Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > ALMA MEDIA OYJ: LIIKETOIMINTA KEHITTYI SUOTUISASTI, KERTALUONTEISET KULUT RASITTIVAT TULOSTA

ALMA MEDIA OYJ: LIIKETOIMINTA KEHITTYI SUOTUISASTI, KERTALUONTEISET KULUT RASITTIVAT TULOSTA

ALMA MEDIA OYJ      PÖRSSITIEDOTE 29.4.2005 KLO 8.30
 
LIIKETOIMINTA KEHITTYI SUOTUISASTI, KERTALUONTEISET KULUT RASITTIVAT TULOSTA
 
Alma Median vertailukelpoinen liikevoitto oli 11 % ja vertailukelpoinen liike­vaihto oli 4 % edellisen vuoden ensimmäistä neljännestä suurempi. Raportoitu liikevoitto oli 8,2 (8,7) milj. euroa. Raportoitua liikevoittoa heikensivät toi­mialajärjestelyyn ja toimitusjohtajan vaihtumiseen liittyvät yhteensä noin 1,5 milj. euron kertaluonteiset kulut. Broadcasting-divisioonan divestointi on eden­nyt tammikuussa julkistetun suunnitelman mukaisesti. Koko vuoden vertailukelpoi­sen liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan kasvavan ennen edellisvuodesta.
 
-Alpressin liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, mutta liikevoitto kasvoi  5,6 % 7,5 milj. euroon. Alpressin liikevoittoprosentti oli 14,9 %. Iltalehden levikkimarkkinaosuus oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä yli 2 prosenttiyksik­köä korkeampi kuin vuotta aiemmin.
 
-Broadcasting-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 7,1 % ja liikevoitto vii­sinkertaistui 2,5 milj. euroon. Erityisesti MTV3-kanavan mainosmyynti kasvoi merkittävästi.
 
-Business Information Groupin liikevaihto kasvoi 6 %. BIG:n liikevoitto jäi pää­osin syksyllä 2004 ilmestymisensä aloittaneen Presso-viikkosanomalehden kulujen johdosta 0,5 milj. euroa vertailujaksoa alhaisemmaksi ja se oli 0,7 milj. euroa. Presson ohella Lehdentekijät-ryhmä kasvoi voimakkaasti.
 
-Mediapalvelut-divisioonassa luokiteltujen markkinapaikkojen liikevaihdon kasvu jatkui edelleen vahvana ja niiden yhteenlaskettu liikevoitto on positiivinen.
 
-Broadcasting-divisioonan myynti toteutui 26.4.2005 tammikuussa 2005 julkistetun ehdotuksen mukaisesti. Broadcasting-divisioonan divestointi ja siihen liittyvät rakennejärjestelyt ovat edenneet muutoinkin tammikuussa julkistettujen suunni­telmien mukaan.
 
-Alma Media Oyj:n hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2005 alkaen Kai Telanteen.
 
Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus on Alma Median ensimmäinen IFRS-standardien  mukaan laadittu osavuosikatsaus. Alma Media julkisti erillisen IFRS-tiedotteen 24.3.2005. Osavuosikatsauksen laadintaperusteiden avainkohdat ovat lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.
 
Toimitusjohtaja Kai Telanne
 
Vuosi 2004 oli toimintaympäristöltään varsin suotuisa Suomessa toimiville me­diayrityksille. Ensimmäisen vuosineljänneksen ja nähtävissä olevan tulevaisuuden perusteella ei toimintaympäristöön odoteta oleellisia muutoksia kuluvana vuonna. Painoalalla vallitsee edelleen selkeä ylikapasiteettitilanne ja talouslehdis­tössä kilpailu on erittäin kovaa. Muuten markkinatilanne on varsin vakaa.
 
Alma Median tammikuussa julkistama rakennejärjestely, jossa Broadcasting-divisi­oona myydään 460 miljoonan euron yritysarvosta on otettu markkinoilla hyvin vas­taan ja järjestely on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Osakkeenomistajat halusivat selvästi ennakoitua suurem­massa määrin osallistua Alma Media Oyj:n ja Almanova Oyj:n sulautumiseen ja vas­taavasti vähemmän Almanova Oyj:n  vaihto- ja ostotarjoukseen. Tämän johdosta syksyllä toimintansa aloittavan uuden Alma Median omavaraisuusaste on selvästi ennakoitua suurempi.
 
Koko vuoden liiketoimintanäkymät sanomalehtien kustantamisessa ja luokitellun ilmoittelun markkinapaikoissa ovat suotuisat, mistä syystä yhtiöllä ei ole tässä vaiheessa vuotta muuttaa millään tavalla tammikuussa annettua ennakointia koko vuoden tulos- ja liikevaihtokehityksestä.
 
 
ALMA MEDIA OYJ
 
 
Ahti Martikainen
viestintäjohtaja
 
 
JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja median edustajille pidetään 29.4.2005 klo 11.00 Ravintola Savoy’ssa, Eteläesplanadi 14, 7. krs, Helsinki. Tilaisuus kestää noin tunnin. Tuloksen esittelee johtaja Juha Blomster, paikalla myös toimitusjohtaja Kai Telanne ja muita Konsernijohdon jäseniä. Englanninkielinen tulospresentaatio osoitteessa www.almamedia.fi klo 11.00.
 
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä:
  • Julkaistu: 29.4.2005, 10:33
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli