Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007

Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007

ALMA MEDIA OYJ    PÖRSSITIEDOTE     26.10.2007 KLO 09.00
 
 
ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 2007:
 – Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani
 
Kolmas neljännes lyhyesti:
 •          Liikevaihto 77,5 milj. euroa (Q3/2006: 72,9 milj. euroa)
 •          Liikevoitto 13,4 milj. euroa, 17,3 % liikevaihdosta
  (11,5 milj. euroa, 15,8 %)
 •          Kertaluonteisena eränä 0,7 milj. euron myyntivoitto
 •          Tulos ennen veroja 13,9 milj. euroa (11,6 milj. euroa)
 •          Osakekohtainen tulos 0,14 euroa (0,12 euroa)
 •          Sanomalehdet-segmentin liikevoitto 10,4 milj. euroa (9,7 milj. euroa)
 •          Kauppalehti-ryhmän liikevoitto 1,5 milj. euroa (1,3 milj. euroa)
 •          Markkinapaikat-segmentin liikevoitto 1,3 milj. euroa (1,0 milj. euroa)
 •          Ennuste vuodelle 2007 ennallaan
 •  
  Toimitusjohtaja Kai Telanne:
   
  ”Alma Median sanomalehti- ja verkkomedialiiketoiminta kehittyi kokonaisuutena hyvään suuntaan vuoden 2007 kolmannellakin neljänneksellä. Kasvun ja myös kannattavuuden parantumisen vetureina olivat Aamulehden johdolla suurimmat sanomalehtemme ja Markkinapaikkojen suurimmat kotimaan yksiköt. Paikallislehtien kannattavuus jäi edellisvuoden tasosta. Tämä kertoo osaltaan tuloskasvun ylläpitämisen haasteellisuudesta myös muissa sanomalehdissä mediamarkkinan kasvun hidastuessa ja suhdannetaitteen lähestyessä. Odotamme, että mediamarkkinoiden toimiala- ja aluekohtainen vaihtelu lisääntyy.
   
  Alma Media toteutti kolmannen neljänneksen aikana merkittäviä tuoteuudistuksia ja julkisti uusia verkkopalveluja. Näistä esimerkkeinä mainittakoon uusittu Kauppalehti Optio, joka on otettu mediamarkkinoilla hyvin vastaan, sekä Markkinapaikkojen City 24 -palvelu Moskovassa ja Suomessa esitelty luokitellun ilmoittelun yleispalvelu Mikko.fi. Jälkimmäisen käynnistykseen sekä ulkomaisiin palveluihin liittyvät kulut näkyvät edelleen vuoden lopussa ja ensi vuonna Markkinapaikkojen tuloksessa.
   
  Alma Media jatkaa liiketoimintansa kehittämistä muun muassa Aamulehden lehtiuudistuksella ja sanomalehtien verkkopalveluilla strategiansa mukaisesti. Verkkopalveluiden sisällön aktiivinen kehittäminen on tuonut esimerkiksi Aamulehden ja Kauppalehden verkkosivuille kävijäennätyksiä.”
   
  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
  Talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puhelin 010 665 2244.
   
   
  Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:
  Suomenkielinen osavuosikatsausta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 26.10.2007 klo 11.00 alkaen Scandic Marski -hotellin Carl-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki.
   
  Englanninkielinen esitysmateriaali on ladattavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.almamedia.fi. Noin 20 minuuttia kestävä webcast alkaa klo 13 samassa osoitteessa. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille alkaa klo 13.30. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 7162 0125.
   
  Rauno Heinonen
  Viestintäjohtaja
  Alma Media Oyj
   
  JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset mediat
   
   
   
   
   
   
   
   
  ALMA MEDIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007
   
  Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään heinä-syyskuun tulokseen. Sulkeissa olevat luvut viittaavat vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen, jollei toisin mainita. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.
   
   
  MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VERRATTUNA VUOTEEN 2006
   
  Kainuun Sanomat myi 15.8.2007 arkkipainonsa liiketoiminnan KS Paino Oy:lle.
   
  Kainuun Sanomat myi 28.6.2007 sanomalehtipainonsa liiketoiminnan Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy:lle.
   
  Aamulehti osti 40 % osakkuusyhtiöosuuden suoramainonnan jakeluyhtiö Tampereen Ykkösjakelu Oy:stä 22.5.2007.
   
  Kauppalehti nosti 1.7.2006 omistuksensa 49 %:sta 100 %:iin TietoEnator 121
  Oy:stä. Yhtiön nimi muuttui Kauppalehti 121 Oy:ksi, ja sen vuotuinen liikevaihto
  on noin 9 milj. euroa.
   
  Kauppalehti-ryhmään kuuluva Alma Media Lehdentekijät osti Suomen Business
  Viestintä Oy:n 1.7.2006. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin 2,5 milj. euroa.
   
  Markkinapaikkoihin hankittiin 1.7.2006 Bovision AB ja Objektvision AB, joiden
  yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 1,7 milj. euroa.
   
   
  KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-SYYSKUUSSA 2007
   
  Konsernin liikevaihto vuoden 2007 tammi-syyskuussa oli 243,4 milj. euroa (219,0 milj. euroa). Sanomalehdet-segmentin liikevaihto oli 171,4 milj. euroa, Kauppalehti-ryhmän liikevaihto 51,0 milj. euroa ja Markkinapaikat-segmentin liikevaihto 22,9 milj. euroa.
   
  Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa 2007 kehittyi hyvin ja oli 43,8 milj. euroa (33,1 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 18,0 % (15,1 %). Kertaluontoisena eränä vuoden 2007 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon sisältyy myyntivoittoja yhteensä 2,6 milj. euroa. Yhtiö myi Rovaniemellä Lapin Kansan käytössä olevan kiinteistön 1.2.2007 sekä maa-alueen Rovaniemeltä 19.9.2007.
   
   
  KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HEINÄ-SYYSKUUSSA 2007
   
  Konsernin liikevaihto vuoden 2007 heinä-syyskuussa oli 77,5 milj. euroa (72,9 milj. euroa). Tulosyksiköistä liikevaihtoa kasvattivat euromääräisesti eniten Aamulehti ja Iltalehti sekä Markkinapaikkojen kotimaan verkkopalvelut.
   
  Konsernin liikevoitto heinä-syyskuussa oli 13,4 milj. euroa (11,5 milj. euroa) Liikevoittoprosentti oli 17,3 % (15,8 %). Vuoden kolmannen neljänneksen liikevoittoon sisältyy 0,7 milj. euron kertaluonteinen myyntivoitto. Yhtiö myi maa-alueen Rovaniemeltä 19.9.2007.
   
   
  NÄKYMÄT LOPPUVUODEKSI
   
  Alma Media pitää ennallaan vuoden 2007 taloudellista kehitystään koskevan ennusteensa: konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvavat edellisvuotisesta. Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä Alma Media odottaa mediamarkkinoiden kasvavan edelleen, mutta kasvun hidastuvan.
   
   
  MARKKINATILANNE
   
  Suomen talous on yhä nopeassa kasvussa. Suomalaisten tutkimuslaitosten syyskuiset ennusteet Suomen talouden kasvusta ovat asettuneet 4-4½ prosentin bkt:n kasvun tienoille. Ensi vuodeksi kasvuvauhdin ennustetaan laantuvan noin prosenttiyksiköllä.
   
  Suomen talouden hyvä vauhti näkyi kolmannella neljänneksellä edelleen mediamainonnan kasvuna. Heinä-syyskuussa 2007 mediamainonta kasvoi TNS Gallupin mukaan 6,9 prosentin vauhtia. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä kasvoi 4,1 prosenttia, televisiossa 16,3 prosenttia ja verkkomediassa 21,4 prosenttia. Mainostavista sektoreista mediamainontaa lisäsivät TNS Gallupin mukaan vähittäiskauppa (+10 prosenttia), kestotavarat (+6,8 prosenttia) ja kulutustavarat (+4,7 prosenttia). Luokiteltu ilmoittelu kasvoi 13,5 prosenttia ja palveluiden mainonta 3,4 prosenttia.
   
   
   
  KONSERNIN TUNNUSLUKUJA
   


   
   


   
   
   
  SANOMALEHDET
   


   
   
  Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 34 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.
   
  Kolmannella neljänneksellä Sanomalehdet-segmentin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 5,3 % 55,0 miljoonaan euroon hyvänä jatkuneen mediamyynnin ansiosta. Liikevaihtoa kasvattivat etenkin Aamulehti ja Iltalehti. Paikallislehdissä vertailukelpoinen mediamyynnin kasvu hidastui selvästi.
   
  Levikkiliikevaihdon kasvussa näkyy vuoden 2006 marraskuussa toteutettu Iltalehden arkilehden irtonumerohinnan nosto. Iltalehden markkinaosuus on laskevilla iltapäivälehtimarkkinoilla edelleen kasvanut ja oli kolmannella neljänneksellä 42,6 %. Muiden sanomalehtien levikkimuutokset ovat vähäisiä.
   
  Sanomalehdet-segmentin kolmannen neljänneksen liikevoitto kasvoi 6,8 %. Tulosparannusta hidastivat lisääntynyt aluekohtainen mediamyynnin vaihtelu, joka pienensi paikallislehtien yhteenlaskettua liikevoittoa, ja Satakunnan Kansan painon huoltotöistä kertyneet kustannukset.
   
   
   
  KAUPPALEHTI-RYHMÄ
   
   


   
   
  Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtitalo Alma Media Lehdentekijät, suoramarkkinointiyhtiö Kauppalehti 121 ja Baltiassa toimiva uutistoimisto BNS. Vuonna 2006 hankittu Kauppalehti 121 on mukana kolmannen neljänneksen vertailuluvuissa.
   
  Kauppalehti-ryhmän liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta 3,9 prosenttia 15,5 miljoonaan euroon. Kauppalehden mediamyynti pieneni edellisvuodesta lukuun ottamatta hyvin kehittynyttä Kauppalehti Option ja Onlinen mediamyyntiä. Liikevaihdon kasvusta suurin osa kertyi ryhmän pienempien yksiköiden myynnin hyvän kehityksen ansiosta.
   
  Syyskuussa esitelty uusittu Kauppalehti Optio on otettu mediamarkkinoilla hyvin vastaan. Kauppalehti Onlinen viikkokävijämäärä kasvoi vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä 110 000:lla runsaaseen 250 000:een, mikä nosti Kauppalehden kokonaistavoittavuutta. Vahva kävijämäärien kasvu on jatkunut lokakuussa.
   
  Kauppalehti-ryhmän liikevoitto parantui, mikä johtuu suurelta osin keväällä tehdyistä kustannussäästöistä ja ePortin myynnin hyvästä kehityksestä.
   
   
   
   
  MARKKINAPAIKAT
   


   
   
  Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat City 24, Motors 24, Mascus ja Bovision.
   
  Markkinapaikkojen liiketoiminta jatkoi vahvaa kehittymistään vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä markkinatilanteen pysyessä suotuisana autokaupan hiljentymisestä huolimatta. Liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 29,9 %. Etuovi.comin ja Monsterin vauhdittama Suomen-liiketoiminnan kasvu oli 27,6 %, ja ulkomaan toimintojen kasvu 40,8 %.
   
  Markkinapaikkojen liikevoitto kasvoi kolmannella neljänneksellä 25,3 %, hieman liikevaihdon kasvua hitaammin. Tulostason kasvua rajoittivat palveluihin tehtävät kehitysinvestoinnit ja ulkomaille laajentumiseen ja markkinointiin liittyvät kustannukset.
   
   
   
  OSAKKUUSYHTIÖT
   


   
  Konsernin omistusosuus Kauppalehti-ryhmään kuuluvasta Talentum Oyj:stä on yhteensä 29,9 % ja Muihin toimintoihin kuuluvasta Acta Print Kivenlahti Oy:stä 36,0 %. Heinäkuussa 2007 Acta Print Oy ilmoitti myyvänsä aikakauslehtiliiketoimintansa Forssan Kirjapainolle. Jäljelle jääneen Kivenlahden painon liiketoiminnasta vastaavan yhtiön nimeksi on muutettu Acta Print Kivenlahti Oy.
   
   
   
  TASE JA RAHOITUSASEMA
   
  Konsernitaseen loppusumma oli syyskuun 2007 lopussa 192,5 milj. euroa (199,7 milj. euroa 31.12.2006). Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 58,1 % (61,3 % 31.12.2006) ja oma pääoma osaketta kohden oli 1,35 euroa (1,54 euroa 31.12.2006).
   
  Konsernin rahavirta kehittyi odotetusti. Rahavirta ennen rahoitusta oli 6,6 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Syyskuun lopussa konsernin nettovelka oli 0,8 milj. euroa (-6,5 milj. euroa 31.12.2006)
   
  Konsernin korolliset velat ovat euromääräisiä, joten niitä ei ole tarvetta suojata kurssimuutosten varalta. Merkittävimmät valuuttamääräiset ostosopimukset suojataan.
   
  Konsernilla on voimassa oleva 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelma oli 30.9.2007 kokonaan käyttämättä.
   
  INVESTOINNIT
   
  Konsernin kolmannen neljänneksen investoinnit 2,9 milj. euroa (11,5 milj. euroa) koostuivat verkkomedian kehityshankkeista ja normaaleista ylläpitoinvestoinneista.
   
   
  RISKIT JA RISKIENHALLINTA
   
  Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku ja päivittäistavaraketjujen mainonnan ratkaiseva vähentyminen. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.
   
  Riskienhallintaprosessi tunnistaa riskit, kehittää riskienhallintakeinoja ja raportoi riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle.
   
   
  OSAKE
   
   
  Heinä-syyskuussa 2007 Alma Median osakkeen vaihto oli 7,3 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 9,7 % osakkeiden kokonaismäärästä.
   
  Alma Median osakkeen päätöskurssi oli syyskuun lopussa 11,76 euroa. Jakson alhaisin noteeraus oli 9,99 euroa ja korkein 11,85 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli syyskuun lopussa 877,4 milj. euroa.
   
  Yhtiö maksoi maaliskuussa osinkoa 0,65 euroa per osake, yhteensä 48,5 milj. euroa.
   
  Yhtiö ei omista omia osakkeita, eikä sillä ole voimassa olevaa valtuutusta hankkia markkinoilta omia osakkeita.
   
   
  Optio-oikeudet
   
  Yhtiökokous hyväksyi 8.3.2006 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kolmivaiheisen optio-ohjelman (optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmäksi. Optio-oikeuksia voidaan optio-ohjelman mukaisesti antaa yhteensä 1 920 000 kappaletta, kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.
   
  2006A-ohjelman optio-oikeuksia on annettu konsernin johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 65 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Alma Media Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 8.3.2007 mitätöidä yhtiön hallussa olevat 190 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia.
   
  Alma Media Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 510 000 kpl.
   
  Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,3 %.
   
  Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
  2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006
  2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007
  2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008
   
  Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja pääomanpalautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. 2006A:n merkintähinnaksi muodostui 6,48 euroa ja 2006B:n merkintähinnaksi vastaavasti 9,85 euroa.
   
  Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.
   
   
   
  Markkinatakaus
   
  Alma Medialla on sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta osakkeelleen. Sopimuksen mukaan eQ Pankki takaa osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen, joiden ero on enintään 3 %. Takaus on voimassa 85 % kaupankäyntiajasta, ja se koskee vähintään 2 000 kappaleen osake-erää.
   
   
  Liputukset
   
  Heinä-syyskuussa 2007 yhtiön tietoon ei tullut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälässä tarkoitettuja merkittäviä muutoksia yhtiön omistuksessa.
   
  KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
   
  Alma Media Oyj ilmoitti 26.10.2007 purkavansa Tampereen Patamäenkadulla sijaitsevan toimisto- ja painokiinteistön rahoitusleasingsopimuksen ja sopivansa kiinteistön uudesta vuokrasopimuksesta uuden vuokranantajan kanssa. Järjestelystä muodostuu 9,0 milj. euron kertaluonteinen voitto, joka raportoidaan vuoden 2007 viimeisen vuosineljänneksen luvuissa.
   
   
   


   
   


   
   
   


   
   
   
  OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.9.2007


   
   
   
  OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.9.2006
   


   
   
   


   
   
  HANKITUT LIIKETOIMINNOT AJALLA 1-9/2007
   
  Konserniin ei ole hankittu uusia liiketoimintoja kolmen ensimmäisen neljänneksen 2007 aikana.
   
  Aamulehti Oy hankki toukokuussa 2007 40 % osakkuusyhtiöomistuksen Tampereen Ykkösjakelut Oy:stä.
   
   
  TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
   
  Alma Median osavuosikatsauksen segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat. Muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnot.
   
  Osavuosikatsauksen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä. Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.
   
   
  TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
   


   


   
   
   


   
   
  VARAUKSET
   
  Yhtiöllä oli syyskuun 2007 lopussa 1,4 milj. euroa varauksia, joista merkittävin kohdistui Kauppalehti Oy:n uudelleenjärjestelyvaraukseen, 0,6 milj. euroa. Uudelleenjärjestelyvarausta on purettu toteutuneiden kustannusten verran ajalla 1-9/2007 yhteensä 0,6 milj. euroa. Uudelleenjärjestelyvarauksen muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.
   
   


   
   
   


   
  * Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
   
  Konsernilla ei ollut avoimia johdannaispositioita hetkellä 30.9.2007.
   
   
  EHDOLLISET VELAT
   
  Konsernilla on ehdollista velkaa 7,8 milj. euroa. Veroasiamies on tehnyt oikaisuvaatimuksen vuoden 2003 tuloverotuksesta. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että Alma Media Oyj:n Talentum-osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä pörssikurssiin Kauppalehti Oy:lle muodostunut tappio ei olisi ollut vähennyskelpoinen. Vuoden 2006 lopulla (20.12.2006) yhtiö sai tietoonsa Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan tekemän päätöksen, jonka perusteella oikaisulautakunta hylkäsi veroasiamiehen vaatimuksen. Veroasiamies on valittanut Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhtiö katsoo edelleen, että ei ole todennäköistä, että tapauksesta seuraa jälkiverotusseuraamuksia, koska liiketapahtuma on toteutettu markkinaehtoisesti, liiketaloudellisiin syihin perustuen.
   
   
  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
   
  Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyritykset sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa yhteenveto:
   
   
  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
   


   
   
  Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Osavuosikatsauksen selostusosan Osake/optio-ohjelma kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.
   
   
  PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)
   
  Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
   
  Osavuosikatsauksessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2006. Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuosikertomuksen kanssa.
   
  Tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin vuositilinpäätöksessä.
   
  Uusia 1.1.2007 konsernissa käyttöön otettuja laskentastandardeja ovat:
   
  IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
  IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen: tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
  IFRIC 8 IFRS2:n soveltamisala
  IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
  IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment
   
  Edellä mainitut uudet standardit ja tulkinnat vaikuttavat konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen hyvin vähän. Soveltaminen vaikuttaa lähinnä liitetiedoissa.
   
  Taseen myytävissä olevissa omaisuuserissä esitetään konsernin pitkäaikainen saaminen osakkuusyhtiö Acta Print Kivenlahti Oy:ltä. Alma Median tavoitteena on luopua kokonaan omistusosuudesta yhtiössä. Toteutuessaan luopumisella ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Alma Median taloudelliseen asemaan.
   
  Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
   
   
  TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
   
  Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.
   
   
  YLEISLAUSUNTO
   
  Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
   
   
   
  ALMA MEDIA OYJ
  Hallitus
   
  • Julkaistu: 26.10.2007, 11:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

  Jaa artikkeli