Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > ALMA MEDIA TIIVISTÄÄ ORGANISAATIONSA NELJÄÄN DIVISIOONAAN

ALMA MEDIA TIIVISTÄÄ ORGANISAATIONSA NELJÄÄN DIVISIOONAAN

ALMA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.1. 2003, klo 14.00 1/2
ALMA MEDIA TIIVISTÄÄ ORGANISAATIONSA NELJÄÄN DIVISIOONAAN

Alma Media tehostaa organisaatiotaan yhdistämällä Alprintin ja osan
Alma Media Interactive -divisioonan toiminnoista uuteen Mediapalvelut-
divisioonaan. Interactiveen kuuluneet MTV3-brandin alla olevat
palvelut yhdistetään Broadcasting-divisioonaan. Organisaatio astuu
voimaan 1.1.2003. Mediapalvelut-divisioonaa johtaa Raimo Mäkilä.
Alprint Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.3.2003 alkaen Erkki
Kulmala.

Raimo Mäkilä johtaa uutta Mediapalvelut-divisioonaa

Alma Media –konsernissa otetaan vuoden 2003 alusta käyttöön neljän
divisioonan liiketoimintaorganisaatio. Konserniin perustetaan uusi
Mediapalvelut-divisioona, johon yhdistetään Alprintin painotoiminta,
Alma Media Interactivessa olleet luokitellut palvelut ja uudet
liiketoiminnot sekä konsernitason R&D–toiminta. Lisäksi divisioonaan
perustetaan tulosyksikkö Alma Media Tietojärjestelmät, johon
keskitetään kaikki konsernitason tietojärjestelmät ja interaktiiviset
teknologiapalvelut eli Alma Media Interactiven Network Services –
yksikkö. Mediapalvelutdivisioonan liikevaihto on noin 70 milj. euroa
ja sen palveluksessa työskentelee noin 450 henkilöä.

Mediapalvelut-divisioonaa johtaa aikaisemmin Alma Media Interactivea
johtanut Raimo Mäkilä. Mediapalvelut divisioonassa
aikakauslehtipainamiseen erikoistunutta Alprintia johtaa helmikuun
2003 loppuun saakka Heikki Salonen. Salonen jatkaa Alprintin
palveluksessa ja Alma Media Oyj:n konsernijohdon jäsenenä toukokuuhun
2003 saakka, jolloin hän jää eläkkeelle. Salonen raportoi
toimitusjohtaja Juho Lipsaselle. Alprintin toimitusjohtajaksi on
nimitetty Erkki Kulmala 1.3.2003 alkaen. Hän raportoi
vastuualueistaan Raimo Mäkilälle. Tällä hetkellä Kulmala työskentelee
Ilkka-yhtymä Oy:n painotoiminnasta vastaavan tytäryhtiön I-print Oy:n
toimitusjohtajana.

MTV:n brandin alla olevat palvelut yhdistetään Broadcastingiin

Broadcasting-divisioona laajenee vuoden 2003 alusta. Tuolloin MTV:n
brandin alla toimivat liiketoimintayksiköt MTV3 Internet, MTV3
Tekstikanava ja MTV:n liittymäliiketoiminta yhdistetään Alma Media
Interactivesta Broadcasting-divisioonaan, jonne perustetaan uusi
tulosyksikkö MTV Interactive. Tähän tulosyksikköön yhdistetään myös
MTV Oy:n digitelevision interaktiivisten toimintojen kehittäminen ja
MTV3-Telen toiminta. Uutta tulosyksikköä johtaa Heikki Vahala. Vahala
kuuluu myös Broadcasting-divisioonan johtoryhmään. MTV Interactiven
liikevaihto on noin 13 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa
työskentelee noin 60 henkilöä

Tavoitteena myynnin kasvu alhaisemmilla kustannuksilla

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja Juho Lipsasen mukaan
organisaatiomuutoksilla luodaan tehokkaampia ja synergistisempiä
kokonaisuuksia. –Yhdistämällä kaikki MTV:n brandin alla toimivat
yksiköt Broadcasting-divisioonaan pystytään tehokkaammin hyödyntämään
mediamyynnin resursseja sekä tarjoamaan uusia palveluja sekä
kuluttaja- että mediamarkkinoille.

Lipsasen mukaan Mediapalvelut-divisioonassa toiminnan tehostamisella
tähdätään liiketoiminnan kasvuun erityisesti Alprintissa ja
luokiteltuihin palveluihin erikoistuneessa tulosyksikössä. Muissa
liiketoimintaa tukevissa tulosyksiköissä siirrytään tavoitteelliseen
ja yritysmäiseen liiketoimintamalliin. Uuden
liiketoimintaorganisaation tavoitteeksi on asetettu selvä
kannattavuuden paraneminen nykyisen suunnittelujakson aikana, eli
vuoden 2005 loppuun saakka. Koska uuteen malliin siirtyminen
aiheuttaa muutoksia henkilöstön asemaan emoyhtiössä, Broadcastingissa
ja Alma Media Interactivessa, on muutoksen kohteena olevissa
yksiköissä käynnistetty yt-lain mukaiset neuvottelut.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Juho Lipsanen, p.(09) 507 8714
viestintäjohtaja Ahti Martikainen, p. (09) 507 8514
Erkki Kulmalan kuva osoitteessa
http://www.almamedia.fi/fin/mediap_henk
Uusi organisaatiokaavio osoitteessa
http://www.almamedia.fi/fin/almamedia_org

ALMA MEDIA OYJ

Ahti Martikainen
viestintäjohtaja

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset
tiedotusvälineet

  • Julkaistu: 8.1.2003, 08:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli