Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009: Liikevaihto laski ja liikevoitto heikkeni mediamarkkinan supistuessa

Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009: Liikevaihto laski ja liikevoitto heikkeni mediamarkkinan supistuessa

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 29.4.2009 klo 9.00
 
ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2009:
LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO HEIKKENI MEDIAMARKKINAN SUPISTUESSA
 
Tammi-maaliskuu 2009 lyhyesti:
 
– Liikevaihto 76,4 (84,0) milj. euroa, laskua 9,0 %
– Liikevoitto 6,5 (11,6) milj. euroa, 8,5 % (13,8 %) liikevaihdosta, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,5 (11,6) milj. euroa. 
– Tulos ennen veroja 6,5 (12,9) milj. euroa, tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 7,5 (12,9) milj. euroa.
– Tilikauden tulos 4,7 (9,7) milj. euroa, laskua 51,8 %.
– Osakekohtainen tulos 0,06 (0,13) euroa.
 
Näkymät vuodelle 2009:
– Alma Media arvioi vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton laskevan mediamainonnan vähenemisen seurauksena vuoden 2008 tasosta. Toisella neljänneksellä liikevaihto ja liikevoitto jäävät merkittävästi vuoden 2008 toisen neljänneksen tasosta.
 
Toimitusjohtaja Kai Telanne:
 
– Kansantalouden taantuessa mediamainonnan markkinoilla nähtiin vuoden 2009 alussa poikkeuksellisen jyrkkä lasku. Panostukset mediamainontaan laskivat huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi 1990-luvun alun lamavuosina. Myös verkkomediamainonta väheni.
 
Alma Median sanomalehtien levikkikehitys on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutettujen levikintarkastusten perusteella vakaata, joidenkin lehtien osalta maltillisesti laskevaa. Alma Median lehtien lukijamäärät ovat pysyneet hyvällä tasolla. Verkkopalveluiden kävijämäärät ovat edelleen nousseet vahvasti, mikä on johtanut kokonaistavoittavuutemme selvään kasvuun. Pitkäjänteinen panostaminen verkkopalveluiden kehittämiseen näkyi erityisesti Iltalehti.fi:n mediamyynnin kasvuna. Alma Media vastaa mediakulutuksen muutokseen kehittämällä intensiivisesti painetun lehden ja verkkopalvelun yhdistelmää, niin sanottua hybridimediaa.
 
Varauduimme mediamainonnan laskuun käynnistämällä vuodenvaihteessa yksikkökohtaiset säästötoimenpiteet. Niiden täytäntöönpano eteni hyvin ensimmäisen neljänneksen aikana.
 
Ensimmäisen neljänneksen jälkeen Alma Median rahoitusasema on erinomainen, mikä mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ja uudistamisen strategiamme mukaisesti sekä yritysostot.
 
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talousjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244
 
Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:
 
Suomenkielinen tammi-maaliskuun tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 29.4.2009 klo 11-12 Scandic Marski -hotellin Carl-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talousjohtaja Tuomas Itkonen.
 
Englanninkielinen webcast alkaa osoitteessa www.almamedia.fi klo 13.00. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille alkaa klo 13.30. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 7162 0125.
 
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj
 
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat


 
ALMA MEDIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009
 
Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään tammi – maaliskuun tulokseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2008 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.
 
 
KONSERNIN TUNNUSLUKUJA
 
*ks. osavuosikatsauksen pääasialliset laadintaperiaatteet
 


 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-MAALISKUUSSA 2009
 
Konsernin liikevaihto vuoden 2009 tammi-maaliskuussa oli 76,4 (84,0) milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 13,8 % (13,3 %) eli 10,5 (11,2) milj. euroa. Liikevoittoa kertyi 6,5 (11,6) milj. euroa. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 7,5 (11,6) milj. euroa, laskua 35,3 % vertailukaudesta. Liikevoittoprosentiksi muodostui 8,5 % (13,8 %).
 
Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 1,0 (0,0) milj. euroa. Kertaluonteiset erät muodostuvat säästötoimenpiteiden aiheuttamista uudelleenjärjestelykustannuksista.
 
Sanomalehdet-segmentin liikevaihto oli 53,9 (57,3) milj. euroa. Segmentin mediamyynnin liikevaihto laski 14,1 % vertailukauden tasosta. Sanomalehtien levikkiliikevaihto kasvoi hieman hinnankorotusten tukemana. Sanomalehtien vertailukelpoinen liikevoitto oli 7,6 (9,3) milj. euroa.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli 16,2 (18,5) milj. euroa. Segmentin mediamyynti laski vertailujakson tasolta 25,6 %. Levikkimyynti laski 4,9 %. Ryhmän vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,9 (2,0) milj. euroa.
 
Markkinapaikat-segmentin liikevaihto oli 7,2 (9,1) miljoonaa euroa. Markkinapaikkojen vertailukelpoinen liiketappio oli 0,2 (liikevoitto 1,1) milj. euroa.
 
 
NÄKYMÄT VUODEKSI 2009
 
Epävarmuus Suomen mediamarkkinoilla jatkuu poikkeuksellisen korkeana.
 
Alma Media arvioi iltapäivälehtien irtonumeromyynnin laskevan edelleen. Maakunta- ja paikallislehtien sekä Kauppalehden levikkien odotetaan kehittyvän neutraalisti tai lievästi laskien. Alma Media arvioi, että sanomalehti- ja verkkomainonnan kehitys jatkuu negatiivisena edelliseen vuoteen verrattuna.
 
Alma Media arvioi vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton laskevan mediamainonnan vähenemisen seurauksena vuoden 2008 tasosta. Toisella neljänneksellä liikevaihto ja liikevoitto jäävät merkittävästi vuoden 2008 toisen neljänneksen tasosta.
 
 
MARKKINATILANNE
 
Suomen kansantalous supistui jyrkästi alkuvuodesta 2009. Tammikuussa bruttokansantuote heikkeni 9,8 % vuoden 2008 tammikuusta. Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan laskevan 3,0 – 6,5 % vuonna 2009.
 
Mediamainonnan markkinoilla loppuvuodesta 2008 alkanut lasku jyrkkeni vuoden 2009 alussa. TNS Media Intelligencen mukaan tammikuussa mainontaan käytettyjen eurojen määrä väheni 16,7 % ja helmikuussa 21,9 % vuoteen 2008 verrattuna. Varsinaisissa sanomalehdissä mainonnan määrä väheni vastaavasti 22,8 % ja 25,7 %. Maaliskuun osalta TNS Gallup ei ole vielä julkistanut markkinatietoja.
 
Iltapäivälehtien levikkimarkkina on laskenut tammi-maaliskuussa 11,7 %.


 
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
 
*) sisältää kertaluonteiset erät
 


 
SANOMALEHDET-SEGMENTTI
 
 
 
Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.
 
Sanomalehdet-segmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski edellisvuodesta 6,0 % 53,9 milj. euroon. Segmentin mediamyynti laski 4,0 milj. euroa, -14,1 %, vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. Erityisesti kehityksestä kärsivät Aamulehti ja Satakunnan Kansa.
 
Verkkoliiketoiminnan mediamyynti kehittyi hyvin koko segmentissä. Iltalehti.fi:n mediamyynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 milj. euroa 1,2 milj. euroon, kasvua 45,1 % vertailukauden tasosta. Iltalehti.fi:n mediamyynnin kasvu ei kokonaan pystynyt korvaamaan painetun lehden mediamyynnin laskua.
 
Sanomalehtien levikkiliikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana hinnankorotusten ansiosta. Levikkien kehitys oli maakunta- ja paikallislehtien osalta edelleen neutraalia tai lievästi laskevaa. Iltalehden levikki pieneni 11,0 % iltapäivälehtimarkkinan supistuessa 11,7 %.
 
Kulusäästöjä on toteutettu yksiköiden suunnitelmien mukaisesti. Kulusäästöt ovat ensimmäisellä neljänneksellä kohdistuneet pääasiassa paino- ja jakelukuluihin sekä markkinointikuluihin. Materiaalihukkaa on painoissa pystytty selvästi pienentämään.
 
Sanomalehdet-segmentin ensimmäisen neljänneksen liikevoitto heikkeni 6,9 (9,3) milj. euroon. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 7,6 (9,3) milj. euroa.
 
Kustannusosakeyhtiö Iltalehden koko henkilöstöä koskeneet yt-neuvottelut päättyivät maaliskuussa. Neuvottelut koskivat Iltalehden toimintojen suunniteltua tehostamista ja uudelleenjärjestämistä sekä näihin liittyviä henkilöstövaikutuksia. Yt-neuvottelujen tuloksena Iltalehdestä väheni 22 henkilötyövuotta.
 
Suomen Paikallissanomien Kokkolan Sanomia, Vieskalaista, Pyhäjokiseutua, Raahen Seutua ja Raahelaista koskeneet yt-neuvottelut päättyivät huhtikuun alussa. Neuvotteluiden lopputuloksena alueen lehdet muodostavat yhteisen alueellisen tulosyksikön.
 
 
KAUPPALEHTI-RYHMÄ
 
 
Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava taloussanomalehti Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtiyritys Lehdentekijät, suoramarkkinointiyhtiö Kauppalehti 121 ja Baltiassa toimiva uutistoimisto BNS.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto laski vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana 12,2 % 16,2 milj. euroon. Markkinatilanteen vuoksi Kauppalehti-ryhmän mediamyynti laski 25,6 %. Segmentin levikkimyyntiä painoi asiakaslehtiliiketoiminnan myynnin kehitys.
 
Kauppalehden runkolehti uudistui vuoden 2009 alussa. Vuoden 2008 levikintarkastus tehtiin maaliskuussa ja sen tuloksena raportoitiin levikkiennätys 86 654 kpl, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 6,5 %. Kauppalehti.fi-verkkosivusto on edelleen kasvattanut kävijämääriään. Viimeisin kävijäennätys on 580 944 viikkokävijää viikolta 14.
 
Kauppalehti-ryhmään kuuluva Markkinatietopalvelut, sisältäen ePortin, Kauppalehti.fi:n sekä Balance Consultingin liiketoiminnot, jatkoi sisältöjensä kehittämistä ja kasvatti liikevaihtoaan.
 
Toimenpiteet suunniteltujen kulusäästöjen toteuttamiseksi ovat edenneet kaikissa Kauppalehti-ryhmän yksiköissä. Suurimmat kustannussäästöt on saavutettu paino- ja jakelukuluissa sekä myynti- ja markkinointitoiminnoissa.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevoitto heikkeni 1,3 milj. euroa 0,6 milj. euroon. Ryhmän vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,9 (2,0) milj. euroa.
 
MTV Oy irtisanoi Kauppalehden Talousuutisia koskevan yhteistyösopimuksen osana omaa tehostamisohjelmaansa ja ohjelmakarttansa kehittämistä. Ohjelman lähetykset loppuvat heinäkuussa 2009. Sopimuksen irtisanomisen johdosta Kauppalehti Oy on käynnistänyt Kauppalehden toimituskuntaa koskevan yt-menettelyn, jossa käsitellään sopimuksen irtisanomisesta aiheutuvia henkilövaikutuksia Kauppalehden monimediatoimituksessa.
 
Lehdentekijät Oy päätti maaliskuussa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, jotka koskivat koko henkilökuntaa. Neuvotteluissa käsitellyt sopeuttamistoimet johtivat henkilökunnan vähenemiseen kahdeksalla henkilöllä. Vähennyksistä suurin osa toteutetaan sopimuksin tai eläkejärjestelyin. Yksi henkilö irtisanottiin.
 
 
MARKKINAPAIKAT
 
 
 
Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat City24, Motors24, Mascus ja Bovision.
 
Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä Markkinapaikkojen liikevaihto laski 20,7 %. Työpaikkailmoittelun määrän jyrkkä pudotus Suomessa sekä asuntoilmoittelun vähentyminen kaikilla Markkinapaikkojen markkina-alueilla käänsivät liikevaihdon pitkään jatkuneen kasvun negatiiviseksi. Laskevilla markkinoilla Monster.fi, Etuovi.com sekä Autotalli.com ovat kuitenkin kukin lisänneet markkinaosuuttaan.
 
Mascus on edelleen laajentanut toimintaansa ja edennyt lisenssisopimusten kautta uusiin maihin. Mascus toimii tällä hetkellä 29 maassa neljässä maanosassa.
 
 
Markkinapaikkojen tulos pieneni 1,1 milj. euron liikevoitosta 0,2 milj. euron liiketappioon. Segmentin luvuissa ei ole ensimmäisen neljänneksen aikana raportoitu kertaluonteisia eriä.
 
 
OSAKKUUSYHTIÖT
 
 
 
Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 29,9 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2008 käytetty omistusosuus oli 30,3 %.
 
Konserni myi omistuksensa AP-Paino Oy:ssä joulukuussa 2008.
 
 
TASE JA RAHOITUSASEMA
 
Konsernitaseen loppusumma oli maaliskuun 2009 lopussa 180,7 milj. euroa (166,9 milj. euroa 31.12.2008). Yhtiön omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 45,8 % (57,2 % 31.12.2008) ja yhtiön oma pääoma osaketta kohden 0,93 euroa (1,18 euroa 31.12.2008).
 
Konsernilla on voimassa oleva 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.3.2009 käyttämättä 70,2 milj. euroa.
 
Konsernin korolliset velat ovat euromääräisiä, joten niitä ei ole tarvetta suojata kurssimuutosten varalta. Merkittävimmät valuuttamääräiset ostosopimukset suojataan.
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta jäi 1,2 milj. euroa vertailukauden tasosta ja oli yhteensä 25,6 milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 24,8 (24,0) milj. euroa. Vertailukauden investointien rahavirtaan vaikutti Jadecon Oy:n hankinta alkuvuonna 2008.
 
 
INVESTOINNIT
 
Alma Media -konsernin investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 1,5 milj. euroa (6,2 milj. euroa). Investoinnit olivat normaaleja käyttö- ja korvausinvestointeja. Vertailuvuonna hankittiin Jadecon Oy:n osakekanta.
 
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA
 
Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
 
Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.
 
Alma Median strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku ja mediamyynnin väheneminen. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mediamyynnin kehitykseen. Mediamyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.
 
Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia etenkin verkkomedian alueella.
 
Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.
 
 
HALLINTO
 
Alma Media Oyj:n 11.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Lauri Helveen, Matti Kavetvuon, Kai Seikun, Erkki Soljan, Kari Stadighin, Harri Suutarin, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Seppo Paatelaisen. Päätös oli hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukainen.
 
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Kari Stadigh, Seppo Paatelainen sekä Lauri Helve.
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.
 
Oy Herttaässä Ab, joka omistaa yli 10 % Alma Median osakkeista, ehdotti yhtiökokoukselle erityisen tarkastuksen toimittamista Alma Median hallinnosta ja kirjanpidosta tilikausilta 2006, 2007 ja 2008 sekä kuluvalta tilikaudelta. Yhtiökokous käsitteli ehdotuksen, ja koska Herttaässän omistusosuus Alma Mediassa ylittää 10 % kaikista osakkeista, ehdotus kirjattiin kokouspöytäkirjaan. Osakkeenomistaja voi hakea yhtiön kotipaikkakunnan lääninhallitukselta erityisen tarkastuksen toimittamista. Hakemus lääninhallitukselle on tehtävä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Helsingin lääninhallitus on 17.4.2009 vahvistanut Alma Medialle, että Oy Herttaässä Ab ei ole jättänyt lääninhallitukselle Alma Media Oyj:hin kohdistuvaa hakemusta.
 
 
OSINGONJAKO
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2008 osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden. Osinko maksettiin 25.3.2009 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 16.3.2009 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (aiemmin Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Yhtiö maksoi maaliskuussa osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä 22,4 miljoonaa euroa.
 
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden. Lisäosinko voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista.
 
 
OSAKE
 
Tammi-maaliskuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 13 887 392 Alma Median osaketta, mikä vastasi 18,6 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 31.3.2009 oli 5,23 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 4,50 euroa ja ylin 5,53 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 390,2 milj. euroa.
 
Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3 730 600 kappaletta Alma Median omaa osaketta, joka vastaa 5 % yhtiön osakekannasta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.
 
 
Optio-oikeudet
 
Optio-ohjelma 2006
 
Yhtiökokous 8.3.2006 hyväksyi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kolmivaiheisen optio-ohjelman (optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmäksi. Optio-oikeuksia voidaan optio-ohjelman mukaisesti antaa yhteensä 1 920 000 kappaletta, kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.
 
2006A-ohjelman optio-oikeuksia on annettu konsernin johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 440 000 kappaletta 2006A-optio-oikeutta. Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuosina 2007 ja 2008 mitätöidä yhtiön hallussa olleet yhteensä 200 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia. 2006A-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 10.4.2008 alkaen.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 515 000 kappaletta. 2006B-ohjelman optio-oikeuksia on palautunut yhtiölle 50 000 kappaletta, jotka ovat yhtiön hallussa. Konsernin johdolla on hallussa 465 000 kappaletta B-ohjelman optioita. Vuonna 2008 hallitus päätti mitätöidä 125 000 kappaletta 2006B optio-oikeuksia. 2006B-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 1.4.2009 alkaen.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2008 antaa 2006C-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 520 000 kappaletta. 2006C-ohjelman optio-oikeuksia on palautunut yhtiölle 50 000 kappaletta, jotka ovat yhtiön hallussa. Konsernin johdolla on hallussa 470 000 kappaletta 2006C-ohjelman optioita.
 
Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,1 %.
 
Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006
2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007
2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008
 
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja pääomanpalautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. 2006A:n merkintähinta on 5,28 euroa, 2006B:n merkintähinta vastaavasti 8,65 euroa ja 2006C:n merkintähinta 8,76 euroa.
 
 
Optio-ohjelma 2009
 
Alma Media Oyj:n yhtiökokous päätti 11.3.2009 hallituksen ehdotuksen mukaisesti jatkaa Alma Median johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää aiempien periaatteiden mukaisesti optio-ohjelmalla, ja päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille vuosina 2009 – 2011. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeudet jakamisesta päättää hallitus. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2009A 1.4.2012-31.3.2014, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2009
2009B 1.4.2013-31.3.2015, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2010
2009C 1.4.2014-31.3.2016, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2011
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.
 
Markkinatakaus
 
Alma Medialla on sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta osakkeelleen. Sopimuksen mukaan eQ Pankki takaa osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen, joiden ero on enintään 3 %. Takaus on voimassa 85 % kaupankäyntiajasta, ja se koskee vähintään 2 000 kappaleen osake-erää.
 
Liputukset
 
Tammi-maaliskuussa 2009 Alma Media vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta seuraavasti:
 
31.3.2009 Alma Median Oy Herttaässä Ab:ltä (y-tunnus 0761658-8) saaman tiedon mukaan Oy Herttaässä Ab:n 6.6.2008 liputtamat ja 20.3.2009 erääntyneet termiinisopimukset eivät ole konvertoituneet osakkeiksi, joten Oy Herttaässä Ab:n omistusosuus Alma Mediassa ei ole muuttunut.
 
27.2.2009 Alma Media on saanut tiedon, jonka mukaan Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin (1078693-2) omistus Alma Media Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on 27.2.2009 laskenut alle 1/20 (5 %) liputusrajan nollaan 26.2.2009 tehdyn osakekaupan johdosta.
 
27.2.2009 Alma Media on saanut tiedon, jonka mukaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) omistaa tällä hetkellä 11 958 000 Alma Median osaketta, mikä vastaa 16 % Alma Media Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Skandinaviska Enskilda Banken ilmoittaa tehneensä osakekaupan suojautuakseen transaktioriskiltä, joka päättyy vastaavan suuruisena 20.3.2009.
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
Monster Oy:ssä ja Alma Media Interactive Oy:n Etuovi.com-yksikössä aloitetaan yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, jotka koskevat näiden liiketoimintayksiköiden koko henkilökuntaa. Neuvottelujen suunniteltuna tavoitteena on sopeuttaa toiminta nykyiseen markkinatilanteeseen. Suunnitteilla olevien toimien arvioidaan johtavan yhteensä enimmillään 18 työsuhteen irtisanomiseen.
 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
 
 
 
 
 
 
 
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-31.3.2009
 
 


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-31.3.2008
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
 
Alma Median tilinpäätöksen segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat. Muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnot.
 
Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä. Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.
 
 
 
 
 
 
 
VARAUKSET
 
Yhtiöllä oli 31.3.2009 hetkellä yhteensä 1,2 milj. euroa varauksia. Muutos vuodenvaihteen 31.12.2008 tilanteeseen on nousua 0,1 milj. euroa. Merkittävin osa varauksista kohdistuu uudelleenjärjestelyvarauksiin. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa. Varausten muutos on seurausta toteutuneista kustannuksista.
 
 
 
 
 
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
 
Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyritykset sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa yhteenveto:
 
 
 
Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen selostusosan Osake/optio-ohjelma kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.
 
 
PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)
 
Tämä tiedote on laadittu IFRS -standardien mukaisesti (IAS 34).
 
Tiedotteessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2008. Osavuosikatsaustiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuosikertomuksen kanssa.
 
Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1).
 
Tilikaudella 2009 aikana konsernissa on otettu käyttöön seuraavat uudet laskentastandardit ja tulkinnat:
 
IFRS 8 Operating Standards
IAS 23 Vieraan pääoman menot, muutos standardiin
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, muutos standardiin
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut, muutos standardiin
IAS 1: Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 32 rahoitusinstrumenttien esittäminen, muutos standardiin
IAS 39: Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen, muutos standardiin
IFRIC 12: Palvelutoimilupajärjestelyt
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
Improvements to IFRS’s muutokset
 
EU ei ole vielä hyväksynyt muuttuneiden standardin IAS 39 käyttöönottoa. EU:n hyväksyminen on edellytyksenä muuttuneiden standardien käyttöönotoille konsernissa.
 
Edellä mainitut uusien standardien ja tulkinnan vaikutus on konsernissa alustavasti arvioitu vähäiseksi. Soveltamisen on konsernissa alustavasti arvioitu vaikuttavan lähinnä tuloslaskelman, taseen, oman pääoman muutoslaskelman esittämistapaan ja liitetietoihin.
 
Vuoden 2010 alusta käyttöön otettavia uusia laskentastandardeja ovat:
 
IFRS 3: Liiketoimintojen yhdistäminen, muutos standardiin
IAS 27: Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
 
Standardin muutokset vaikuttavat tulevien yrityshankintojen käsittelyyn mm. vähemmistöosuuden, liikearvon sekä hankintaan liittyvien kulujen osalta. Standardin muutos ei vaikuta jo tehtyihin yrityshankintoihin.
 
Uudistettuja standardeja ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. Hyväksyntä on edellytyksen standardien käyttöönotolle konsernissa.
 
Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
 
Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.
 
YLEISLAUSUNTO
 
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
 
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS
 
Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta 23.7.2009 klo 9.00.
 
 
ALMA MEDIA OYJ
Hallitus
  • Julkaistu: 29.4.2009, 10:59
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli