Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009: Liikevoitto laski ennakoidusti, kannattavuus markkinaolosuhteisiin nähden hyvä

Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009: Liikevoitto laski ennakoidusti, kannattavuus markkinaolosuhteisiin nähden hyvä

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 23.7.2009 klo 9.00
 
ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2009:
Liikevoitto laski ennakoidusti, kannattavuus markkinaolosuhteisiin nähden hyvä
 
Huhti-kesäkuu 2009 lyhyesti:
 
– Liikevaihto 79,3 (89,3) milj. euroa, laskua 11,2 %.
– Liikevoitto 11,9 (15,0) milj. euroa, 15,1 % (16,8 %) liikevaihdosta.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,2 (14,4) milj. euroa, laskua 15,3 %
– Tulos ennen veroja 11,5 (15,7) milj. euroa, tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 11,8 (15,1) milj. euroa.
– Tilikauden tulos 8,3 (11,8) milj. euroa, laskua 29,9 %.
– Osakekohtainen tulos 0,11 (0,16) euroa.
 
 
Näkymät vuodelle 2009:
– Alma Media arvioi vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton laskevan mediamainonnan vähenemisen seurauksena vuoden 2008 tasosta. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto ja liikevoitto jäävät vuoden 2008 vastaavan ajanjakson tasosta.
 
Toimitusjohtaja Kai Telanne:
 
Heikko tilanne ilmoitusmarkkinoilla jatkui toisen vuosineljänneksen aikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tapahtunut jyrkkä lasku suhteessa 2008 vastaavaan kauteen tasaantui toisen neljänneksen aikana. Ilmoitusmyyntimarkkina vakiintui sanomalehdissä noin viidenneksen edellisvuotta heikommalle tasolle, mikä luonnollisesti alensi tuntuvasti myös Alma Median liikevaihtoa ja liikevoittoa viime vuoden toisesta neljänneksestä. Merkittävä osa ilmoitusmyynnin laskusta kertyi valtakunnallisesta ilmoittelusta. Useissa sanomalehdissä tehtiin kuitenkin erinomaista työtä paikallisessa ilmoitusmyynnissä, joka keskimäärin pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2008. Ilmoitusmyynti lehtien verkkopalveluihin jatkoi hyvää kasvuaan.
 
Sanomalehtien levikin osalta ei toisen vuosineljänneksen aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Lehtien lukijamäärät ovat pysyneet hyvällä tasolla. Verkkopalvelut ovat onnistuneet edelleen vahvistamaan markkinaosuuttaan. Strategiamme mukaisesti jatkamme painetun lehden ja verkkopalvelun yhdistelmän kehittämistä.
 
Vuodenvaihteessa liiketoimintayksiköissä käynnistetyt säästötoimenpiteet etenivät toisen neljänneksen aikana suunnitellusti. Markkinaolosuhteisiin nähden tuloksemme oli hyvä.
 
Alma Median rahoitusasema on erinomainen. Jatkamme tuoteuudistuksia, liiketoiminnan kehittämistä ja yritysostomahdollisuuksien kartoittamista strategian mukaisesti.
 
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talousjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244
 
Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:
 
Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään 23.7.2009 klo 11.00 – 12.00 hotelli Scandic Marskin Carl-kabinetissa, Mannerheimintie 10, Helsinki. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri alkaen klo 11.00.
 
Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 23.7.2009 klo 13.30. Voit osallistua konferenssiin osoitteessa https://www.livemeeting.com/cc/almamedia/join ja soittamalla kirjautumissivulla kerrottavaan puhelinnumeroon. Katso tarkemmat osallistumisohjeet osoitteesta www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri. Verkkokonferenssi on teknisesti toteutettu Microsoft Live Meeting -ohjelmistolla.
 
 
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj
 
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat


 
ALMA MEDIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009
 
International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2008 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.
 
 
KONSERNIN TUNNUSLUKUJA
 
*ks. osavuosikatsauksen pääasialliset laadintaperiaatteet
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HUHTI-KESÄKUUSSA 2009
 
Alma Median liikevaihto laski katsauskaudella 11,2 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 79,3 milj. euroa (89,3 milj. euroa).
 
Konsernin liikevoitto putosi 11,9 (15,0) milj. euroon. Liikevoittoprosentiksi muodostui 15,1 % (16,8 %). Vuoden toisen neljänneksen liikevoittoon sisältyy kertaluonteiset -0,2 (0,6) milj. erät.
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-KESÄKUUSSA 2009
 
Konsernin liikevaihto vuoden 2009 tammi-kesäkuussa oli 155,8 (173,2) milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 13,3 % (13,2 %) eli 20,6 (23,0) milj. euroa. Liikevoittoa kertyi 18,5 (26,6) milj. euroa. Liikevoittoprosentiksi muodostui 11,8 % (15,4 %). Ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 19,7 (26,0) milj. euroa, laskua 24,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
 
Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -1,2 (0,6) milj. euroa. Kuluvan vuoden kertaluonteiset kulut muodostuvat säästötoimenpiteiden aiheuttamista uudelleenjärjestelykustannuksista. Alma Median henkilöstömäärä laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla yksiköissä käytyjen yt-neuvottelujen ja muun poistuman seurauksena yhteensä 49 työntekijällä. Vertailukauden kertaluonteinen myyntivoitto syntyi kiinteistön myynnistä.
 
Sanomalehdet-segmentin liikevaihto oli 111,0 (118,5) milj. euroa. Segmentin mediamyynnin liikevaihto laski 13,8 % vertailukauden tasosta. Sanomalehtien levikkiliikevaihto kasvoi hieman hinnankorotusten tukemana. Sanomalehtien vertailukelpoinen liikevoitto oli 18,8 (21,1) milj. euroa.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli 32,3 (38,0) milj. euroa. Segmentin mediamyynti laski vertailujakson tasolta 28,3 %. Levikkimyynti laski 7,5 %. Ryhmän vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,5 (5,1) milj. euroa.
 
Markkinapaikat-segmentin liikevaihto oli 14,2 (18,4) miljoonaa euroa. Markkinapaikkojen vertailukelpoinen liiketappio oli 0,4 (liikevoitto 2,0) milj. euroa.
 
 
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VUONNA 2009
 
Alma Median omistusosuus Kotikokki.net Oy:stä on noussut kesäkuussa 40 %:iin ja se raportoidaan Alma Median konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä Sanomalehdet-segmentissä.
 
 
NÄKYMÄT VUODEKSI 2009
 
Epävarmuus ilmoitusmyynnin kehityksen osalta jatkuu kolmannella neljänneksellä ja loppuvuonna 2009.
 
Alma Media arvioi iltapäivälehtien irtonumeromyynnin laskevan edelleen. Maakunta- ja paikallislehtien sekä Kauppalehden maksullisten levikkien odotetaan edelleen kehittyvän neutraalisti tai maltillisesti laskien. Alma Media arvioi, että sanomalehti- ja verkkomainonta pysyy myös toisella vuosipuoliskolla edellisvuotta alemmalla tasolla.
 
Alma Media arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton laskevan ilmoitusmyynnin vähenemisen seurauksena vuoden 2008 tasosta. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto ja liikevoitto jäävät vuoden 2008 vastaavan ajanjakson tasosta.
 
 
 
MARKKINATILANNE
 
Suomen kansantalous supistui jyrkästi alkuvuodesta 2009. Ensimmäisellä neljänneksellä bruttokansantuote heikkeni 7,5 % vuoden 2008 vastaavasta neljänneksestä Valtionvarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan. Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan laskevan 5-6 % vuonna 2009. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen kansantalouden tuotanto väheni huhtikuussa 9,2 % vuoden 2008 huhtikuuhun verrattuna.
 
Ilmoitusmyynnin loppuvuodesta 2008 alkanut lasku jyrkkeni vuoden 2009 alussa. TNS Media Intelligencen mukaan tammi-kesäkuussa 2009 mainontaan käytettyjen eurojen määrä väheni 19,4 % ja kesäkuussa 19,8 % vuoteen 2008 verrattuna. Varsinaisissa sanomalehdissä mainonnan määrä väheni vastaavasti 23,8 % ja 23,9 %. Toisella neljänneksellä mainonnan määrä väheni 19,6 % kaikissa mediaryhmissä yhteensä ja varsinaisissa sanomalehdissä 22,8 %.
 
Mainonta verkkomediassa pieneni TNS:n tietojen mukaan toisella neljänneksellä 9,6 %. Vuoden alusta muutos edellisen vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna on -8,8 %. 
 
Iltapäivälehtien irtonumeromyynti on laskenut tammi-kesäkuussa 8,0 %.
 
 
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
 
*) sisältää kertaluonteiset erät
 


 
SANOMALEHDET-SEGMENTTI
 
 
 
Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.
 
Sanomalehdet-segmentin toisen neljänneksen liikevaihto laski edellisvuodesta 6,7 % 57,1 milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti laski 4,2 milj. euroa (-13,5 %), vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana. Erityisesti kehityksestä kärsi Aamulehti. Toisen neljänneksen myynnin lasku ei enää jyrkentynyt alkuvuoden tasosta. Verkkopalveluiden ilmoitusmyynti kehittyi hyvin koko segmentissä.
 
Sanomalehtien levikkiliikevaihto kasvoi vuoden toisen neljänneksen aikana hinnankorotusten ansiosta. Levikkien kehitys oli maakunta- ja paikallislehtien osalta edelleen neutraalia tai lievästi laskevaa. Iltalehden irtonumeromyynti pieneni 3,2 % iltapäivälehtimarkkinan supistuessa 4,1 %.
 
Kulusäästöjä on toteutettu yksiköiden suunnitelmien mukaisesti. Kulusäästöt ovat toisella neljänneksellä kohdistuneet pääasiassa paino- ja jakelukuluihin sekä henkilöstö- ja markkinointikuluihin. Painojen tuotantotehokkuus on ollut hyvällä tasolla.
 
Sanomalehdet-segmentin toisen neljänneksen liikevoitto heikkeni 11,1 (11,8) milj. euroon. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 11,2 (11,8) milj. euroa.
 
Konsernin sisäisenä liiketapahtumana Satakunnan Kirjateollisuus Oy on myynyt jakeluliiketoimintansa 1.6.2009 Aamujakelu Oy:lle. Kauppa astuu voimaan 1.1.2010. Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n jakelutoiminta vastaa Satakunnan Kansan sekä useiden muiden lehtien varhaisjakelusta Satakunnan alueella.
 
 
KAUPPALEHTI-RYHMÄ
 
 
Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava taloussanomalehti Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtiyritys Lehdentekijät, suoramarkkinointiyhtiö Kauppalehti 121 ja Baltiassa toimiva uutistoimisto BNS.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto laski vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana 17,9 % 16,0 milj. euroon pääosin Kauppalehden mainosmyynnin 33 %:n laskun seurauksena. Kauppalehden mainosmyyntiä laskivat etenkin rahoituslaitosten ja autokaupan pienentyneet mainospanostukset sekä yleisesti rekrytointi-ilmoittelun väheneminen. Segmentin levikkimyynti jäi edellisen vuoden vastaavan jakson tasosta johtuen pääosin asiakaslehtiliiketoiminnan myynnin kehityksestä.
 
TNS Päättäjä Atlas -tutkimuksen mukaan Kauppalehti on noussut varsinaisessa päättäjäkohderyhmässä painettujen sanomalehtien osalta 3. sijalle. Osallistuja-kohderyhmässä sekä Kauppalehti että erityisesti Kauppalehti.fi pystyivät kasvattamaan tavoittavuuttaan. Yrittäjä-kohderyhmässä Kauppalehti nousi tavoittavimmaksi lehdeksi.
 
Kauppalehti-ryhmään kuuluva Markkinatietopalvelut, sisältäen ePortin, Kauppalehti.fi:n sekä Balance Consultingin liiketoiminnot, jatkoi sisältöjensä kehittämistä ja kasvatti liikevaihtoaan.
 
Toimenpiteet suunniteltujen kulusäästöjen toteuttamiseksi ovat edenneet kaikissa Kauppalehti-ryhmän yksiköissä. Suurimmat kustannussäästöt on saavutettu paino- ja jakelukuluissa sekä myynti- ja markkinointitoiminnoissa.
 
Kauppalehti-ryhmän toisen neljänneksen liikevoitto heikkeni 1,7 milj. euroa 1,4 milj. euroon. Ryhmän vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,6 (3,1) milj. euroa.
 
 
MARKKINAPAIKAT
 
 
 
Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat City24, Mascus ja Bovision.
 
Vuoden 2009 toisella neljänneksellä Markkinapaikkojen liikevaihto laski 25,0 %. Markkinapaikkojen toimintaympäristössä ei tapahtunut olennaista muutosta ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Rekrytointimarkkinat Suomessa hiljenivät edelleen. Asunto- ja vaihtoautomarkkinan lievä kausiluontoinen piristyminen ei juuri heijastunut Etuovi.com ja Autotalli.com -palveluiden myyntiin.
 
Raskaiden työkoneiden markkinapaikka Mascus jatkoi toiminnan laajentamista uusiin maihin. Mascus toimii neljänneksen lopussa 29 maassa neljässä maanosassa.
 
Markkinapaikkojen tulos pieneni toisella neljänneksellä 0,9 milj. euron liikevoitosta 0,2 milj. euron liiketappioon. Segmentin luvuissa ei ole toisen neljänneksen aikana raportoitu merkittäviä kertaluonteisia eriä.
 
Alma Media on myynyt Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimivan autokaupan Motors24-portaalin. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta segmentin tulokseen.
 
OSAKKUUSYHTIÖT
 
 
 
Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 29,9 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 30.6.2009 käytetty omistusosuus oli 30,3 %.
 
Konserni myi omistuksensa AP-Paino Oy:ssä joulukuussa 2008.
 
 
TASE JA RAHOITUSASEMA
 
Konsernitaseen loppusumma oli kesäkuun 2009 lopussa 156,0 milj. euroa (166,9 milj. euroa 31.12.2008). Yhtiön omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 58,4 % (57,2 % 31.12.2008) ja yhtiön oma pääoma osaketta kohden 1,05 euroa (1,18 euroa 31.12.2008).
 
Konsernilla on voimassa oleva 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 30.6.2009 käyttämättä 90,7 milj. euroa.
 
Konsernin korolliset velat ovat euromääräisiä, joten niitä ei ole tarvetta suojata kurssimuutosten varalta. Merkittävimmät valuuttamääräiset ostosopimukset suojataan.
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta jäi toisella neljänneksellä 1,7 milj. euroa vertailukauden tasosta ollen yhteensä 4,0 milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 2,9 (2,5) milj. euroa.
 
 
INVESTOINNIT
 
Alma Media -konsernin investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 1,4 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Vuosineljänneksen investoinnit syntyivät normaalien käyttö- ja korvausinvestointien lisäksi Kotikokki.net Oy:n osakkeiden hankinnasta.
 
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA
 
Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
 
Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.
 
Alma Median strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku ja mediamyynnin väheneminen. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mediamyynnin kehitykseen. Mediamyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.
 
Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia etenkin verkkomedian alueella.
 
Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.
 
 
HALLINTO
 
Alma Media Oyj:n 11.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Lauri Helveen, Matti Kavetvuon, Kai Seikun, Erkki Soljan, Kari Stadighin, Harri Suutarin, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Seppo Paatelaisen.
 
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Kari Stadigh, Seppo Paatelainen sekä Lauri Helve.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.
 
 
OSINGONJAKO
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2008 osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden. Osingon maksupäivä oli 25.3.2009. Yhtiö maksoi maaliskuussa osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä 22,4 miljoonaa euroa.
 
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden. Lisäosinko voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista.
 
 
OSAKE
 
Huhti-kesäkuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä
2.679.832 Alma Median osaketta, mikä vastasi 3,6 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.6.2009 oli 4,86 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 4,60 euroa ja ylin 5,90 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 362,6 milj. euroa.
 
Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3 730 600 kappaletta Alma Median omaa osaketta, joka vastaa 5 % yhtiön osakekannasta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.
 
 
Optio-oikeudet
 
Optio-ohjelma 2006
 
Yhtiökokous 8.3.2006 hyväksyi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kolmivaiheisen optio-ohjelman (optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmäksi. Optio-oikeuksia voidaan optio-ohjelman mukaisesti antaa yhteensä 1 920 000 kappaletta, kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.
 
2006A-ohjelman optio-oikeuksia on annettu konsernin johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 440 000 kappaletta 2006A-optio-oikeutta. Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuosina 2007 ja 2008 mitätöidä yhtiön hallussa olleet yhteensä 200 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia. 2006A-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 10.4.2008 alkaen.
 
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2008 antaa 2006C-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 520 000 kappaletta. 2006C-ohjelman optio-oikeuksia on palautunut yhtiölle 50 000 kappaletta ja konsernin johdolla on hallussa 470 000 kappaletta 2006C-ohjelman optioita. 170 000 kappaletta 2006C-ohjelman optio-oikeuksia on mitätöity.
 
Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 1,8 %.
 
Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006
2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007
2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008
 
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja pääomanpalautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. 2006A:n merkintähinta on 5,28 euroa, 2006B:n merkintähinta vastaavasti 8,65 euroa ja 2006C:n merkintähinta 8,76 euroa.
 
Optio-ohjelma 2009
 
Alma Media Oyj:n yhtiökokous päätti 11.3.2009 hallituksen ehdotuksen mukaisesti jatkaa Alma Median johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää aiempien periaatteiden mukaisesti optio-ohjelmalla, ja päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille vuosina 2009 – 2011. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 2.130.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.130.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2009 antaa 2009A-ohjelman mukaisesti optio-oikeuksia konsernin johdolle 640 000 kappaletta. Yhtiöllä on hallussa 70 000 2009A optiota. 2009A:n option merkintähinta 5,21 euroa/osake.

Optio-oikeudet jakamisesta päättää hallitus. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2009A 1.4.2012-31.3.2014, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2009
2009B 1.4.2013-31.3.2015, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2010
2009C 1.4.2014-31.3.2016, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2011
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.
 
Markkinatakaus
 
Alma Medialla on sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta osakkeelleen. Sopimuksen mukaan eQ Pankki takaa osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen, joiden ero on enintään 3 %. Takaus on voimassa 85 % kaupankäyntiajasta, ja se koskee vähintään 2 000 kappaleen osake-erää.
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
Alma Media on 2.7.2009 saanut Skandinaviska Enskilda Bankenilta, Ilkka-Yhtymä Oyj:ltä ja Kaleva Kustannus Oy:ltä tiedon, jonka mukaan Skandinaviska Enskilda Banken, Ilkka-Yhtymä Oyj sekä Kaleva Kustannus Oy ovat solmineet ehdollisen kauppasopimuksen 11 958 000 Alma Median osakkeiden myymisestä Ilkka-Yhtymä Oyj:lle ja Kaleva Kustannus Oy:lle. Kaupan toteutuessa Skandinaviska Enskilda Bankenin omistusosuus laskee alle 1/20:n (5%), Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistusosuus nousisi 20,4%:iin (15 218 991 osaketta) ja Kaleva Kustannus Oy:n omistusosuus nousisi 5,97%:iin (4 458 000 osaketta).
 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
 
 
 
 
 
 
 
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.6.2009
 
 
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.6.2008
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
 
Alma Median tilinpäätöksen segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat. Muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnot.
 
Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä. Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.
 
 
 
 
 
 
 
VARAUKSET
 
Yhtiöllä oli 30.6.2009 hetkellä yhteensä 0,7 milj. euroa varauksia. Muutos vuodenvaihteen 31.12.2008 tilanteeseen on 0,4 milj. euroa laskua. Merkittävin osa varauksista kohdistuu uudelleenjärjestelyvarauksiin. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa. Varausten muutos on seurausta toteutuneista kustannuksista.
 
 
 
 
 
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
 
 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
 
Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyritykset sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa yhteenveto:
 
 
 
Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen selostusosan Osake/optio-ohjelma kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.
 
 
PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)
 
Tämä tiedote on laadittu IFRS -standardien mukaisesti (IAS 34).
 
Tiedotteessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2008. Osavuosikatsaustiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuosikertomuksen kanssa.
 
Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on muunnettu vuosituotoksi kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1).
 
Konsernissa on suoritettu kesäkuussa tilikauden aikainen arvonalentumistestaus liikearvon ja muiden omaisuuserien arvostukseen. Testauksen perusteella arvonalentumiskirjauksia ei ole tehty.
 
Tilikaudella 2009 aikana konsernissa on otettu käyttöön seuraavat uudet laskentastandardit ja tulkinnat:
 
IFRS 8 Operating Standards
IAS 23 Vieraan pääoman menot, muutos standardiin
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, muutos standardiin
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut, muutos standardiin
IAS 1: Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 32 rahoitusinstrumenttien esittäminen, muutos standardiin
IAS 39: Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen, muutos standardiin
IFRIC 12: Palvelutoimilupajärjestelyt
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
IFRIC 16: Hedges of a net Net investments in a Foreign Operation
Improvements to IFRS’s muutokset
 
EU ei ole vielä hyväksynyt muuttuneiden standardin IAS 39 käyttöönottoa. EU:n hyväksyminen on edellytyksenä muuttuneiden standardien käyttöönotoille konsernissa.
 
Edellä mainittujen uusien standardien ja tulkintojen vaikutus on konsernissa alustavasti arvioitu vähäiseksi. Soveltamisen on konsernissa alustavasti arvioitu vaikuttavan lähinnä tuloslaskelman, taseen, oman pääoman muutoslaskelman esittämistapaan ja liitetietoihin.
 
Vuoden 2010 alusta käyttöön otettavia uusia laskentastandardeja ovat:
 
IFRS 3: Liiketoimintojen yhdistäminen, muutos standardiin
IAS 27: Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
 
Standardin muutokset vaikuttavat tulevien yrityshankintojen käsittelyyn mm. vähemmistöosuuden, liikearvon sekä hankintaan liittyvien kulujen osalta. Standardin muutos ei vaikuta jo tehtyihin yrityshankintoihin.
 
Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
 
Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin ensimmäiseen ja toiseen vuosineljännekseen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.
 
YLEISLAUSUNTO
 
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
 
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS
 
Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta 29.10.2009 klo 9.00.
 
 
ALMA MEDIA OYJ
Hallitus
  • Julkaistu: 23.7.2009, 10:59
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli