Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj: Tilinpäätöstiedote 2005

Alma Media Oyj: Tilinpäätöstiedote 2005

ALMA MEDIA OYJ          PÖRSSITIEDOTE 10.2.2006 KLO 9.30         1 (17)
 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005
 
Konsernin liikevoitto kasvoi 42,3 milj. euroon (37,0 milj. euroa), kasvua 14,3 %. Liikevaihto kasvoi maltillisesti 285,9 milj. euroon (283,6 milj. euroa) kannattamattomista painotöistä luopumisen vuoksi. Kaikkien raportointiyksiköiden operatiivinen toiminta sujui hyvin. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liikevoiton olevan vähintään edellisvuoden tasolla vuonna 2006.
 
Konsernin liikevoitto sisältää kertaluontoisina erinä 3,0 milj. euroa emoyhtiön ja Alpressin rakennejärjestelyistä sekä Broadcasting-divestoinnista aiheutuneita kustannuksia. Kertaluontoisia tuottoja oli yhteensä 3,2 milj. euroa, jotka olivat 1,2 milj. euron välimiesmenettelyssä sovittu korvaus Edita Oyj:ltä, NWS:n liiketoiminnan myynnistä tuloutunut 1,2 milj. euron luovutusvoitto. Lisäksi Kauppalehti-ryhmän tulokseen kirjattiin 0,8 milj. euroa, joka aiheutui Talentumin suunnatun annin ja osakepääoman korotuksen aiheuttamasta omistuksen laimentumisesta, joka IFRS-standardin mukaisesti käsitellään myyntivoittona.
 
– Sanomalehtien liikevoitto saavutti ennätystason 38,9 milj. euroa (35,7 milj. euroa). Aamulehden tulos oli paras kautta aikojen.
 
– Kauppalehti-ryhmän liikevoitto 7,1 milj. euroa (6,1 milj. euroa) oli Kauppalehti Pressoon kohdistuneista panostuksista huolimatta edellisvuotta parempi.
 
– Markkinapaikkojen liikevoitto kasvoi 1,1 milj. euroon (0,3 milj. euroa Monsterin ja Autotallin kannattavuuden parantumisen ansiosta. Internet-palveluiden liikevaihto kasvoi 56 %.
 
– Rakennejärjestely saatiin pääosin valmiiksi 7.11.2005, kun vanha Alma Media sulautui Almanovaan. Uusi yhtiö otti sulautumisessa nimekseen Alma Media Oyj. Uusi Alma Media listautui Helsingin Pörssin Päälistalle 7.11.2005. Rahoitustarkastus antoi 26.1.2006 kannanottonsa vanhan Alma Median osakkeiden hankinnan IFRS-standardien mukaisesta kirjanpitokäsittelystä uuden Alma Median konsernitilinpäätöksessä. Kannanoton mukaan yhtiö on käsitellyt hankinnan ns. käänteisenä hankintana, jossa konsernitilinpäätöksessä hankkijana on vanha Alma Media Oyj ja hankinnan kohteena oli Almanova Oyj, joka on konsernin nykyinen emoyhtiö Alma Media Oyj. Rahoitustarkastuksen kannanotto poikkeaa Kirjanpitolautakunnan yhteydessä toimivan IFRS-jaoston lausunnosta.
 
Näkymät vuodeksi 2006
 
Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan samanlaisena kuin vuonna 2005. Näin ollen liikevaihdon odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2006 ja koko vuoden liikevoiton odotetaan olevan vähintään vuoden 2005 tasolla.
 
Osinko- ja pääomanpalautusehdotus
 
Alma Media Oyj:n hallitus esittää 8.3.2006 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa tilivuodelta 2005 jaetaan 0,12 euroa osakkeelta, jonka maksupäivä on 20.3.2006. Hallitus esittää lisäksi, että yhtiökokous jakaa varoja osakkeenomistajille 0,53 euroa osakkeelta alentamalla ylikurssirahastoa. Osingonjako- ja pääomanpalautusehdotukset yhteensä muodostavat 0,65 euroa osaketta kohden. Yhtiökokouksen hyväksyessä ehdotukset pääoman palautuksen takaisinmaksun arvioidaan tapahtuvan syyskuun 2006 loppuun mennessä.
 
Toimitusjohtaja Kai Telanne:
HYVÄ VUOSI TAKANA, VÄHINTÄÄN YHTÄ HYVÄ EDESSÄ
 
Vuosi 2005 oli Alma Medialle hyvä. Sanomalehdet saavuttivat kaikkien aikojen parhaan tuloksensa sekä euroissa että suhteellisella kannattavuudella mitattuna. Hyvä tulos saavutettiin ketjutoiminnalla, vaikka sanomalehdille tärkeät mainonnan sektorit eivät kasvaneet merkittävästi eikä viime vuonna pidetty vaaleja.
 
Toinen ilonaihe on Kauppalehti-ryhmän liikevoiton parantuminen Presson panostuksista huolimatta. Kauppalehden mediamyynti kasvoi mediamainonnan yleistä kasvua nopeammin. Kauppalehti Presso on vakiinnuttanut paikkansa Suomen sanomalehdistössä nopeammin kuin odotimme.
 
Markkinapaikkojen liikevaihdon kasvu on jatkunut. Koko vuoden kasvu luokitelluissa internet-markkinapaikoissa oli 56 %, ja yhteenlaskettu liikevoitto oli selvästi positiivinen Monsterin ja Autotallin vauhdin ansiosta. Nyt markkinaosuudet ja tulokset näkyvät jo koko konsernin kannattavuudessa. Alma Media aikoo monistaa Suomessa hyväksi osoittautunutta liiketoimintamallia nopeammin kasvaville lähimarkkinoille.
 
Konsernin tase on erittäin vahva. Nykyisellä taseella Alma Media pystyy pitämään huolta sekä osakkaiden tarpeista että toteuttamaan kannattavaan kasvuun tähtäävään strategiaansa.
 
 
ALMA MEDIA OYJ
Hallitus
 
JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset mediat
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä:
  • Julkaistu: 10.2.2006, 10:33
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli