Kestävyys, eettisyys,
läpinäkyvyys

    Alma Media > Vastuullisuus Almassa > Vastuullinen kumppani > Älyvaloilla pienemmät päästöt

Vastuullinen kumppani

Me Alma Mediassa haluamme harjoittaa liiketoimintaamme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestävällä sekä läpinäkyvällä tavalla.

Noudatamme toiminnassamme eettistä ohjeistusta (PDF). Meillä on nollatoleranssi korruptiota ja lahjontaa vastaan ja kerromme avoimesti omasta verojalanjäljestämme. Painotamme hankintojen tekemistä paikallisilta tavaran- ja palveluntoimittajilta kaikissa yksiköissämme.

Pienentääksemme toiminnastamme koituvia ympäristövaikutuksia olemme asettaneet itsellemme pitkän aikavälin päästötavoitteet, jotka ovat sopusoinnussa maailmanlaajuisten tavoitteiden kanssa. Ilmastotyömme ulottuu myös suuriin alihankkijoihimme, joita rohkaisemme miettimään omaa hiilijalanjälkeään.


Vastuullinen kumppani

Älyvaloilla pienemmät päästöt

Alma Media toteutti vuonna 2018 Tampereella sijaitsevassa Siperian toimipisteessään valaistusremontin, jossa otettiin käyttöön LED-valaistus ja valaistuksen älykäs säätöjärjestelmä.

Muutos vähentää sähkönkulutuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä yli 42 tonnilla vuodessa. 

Led-valoihin siirtyminen oli osa Alma Median energiatehokkuuteen pyrkivää vastuullisuusohjelmaa: Alma Median tavoitteena on vähentää yhtiön toiminnasta suoraan koituvia hiilidioksidipäästöjä 21 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Alma Median tilahallintopäällikön Jarno Lintusen mukaan tilat olivat muunkin remontin tarpeessa, ja 17-vuotta vanhat loisteputkivalaisimet alkoivat olla elinkaarensa päässä.

– Nyt asennettu älykäs ohjaus säästää huomattavasti energiaa, sillä esimerkiksi aurinkoisina päivinä valaisimet ovat automaattisesti melko himmeällä. Lisäksi siirtyminen loisteputkista Led-valaistukseen tuo merkittävät säästöt myös valaistuksen sähkönkulutuksessa, Lintunen kertoo.

Valaistuksen säätöä tarvitaan paitsi energiatehokkuuden takia, myös siksi, että tietyt toiminnot vaativat himmeämpää valaistusta kuin muut.

– Vapaasti ohjelmoitava järjestelmä mahdollistaa halutunlaiset ohjaukset ja joustaa jatkossakin tarvittaessa, jos tilanne käyttäjien osalta muuttuu, Lintunen lisää. 

Vihreitä päätöksiä

Tavoitteenamme on pienentää kiinteistöjemme energian kulutuksen sekä työntekijöidemme käytössä olevien työsuhdeautojen 
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä 21 prosenttia 2020-luvun puoliväliin mennessä ja vähentää epäsuoria,
muun muassa painon alihankinnan aiheuttamia, päästöjä 10 prosenttia vuoteen 2023 mennessä (vertailuvuosi: 2016).

Suomessa aiomme lisäksi parantaa kiinteistöjemme energiatehokkuutta viidellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä, luopua päästöjä tuottavan sähköenergian käytöstä sekä vähentää lehtien painamisen yhteydessä syntyvää materiaalihukkaa vuosittain kahdella prosentilla vuoteen 2025  saakka. 

kirsi_hantula_vastuullisuus

Vastuullisuus tuli liiketoiminnan ytimeen

Edelläkävijäyritykset monilla aloilla ovat ymmärtäneet, että vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen luo niille kestävää kilpailuetua. Myös entistä useammat sijoittajat, kuluttajat ja yhteistyökumppanit arvioivat yrityksiä tarkastelemalla niiden toiminnan vastuullisuutta.