Demokraattisen, moniarvoisen
ja elinvoimaisen yhteiskunnan puolesta

    Alma Media > Vastuullisuus Almassa > Kestävän yhteiskunnan rakentaja > Talouselämästä hiilineutraali

Muutumme askel kerrallaan

Vastuullisuus Alma Mediassa tarkoittaa pieniä ja suuria vastuullisuustekoja ja sitä, että työntekijämme toimivat vastuullisesti jokapäiväisessä työssään.

Tälle sivulle olemme keränneet listaa vastuullisuuteen liittyvistä hankkeistamme ja toimintaamme tekemistämme muutoksista, jotka auttavat kehittämään Alma Mediaa yrityksenä koko ajan vastuullisemmaksi.

Päivitämme listaa koko ajan, koska parannettavaa riittää aina.    

Kestävän yhteiskunnan rakentaja

Talouselämästä hiilineutraali

Talouselämän ensimmäinen täysin hiilineutraalisti painettu numero ilmestyi 25. syyskuuta ja samalla Talouselämästä tuli Suomen ensimmäinen hiilineutraali journalistinen printtijulkaisu.

Alma Talent kompensoi Talouselämän viikoittain ilmestyvän printtilehden painotuotannosta syntyvät päästöt yhteistyössä PunaMusta-painon kanssa. 

Yhden numeron printtilehtien painotuotanto aiheuttaa keskimäärin 11,7 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt. Esimerkiksi yhden suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on noin 10 tonnia vuodessa. Kompensoinnin lisäksi PunaMusta pyrkii myös vähentämään päästöjä painotuotannon kaikissa vaiheissa. 

Myös Talouselämä-lehden jakelu on hiilineutraalia, sillä Posti on kompensoinut Suomessa jakelusta aiheutuvat päästöt jo vuodesta 2011. Yhden numeron jakelusta syntyy noin 2,1 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt.

Kompensointiin liittyvä ilmastoprojekti on metsityshanke Etiopiassa: hankkeen kumppanina toimii Nordic Offset ja todennus tapahtuu päästökaupan verifiointistandardi Gold Standardin kautta. 

”Median keskeisin rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa on keskustelun herättäminen ja toimenpiteiden kiihdyttäminen kohti kestävämpiä valintoja ja kestävien investointien lisäämistä. Myös jokaisella, pienelläkin konkreettisella teolla on merkitystä. Haluamme Talouselämän osalta olla myös hiilineutraaliudessa suunnannäyttäjä” Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki sanoo.

Talouselämä-lehden muuttaminen hiilineutraaliksi on osa Alma Median ympäristövastuutyötä.

Alma Median tavoitteena on vähentää omasta toiminnastaan suoraan koituvia hiilidioksidipäästöjä 21 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja alihankintaketjunsa aiheuttamia epäsuoria hiilidioksidipäästöjä kymmenen prosenttia vuoteen 2023 mennessä parantamalla esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä kehittämällä logistiikkaa ja materiaalien käyttöä.

Valemediat ja vihapuhe tarvitsevat vastavoiman

Vastuullisesti toimivien mediayritysten on sisäistettävä, miten ne voivat parhaiten tukea avointa
kansalaiskeskustelua ja demokratiaa. 

Eräs tapa on kehittää toimitusten toimintatapoja ja avata niitä julkiselle tarkastelulle. Alma Median toimitukset ovat asettaneet julkaisemilleen sisällöille laatutavoitteita. Mittareina tavoitteiden seurannassa käytetään Julkisen sanan neuvoston antamien langettavien päätösten lukumäärää sekä lukijatutkimusten tuloksia.

Mikäli tulokset notkahtavat, toimitukset reagoivat asiaan.  

Alma Median toimituksilla on myös monenlaista yhteistyötä koulujen kanssa. Yhteistyön eräs painopiste on mediakasvatus.
Mielestämme on tärkeää, että kouluissa kasvaa lapsia, jotka kykenevät toimimaan fiksusti sekä sisältöjen kuluttajina että tekijöinä. 

erja_ylajarvi_570x570-2

Kiinnostava, mutta ei vastuuton

Otsikointi voi olla räväkkää, mutta ei saa järkyttää tai loukata. Faktat on tarkistettava ja vääriltä huhuilta katkaistava siivet, linjaa Iltalehden vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi.