Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > MUUTOKSIA ALPRINTIN ORGANISAATIOSSA JA TYÖNJAOSSA

MUUTOKSIA ALPRINTIN ORGANISAATIOSSA JA TYÖNJAOSSA

Lehdistötiedote 10.6.1998 Julkaisuvapaa: Heti

MUUTOKSIA ALPRINTIN ORGANISAATIOSSA JA TYÖNJAOSSA

Alprintin tytäryhtiöille yhteiset länsi- ja itäviennin myyntiorganisaatiot

Alprint Oy:n tytäryhtiöiden Alprint Aikakauslehtipainot Oy:n ja
Alprint Sanomalehtipainot Oy:n aikaisemmin erillään toimineet
länsi- ja itäviennin myyntiorganisaatiot yhdistetään. Jatkossa
länsi- ja itävientiorganisaatiot vastaavat sekä aikakaus- että
sanomalehtituotteiden markkinoinnista vientimaissa. Molempien
vientimyyntiorganisaatioiden Suomessa ja ulkomailla työskentelevät
myyntijohtajat raportoivat Alprintin viennistä vastaavalle
markkinointijohtaja Seppo Virtaselle.

Myyntijohtaja Ismo Repka vastaa Ruotsin markkinasta. Myyntijohtaja
Kari Renholm vastaa Tanskan, Norjan ja uusien alueiden
markkinoista. Venäjän myyntijohtajista Tapio Rättö siirtyy
työskentelemään Moskovan toimipisteeseen. Tuulikki Suikkanen
jatkaa tehtäviään Helsingissä toimien samalla Kaivokselassa
työskentelevien itäviennin myyntihenkilöiden esimiehenä.

Kotimaan myyntijohto raportoi suoraan tytäryhtiöiden
toimitusjohtajille. Alprint Aikakauslehtipainot Oy:n myyntijohtaja
Erkki Harju raportoi toimitusjohtaja Jussi Avellanille ja
myyntijohtaja Jouko Tuominen toimitusjohtaja Sampo Saloselle.

Yhdistämällä vientiorganisaatiot ja muuttamalla niiden
toimintatapaa kullakin maantieteellisellä alueella siten, että
yksi myyntiorganisaatio vastaa keskitetysti koko Alprintin
kapasiteetin myynnistä, parannetaan asiakaspalvelua ja tehostetaan
resurssien hallintaa. Muutoksilla valmistaudutaan lisäksi
vastaamaan Alprintin kasvaviin vientitavoitteisiin sekä itä- että
länsimarkkinoilla. Alprintin markkinointijohtaja Virtanen raportoi
vastuualueistaan Alprintin tytäryhtiöiden toimitusjohtajille.
Länsiviennin henkilöstön hallinnollisena esimiehenä toimii Jussi
Avellan ja itäviennin hallinnollisena esimiehenä toimii Sampo
Salonen.

Raholaan ja Poriin uudet yksikönjohtajat

Alprint Raholan yksikönjohtajaksi on nimetty 1.9.1998 alkaen DI
Mika Vihervuori. Hän on aiemmin työskennellyt Åkerlund & Rausing
Oy:n tietohallintojohtajana ja sitä ennen Auraprint Oy:ssä ja
Paragon Oy:ssä yksikönjohtajan tehtävissä.

Alprint Aikakauslehtipainot Porin yksikön johtajaksi on nimetty
Pentti Rintala. Rintala on aikaisemmin työskennellyt Alprint
Aikakauslehtipainot Porin tuotantojohtajana.

Alprint Aikakauslehtipainot siirtyy tuotelähtöiseen organisaatioon

Alprint Aikakauslehtipainot Oy:n kuusi painolaitosta siirtyvät
tuotelähtöiseen organisaatiomalliin. Heat set -tuotteisiin,
sarjakuvatuotteisiin ja arkkituotteisiin erikoistuneet
tuotantoyksiköt organisoidaan omiksi ryhmikseen. Alprint
Aikakauslehtipainojen yksiköistä Rahola, Tammisto ja Pori ovat
erikoistuneet heat set -tuotteisiin. Alprint Raholan
yksikönjohtaja Mika Vihervuori ja Alprint Porin yksikönjohtaja
Pentti Rintala raportoivat Alprintin heat set -tuotteista
vastaavalle tuotantojohtaja Markku Antikaiselle. Antikainen toimii
myös Alprint Tammiston yksikönjohtajana. Antikainen,
sarjakuvatuotteisiin erikoistuneen Alprint Hyvinkään
yksikönjohtaja Pekka Sälpäkivi sekä arkkituotteisiin
erikoistuneiden Alprint Sarankulman ja Alprint Lauttasaaren
yksiköistä vastaava yksikönjohtaja Erkka Vuorinen raportoivat
Jussi Avellanille.

Alprint Sanomalehtipainot uudistaa liiketoimintaprosessejaan

Alprintin Business Controller Mauri Köykkä vastaa jatkossa
päätoimensa ohella Alprint Sanomalehtipainot Oy:ssä
toteutettavasta toimintolaskentaprojektista sekä Alprint
Sanomalehtipainot Oy:n laskentapäällikön tehtävistä.

Alprint Sanomalehtipainot Oy:n kehityspäälliköksi on nimitetty
Jari Avellan. Jari Avellan vastaa Sanomalehtipainojen
liiketoimintaprosessien yhtenäistämisestä. Tähän liittyen Alprint
Sanomalehtipainoissa otetaan käyttöön yhteiset Altto- ja Plus 2-
ohjelmistot tarjouslaskennassa, toiminnanohjauksessa ja
kustannusseurannassa. Avellan on aikaisemmin toiminut
myyntipäällikkönä Alprint Sanomalehtipainot Oy:ssä.

Alprintin materiaalihankinnat keskitetään

Alprintin materiaalihankinnoista vastaa keskitetysti Alprint Oy:n
varatoimitusjohtaja Heikki Salonen. Alprintin materiaalihankinta
jaetaan kahteen organisaatioon, joista toinen vastaa
paperimateriaalien hankinnasta ja toinen muista
materiaalihankinnoista. Muihin materiaalihankintoihin luetaan mm.
värit, painolevyt, liuottimet ja filmit. Paperimateriaalien
hankinnasta vastaavaan organisaatioon kuuluvat Heikki Salosen
lisäksi Jussi Avellan ja Sampo Salonen. Muista
materiaalihankinnoista vastaavaan organisaatioon kuuluvat Heikki
Salosen lisäksi Alprint Tampereen yksikönjohtaja Timo Jokinen ja
Alprint Raholan yksikönjohtaja Mika Vihervuori.

Nämä nimitykset ja muutokset astuvat voimaan välittömästi.
Tavoitteen mukaan uusi organisaatio on täydessä
toimintavalmiudessa syyskuussa 1998.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jussi Avellan, Alprint
Aikakauslehtipainot Oy, p.03-266 6944
toimitusjohtaja Sampo Salonen, Alprint Sanomalehtipainot Oy, p.09- 507 7600

  • Julkaistu: 10.6.1998, 08:00
  • Kategoria: Lehdistötiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli