Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Kutsu Alma Media Oyj:n yhtiökokoukseen 2008

Kutsu Alma Media Oyj:n yhtiökokoukseen 2008

ALMA MEDIA OYJ     PÖRSSITIEDOTE     20.2.2008 KLO 9.30
 
 
KUTSU ALMA MEDIA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN
 
Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 12.3.2008 kello 13.00 Pörssitalon Pörssisalissa, osoite Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00.
 
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.
 
Hallituksen kokoonpano
 
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä Lauri Helve, Matti Kavetvuo, Kai Seikku, Kari Stadigh, Harri Suutari ja Ahti Vilppula valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin samaksi toimikaudeksi ekonomi Erkki Solja. Ilmoitetut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
 
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa, varapuheenjohtajalle 24.000 euroa ja jäsenille 20.000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksettaisiin puheenjohtajalle 1.000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.
 
Tilintarkastajan valinta
 
Osakkeenomistajat valitsevat yhtiökokouksessa tilintarkastajat tilikaudeksi kerrallaan. Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2008 ja että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
 
Osingonmaksu
 
Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 17.3.2008 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 27.3.2008.
 
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset
 
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 28.2.2008 lähtien yhtiön pääkonttorissa, osoite Eteläesplanadi 20, Helsinki ja Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokokous  ja ne toimitetaan postitse osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät kirjallisesti osoitteella Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki tai puhelimitse numerosta 010 665 2220, telefaksilla numerosta 010 665 2270 taikka sähköpostitse osoitteesta sirpa.jyrasalo@almamedia.fi.
 
Osallistuminen
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon 29.2.2008.
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle kirjallisesti osoitteella Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki tai puhelimitse numeroon 010 665 2220, telefaksilla numeroon 010 665 2270 tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi viimeistään 7.3.2008 klo 12.00 mennessä. Samalla pyydetään ilmoittamaan mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.
 
Helsingissä helmikuun 15. päivänä 2008
 
Alma Media Oyj
HALLITUS
 
 
Alma Media lyhyesti
 
Alma Media on kannattavasti kasvava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka investoi sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.

Vuoden 2007 liikevaihto oli 329 miljoonaa euroa, ja liikevoitto yli 19 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake noteerataan OMX:n Pohjoismaisella listalla keskisuurten yhtiöiden sarjassa. Kaupankäyntitunnus on ALN1V.
 
  • Julkaistu: 20.2.2008, 10:30
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli