Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > Monster selvitti: Raha ratkaisee työpaikan valinnassa

Monster selvitti: Raha ratkaisee työpaikan valinnassa

ALMA MEDIA OYJ                                                   LEHDISTÖTIEDOTE 17.1.2005
 
RAHA RATKAISEE TYÖPAIKAN VALINNASSA
 
Uuden työpaikan etsinnässä hyvä palkka on ehdottomasti tärkein hakukriteeri eurooppalaisten työnhakijoiden mielestä. Eläke-edut, pidemmät lomat tai liikunta- ja puhelinedut eivät merkinneet lainkaan yhtä paljon.
 
Tähän tulokseen päädyttiin Monsterin tekemän eurooppalaisille työnhakijoille suunnatun kyselyssä. Kysely toteutettiin kahden viikon aikana 20 Euroopan maan rekrytointisivustoilla ja siihen vastasi yhteensä yli 17 358 henkilöä. Suomessa kyselyyn vastasi 1 590 henkilöä.
 
Näin eurooppalaiset työnhakijat vastasivat kysymykseen:
Mikä ratkaisee uuden työpaikan valinnassa?
 
Parempi palkka
41 %
Hyvät eläke-edut
29 %
Pidemmät lomat
23 %
Puhelinetu
4 %
Liikuntaetu
3 %
 
Yllättäen suomalaiset työnhakijat pitivät palkkausta vieläkin tärkeämpänä kriteerinä uutta työpaikkaa etsittäessä kuin eurooppalaiset keskimäärin. Peräti 78 prosenttia suomalaisista vastaajista piti rahaa ratkaisevimpana tekijänä. 11 prosenttia työnhakijoista oli sitä mieltä, että pidemmät lomat ovat kuitenkin vielä tärkeämpi asia uuden työpaikan valinnassa.
 
Ruotsalaiset olivat ainoa poikkeus eurooppalaisten joukossa. Heistä vain 20 prosenttia valitsi rahan merkittävimmäksi tekijäksi työpaikan valinnassa. Ruotsalaisten työnhakijoiden mielestä tärkeämpää olivat hyvät eläke-edut. Peräti 63 prosenttia vastaajista kertoi sen olevan kaikkein tärkeintä. Suomalaisista työnhakijoista vastaavasti vain 5 prosentin mielestä eläke-edut menevät hyvän palkan edelle.
 
Briteille merkitsevät eniten pidemmät lomat. Heistä peräti 40 prosenttia arvosti lomat palkan edelle. Myös ranskalaiset arvostivat lomia työpaikan valinnassa. 45 prosenttia ranskalaisista oli sitä mieltä, että paremmat lomaedut ajavat kaiken muun edelle kun uutta työpaikkaa lähdetään etsimään.
 
  • Julkaistu: 17.1.2005, 12:00
  • Kategoria: Lehdistötiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli