Alma Media > Sijoittajille > Alma Media sijoituskohteena > Avainasiat

Avainasiat

Alma Media luo omistaja-arvoa toteuttamalla strategiaa, jonka ytimessä on kannattavan kasvun hakeminen digitaalisesta media- ja palveluliiketoiminnasta. Keskitymme markkinapaikkaliiketoiminnan kasvattamiseen Suomessa ja kansainvälisesti, ammattilaismedian ja ammattilaisille suunnattujen palveluiden laajentamiseen kotimaassa sekä valtakunnallisen monikanavaisen kuluttajamedian ja -palveluiden kehittämiseen.

Alma Mediaa sijoituskohteena puoltavat seuraavat seikat:

1. Uudistumiskykyinen organisaatio ja onnistunut digitransformaatio

 • Liiketoimintamme on kokenut valtavan muutoksen viime vuosien aikana. Valtaosa tulovirroistamme muodostuu digitaalisista liiketoiminnoista, jotka omaavat vahvan markkina-aseman ja kilpailukyvyn sekä erinomaiset edellytykset pitkän tähtäimen vahvaan arvonluontiin. Uudistumisen ja digitaalisiin palveluihin keskittyvän strategian myötä olemme onnistuneet kasvattamaan omistaja-arvoa markkinan muutosvoimia hyödyntämällä. Kasvua tukeva kulttuuri ja vahva osaaminen luovat pohjan uudistumiselle myös tulevina vuosina.
 • Digitaalinen liiketoiminta muodostaa yli 80 % liikevaihdostamme. Digitaaliset liiketoimintamallimme ovat kustannustehokkaita, skaalautuvia ja ne ovat mahdollistaneet laajentumisen asiakkaan arvoketjussa meille tärkeillä liiketoiminta-alueilla.
 • Olemme strategiassamme keskittyneet kannattavaan kasvuun ja rakentaneet digitaalisten tuotteiden ympärille tukevan pohjan. Markkinapaikka- ja palveluliiketoiminnan osalta kehitysaskeleet etenevät seuraavalle tasolle ja kohti kehittyneempiä kaupankäyntialustoja. Medialiiketoiminnassa digitaalinen transformaatio jatkuu digitaalista median osuutta kasvattamalla. Liiketoimintojen hyvällä yhteistyöllä ja konsernin ainutlaatuisella kilpailuedulla olemme onnistuneet rakentamaan median, markkinapaikkaliiketoiminnan ja digitaaliset palvelut yhdistävän kokonaisuuden.

2. Vahvat brändit ja digitaalinen tuoteportfolio 

Alma Medialla on omissa kohderyhmissään johtavia brändejä, joiden markkina-asema on vahva. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta on hieman alle 40 % ja kannattavuudesta noin 60 %. Liiketoimintamme ei ole pelkästään riippuvainen hitaan kasvun kotimaan markkinasta.

 • Rekrytointiliiketoiminnassa olemme markkinajohtaja useissa itäisen Keski-Euroopan maassa.
 • Alma Medialla on Suomessa useita vahvoja media- ja palvelubrändejä:
  • Asumisen & autoilun johtavat markkinapaikat Suomessa
  • Johtavat talousmediat, kuten Kauppalehti ja Talouselämä, ja valtakunnallinen uutismedia Iltalehti tavoittavat viikoittain yhteensä lähes 80 prosenttia kaikista suomalaisista
  • Lisäksi tarjoamme ammattilaisille ja yrityksille kattavasti sisältöjä liittyen yritystietoon, kiinteistötietoon, juridiikkaan, taloushallintoon, osaamiseen, johtamiseen ja markkinointiin
  • Mainostajille tarjoamme suuren suomalaisen digitaalisen mainosverkoston.

3. Ketterä liiketoimintamalli mahdollistaa kannattavan kasvun ja hyvän osingonmaksukyvyn

 • Hyvin skaalautuva ja kustannustehokas liiketoimintamallimme sitoo vähän pääomaa.
 • Kannattava kasvu tuottaa vahvan sijoitetun pääoman tuoton (ROI) ja mahdollistaa velkojen tehokkaan takaisinmaksun.
 • Alma Median vakaa osingonmaksukyky perustuu yhtiön vahvaan ja vakaaseen kassavirran tuottamiskykyyn. Tavoitteenamme on jakaa tilikauden tuloksesta keskimäärin yli puolet osinkoina. Taloudellinen asemamme on vahva yrityshankintojen myötä kasvaneesta velkaantuneisuudesta huolimatta. Oman pääoman tuotto oli vuonna 2023 yli 26 % ja likviditeettimme on hyvä.

Katso Alma Median taloudelliset tavoitteet täältä.