Kestävää kasvua liiketoimintaan

  Alma Media > Tietoa meistä > Strategia

Strategia

Alma Median strategian perustan muodostavat ydinliiketoiminnan transformaatio, digitaalisen liiketoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen.

Strategian kulmakivet

1. YDINLIIKETOIMINNAN TRANSFORMAATIO

 • Jatkamme laajentumista mediasta markkinapaikkoihin ja digitaalisiin palveluihin.
 • Kehitämme markkinapaikkamme kehittyneiksi digitaalisiksi alustoiksi.
 • Vahvistamme konsernisynergioita tehokkaalla yhteistyöllä.

2. DIGITAALINEN KASVU

 • Monipuolistamme ja kehitämme uusia tulovirtoja nykyisillä palvelualueilla.
 • Laajennumme arvoketjussa uusille, synergisille liiketoiminta-alueille.

3. KANSAINVÄLISTYMINEN

 • Laajennamme rekrytointiliiketoimintaamme uusille maantieteellisille alueille.
 • Kasvatamme uusia palveluita markkinapaikoillemme nykyisillä maantieteellisillä alueilla.

Muuntautumisemme painetun lehden liiketoimintaan nojaavasta liiketoiminnasta digipalveluja tarjoavaksi yhtiöksi on ollut hyvässä vauhdissa jo pitkään.

Medialiiketoiminnan transformaatiota on tehty parikymmentä vuotta, kun yhtiössä päätettiin viedä kustannusliiketoiminta tulevaisuuteen kääntämällä painettu media digitaaliseksi. Investoinnit digitaaliseen mediaan ja palveluihin alkoivat 1990-luvun puolivälissä ja Kauppalehden ja Iltalehden verkkosivustot olivat pystyssä jo 1990-luvun lopulla. Siihen aikaan digitaalisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli muutaman prosentin luokkaa. Samaan aikaan, kun työ mediamurroksen parissa alkoi, investoinnit markkinapaikkoihin alkoivat.

Matka jatkuu mediamurroksesta kohti digitaalisten liiketoimintojen seuraavaa tasoa: kehittyneitä kaupankäyntipalveluita
Transformaatiomatkan aikana yhtiöllä on ollut käytännössä sama strategia koko ajan: käännös painetusta digitaaliseen mediaan ja mediasta palveluihin, sekä kansainvälistyminen.

Digitalisaatio avaa meille monia mahdollisuuksia ja kasvatamme mediasta yhä enemmän palvelua. Valmistaudumme markkinoiden muutoksiin ja jatkamme strategian perustan painopisteiden toteuttamista. Toimintaympäristössä digitalisaation trendin nähdään jatkuvan ja että sitä ohjaa teknologian kehitys ja kuluttajakäyttäytymisen muutos. Digitaalinen liiketoiminta kehittyy vastaamaan palvelujen käyttäjien odotuksia. Kilpailutilanne kiristyy edelleen, kun yhä useammat kansainväliset teknologiajätit ja uudet, markkinaa disruptoivat toimijat haastavat paikalliset toimijat.

Viime vuosien digitaaliseen transformaatioon perustuva strategia on ollut onnistunut: laajentumisemme digitaalisissa palveluissa itäiseen Keski-Eurooppaan on ollut menestyksellistä ja yhtiön liikevaihdosta suurin osa (yli 80 %) tulee digitaalisista lähteistä. Markkinapaikkaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta on lähes puolet, medialiiketoiminnan osuus noin kolmannes ja palveluiden osuus noin viidennes. Markkinapaikka- ja palveluliiketoiminnan osalta kehitysaskeleet etenevät seuraavalle tasolle ja kohti kehittyneempiä kaupankäyntialustoja. Medialiiketoiminnassa digitaalinen transformaatio jatkuu digitaalista median osuutta kasvattamalla.

Käyttäjien kiinnostus asiointiin ja kaupankäyntiin verkossa kasvaa, myös kotitalouksien suurempien hankintojen osalta. Ostoprosessien digitalisoituessa otamme strategisia askeleita kehittääksemme markkinapaikkojamme luokitellun listausilmoittelun palveluista kehittyneiksi digitaalisiksi alustoiksi. Tavoitteena on auttaa sekä loppukäyttäjiämme että B2B-kumppaneitamme asioimaan vaivatta ja sujuvasti verkossa ja tarjota lisäpalveluita asiointiprosessin eri vaiheissa. Kuluttaja voi esimerkiksi viedä auto- tai asuntokaupan loppuun asti rahoitusjärjestelyjä myöten uusilla kaupankäyntialustoilla. Tähän tarvitaan loppukeväästä 2023 Alma Median saamaa toimilupaa hoitaa maksuvälitystä. Esimerkkejä uusista palveluista ovat liikkumisen osalta muun muassa autokaupan dokumentaatio ja maksaminen sähköisesti, älypuhelimella hoituvat Helpot kaupat -malli ja helmikuussa 2023 aloittanut digitaalinen käytettyjen autojen huutokauppa Baana. Asumisen osalta vastaaviin esimerkkeihin kuuluvat OviPro-palvelukokonaisuus, sähköiset työkalut asuntokaupan kaikkiin vaiheisiin, asunto– ja kiinteistökauppohin sekä Asuntoneuvos, eli vuokrasuhteen digitalisoinnin työkalut ja ajantasainen markkinatieto asuntosijoittamisen tueksi. DOKS-palvelu auttaa yrityksiä digitaalisella työkalulla rahanpesuvelvoitteiden hoidossa, pakoteseurannassa sekä yleisesti asiakkaan tunnistamisessa ja tuntemisessa.

Tavoitteenamme on vahvistaa nykyistä liiketoimintaamme rekrytoinnin, ammattimedian ja -palvelujen sekä kuluttajamedian ja -palveluiden alueilla. Haemme markkinajohtajuutta rekrytoinnin, asumisen ja kiinteistöjen sekä autoilun ja liikkumisen alueilla. Monipuolistamme tulovirtoja nykyisillä palvelualueilla ja täydennämme tarjontaamme uusilla, synergiaa tuottavilla palveluilla. Jatkamme rekrytointiliiketoimintojemme kansainvälistymispolkua ja etsimme myös uusia mahdollisuuksia nykyisiltä markkinoilta. Kasvua vauhditetaan orgaanisen kehityksen lisäksi yritysostoilla. Tehokas reagointi kiristyvään kilpailuun ja muuttuvaan toimintaympäristöön edellyttää aktiivista yhteistyötä ja tiedon jakamista konsernin ja toimialojen sisällä.

Segmenttien ja liiketoimintojen välinen yhteistyö Suomessa jatkuu ja synergiaetuja haetaan yhteisestä mainosmyynnistä, data- ja teknologiaosaamisesta sekä yleisökehityksestä. Alma Career United -hanke on vuoden 2021 lopusta lähtien lisännyt suunnitelmien mukaisesti yhteistyötä tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa, yhtenäistänyt teknologiaa ja toimintamalleja ja rakentanut kansainvälisesti entistä kilpailukykyisempiä palveluita. Hanke tähtää vahvempaan synergiaan palvelun tuottamisessa yritysasiakkaille ja laajempien yli toimintamaiden rajojen ulottuvien rekrytointiratkaisujen kehittämiseen. Etenemiselle keskeistä on 11 maan yhteisen tuotekehityksen mahdollistavan teknologian ja palvelualustojen yhtenäistäminen sekä talouden, HR:n ja juridisten prosessien asteittainen tuominen osaksi konsernin prosesseja.

Myös yritysasiakkaille lanseerattu B2B-brändi, Alma Career, mahdollistaa samojen tuotteiden ja palveluiden ostamisen ja myymisen kaikissa Career-maissa ja laajemmin Euroopassa.

Tutustu Alma Median pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin

Liiketoimintamalli

Alma Medialla on liiketoimintaa kolmessa liiketoiminta- ja raportointisegmentissä:

 • Alma Career
 • Alma News Media
 • Alma Marketplaces

Alma Median pääasialliset liikevaihdon lähteet ovat:

 • markkinapaikkaliiketoiminta
 • medialiiketoiminta: mainosmyynti digitaalisissa verkkopalveluissa ja printissä sekä sisältöjen myynti digitaalisessa ja painetussa muodossa
 • palvelumyynti

Liiketoimintamallin kuvaus

Digitaalisen transformaation edetessä Alma Median liiketoiminnan yhä keskeisemmäksi osaksi ovat muodostuneet digitaaliset markkinapaikat, muun muassa rekrytointiliiketoimintaan sekä asumiseen ja liikkumiseen liittyvät palvelut. Alma Median digitaalisten palveluiden asiakkaita ovat sekä yritykset että kuluttajat. Digitaalisten palveluiden liiketoimintamalli perustuu niin sanotun luokitellun ilmoittelun kohdeilmoituksista perittäviin maksuihin, näkyvyysilmoitteluun palveluissa, palvelumyyntiin, hyötysisällöistä ja/tai palvelun käyttäjille suunnatusta mainonnasta kertyviin tulovirtoihin, tilausmaksuihin ja lisenssimaksuihin tietojärjestelmien käytöstä.

Medialiiketoiminta pitää sisällään esimerkiksi ammatti- ja talousmedia kuin myös valtakunnallinen monikanavamedia Iltalehti. Medialiiketoiminta perustuu sisällön kautta muodostuvaan suhteeseen lukijan kanssa. Median kehittyessä lukijasuhde muotoutuu moniulotteiseksi mediabrändin asiakkuudeksi, jonka lujuus vaihtelee satunnaisesta kävijästä tai irtonumeron ostajasta säännölliseen verkkopalvelujen hyödyntämiseen maksavana ja rekisteröityneenä käyttäjänä tai painetun lehden kestotilaajana.

Palveluitamme ovat myös mm. kirjankustannus, tietopalvelut, koulutus-, tapahtuma- ja suoramarkkinointiliiketoiminta.

Lukijat ja verkkokävijät muodostavat kullekin välineelle ominaiset kohderyhmät, jotka ovat puolestaan mainosmyynnin perusta. Näitä kohderyhmäkontakteja myydään media- tai välinekohtaisesti sekä yleisösegmentteinä digitaalisesta Alma-verkostosta mainostajille. Mainostajalle tämä merkitsee mahdollisuutta tavoittaa kohdennetusti oman alansa yritykset, asiantuntijat, päättäjät, yrittäjät tai kuluttajat. Datan, analytiikan ja koneoppimisen hyödyntäminen on yhä keskeisempää mainostaja-asiakkaiden tuote- ja palvelutarjooman parantamisessa ja loppukäyttäjien palvelujen rikastamisessa. Data ja markkinoinnin automaatio mahdollistavat yhä laadukkaampien, toimivampien sekä vaikuttavampien ratkaisujen tarjoamisen mainostajille.

Brändin vetovoima ja sen ylläpitämiseksi tehtävä markkinointi on digitaalisessa ympäristössä ratkaisevan tärkeää. Alma Median palvelut ovat oman segmenttinsä tunnetuimpia brändejä Suomessa ja konsernin toimintamaissa itäisessä Keski-Euroopassa.

Palvelujen suosio käyttäjien keskuudessa pohjautuu hyvään käytettävyyteen, sisältöjen ainutlaatuisuuteen ja monessa tapauksessa myös yhteisöllisyyden voimaan. Keskeistä on myös kyky reagoida paikallisiin asiakastarpeisiin paikallisesti räätälöidyillä tuotteilla ja palveluilla.

Arvonluonti

Alma Median arvonluonnissa asiakkaille, osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle avainroolissa ovat henkilöstön vahva journalismin, markkinoinnin ja teknologian osaaminen, vahvat tuote- ja palvelubrändit, asiakasdata, parhaat kumppanit, tehokas tuotanto- ja jakeluverkosto sekä vakaa taloudellinen asema. Näitä on kuvattu tarkemmin arvonluontia kuvaavassa kaaviossa.