Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Kilpailuvirasto hyväksyi Alma Median Talentum-yrityskaupan

Kilpailuvirasto hyväksyi Alma Median Talentum-yrityskaupan

Alma Media Oyj   Pörssitiedote   6.11.2009 klo 9.55
 
KILPAILUVIRASTO HYVÄKSYI ALMA MEDIAN TALENTUM-YRITYSKAUPAN
 
Alma Media Oyj (”Alma Media”) ilmoitti 10.8.2009 tekevänsä pakollisen julkisen ostotarjouksen Talentum Oyj:n (”Talentum”) kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista (”Ostotarjous”). Ostotarjous alkoi 19.8.2009 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja sen ilmoitettiin päättyvän 15.9.2009 klo 16.00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”), jollei Ostotarjousta jatketa tai keskeytetä sen ehtojen mukaisesti.
 
Ostotarjouksen ehtojen mukaan Ostotarjous on ehdollinen sille, että kaikki Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämät viranomais- ja muut luvat ja hyväksynnät, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät, on saatu ehdoilla, jotka ovat Alma Median hyväksyttävissä (”Toteuttamisedellytys”). Vaihtoehtoisesti Alma Media voi, sikäli kuin se on lain mukaan mahdollista, luopua tästä Toteuttamisedellytyksestä. Edelleen Ostotarjouksen ehdoissa todetaan, että mikäli Toteuttamisedellytyksen täyttymättä jääminen johtuu erityisestä esteestä, kuten esimerkiksi vireillä olevista kilpailuoikeudellisista lupaprosesseista, Alma Media voi jatkaa Tarjousaikaa siihen saakka, kunnes este on poistunut ja Alma Medialla on ollut kohtuullinen aika reagoida tilanteeseen.
 
Alma Media ilmoitti pörssitiedotteella 9.9.2009, että Kilpailuvirasto on siirtänyt Ostotarjouksen jatkokäsittelyyn. Lisäksi Alma Media ilmoitti pörssitiedotteella 14.9.2009 päätöksestään jatkaa Ostotarjouksen Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti kuukaudella, 15.10.2009 klo 16.00 (Suomen aikaa) saakka (”Jatkettu Tarjousaika”). Koska Kilpailuviraston jatkokäsittely oli edelleen kesken ja saadun tiedon mukaan päätöstä asiasta ei olisi tultu saamaan Jatketun Tarjousajan puitteissa ennen 15.10.2009, Alma Media ilmoitti 14.10.2009 päättäneensä jatkaa Ostotarjouksen Jatkettua Tarjousaikaa edelleen 16.11.2009 klo 16.00 (Suomen aikaa) saakka.
 
Alma Media on saanut tänään tietoonsa, että Kilpailuvirasto on hyväksynyt Alma Median Talentum-yrityskaupan 6.11.2009 päivätyllä päätöksellään. Päätökseen ei sisälly ehtoja. Alma Median tiedossa ei ole muita Ostotarjousta varten tarvittavia viranomaishyväksyntöjä, joten Toteuttamisedellytys on näin ollen täyttynyt. Ostotarjous päättyy aikaisemmin tiedotetun mukaisesti 16.11.2009 klo 16.00 (Suomen aikaa).
 
 
Alma Media Oyj
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
 
Alma Media lyhyesti
 
Alma Media on kannattava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka investoi sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.
 
Vuoden 2008 liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi yli 14 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä.
 
Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Hong Kongiin, Japaniin, Etelä-Afrikkaan, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä Ostotarjous osakkeista vain tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
 
Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Hong Kongista, Japanista, Etelä-Afrikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista.
 
  • Julkaistu: 6.11.2009, 10:55
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli