnan asteittaisen kasvun seurauksena vuoden 2009 tasosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan lähellä edellisvuoden tasoa.

MARKKINATILANNE

Suomen kansantalous supistui jyrkästi vuoden 2009 aikana. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote laski vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 7,6 %, toisella neljänneksellä 9,4 % ja kolmannella neljänneksellä 9,1 %. Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan laskeneen 4,5 % – 7,5 % koko vuoden 2009 aikana. Vuonna 2010 Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan maltillisesti 0 % – 2 %.  

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan vuoden 2009 aikana mediamainontaan käytettiin Suomessa 1 263 (1 500) milj. euroa, laskua 15,8 %. Mainonnasta sanoma- ja kaupunkilehdet keräsivät 42,9 % (45,8 %) (määrä väheni edellisvuodesta 21,2 %) ja televisio 18,8 % (17,8 %) osuudet. Verkkomainonnan osuus kasvoi 12,5 (10,1) prosenttiin.

Viimeisellä neljänneksellä mainonnan kokonaismäärä väheni TNS Media Intelligencen mukaan 11,6 %. Joulukuussa 2009 mediamainonta pieneni 4,3 % edellisvuoteen verrattuna. Sanomalehtimainonta väheni viimeisen neljänneksen aikana 15,6 % ja joulukuussa 7,2 %. Verkkomainonta kasvoi viimeisellä neljänneksellä 6,4 % ja joulukuussa 10,3 %.

 

 

TUNNUSLUKUJA

2009

2008

Muutos

2009

2008

Muutos

2007

milj. euroa

10-12

10-12

%

1-12

1-12

%

1-12

Liikevaihto

79,0

86,6

-8,8

307,8

341,2

-9,8

328,9

Liikevoitto (-tappio)

11,8

9,5

25,0

41,4

48,3

-14,2

64,4

% liikevaihdosta

15,0

10,9

 

13,5

14,2

 

19,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

11,3

9,5

19,2

42,6

47,7

-10,5

52,9

% liikevaihdosta

14,3

10,9

 

13,9

14,0

 

16,1

Tulos ennen veroja

11,9

11,7

1,7

40,8

52,4

-22,2

68,0

Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä

11,3

9,8

14,8

42,0

49,9

-15,9

56,5

Tilikauden tulos

8,8

8,9

-1,3

29,3

39,0

-24,7

51,2

Oman pääoman tuotto (vuosituotto)*

44,2

49,0

-9,8

31,8

37,7

-15,6

43,8

Sijoitetun pääoman tuotto (vuosituotto)*

41,0

39,2

4,6

29,1

34,8

-16,3

39,9

Nettorahoituskulut

0,1

0,4

83,7

0,3

0,4

10,6

-0,1

Nettorahoituskulut %

0,1

0,5

 

0,1

0,1

 

0,0

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

0,1

2,6

-96,5

-0,3

4,5

-107,1

3,5

Taseen loppusumma

 

 

 

155,5

166,9

-6,9

181,3

Bruttoinvestoinnit

3,0

2,9

4,1

8,2

14,5

-43,2

12,1

Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta

3,8

3,3

 

2,7

4,2

 

3,7

Tutkimus- ja kehitysmenot

 

 

 

0,9

2,7

-66,7

3,7

Omavaraisuusaste-%

 

 

 

67,2

57,2

 

69,8

Velkaantumisaste (gearing), %

 

 

 

-17,1

6,5

 

-15,2

Korolliset nettovelat

 

 

 

-16,5

5,8

-384,3

-17,9

Korollinen vieras pääoma

 

 

 

4,6

19,1

-75,9

6,8

Koroton vieras pääoma

 

 

 

54,9

59,3

-7,4

56,2

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia

1 777

1 959

-9,3

1 888

1 981

-4,7

1 971

Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin

894

910

-1,8

969

968

0,0

962

Tulos/osake, EUR
(laimentamaton)

0,12

0,12

-2,3

0,39

0,51

-24,0

0,68

Tulos/osake, EUR
(laimennettu)

0,12

0,12

-2,4

0,39

0,51

-24,1

0,68

Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR

0,14

0,11

22,6

0,58

0,63

-8,0

0,70

Oma pääoma/osake, EUR

 

 

 

1,28

1,18

 

1,58

Osinko/osake, EUR

 

 

 

0,40

0,30

 

0,90

Efektiivinen osinkotuotto-%

 

 

 

5,3

6,1

 

7,7

Hinta/voitto-suhde (P/E)

 

 

 

19,1

9,6

 

17,2

Osakekannan markkina-arvo

 

 

 

558,1

369,3

51,1

870,7

Osakemäärä keskimäärin (1000 osaketta)

 

 

 

 

 

 

 

– laimentamaton

74 613

74 613

 

74 613

74 613

 

74 613

– laimennettu

74 799

74 670

 

74 859

74 764

 

74 773

Osakemäärä kauden lopussa (1000 osaketta)

74 613

74 613

 

74 613

74 613

 

74 613

* katso tilinpäätöstiedotteen pääasialliset laadintaperiaatteet

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

2009

2008

Muutos

2009

2008

Muutos

milj. euroa

10-12

10-12

%

1-12

1-12

%

  Sanomalehdet

 

 

 

 

 

 

   Ulkoinen liikevaihto

56,2

59,9

 

216,9

232,2

 

   Segmenttien välinen liikevaihto

1,1

1,3

 

4,4

4,5

 

  Sanomalehdet yhteensä

57,3

61,1

-6,2

221,3

236,7

-6,5

 

 

 

 

 

 

 

  Kauppalehti-ryhmä

 

 

 

 

 

 

   Ulkoinen liikevaihto

15,9

19,0

 

62,5

73,4

 

   Segmenttien välinen liikevaihto

-0,1

0,1

 

0,3

0,1

 

  Kauppalehti-ryhmä yhteensä

15,8

19,0

-16,6

62,8

73,5

-14,5

 

 

 

 

 

 

 

  Markkinapaikat

 

 

 

 

 

 

   Ulkoinen liikevaihto

6,5

7,4

 

27,0

34,0

 

   Segmenttien välinen liikevaihto

0,0

0,1

 

0,0

0,3

 

  Markkinapaikat yhteensä

6,5

7,5

-12,7

27,0

34,3

-21,3

 

 

 

 

 

 

 

  Muut toiminnot

 

 

 

 

 

 

   Ulkoinen liikevaihto

0,3

0,3

 

1,4

1,6

 

   Segmenttien välinen liikevaihto

3,5

3,8

 

14,5

13,5

 

  Muut toiminnot yhteensä

3,8

4,2

-8,2

15,9

15,1

5,4

 

 

 

 

 

 

 

  Eliminoinnit

-4,5

-5,2

 

-19,2

-18,4

 

Yhteensä

79,0

86,6

-8,8

307,8

341,2

-9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *)

2009

2008

Muutos

2009

2008

Muutos

10-12

10-12

%

1-12

1-12

%

  Sanomalehdet

10,5

10,5

-0,4

37,3

41,5

-10,3

  Kauppalehti-ryhmä

2,3

2,0

15,0

6,7

9,7

-30,8

  Markkinapaikat

-0,3

-1,0

71,1

-,7

2,0

-133,1

  Muut toiminnot

-0,7

-2,0

65,3

-1,9

-4,9

62,3

Yhteensä

11,8

9,5

25,1

41,4

48,3

-14,2

 

*) Sisältää kertaluonteiset erät

SANOMALEHDET-SEGMENTTI

Sanomalehdet-segmentin avainluvut

2009

2008

Muutos

2009

2008

Muutos

(milj. euroa)

10-12

10-12

%

1-12

1-12

%

Liikevaihto

57,3

61,1

-6,2

221,3

236,7

-6,5

Levikkiliikevaihto

27,2

27,1

0,4

109,9

108,6

1,1

Mediamyynnin liikevaihto

27,4

31,3

-12,3

101,3

117,7

-14,0

Muu liikevaihto

2,7

2,7

0,3

10,2

10,4

-2,3

Liikevoitto

10,5

10,5

-0,4

37,3

41,5

-10,3

Liikevoitto/liikevaihto, %

18,3

17,2

 

16,8

17,5

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

10,3

10,5

-2,2

38,4

41,5

-7,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, %

17,9

17,2

 

17,3

17,5

 

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia

1 084

1 169

-7

1 149

1 197

-4

Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin

894

910

-2

969

968

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatiivisen toiminnan

2009

2008

 

2009

2008

 

tunnusluvut

10-12

10-12

 

1-12

1-12

 

Tarkastettu levikki

 

 

 

 

 

 

Iltalehti

 

 

 

 

122 548

 

Aamulehti

 

 

 

 

139 130

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkopalvelut, eri kävijöitä viikossa keskimäärin

 

 

 

 

 

 

Iltalehti.fi

1 945 453

1 610 952

 

1 762 615

1 412 534

 

Telkku.com

603 000

542 121

 

580 989

515 939

 

Aamulehti.fi

254 726

171 699

 

207 978

147 048

 

 

Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

Sanomalehtien vuoden 2009 liikevaihto laski edellisvuodesta -6,5 % 221,3 (236,7) milj. euroon. Markkinatilanteesta johtuen vuoden aikana lehtien kvartaalikohtaisissa liikevaihdon kasvuvauhdeissa oli merkittäviä vaihteluita. Alma Median sanomalehtien mediamyynti laski merkittävästi vuoden 2009 aikana päätyen 101,3 (117,7) milj. euroon. Marras-joulukuussa verkkomedian ilmoitusmyynti vahvistui hiukan suhteessa vertailukauteen. Erityisesti vuoden alun voimakkaasti negatiivisesta mediamarkkinan kehityksestä kärsivät Aamulehti ja Iltalehti. Pienempien alue- ja paikallislehtien osalta markkinan heikkeneminen näkyi viiveellä toisen vuosipuoliskon aikana. Verkkomedian ilmoitusmyynti kehittyi hyvin Iltalehdessä, jonka verkkopalvelu Iltalehti.fi oli vuoden lopussa Suomen suurin verkkomedia noin kahdella miljoonalla keskimääräisellä viikkokävijällään.

Sanomalehtien levikkiliikevaihto kasvoi vuoden aikana hinnankorotusten ansiosta. Levikkien kehitys oli alue- ja paikallislehtien osalta lievästi laskevaa osin ilmaislevikin karsimisesta johtuen. Iltalehden irtonumeromyynti pieneni noin – 6,1 %, levikki noin – 7,8 %, iltapäivälehtimarkkinan supistuessa noin 6,1 %. Iltalehti säilytti markkinaosuutensa edellisvuoden tasolla 42,9 %:ssa (42,9 %).

Sanomalehdet-segmentin koko vuoden liikevoitto heikkeni 37,3 (41,5) milj. euroon. Sanomalehdet-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 38,4 (41,5) milj. euroon.

 

KAUPPALEHTI-RYHMÄ

Kauppalehti-ryhmän avainluvut

2009

2008

Muutos

2009

2008

Muutos

(milj. euroa)

10-12

10-12

%

1-12

1-12

%

Liikevaihto

15,8

19,0

-16,6

62,8

73,5

-14,5

Levikkiliikevaihto

6,1

6,5

-5,4

23,5

24,8

-5,4

Mediamyynnin liikevaihto

5,0

5,9

-15,4

16,3

22,2

-26,4

Muu liikevaihto

4,7

6,6

-28,4

23,0

26,4

-13,2

Liikevoitto

2,3

2,0

15,0

6,7

9,7

-30,8

Liikevoitto/liikevaihto, %

14,8

10,7

 

10,7

13,2

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

2,0

2,0

-2,9

6,7

9,7

-30,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, %

12,5

10,8

 

10,7

13,2

 

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

453

494

-8

477

499

-4

 

 

 

 

 

 

 

Operatiivisen toiminnan

2009

2008

 

2009

2008

 

tunnusluvut

10-12

10-12

 

1-12

1-12

 

Tarkastettu levikki

 

 

 

 

 

 

Kauppalehti

 

 

 

 

86 654

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkopalvelut, eri kävijöitä viikossa keskimäärin

 

 

 

 

 

 

Kauppalehti,fi

589 293

484 056

 

544 533

391 453

 

 

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtitalo Alma Media Lehdentekijät ja Baltiassa toimiva uutistoimisto BNS. Alma Media myi 1.10.2009 Kauppalehti-ryhmään kuuluneen suoramarkkinointiyhtiö Kauppalehti 121 Oy:n osakekannan. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä myydyn Kauppalehti 121 Oy:n osalta raportoitu liikevaihto oli 6,6 milj. euroa ja liikevoitto 0,4 milj. euroa.  

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto laski vuoden 2009 aikana 14,5 % 62,8 (73,5) milj. euroon. Merkittävin liikevaihdon laskun syy oli ryhmän mediamyynnin kehitys vuoden 2009 aikana. Kauppalehden mediamyynti laski 26,4 %. Verkon mediamyynti pysyi edellisvuoden tasolla ja verkon sisältömyynti kasvoi suhteessa vertailukauteen. Levikkimyynnin liikevaihto laski 5,4 % 23,5 (24,8) milj. euroon johtuen Lehdentekijät-liiketoimintaryhmän pienentyneestä myynnistä. Tiukassa kilpailutilanteessa Lehdentekijät pystyi kuitenkin parantamaan kannattavuuttaan.

Kauppalehden levikki oli vuonna 2009 ennätystasolla, 86 654 kappaletta. Lehden järjestöjakelua on vähennetty osana Kauppalehti Oy:n kustannussäästötoimenpiteitä. Tämä laskee Kauppalehden LT-levikkiä vuoden 2010 levikintarkastuksessa, maksullisen levikin edelleen kasvaessa 2009 tasosta.

Kauppalehti kasvatti lukijamääräänsä edelleen alkuvuonna 2009. Vuonna 2009 julkaistun Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan Kauppalehden lukijamäärä oli 230 000 (+7 %) ja Kauppalehti Option 229 000 (+3 %). Kauppalehden lukijamäärä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2007 alkaen. Kustannussäästötoimenpiteistä johtuvilla levikkirakenteen muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Kauppalehden lukijamäärään.

Kauppalehti.fi:n kävijämäärä kasvoi vuoden aikana merkittävästi ja oli keskimäärin 544 533 (391 453) eri kävijää viikossa.

Segmentin koko vuoden liikevoitto heikkeni 3,0 milj. euroa 6,7 (9,7) milj. euroon. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 6,7 (9,7) milj. euroon. Segmentin neljännen vuosineljänneksen liikevoittoon sisältyy kertaluonteinen 0,4 milj. euron erä liiketoiminnan myynnistä.

 

MARKKINAPAIKAT

Markkinapaikat-segmentin avainluvut

2009

2008

Muutos

2009

2008

Muutos

(milj. euroa)

10-12

10-12

%

1-12

1-12

%

Liikevaihto

6,5

7,5

-12,7

27,0

34,3

-21,3

Kotimaan toiminnot

5,4

6,0

-10,3

22,4

28,0

-20,1

Ulkomaan toiminnot

1,1

1,5

-25,0

4,7

6,3

-26,0

Liikevoitto

-0,3

-1,0

71,1

-0,7

2,0

-133,1

Liikevoitto/liikevaihto, %

-4,3

-13,0

 

-2,5

5,9

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

-0,3

-1,0

70,2

-0,5

2,0

-127,2

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, %

-4,5

-13,2

 

-2,0

5,9

 

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

178

234

-24

200

216

-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatiivisen toiminnan

2009

2008

 

2009

2008

 

tunnusluvut

10-12

10-12

 

1-12

1-12

 

Verkkopalvelut, eri kävijöitä viikossa keskimäärin

 

 

 

 

 

 

Etuovi.com

355 748

313 269

 

354 826

321 176

 

Autotalli.com

93 525

88 412

 

96 872

91 744

 

Monster.fi

76 109

62 966

 

74 473

65 585

 

Mikko.fi

70 798

70 723

 

76 854

47 915

 

Mascus.com

168 960

106 898

 

135 272

80 679

 

City24

197 489

283 694

 

232 640

265 516

 

 

Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat City24, Mascus ja Bovision.

Vuoden 2009 aikana Markkinapaikkojen liikevaihto putosi 21,3 % 27,0 (34,3) milj. euroon. Asuntoilmoittelun supistuminen Suomessa ja Baltian maissa sekä työpaikkailmoittelun määrän jyrkkä pudotus Suomessa pitivät liikevaihdon kehityksen negatiivisena koko 2009 ajan. Kotimaisten palvelujen markkinaosuudet kuitenkin paranivat vuoden 2009 aikana.

Markkinapaikkojen koko vuoden liikevoitto pieneni 2,0 milj. eurosta 0,7 milj. euron tappioksi. Markkinapaikkojen liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 0,5 (liikevoitto 2,0) milj. euroa.

Arvonalentumistestauksen perusteella tilikaudella 2009 on kirjattu 1,0 miljoonan euron arvonalennus, joka kohdistuu Markkinapaikat-segmentin asunnot liiketoiminnan City24 liiketoimintaryhmään.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 16.10.2008 antamassaan päätöksessä kaikki Alma Median Etuovi.com-tavaramerkin käyttöä vastaan esitetyt vaatimukset. Päätöksellä käräjäoikeus muun muassa vahvisti Alma Median oikeuden käyttää tunnusta ”ETUOVI.COM” asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvien verkkopalveluiden sekä asuntokaupan erikoislehden tunnuksena. Asian käsittely jatkuu Helsingin hovioikeudessa.

 

OSAKKUUSYHTIÖT

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

2009

2008

2009

2008

(milj. euroa)

10-12

10-12

1-12

1-12

Sanomalehdet

0,0

0,0

0,1

0,1

Kauppalehti-ryhmä

 

 

 

 

  Talentum Oyj

-0,3

0,6

-1,4

1,6

Markkinapaikat

0,0

0,0

0,0

0,0

Muut toiminnot

 

 

 

 

  AP-Paino Oy

0,0

1,8

0,0

1,8

  Muut osakkuusyhtiöt

0,4

0,2

0,9

0,9

Yhteensä

0,1

2,6

-0,3

4,5

 

Alma Media Oyj hankki 10.8.2009 tehdyllä osakekaupalla 375 000 Talentum Oyj:n osaketta. Osakekaupan jälkeen Alma Media -konserni omisti Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 30,65 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Media -konsernin omistusosuuden Talentum Oyj:ssä ylittäessä 3/10 Alma Medialle syntyi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous Talentum Oyj:n kaikista osakkeista.

Alma Media Oyj julkaisi 10.8.2009 pakollisen ostotarjouksen Talentum Oyj:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista. Pakollinen ostotarjous alkoi 19.8.2009 ja päättyi ehtojensa mukaisesti 16.11.2009. Tarjottu käteisvastike oli 1,85 euroa / osake. Ostotarjouksen lopullisena tuloksena Alma Medialle tarjottiin yhteensä 661 295 Talentumin osaketta, joka vastaa noin 1,49 % Talentumin kokonaisäänimäärästä. Mainitut osakkeet huomioon ottaen Alma Media-konsernin omistus Talentumissa nousi 14 236 295 osakkeeseen, joka vastaa noin 32,14 % Talentumin kokonaisäänimäärästä ja 32,64 % äänimäärästä huomioitaessa 681 000 Talentumin omistuksessa olevaa omaa osaketta, joilla ei ole äänioikeutta.

Tilinpäätöshetkellä konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2009 käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

Konserni on myynyt omistuksensa AP-Paino Oy:ssä joulukuussa 2008.

 

TASE JA RAHOITUSASEMA

Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2009 lopussa 155,5 (166,9) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 67,2 % (57,2 %) ja oma pääoma osaketta kohden oli 1,28 (1,18) euroa.

Konsernin rahavirta ennen rahoitusta oli 43,8 (45,8) milj. euroa. Joulukuun lopussa konsernin nettovelka oli -16,5 (5,8) milj. euroa.

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Konserni käytti yritystodistusohjelmaa vuoden 2009 aikana osingonmaksun rahoittamiseen. Yritystodistusohjelmasta oli 31.12.2009 käyttämättä 100,0 (87,0) milj. euroa. Lisäksi Alma Media solmi kolmannella vuosineljänneksellä 2009 Nordea Pankki Suomen kanssa kaksivuotisen määrältään 50 milj. euron luottolimiittisopimuksen. Tilinpäätöshetkellä luottolimiittiä oli käyttämättä 50,0 milj. euroa.

Konsernin korolliset velat ovat euromääräisiä, joten niitä ei ole tarvetta suojata kurssimuutosten varalta. Merkittävimmät valuuttamääräiset ostosopimukset suojataan.

 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Vuoden 2009 tutkimus- ja kehitysmenot olivat 0,9 (2008: 2,7, 2007: 3,7) milj. euroa. Näistä taseeseen aktivoitiin 0,5 (2008: 2,3, 2007: 2,8) milj. euroa ja kuluksi kirjattiin 0,5 (2008: 0,3, 2007: 0,8) milj. euroa. Konsernin merkittävimmät kehityshankkeet liittyivät online-liiketoiminnan kehittämiseen.

 

INVESTOINNIT

Konsernin vuoden 2009 investoinnit olivat 8,2 (14,5) milj. euroa ja ne koostuivat pääosin liiketoimintakaupoista ja verkkomedian kehityshankkeista. Muuten investoinnit olivat normaaleja käyttö- ja ylläpitoinvestointeja. Konserni tiedotti joulukuussa aloittavansa painolaitosinvestoinnin valmistelun. Investointiprojektin arvioidaan ajoittuvan vuosille 2010−2012 ja olevan kokonaisarvoltaan 30−50 milj. euroa.

 

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Alma Media julkaisi 8.1.2010 tiedotteen suunnitelmasta perustaa yhteistyössä Grey-Hen Oy:n ja Kateetti Oy:n kanssa autokaupan sovellusratkaisuja kehittävä ja ylläpitävä yritys. Tiedotteen mukaisesti yritys käynnistää toimintansa kevään 2010 aikana.

 

HALLINTO

Alma Media Oyj:n 11.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Lauri Helveen, Matti Kavetvuon, Kai Seikun, Erkki Soljan, Kari Stadighin, Harri Suutarin, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Seppo Paatelaisen.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Kari Stadigh, Seppo Paatelainen ja Lauri Helve.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 20.10.2008 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Sen edellyttämä, suosituksen 51 mukainen, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena.

Oy Herttaässä Ab, joka omistaa yli 10 % Alma Median osakkeista, ehdotti yhtiökokoukselle erityisen tarkastuksen toimittamista Alma Median hallinnosta ja kirjanpidosta tilikausilta 2006, 2007 ja 2008 sekä kuluvalta tilikaudelta 2009. Yhtiökokous käsitteli ehdotuksen, ja ehdotus kirjattiin kokouspöytäkirjaan. Hakemus erityistarkastuksesta on tehtävä lääninhallitukselle kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Helsingin lääninhallitus on vahvistanut Alma Medialle, että määräajan kuluessa Alma Media Oyj:öön kohdistuvaa hakemusta ei ole jätetty.

 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, mediamyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mediamyynnin kehitykseen. Mediamyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella.

Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

 

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2009 aikana Alma Median palveluksessa oli keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna (ilman jakajia) 1 888 (1 981) henkilöä. Lehdenjakajien lukumäärä oli keskimäärin 969 (968).

 

OSAKE

Tammi-joulukuussa 2009 Alma Median osaketta vaihdettiin Nasdaq OMX:n Helsingin pörssissä 38,3 milj. kappaletta, mikä vastasi 51,3 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2009 oli 7,48 euroa. Jakson aikana osakkeesta maksettu hinta oli alimmillaan 4,50 euroa ja korkeimmillaan 8,94 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli joulukuun lopussa 558,1 milj. euroa.

Alma Media maksoi maaliskuussa 2009 osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden, yhteensä 22,4 milj. euroa.

Yhtiö ei tilinpäätöshetkellä omista omia osakkeita. Yhtiön varsinainen yhtiökokous 11.3.2009 päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan 3 730 600 kpl (noin 5 %) Alma Median omaa osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

 

OPTIO-OIKEUDET

Optio-ohjelma 2006

Yhtiökokouksessa 8.3.2006 päätettiin optio-ohjelmasta, jonka perusteella optio-oikeuksia voidaan antaa enintään yhteensä 1 920 000 kappaletta ja niillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 kappaletta Alma Media Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvolta 0,60 euroa olevaa osaketta. Optio-ohjelma on konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmä. Optio-oikeuksista 640 000 merkittiin tunnuksella 2006A, 640 000 tunnuksella 2006B ja 640 000 tunnuksella 2006C.

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat olivat:

2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006,

2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007 ja

2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008.

Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana myöntänyt A-optio-ohjelmasta yhteensä 515 000 optio-oikeutta 2006A. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 440 000 kappaletta 2006A-optio-oikeutta. Alma Median hallitus päätti vuosina 2007 ja 2008 mitätöidä yhtiön hallussa olevat 200 000 kpl 2006A optio-oikeuksia. A-ohjelman optioiden merkintähinta, 7,66 euroa, määräytyi ajanjakson 1.4.-31.5.2006 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden 2006A merkintähinta laski elokuussa 2006 pääomanpalautuksen määrällä (0,53 euroa), maalikuussa 2007 osingonjaon määrällä (0,65 euroa), maaliskuussa 2008 osingonjaon määrällä (0,90 euroa) ja maaliskuussa 2009 osingonjaon määrällä (0,30 euroa) 5,28 euroon. 2006A-optioiden luovutusrajoitus päättyy ja osakemerkintäaika alkoi 1.4.2008. Osakemerkintöjä ei ole tehty 31.12.2009 mennessä.

Alma Median hallitus päätti vuonna 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle, yhteensä 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006B-optio-oikeuksia 50 000 kappaletta työ- ja toimisuhteiden päättymisen vuoksi. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 465 000 kappaletta 2006B-optio-oikeutta. B-ohjelman optioiden merkintähinta, 9,85 euroa, määräytyi ajanjakson 1.4.-31.5.2007 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden 2006B merkintähinta laski maaliskuussa 2008 osingonjaon määrällä (0,90 euroa) ja maaliskuussa 2009 osingonjaon määrällä (0,30 euroa) 8,65 euroon. Kaikki yhtiön hallussa olleet 2006B optiot, 175 000 kappaletta, on mitätöity. 2006B-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 1.4.2009 alkaen. Osakemerkintöjä ei ole tehty 31.12.2009 mennessä.

Vuonna 2008 hallitus päätti antaa 2006C-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 520 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006C-optio-oikeuksia 50 000 kappaletta työ- ja toimisuhteiden päättymisen vuoksi. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 470 000 kappaletta 2006C-optio-oikeutta. C-ohjelman optioiden merkintähinta 9,06 euroa, määräytyi ajanjakson 1.4.-31.5.2008 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden merkintähinta laski maaliskuussa 2009 osingonjaon määrällä (0,30 euroa) 8,76 euroon. Kaikki yhtiön hallussa olleet 2006C-optiot, 170 000 kappaletta, on mitätöity.

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 1,8 %.

Optio-ohjelma kirjataan tilinpäätökseen IFRS 2 -Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti. Myönnetyt osake-optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon etuuksien myöntämishetkellä Black&Scholes – hinnoittelumalliin perustuvalla Forward Start Option Rubinstein (1990) -mallilla  ja ne kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan henkilöstökuluihin jaksotettuna oikeuden ansaintakaudelle. Vuonna 2009 tuloslaskelmaan kirjattu kulu oli 0,5 milj. euroa (vuonna 2008 yhteensä 0,8 milj. euroa). Odotettavissa oleva volatiliteetti on määritelty laskemalla yhtiön osakekurssin historiallinen volatiliteetti. Konsernin osalta historiallisen volatiliteetin määrittelyssä on huomioitu ns. aikaisemman Alma Media Oyj:n pörssiosakkeen aikainen volatiliteetti.

Optio-ohjelma 2009

Alma Media Oyj:n yhtiökokous päätti 11.3.2009 hallituksen ehdotuksen mukaisesti jatkaa Alma Median johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää aiempien periaatteiden mukaisesti optio-ohjelmalla, ja päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille vuosina 2009-2011. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 merkittiin tunnuksella 2009A, 710 000 tunnuksella 2009B ja 710 000 tunnuksella 2009C.

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:

2009A 1.4.2012-31.3.2014, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2009,

2009B 1.4.2013-31.3.2015, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2010 ja

2009C 1.4.2014-31.3.2016, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2011.

Alma Media Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2009 antaa 2009A-ohjelman mukaisesti optio-oikeuksia konsernin johdolle 640 000 kappaletta. Yhtiöllä on hallussa 70 000 2009A optiota. 2009A ohjelman merkintähinta 5,21 euroa/osake, määräytyi ajanjakson 1.4. – 30.4.2009 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,8 %.

Optio-ohjelma kirjataan tilinpäätökseen IFRS 2 -Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti. Myönnetyt osake-optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon etuuksien myöntämishetkellä Black&Scholes – hinnoittelumalliin perustuvalla Forward Start Option Rubinstein (1990) -mallilla  ja ne kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan henkilöstökuluihin jaksotettuna oikeuden ansaintakaudelle. Vuonna 2009 tuloslaskelmaan kirjattu kulu oli 0,2 milj. euroa. Odotettavissa oleva volatiliteetti on määritelty laskemalla yhtiön osakekurssin historiallinen volatiliteetti. Konsernin osalta historiallisen volatiliteetin määrittelyssä on huomioitu ns. aikaisemman Alma Media Oyj:n pörssiosakkeen aikainen volatiliteetti.

Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.

 

MARKKINATAKAUS

Alma Medialla oli sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta osakkeelleen 22.10.2009 asti. Tämän jälkeen Alma Median osakkeelle ei ole ollut voimassaolevaa markkinatakausta.

 

LIPUTUKSET

Vuoden 2009 aikana yhtiö vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta seuraavasti:

27.2.2009 Alma Media on saanut tiedon, jonka mukaan Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin (1078693-2) omistus Alma Media Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 27.2.2009 laskenut alle 1/20 (5 %) liputusrajan nollaan 26.2.2009 tehdyn osakekaupan johdosta. 

27.2.2009 Alma Media on saanut tiedon, jonka mukaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) omistaa tällä hetkellä 11 958 000 Alma Median osaketta, mikä vastaa 16 % Alma Media Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Skandinaviska Enskilda Banken ilmoittaa tehneensä osakekaupan suojautuakseen transaktioriskiltä, joka päättyy vastaavan suuruisena 20.3.2009.

31.3.2009 Alma Median Oy Herttaässä Ab:ltä (y-tunnus 0761658-8) saaman tiedon mukaan Oy Herttaässä Ab:n 6.6.2008 liputtamat ja 20.3.2009 erääntyneet termiinisopimukset eivät olleet konvertoituneet osakkeiksi, joten Oy Herttaässä Ab:n omistusosuus Alma Mediassa ei ole muuttunut.

2.7.2009 Alma Media Oyj vastaanotti liputusilmoitukset Skandinaviska Enskilda Bankenilta, Ilkka-Yhtymä Oyj:ltä sekä Kaleva Kustannus Oy:ltä. Ilmoitusten mukaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Helsinki Branch) aikoi myydä yhteensä 11 958 000 Alma Median osaketta Ilkka-Yhtymä Oyj:lle sekä Kaleva Kustannus Oy:lle.

10.8.2009 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch ilmoitti myyneensä 11 958 000 Alma Median osaketta. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch:in osuus Alma Media Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä alittaa kaupan myötä 1/20 liputusrajan ja laskee nollaan.

Ilkka-Yhtymä Oyj (y-tunnus 0182140-9) hankki ilmoituksensa mukaan 10.8.2009 yhteensä 7 500 000 Alma Median osaketta. Kaupan myötä Ilkka-Yhtymä Oyj:n osuus Alma Media Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä ylittää 1/5 liputusrajan ja oli 20,40 % (yhteensä 15 218 991 osaketta ja ääntä).

Kaleva Kustannus Oy (y-tunnus 0187274-0) hankki ilmoituksensa mukaan 10.8.2009 yhteensä 4 458 000 Alma Median osaketta. Kaupan myötä Kaleva Kustannus Oy:n omistus Alma Mediassa ylitti 1/20 liputusrajan ja oli 5,97 % (4 458 000 osaketta ja ääntä).

 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Alma Median liiketoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset koostuvat paperin ja energian kulutuksesta ja liikenteen päästöistä. Yhtiön lehtipainoissa käytetään pääosin sanomalehtipaperia, jota kului vuonna 2009 noin 30 000 (36 000) tonnia. Alma Media käytti vuonna 2009 sähköenergiaa 17 502 (18 632) MWh:a. Paino- ja jakelutoiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt kertyvät pääosin liikenteestä.

 

OSINKOEHDOTUS

Alma Median hallitus ehdottaa 11.3.2010 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,40 (0,30) euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 1.3.2010 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 25.3.2010. Konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2009 yhteensä 53 724 934 (50 107 510) euroa.

Alma Media Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 18.2.2010.

 

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

TULOSLASKELMA milj. euroa

2009

2008

Muutos

2009

2008

Muutos

10-12

10-12

%

1-12

1-12

%

LIIKEVAIHTO

79,0

86,6

-8,8

307,8

341,2

-9,8

 Liiketoiminnan muut tuotot

0,7

0,9

-17,4

0,9

1,7

-46,7

 Materiaalit ja palvelut

-23,1

-25,5

9,3

-93,1

-102,0

8,7

 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-29,1

-32,0

9,1

-112,3

-119,0

5,6

 Poistot ja arvonalentumiset

-2,3

-2,4

4,3

-8,9

-8,8

-0,8

 Liiketoiminnan kulut

-13,4

-18,2

26,3

-53,0

-64,9

18,4

LIIKEVOITTO

11,8

9,5

25,0

41,4

48,3

-14,2

 Rahoitustuotot

0,1

0,2

-41,6

0,6

1,2

-45,7

 Rahoituskulut

-0,3

-0,6

46,4

-1,0

-1,6

37,3

 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

0,1

2,6

-96,5

-0,3

4,5

-107,1

TULOS ENNEN VEROJA

11,9

11,7

1,7

40,8

52,4

-22,2

 Tuloverot

-3,1

-2,8

-11,3

-11,4

-13,4

14,7

TILIKAUDEN TULOS

8,8

8,9

-1,3

29,3

39,0

-24,7

 

 

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

 

 

Muuntoerot

0,2

-0,8

 

0,5

-0,8

 

Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista  muista laajan tuloksen eristä

0,0

-0,6

 

-0,4

-0,9

 

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät

 

 

 

 

 

 

Verot

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät  verojen jälkeen

0,2

-1,4

 

0,2

-1,7

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

9,0

7,5

19,9

29,5

37,2

-20,8

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen

 

 

 

 

 

 

  Emoyhtiön omistajille

8,7

8,9

 

29,2

38,4

 

  Vähemmistölle

0,1

0,0

 

0,1

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

 

 

 

 

 

 

  Emoyhtiön omistajille

8,9

7,5

 

29,3

36,7

 

  Vähemmistölle

0,1

0,0

 

0,1

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

 

 

 

 

 

 

Tulos/osake, euroa

0,12

0,12

 

0,39

0,51

 

Tulos/osake (laimennettu) euroa

0,12

0,12

 

0,39

0,51

 

 

 

 

TASE milj. euroa

31.12.2009

31.12.2008

VARAT

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 Liikearvo

28,2

33,0

 Aineettomat hyödykkeet

10,4

12,3

 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

32,0

35,2

 Osuudet osakkuusyrityksissä

30,5

31,6

 Muut rahoitusvarat

4,5

4,2

 Laskennalliset verosaamiset

0,7

1,3

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 Vaihto-omaisuus

1,5

1,5

 Verosaamiset

0,0

4,0

 Myyntisaamiset ja muut saamiset

25,3

27,5

 Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat

1,2

2,9

 Rahavarat

21,1

13,3

MYYTÄVISSÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT

0,0

0,0

VARAT YHTEENSÄ

155,5

166,9

 

 

 

 

 

 

TASE milj. euroa

31.12.2009

31.12.2008

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 Osakepääoma

44,8

44,8

 Ylikurssirahasto

2,8

2,8

 Kertyneet muuntoerot

-0,3

-0,8

 Kertyneet voittovarat

48,5

41,1

 Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus

95,8

87,9

 Vähemmistön osuus

0,2

0,6

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

96,0

88,5

VIERAS PÄÄOMA

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 Korolliset velat

2,8

3,9

 Laskennalliset verovelat

2,5

2,5

 Eläkevelvoitteet

3,1

3,7

 Varaukset

0,1

0,1

 Muut pitkäaikaiset velat

0,4

0,5

Lyhytaikaiset velat

 

 

 Korolliset velat

1,8

15,2

 Saadut ennakot

12,6

12,3

 Verovelat

1,6

1,3

 Varaukset

1,0

1,0

 Ostovelat ja muut velat

33,7

37,9

VELAT YHTEENSÄ

59,5

78,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

155,5

166,9

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009

milj. euroa

 

 

 

Kerty-

Emo-

Vähem-

Oma-

 

Yli-

 

neet

yhtiön

mistön

pääoma

Osake-

kurssi-

 

voitto-

osuus

osuus

yhteensä

pääoma

rahasto

Muunto-

erot

varat

yhteensä

 

 

Oma pääoma 1.1.2009

44,8

2,8

-0,8

41,1

87,9

0,6

88,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön osingonjako

 

 

 

-22,4

-22,4

 

-22,4

Tytäryhtiöiden osingonjako

 

 

 

 

 

-0,6

-0,6

Osuus osakkuusyrityksissä omaan pääomaan kirjatuista eristä

 

 

 

0,2

0,2

 

0,2

Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot

 

 

 

0,7

0,7

 

0,7

Tilikauden laaja tulos

 

 

0,5

28,9

29,4

0,1

29,5

Oma pääoma 31.12.2009

44,8

2,8

-0,3

48,5

95,8

0,2

96,0

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-31.12.2008

milj. euroa

 

 

 

Kerty-

Emo-

Vähem-

Oma-

 

Yli-

 

neet

yhtiön

mistön

pääoma

Osake-

kurssi-

 

voitto-

osuus

osuus

yhteensä

pääoma

rahasto

Muunto-

erot

varat

yhteensä

 

 

Oma pääoma 1.1.2008

44,8

2,8

0,0

70,0

117,7

0,6

118,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön osingonjako

 

 

 

-67,2

-67,2

 

-67,2

Tytäryhtiöiden osingonjako

 

 

 

 

0,0

-0,6

-0,6

Osuus osakkuusyrityksissä omaan pääomaan kirjatuista eristä

 

 

 

0,0

0,0

 

0,0

Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot

 

 

 

0,8

0,8

 

0,8

Tilikauden laaja tulos

 

 

-0,8

37,4

36,6

0,6

37,2

Oma pääoma 31.12.2008

44,8

2,8

-0,8

41,1

87,9

0,6

88,5

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa

2009

2008

2009

2008

10-12

10-12

1-12

1-12

Liiketoiminta

 

 

 

 

  Tilikauden voitto

8,8

8,9

29,3

39,0

  Oikaisuerät

4,5

3,1

19,5

17,5

  Käyttöpääoman muutos

-1,8

1,0

-0,8

4,0

  Saadut osinkotuotot

0,3

0,5

1,8

4,5

  Saadut korkotuotot

0,1

0,2

0,4

0,9

  Maksetut korkokulut

-0,2

-0,6

-1,0

-1,6

  Maksetut verot

-1,1

-4,4

-6,2

-17,5

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä

10,5

8,6

43,1

46,9

Investointien rahavirta

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja

 

 

 

 

aineettomiin  hyödykkeisiin

-1,2

-0,7

-4,2

-4,2

Aineellisten ja aineettomien

 

 

 

 

hyödykkeiden luovutustulot

0,0

0,0

0,0

1,0

  Investoinnit muihin sijoituksiin

0,0

-0,3

0,0

-1,2

  Luovutustulot muista sijoituksista

0,4

0,7

2,0

0,8

  Lainasaamisten muutos

0,0

0,0

-0,1

0,0

  Ostetut tytäryhtiöosakkeet

-0,8

-0,1

-0,8

-4,0

  Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet

-1,4

0,0

-2,5

0,0

  Myydyt tytäryhtiöosakkeet

6,2

0,0

6,2

0,0

  Myydyt osakkuusyhtiöt

0,0

6,5

0,0

6,5

Investointien rahavirta yhteensä

3,3

6,2

0,7

-1,0

Rahavirta ennen rahoitusta

 

 

 

 

13,8

14,7

43,9

45,8

Rahoituksen rahavirta

 

 

 

 

  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu

0,0

0,0

0,0

0,0

  Lyhytaikaisten lainojen nostot

0,0

0,0

17,8

35,0

  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu

-7,4

-6,6

-32,7

-24,3

  Korollisten saamisten muutos

-0,4

-0,2

1,7

0,0

  Maksetut osingot

0,0

0,0

-23,0

-67,8

 

-7,9

-6,8

-36,1

-57,1

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -)

5,9

7,9

7,7

-11,2

Rahavarat kauden alussa

15,1

5,6

13,3

24,8

Kassavirran kurssiero

-0,1

-0,2

-0,1

-0,2

Rahavarat kauden lopussa

21,1

13,3

21,1

13,3

 

 

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA milj. euroa

2009

2008

2009

2008

10-12

10-12

1-12

1-12

  Suomi

75,7

82,6

295,4

324,0

  Muut EU-maat

3,1

3,8

11,9

16,7

  Muut maat

0,2

0,2

0,5

0,6

Yhteensä

79,0

86,6

307,8

341,2

 

HANKITUT LIIKETOIMINNOT AJALLA 1-12/2009

Vuonna 2009 toteutetut yrityshankinnat

 

 

 

 

 

 

 

Konserni toteutti vuonna 2009 yhden yrityshankinnan. Hankitut liiketoiminnat on esitetty seuraavassa:

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminto

Hankintahetki

Hankintaosuus

Kauppalehti-ryhmä

 

 

 

UAB BNS Newsventure

Mediaseuranta

01/10/2009

100%

 

 

 

 

 

Seuraavassa on esitetty hankittujen liiketoimintojen alkavat taseet konsernissa, kokonaishankintahinta ja rahavirtavaikutus:

 

 

 

 

 

Kauppalehti-ryhmä

 

 

Kirjanpitoarvot

Yhdistämisessä

Milj. euroa

 

 

ennen yhdistämistä

kirjatut käyvät arvot

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

 

0,0

0,0

Aineettomat hyödykkeet

 

0,0

0,0

Aineettomat hyödykkeet, asiakassopimukset

 

0,5

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

0,2

0,2

Rahavarat

 

 

0,2

0,2

Yhteensä

 

 

0,5

0,9

 

 

 

 

 

Laskennalliset verovelat

 

 

0,1

Ostovelat ja muut velat

 

0,2

0,2

Yhteensä

 

 

0,2

0,3

 

 

 

 

 

Nettovarat

 

 

0,2

0,6

Hankinnassa syntynyt liikearvo

 

 

0,3

Hankintahinta (hankintatapa käteishankinta)

 

0,9

Hankittujen tytäryritysten tai liiketoimintojen rahavarat

 

0,2

Rahavirtavaikutus

 

 

 

0,7

 

 

 

 

 

Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyivät pääasiassa asiakassopimuksiin. Hankinnoissa syntyneeseen liikearvoon, yhteensä 0,3 milj. euroa, vaikuttivat hankittuihin liiketoimintoihin liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut. Segmenttiin hankittujen liiketoimintojen liiketappio konsernissa hankintapäivästä lukien on ollut yhteensä -0,1 milj. euroa. Konsernin liikevaihto olisi ollut arviolta 309,0 milj. euroa ja liikevoitto 41,4 milj. euroa, mikäli hankinnat olisivat toteutuneet vuoden 2009 alussa. Käypien arvojen määrittäminen perustuu asiakassopimusten osalta asiakassuhteiden arvioituun kestoaikaan ja olemassa olevien asiakkuuksien synnyttämiin diskontattuihin nettorahavirtoihin.

Vuonna 2008 toteutetut yrityshankinnat

 

 

 

 

 

 

 

Konserni toteutti vuonna 2008 yhteensä neljä yrityshankintaa. Hankitut liiketoiminnat segmenteittäin on esitetty seuraavassa:

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminto

Hankintahetki

Hankintaosuus

Sanomalehdet

 

 

 

 

Jadecon Oy

 

TV- ohjelmatietopalvelu

20.2.2008

100%

Rannikkoseutu

 

Paikallislehti

1.9.2008

100%

Vuodatus.net Oy

 

Blogipalvelu

1.10.2008

100%

Janakkalan Sanomat

Paikallislehti

31.12.2008

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavassa on esitetty hankittujen liiketoimintojen alkavat taseet konsernissa, kokonaishankintahinta ja rahavirtavaikutus:

 

 

 

 

 

Sanomalehdet

 

 

Kirjanpitoarvot

Yhdistämisessä

Milj. euroa

 

 

ennen yhdistämistä

kirjatut käyvät arvot

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

 

0,0

0,2

Aineettomat hyödykkeet, tuotemerkit

 

 

1,0

Aineettomat hyödykkeet, asiakassopimukset

 

0,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

0,2

0,2

Rahavarat

 

 

0,1

0,1

Yhteensä

 

 

0,3

2,4

 

 

 

 

 

Laskennalliset verovelat

 

 

0,6

Ostovelat ja muut velat

 

0,1

0,1

Yhteensä

 

 

0,1

0,6

 

 

 

 

 

Nettovarat

 

 

0,2

1,8

Hankinnassa syntynyt liikearvo

 

 

4,0

Hankintahinta (hankintatapa käteishankinta)

 

5,8

Hankittujen tytäryritysten tai liiketoimintojen rahavarat

 

0,1

Rahavirtavaikutus

 

 

 

5,7

 

 

 

 

 

Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyivät pääasiassa tuotemerkkeihin ja asiakassopimuksiin. Hankinnoissa syntyneeseen liikearvoon, yhteensä 4,0 milj. euroa, vaikuttivat hankittuihin liiketoimintoihin liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut. Segmenttiin hankittujen liiketoimintojen liikevoitto konsernissa hankintapäivästä lukien on ollut yhteensä 0,6 milj. euroa. Konsernin liikevaihto olisi ollut arviolta 342,4 milj. euroa ja liikevoitto 48,6 milj. euroa, mikäli hankinnat olisivat toteutuneet vuoden 2008 alussa. Käypien arvojen määrittäminen perustuu asiakassopimusten osalta asiakassuhteiden arvioituun kestoaikaan ja olemassa olevien asiakkuuksien synnyttämiin diskontattuihin nettorahavirtoihin. Hankittujen tuotemerkkien käypä arvo on määritetty perustuen arvioituihin diskontattuihin rojaltimaksuihin.

TIEDOT SEGMENTEITTÄIN

Konsernilla on kolme raportoitavaa segmenttiä, jotka ovat konsernin strategisia liiketoimintayksiköitä. Strategiset liiketoimintayksiköt tuottavat erilaisia tuotteita ja palveluita, ja niitä johdetaan erillisinä yksiköinä. Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin. Alma Media konsernissa raportoitavat ensisijaiset liiketoiminnalliset segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehtiryhmä ja Markkinapaikat. Muussa toiminnassa raportoidaan konsernin emoyhtiön toiminnot. IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia toimintasegmenttejä, koska konsernin jo aikaisemmin esittämät segmenttitiedot perustuivat konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen.

Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä. Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan. Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa vero- ja rahoituseriä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.

 

VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa

31.12.2009

31.12.2008

  Sanomalehdet

65,3

67,5

  Kauppalehti-ryhmä

41,3

52,3

  Markkinapaikat

13,0

15,2

  Muut toiminnot ja eliminoinnit

10,0

10,5

  Kohdistamattomat varat

25,9

21,4

Yhteensä

155,5

166,9

 

 

 

VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa

31.12.2009

31.12.2008

  Sanomalehdet

31,7

32,7

  Kauppalehti-ryhmä

9,8

11,8

  Markkinapaikat

3,5

4,2

  Muut toiminnot ja eliminoinnit

5,8

6,8

  Kohdistamattomat velat

8,7

22,9

Yhteensä

59,5

78,4

 

KONSERNIN INVESTOINNIT milj, euroa

2009

2008

2009

2008

10-12

10-12

1-12

1-12

  Sanomalehdet

0,8

1,3

3,2

9,4

  Kauppalehti-ryhmä

1,9

0,3

3,5

1,4

  Markkinapaikat

0,1

0,9

0,7

2,1

  Muut toiminnot

0,2

0,4

0,7

1,6

Yhteensä

3,0

2,9

8,2

14,5

 

VARAUKSET

Konsernilla oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 1,1 milj. euroa varauksia. Varausten määrä on kasvanut 0,03 milj. euroa 31.12.2008 tilanteeseen verrattuna. Lisäys koostuu pääosin tehdyistä uudelleenjärjestelyvarauksista. Tilikauden aikana tehdyt varausten vähennykset ovat seurausta toteutuneista kustannuksista.

 

 

 

 

 Uudelleen

 Muut

 

 

 

 

 

 järjestelyvaraus

 varaukset

 Yhteensä

1.1.2009

 

 

 

0,7

0,4

1,1

Varausten lisäykset

 

 

0,2

 

0,2

Käytetyt varaukset

 

 

 

-0,2

-0,2

31.12.2009

 

 

 

0,9

0,2

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset

 

 

0,9

0,1

1,0

Pitkäaikaiset

 

 

0,0

0,1

0,1

 

Uudelleenjärjestelyvaraus: varaus johtuu eri yhtiöissä tehdyistä tai mahdollisista henkilöstövähennyksistä syntyvistä kuluista. Varauksen odotetaan realisoituvan vuoden 2010 aikana.

 

Muissa varauksissa on esitetty aikaisemmin myytyyn kiinteistöön liittyvä ympäristövastuu ja henkilöstöstä johtuvat varaukset.

 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa

31.12.2009

31.12.2008

Muiden puolesta annetut vakuudet

 

 

  Takaukset

0,0

0,0

Muut vastuusitoumukset

 

 

  Sopimuksiin perustuvat sitoumukset

0,1

0,1

 

 

 

Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

 

  Yhden vuoden kuluessa

6,3

7,9

  1-5 vuoden kuluessa

15,2

19,1

  Yli viiden vuoden kuluessa

19,9

27,9

  Yhteensä

41,4

54,9

 

 

 

Lisäksi konsernilla on IFRIC 4 perusteella

0,4

3,1

sellaisia ostosopimuksia,
joihin sisältyy IAS 17 mukainen muu vuokrasopimuskomponentti. Näiden ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset:

 

 

KONSERNIN JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa

31.12.2009

31.12.2008

Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit

 

 

  Käypä arvo *

0,0

-0,1

  Nimellisarvo

0,8

0,7

* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyritykset sekä niiden omistamat yhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen selostusosan Osake/optio-ohjelma kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT milj. euroa

2009

2008

2009

2008

10-12

10-12

1-12

1-12

 

 

 

 

 

Tavaroiden ja palveluiden myynnit

0,1

0,0

0,2

0,2

Tavaroiden ja palveluiden ostot

0,9

1,2

3,7

4,5

Myynti, laina- ja muut saamiset päätöshetkellä

 

 

0,0

0,0

Ostovelat päätöshetkellä

 

 

0,1

0,1

 

 

PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)

Tämä tiedote on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).

Tiedotteessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2008. Tilinpäätöstiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuosikertomuksen kanssa.

Tilinpäätöstiedotteen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

Tilikaudet 2009 ja 2008 ovat vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2008 – 2009.

Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on muunnettu vuosituotoksi kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1).

Konserni on soveltanut seuraavia standardeja ja tulkintoja 1.1.2009 lähtien:

IAS 1Tilinpäätöksen esittäminen (uudistettu)

IFRS 7Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – Rahoitusinstrumentteja koskevien liitetietojen parantaminen (muutos)

IAS 23Vieraan pääoman menot (uudistettu)

IFRS 2Osakeperusteiset maksut – Oikeuden syntymisehdot ja peruutukset (muutos) IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs -muutokset, toukokuu 2008)

IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt

IFRIC 13Kanta-asiakas-ohjelmat

IFRIC 15Kiinteistöjen rakentamissopimukset

IAS1Tilinpäätöksen esittäminen (muutos)

IAS 32Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet (muutos)

IFRIC 9Kytkettyjen johdannaisten uudelleen arviointi (muutos)

IAS 39Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Kytketyt johdannaiset (muutos)

IFRIC 16Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset

IFRS 8Toimintasegmentit

IAS 32Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Classification of Rights Issues, muutettu (voimaan 1.2.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

Edellä mainitut uudet standardit ja tulkinnat vaikuttavat konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen hyvin vähän. Soveltaminen vaikuttaa lähinnä liitetiedoissa.

Alkaen 1.1.2010 käyttöön otettavia uusia laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:

IFRS 3Liiketoimintojen yhdistäminen, uudistettu (annettu 2008) (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

IAS 27Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös, muutettu (annettu 2008) (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

IAS 39Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät, muutettu (voimaan 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille (voimaan 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IFRIC 17:ää ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta (voimaan 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)( Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa).

IFRS IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs -muutokset, huhtikuu 2009) (voimaan pääsääntöisesti 1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardimuutoksia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

IFRS 2Osakeperusteiset maksut Käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa, muutos (voimaan 1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

Standardien, ja standardien muutosten, EU-hyväksyntä on edellytyksenä niiden käyttöönotolle konsernissa.

Edellä mainittujen uusien standardien (lukuun ottamatta IFRS 3 standardin muutoksia) ja IFRIC- tulkintojen vaikutus on konsernissa alustavasti arvioitu vähäiseksi. IFRS 3- standardin muutokset vaikuttavat tulevien yrityshankintojen käsittelyyn mm. vähemmistöosuuden, liikearvon sekä hankintaan liittyvien kulujen osalta. IFRS 3- standardin muutos ei vaikuta aikaisemmin toteutettuihin yrityshankintoihin.

Vertailuvuoden taseen myytävissä olevissa omaisuuserissä on esitetty konsernin pitkäaikainen saaminen osakkuusyhtiö AP-Paino Oy:ltä. Alma Media on luopunut kokonaan omistusosuudesta yhtiöön joulukuussa 2008.

Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja.

 

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.

 

YLEISLAUSUNTO

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

  • Julkaistu: 12.2.2010, 10:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli