Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > REIJO KUOSMANEN TUOTANTOJOHTAJAKSI JA JUHA PUNNONEN KEHITYSJOHTAJAKSI ALPRESSIIN

REIJO KUOSMANEN TUOTANTOJOHTAJAKSI JA JUHA PUNNONEN KEHITYSJOHTAJAKSI ALPRESSIIN

ALPRESS OY LEHDISTÖTIEDOTE 21.9.2000

REIJO KUOSMANEN TUOTANTOJOHTAJAKSI JA JUHA PUNNONEN KEHITYSJOHTAJAKSI ALPRESSIIN

Alpressille vuoden vaihteessa Alprintiltä siirtyvien
sanomalehtipainojen organisoinnin pääperiaatteet on lyöty
lukkoon. Koko lehdenteon prosessin suoraviivaistamiseksi
sanomalehtipainot Tampereella, Porissa, Rovaniemellä ja Kajaanissa
organisoidaan lehtiyhtiöiden yhteyteen. Sanomalehtipainojen
toimintaa osana Alpressia ohjataan matriisiorganisaatiossa.
Lehtipainot raportoivat toiminnastaan operatiivisesti kunkin
lehtiyhtiön toimitusjohtajalle. Lehtipainojen organisointi
Alpressiin ei aiheuta muutoksia painojen henkilöstön asemaan.

Uudessa toimintamallissa Alpressin lehtien painaminen ja tähän
liiketoiminta-alueeseen kuuluvat toiminnot ovat Alpress-tasolla
Alpress Oy:n varatoimitusjohtaja Veli-Matti Asikaisen vastuulla.
Alpressin organisaatiossa tuotantojohtajaksi on nimitetty 1.1.2001
alkaen DI Reijo Kuosmanen. Kuosmanen vastaa Alpress-tasolla koko
painoliiketoiminnan tuotannosta, sen käyttötaloudesta ja
kustannustehokkuudesta sekä aikataulupidosta. Erityisenä
kehittämisalueena Kuosmasella on lehtien teknisen laadun
turvaamiseen liittyvät toiminnot. Tällä hetkellä Kuosmanen toimii
Alprintin Hybridi-tuotantolinjan johtajana ja Alprint Kaivokselan
yksikönjohtajana.

Alpressin tuotantoteknologiasta vastaavaksi kehitysjohtajaksi on
1.1. 2001 alkaen nimitetty ins. Juha Punnonen. Punnonen vastaa
Alpressin lehtien ja painojen tarvitsevan tuotantoteknologian,
mukaan lukien prepress, ja tuotantoprosessien kehittämisestä.
Punnonen vastaa Alpressin lehtien ketjuuntumiseen liittyvistä
tuotantoteknisistä projekteista. Lisäksi Punnosen
erityisvastuualueina ovat merkittävien investointiprojektien
suunnittelu ja valvonta sekä Alpressin edustaminen alan teknisissä
järjestöissä ja yhteistyöelimissä. Punnonen toimii tällä hetkellä
Alprintin Cold
set tuotelinjan johtajana.

Kuosmanen ja Punnonen raportoivat vastuualueistaan
varatoimitusjohtaja Asikaiselle. Painotoiminnan
uudelleenorganisoinnilla ei ole vaikutusta Asikaisen muihin
vastuualueisiin. Hän toimii Alpressin varatoimitusjohtajana ja
Kustannusosakeyhtiö Iltalehden toimitusjohtajana.

Alpress on Alma Median sanomalehtien kustantamisesta vastaava
liiketoimintaryhmä. Alpressin liikevaihto vuonna 1999 oli 1,3
miljardia markkaa ja liikevoitto 172 miljoonaa markkaa. Alpress
julkaisee yhteensä noin 30 lehteä. Tilattavien lehtien
yhteenlaskettu levikki on noin 600 000. Lisäksi Alpress julkaisee
noin 10 kaupunkilehteä, joiden yhteenlaskettu jakelu on 160 000.

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Veli-Matti Asikainen, Alpress
Oy, p. (09) 507 8775

Valokuvat Kuosmasesta ja Punnosesta tilattavissa sähköisessä
muodossa konserniviestinnästä osoitteesta kaarina.lohikoski-
salo@almamedia.fi

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet

  • Julkaistu: 21.9.2000, 08:00
  • Kategoria: Lehdistötiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli