Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > OSAKEMUUNNOT JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

OSAKEMUUNNOT JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

Alma Media Oyj:n I-sarjan osakkeita on muunnettu II-sarjan osakkeiksi 16.4.-11.8.2004 yhteensä 575 361 kappaletta. Lisäksi vuoden 1999 optiolainaan liittyviä optiotodistuksia vastaan on 1.4.-21.7.2004 merkitty 32 500 uutta II-sarjan osaketta. Merkinnät korottavat osakepääomaa 13 665,27 euroa. Nämä muutokset on merkitty kaupparekisteriin 20.8.2004.
 
Yhtiöjärjestystä muutettiin kevään 2004 yhtiökokouksessa siten, että osakkeenomistajilla on mahdollisuus muuntaa I-sarjan osake II-sarjan osakkeeksi muuntosuhteessa 1:1. Suunnitelman mukaan muunnot rekisteröidään kaupparekisteriin neljä kertaa vuodessa.
 
Nyt rekisteröity osakepääoman korotus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.1999 päätöksen mukaan liikkeelle laskettuun, henkilöstölle suunnattuun optiolainaan. Optiolainan määrä oli 1 220 000 markkaa ja siihen liittyvillä optiotodistuksilla A ja B voidaan merkitä vielä 2 404 200 Alma Media Oyj:n II-sarjan osaketta. Optioiden kautta merkittävien osakkeiden jäljellä oleva enimmäismäärä on 3,73 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,79 % kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Osakkeiden merkintäaika optiotodistuksella A on alkanut 28.5.2001 ja optiotodistuksella B 28.5.2003. Molempien merkintäaika päättyy 30.6.2006.
 
Osakkeiden tämänhetkinen merkintähinta optiotodistuksella A on 4,75 euroa ja optiotodistuksella B 5,58 euroa.
 
Osakkeiden jakauma muuntojen ja merkintöjen jälkeen:
 
I-sarja
26 361 220
II-sarja
36 594 820
Yhteensä
62 956 040
 
Osakepääoma korotuksen jälkeen on 26 471 114,57 euroa. Osakepääomaa on henkilöstön optiolainan puitteissa korotettu tähän mennessä yhteensä 15 052,82 eurolla.
 
Kaupankäynnin kohteeksi muunnetut osakkeet ja optiotodistuksilla merkityt osakkeet tulevat 23.8.2004.
 
Uudet osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon vuodelta 2004.
 
 
ALMA MEDIA OYJ
 
Terhi Lambert
tiedotuspäällikkö
 
 
JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet
  • Julkaistu: 20.8.2004, 14:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli