Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > VEIKKAUS, SLU JA HIPPOS OSAKKAIKSI URHEILUKANAVAAN

VEIKKAUS, SLU JA HIPPOS OSAKKAIKSI URHEILUKANAVAAN

Suomen Urheilutelevisio Oy Lehdistötiedote 17.12.1999 1/2
Julkaisuvapaa: Heti

VEIKKAUS, SLU JA HIPPOS OSAKKAIKSI URHEILUKANAVAAN

Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 1999 digitaalisen toimiluvan
Suomen Urheilutelevisio Oy:lle urheilukanavan käynnistämiseksi
Suomessa. Hakemusvaiheessa Suomen Urheilutelevisio Oy:n omistivat
tasaosuuksin Alma Median tytäryhtiö MTV Oy ja SanomaWSOY:n
tytäryhtiö Helsinki Media Company Oy. Alkuperäisten
omistajayhtiöiden välisessä osakassopimuksessa asetettiin
tavoitteeksi omistuspohjan laajentaminen. Tämä nyt toteutettu
aie oli myös kirjattu toimilupahakemukseen.

Aikaisemman sopimuksen mukaisesti Helsinki Media Company Oy on
myynyt omasta omistusosuudestaan osakkeita Veikkaus Oy:lle, Suomen
Liikunta ja Urheilu r.y:lle (SLU) ja Suomen Hippos r.y:lle.
Osakaspohjan laajentamisen jälkeen Suomen Urheilutelevisio Oy:n
omistukset jakautuvat seuraavasti:

50 % MTV Oy
35 % Helsinki Media Company Oy
10 % Veikkaus Oy
4 % Suomen Liikunta ja Urheilu r.y.
1 % Suomen Hippos r.y.

Yhtiön osakepääoma on tällä hetkellä 50 000 markkaa, mutta se on
määrä nostaa ennen toiminnan aloittamista 5 milj. markkaan.
Tämänhetkisen arvion mukaan yhtiö aloittaa digitaalisen
urheilukanavan samaan aikaan muiden uusien digitaalikanavien
kanssa vuoden 2001 jälkipuoliskolla.

Osakkaat ovat sopineet, että yhtiölle muodostetaan 10 jäseninen
hallitus ja suppeampi työvaliokunta. Hallituspaikoista MTV Oy:llä
on viisi, Helsinki Media Companyllä kolme sekä Veikkauksella ja
SLU:lla yksi. Lisäksi on sovittu, että Hippoksen edustajalla on
oikeus osallistua hallituksen ja työvaliokunnan kokouksiin.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan myöhemmin.

Osakkaat tyytyväisiä laajaan omistuspohjaan

Alma Median Broadcasting-liiketoimintaryhmän johtaja Eero Pilkaman
mukaan nyt toteutettu omistuspohjan laajentaminen saattaa loppuun
ensimmäisen vaiheen digitaalisen urheilukanavan käynnistämisessä
Suomeen. Pilkama on tyytyväinen siitä, että kanavan takana on
kattavasti sellaisia toimijoita, jotka voivat yhdessä luoda
Suomeen laadukkaan kohdeyleisökanavan. Uusi omistuspohja on myös
konkreettinen esimerkki perinteisiä leirirajoja ylittävästä
yhteistyöstä. Tätä yhteistyötä tarvitaan myös jatkossa, jotta
Suomessa pystytään vastaamaan kovenevaan kansainväliseen
kilpailuun, jossa eri kohdeyleisöille suunnattu ohjelmatarjonta
kasvaa. Pilkama muistuttaa kuitenkin, että ennenkuin
digitaalilähetykset voidaan aloittaa tarvitaan uusia ratkaisuja
digitaalikanavien kustannusrakenteeseen. Kaupallisilla kanavilla
ei ole mahdollisuutta kilpailla esimerkiksi satelliittikanavien
kanssa, jos niitä rasitetaan nykyisin voimassa olevilla
ylimääräisillä toimilupamaksuilla.
Helsinki Media Company Oy:n toimitusjohtajan Tapio Kalliojan
mukaan nyt syntynyt omistuspohja on erinomainen lähtökohta
television katsojia kiinnostavan kansallista ja kansainvälistä
urheilua tarjoavan kanavan kehittämiseen. -Urheilutarjonta on
olennainen osa digitaalisen television palveluvalikoimaa ja sillä
on tärkeä merkitys digitaalisen television nopealle kehittymiselle
Suomessa. Suomen Urheilutelevisio Oy:n omistuspohja on nyt
saatettu toimiluvan myöntämisen yhteydessä sovittuun muotoon,
jolloin varsinainen kehitystyö voi alkaa.

Veikkaus Oy:n toimitusjohtaja Matti Ahde näkee urheilukanavan
erittäin kiinnostavana hankkeena useasta eri näkökulmasta. –
Veikkaukselle, joka hakee jatkuvasti toimivia ratkaisuja uuden
teknologian alueelta, digitaalisen TV:n interaktiiviset
mahdollisuudet tarjoavat yhden uuden tuotteiden jakelukanavan
suoraan kuluttajalle. Tuotekehityksen alueella tämä taas merkitsee
edellytyksiä nopearytmisiin interaktiivisiin peleihin, joiden
esimerkiksi urheiluvedonlyönnin alueella voi heti ymmärtää tuovan
selkeää lisäarvoa myös urheilukanavan, ja miksei koko digitaalisen
television, ohjelmistoon. Veikkaukselle on myös tärkeää
pelivalikoiman laajentumisen kannalta, että suomalainen urheilu
pääsee urheilukanavassa parhaaseen katseluaikaan selvästi nykyistä
vahvemmin näkyville, Ahde sanoo.

Suomen Liikunta ja Urheilu r.y:n puheenjohtaja Kyösti Vesterisen
mukaan
SLU:n kannalta urheilukanavalla on suuri merkitys. -Nyt liikunta-
ja urheilujärjestöillä on uusi työkalu, jonka avulla kansallisia
hankkeita voidaan merkittävästi edistää. Alusta lähtien SLU:n
lähtökohta on ollut, että Urheilukanava perustuu kansallisen
urheilun pohjalle, sisältää katsotuinta ja myyvintä suomalaista
urheilua, esittää suomalaista urheilua laajasti ja monipuolisesti
sekä antaa tilaa urheilun yhteiskunnalliselle,
terveydelliselle, kasvatukselliselle ja sosiaaliselle
merkitykselle.

-Suomen Hippokselle kansallinen urheilukanava tarjoaa selkeän
synergia-edun. Sekä urheilu eli ravit että toto eli pelit saavat
uuden kahdensuuntaisen kanavan. Totopeliin voi tulevaisuudessa
osallistua kotisohvalta TV:n äärestä, toimitusjohtaja Ilmari
Halinen sanoo.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Eero Pilkama, Alma Media Oyj, puh. 09-1500400
Toimitusjohtaja Tapio Kallioja, Helsinki Media Company Oy, puh.
0400-406236
Tiedotusjohtaja Risto Nieminen, Veikkaus Oy, puh.0400-501917

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet
Tiedoksi: Helsingin Pörssi

  • Julkaistu: 17.12.1999, 08:00
  • Kategoria: Lehdistötiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli