Alma Media > Sijoittajille > Markkinatietoa > Toimintaympäristö

Toimintaympäristön muutosvoimat

Kuluttajakäyttäytymisen muutos, mainosmarkkinoiden pirstaloituminen, kiristyvä kilpailu sekä teknologinen kehitys ovat muuttaneet mediakulutusta ja markkinointia hyvin nopeassa tahdissa. Alle on koottu Alma Median toimintaympäristön muutosvoimia.

Kansantalous

• Kasvu hidastuu toimintamaissa ja inflaation nousu, energian hinta ja nousseet markkinakorot heikentävät kuluttajien ostovoimaa.
• Suomen taloudessa on pitkän aikavälin rakenteellisia haasteita.

Kuluttajakäyttäytyminen

• Digitalisaatio muuttaa kuluttajien käyttäytymistä pysyvästi.
• Odotukset helppoon, aikaa säästävään ja turvalliseen digitaaliseen kokemukseen ja verkkokauppaan nousevat.
• Yritysvastuu on avainasemassa.

Markkinointi ja mainonta

• Kasvava digitaalisten alustojen rooli kaupassa koko myynnin ja markkinoinnin ekosysteemissä.
• Teknisten toimittajien osuus digitaalisesta mainoskakusta kasvaa
• Digitaalisen mainonnan uudet muodot, kuten sisältömarkkinointi, videot ja visuaalinen haku, ovat yhä vaikuttavampia markkinoinnissa

Kilpailu

• Globaalien teknologiajättien rooli vahvistuu, erityisesti digitaalisessa mainonnassa ja markkinapaikkaliiketoiminnassa.
• Markkinapaikkaliiketoiminnassa kilpailu kiristyy paikallisesti ja uudet, kapealla markkinasektorilla toimivat haastavat nykyiset
toimintamallit.

Teknologia ja data

• Teknologian ja automaation korostuva merkitys kaikissa liiketoiminnoissa ja prosesseissa.
• Datan omistajuus ja datalähtöinen kehitys keskeisiä liiketoiminnan menestyksen ajureita.
• Maailmanlaajuinen kamppailu lahjakkuuksista intensiivistä.

Regulaatio

• Sääntely­-ympäristö tiukkenee ja monimutkaistuu edelleen.
• EU-regulaation kehitys edellyttää jatkuvaa seuraamista, raportointia ja toimenpiteitä.
• Digitaalisten palvelujen kasvava suosio kasvattaa jatkuvasti käytetyn datan määrää.

Poliittiset jännitteet

• Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on johtanut Euroopan laajuiseen energiakriisiin.
• Poliittisessa ja taloudellisessa kehityksessä on suurta epävarmuutta ja ennustaminen vaikeaa.

Media

• Sisällöstä maksaminen yleistyy edelleen.
• Luotettavan, faktoihin perustavan tiedon tarve jatkaa kasvamistaan.
• Kilpailu kiristyy kuluttajien ajasta ja rahasta.