Alma Media > Tiedotepankki > 2015 > 2015 > 2015 > Näin teet datasta kaverisi

Näin teet datasta kaverisi

Datasta on tulossa alalla kuin alalla yhä tärkeämpi menestystekijä liiketoiminnassa. Alma Diverson Senior Web Analyst Kimmo Katajamäki listaa tavallisimpia virheitä, joihin yritykset haksahtavat dataa hyödyntäessään.

Liiketoimintalähtöisten tavoitteiden puuttuminen

Ilman tavoitteellisuutta ei voida tehdä oikeanlaista toimintaa. Data-analytiikan tulee palvella liiketoiminnan tarpeita strategiselta koko yrityksen tasolta operatiiviselle yksikkö- ja toimintotasolle saakka. Mikäli yrityksen yhteiset strategiset tavoitteet puuttuvat, ei yksikkö- tai toimintotasolla voida tehdä hyvää tietojohtamista. Datalähtöisyys vaatii yhteisiä tavoitteita myös yksikkötasolla, jotta yrityksen yhteinen master data, eli pysyväisluonteinen avaintieto sekä yksikkökohtainen operatiivinen data, saadaan kerättyä yhtenäisesti läpi yrityksen. Tämä vaatii määrätietoista tietojohtamista ja tiedolla johtamisen kulttuuria.

Datan omistajuus ja tietosuoja

…ovat kuuma peruna tällä hetkellä monessa yrityksessä. Erityisesti kuluttajaliiketoiminnassa tietosuoja (privacy) on kriittistä ja datan myymisen yleistyessä datan käyttöoikeuksiin liittyvät kysymykset nousevat entistäkin isompaan asemaan. Useat yritykset ovat vasta heräämässä todellisuuteen, jossa legal-asiat liittyvät entistäkin kiinteämmin operatiiviseen toimintaan toimialasta riippumatta.

Älä sorru sokeaan teknologiauskoon

Teknologiauskovaisuus on helppo keino – tai pikemminkin tekosyy – ajattelun ja vastuun ulkoistamiselle. Myönnän itsekin sortuvani helposti teknologiauskovaisuuteen, jossa esimerkiksi jonkin järjestelmän uskotaan ratkaisevan ongelmia kuin itsestään: ”Sitten kun meillä on järjestelmä x, niin…”.

Teknologia on kuitenkin vain mahdollistaja, renki, eikä sen pitäisi olla itseisarvo. Hienoimmatkaan järjestelmät eivät auta, mikäli dataa ei kerätä, analysoida ja saatuja oivalluksia viedä käytäntöön liiketoimintalähtöisesti.

Ihmisten unohtaminen

…liittyy usein teknologiauskovaisuuteen. Raadollisimmillaan se ilmenee silloin, kun järjestelmähankintoihin löytyy budjettia, mutta järjestelmiä käyttävien ihmisten palkkaamiseen ei. Analytiikassa on kauan tunnettu Avinash Kaushikin 10/90-sääntö: panostuksista yksi kymmenys kannattaa käyttää järjestelmiin ja yhdeksän kymmenystä ihmisiin, sillä lopulta vain ihmiset voivat laatia analyyseja ja saada oivalluksia.

Luvattoman moni dataan liittyvä projekti, hanke tai toiminto pyörii OTOna (oman toimen ohella). Tämä johtaa toiminnan rampautumiseen. Pahimmassa tapauksessa ihmiset poltetaan loppuun mahdottomalta kamppailulta tuntuvassa arjessa. Tilanne kärjistyy analytiikka- ja datapuolella, jossa asiantuntijoista on kroonista pulaa. Arvosta siis spesialistiasi, he ovat yrityksen tärkein voimavara!

Pyristele pois siiloista

Siiloutuminen ja kommunikaation puute ovat erityisesti vanhojen organisaatiokulttuureiden ja -rakenteiden helmasynti. Yksittäiset toiminnot tai henkilöt saattavat puuhastella sinänsä jotain hienoa – kukin omassa nurkassaan ja toisistaan tietämättä (tai tietoisina, mutta kateellisina kyräillen). Yleensä lopputuloksena on päällekkäisyyksiä ja tehottomuutta.

Siilojen hajottaminen aiheuttaa takuuvarmasti muutosvastarintaa, mutta suuret muutokset satuttavat aina. Yhteistyön onnistuminen yksiköiden ja toimintojen välillä vaatii läpinäkyvyyttä, tehokasta johtamista ja vastuuhenkilöiden valtuuttamista. Johdon mandaatilla toimivan henkilön tai tiimin tulee toimia osallistajana, joka saa eri toimijat puhaltamaan yhteen hiileen. Tämä vaatii yleensä myös aivan uutta otetta kommunikointiin ja yhteisiä tavoitteita.

Jatkuvuuden puute

…vaivaa monen montaa yritystä. Edelleen esimerkiksi järjestelmähankkeissa kiinnitetään ylläpitoon ja jatkuvuuteen valitettavan vähän huomiota. Asioiden ikään kuin oletetaan tapahtuvan tai rullaavan itsekseen. Kuitenkin karu totuus on se, että datan laatuun ja esimerkiksi tavoitteita mittaavien mittareiden relevanttiuteen tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. Tämä vaatii systemaattisuutta ja – arvasit oikein – ihan oikeita ihmisiä, jotka huolehtivat asioiden nivoutumisesta osaksi isompaa yrityksen laajuista kokonaisuutta.

Summa summarum

Oikotietä dataonnelaan ei ole, vaan asia vaatii tavoitteellisuutta, tietojohtamista ja työntekoa. Määritelkää liiketoimintalähtöiset tavoitteet, valtuuttakaa tekijät ja käärikää hihat. Kyllä se siitä!

Kimmo Katajamäki, Senior Web Analyst, Alma Diverso.