Alma Media > Tiedotepankki > 2015 > 2015 > 2015 > Digitrendit muovaavat media-alaa

Digitrendit muovaavat media-alaa

Jokapäiväinen työ suomalaisissakin mediataloissa muuttuu väistämättä. Digitalisoituminen muuttaa sisältöjä ja työtapoja ja luo uusia ammattinimikkeitä.

Digitrendeihin ottavat kantaa IT-alan asiantuntijat Analytics Manager Anna Wäyrynen Accenturelta sekä Senior Managerit Jouni Alin ja Sami Salmijärvi Deloittelta.

1. Osallistaminen ja vuorovaikutus syvenevät

Viime vuosina verkkokävijät ovat alkaneet tuottaa entistä enemmän sisältöjä yritysten ja yhteisöjen verkkopalveluihin. Trendinä on syventää vuorovaikutusta entisestään. Kävijät tuottavat verkkosivuille monipuolisia sisältöjä samalla kun yritykset ja yhteisöt rakentavat aktiivisemmin kävijöille räätälöityjä sisältöjä ja personoituja etusivuja. Vuorovaikutuksen toimivuutta ei enää mitata fanien määrällä vaan fanien aktiivisuudella.

Rainer LindqvistAnna Wäyrynen

Analytics Manager

Digitaalisten kanavien käyttäjät odottavat jo tänä päivänä kohdennettua sisältöä ja markkinointia. Osa käyttäjistä kuitenkin pelkää, mitä tietoja heistä tallennetaan. Accenturen tutkimuksen mukaan yksi tärkeimmistä tavoista laajentaa digitaalisten palveluiden käyttöä onkin lisätä käyttäjien luottamusta uusiin palveluihin tietoturvan ja yksityisyydensuojan kautta. Kaksi muuta digitaalisten palveluiden käyttöä lisäävää tekijää ovat tutkimuksen mukaan loistava käyttökokemus sekä johtava digitaalinen brändi.

Rainer LindqvistSami Salmijärvi

Senior Manager

Kyseiset elementit ovat nykyään tärkeässä roolissa, kun kuluttajia houkutellaan ja sitoutetaan erilaisiin verkkopalveluihin. Ansaintalogiikan näkökulmasta on tärkeintä, että mahdollisimman moni potentiaalinen asiakas näkee mainostajan ostaman mainoksen ja toimii sen pohjalta. Oikean analytiikan avulla saadaan liikennettä ja haluttuja aktiivisia kuluttajia palveluihin.


2. Strategia on kingi

Kasvuhunterit, kuten BuzzFeed, Huffington Post ja USA Today eivät menesty sisällöillään, kuten listauksilla, kyselyillä, julkkisvalokuvilla tai urheiluaiheillaan. Ne menestyvät erinomaisilla yhteisöllisyyden ja hakuoptimoinnin strategioillaan – usein sisällöistään huolimatta.

Rainer LindqvistSami Salmijärvi

Senior Manager

Sisällön omistajien ja tuottajien tulee miettiä, miten asemoivat itsensä sisällön tuottamisen ja kuluttamisen arvoketjussa, rakentavatko omat kuluttajapalvelut vai myyvätkö sisältöjään olemassa olevaan mediaan. Erityisen tarkkaan on mietittävä, miten käyttäjät saadaan pysymään valitussa palvelussa. Väitän, että voittajilla on aina kiinnostavaa sisältöä, jonka avulla ne pystyvät pitämään kiinni kuluttajista.

Rainer LindqvistAnna Wäyrynen

Analytics Manager

Sisällön jakamisen merkitys sosiaalisessa mediassa korostuu entisestään. Sosiaalisten verkostojen analysointi ja sitä kautta sosiaalisten verkostojen alfa-vaikuttajien tunnistaminen ja hyödyntäminen ovat kasvun avaimia digitaalisessa mediassa. Digistrategia ei ole ainoastaan sisältöjä ja käytettävyyttä, vaan teknologian tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä laaja-alaisesti.

3. Ohjelmoitu, kohdennettu markkinointi leviää

Teknologian ja data-analytiikan kehittymisen myötä markkinoinnista tulee kohdennetumpaa ja samalla vaikuttavampaa kuin koskaan. Markkinointikampanjat käynnistyvät softaan ja algoritmeihin asetettujen parametrien mukaan. Kohdennettu markkinointi vaatii enemmän tietoja kuluttajista, mutta kuluttajat ovat valmiita jakamaan tietojaan parempien palveluiden saavuttamiseksi.

Rainer LindqvistJouni Alin

Senior Manager

Markkinoinnin automaatio, kanavien integrointi ja nopea reagointi edellyttävät ennen kaikkea laadukasta, kattavaa ja mahdollisesti myös reaaliaikaista asiakastietoa. Teknologian ja data-analytiikan lisäksi merkittävää panostusta tarvittaneen tietovarantojen ja toimintatapojen kehittämiseen, koska näitä ei ole useimmiten mietitty monikanavaisuuden, reaaliaikaisuuden ja jatkuvan asiakasdialogin näkökulmasta. Automatisoinnissa tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta, ettei liian suppean tai puutteellisen tiedon pohjalta tehdä liian pitkälle meneviä päätelmiä.

Rainer LindqvistAnna Wäyrynen

Analytics Manager

Aika, paikka ja käyttäjän tunnistettavuus eri laitteissa antavat mahdollisuuden tarjota käyttäjälle oikeita palveluita ja sisältöä oikeaan aikaan. Näitä voivat olla esimerkiksi ympäristöön liittyvät uutiset, tiedotteet tai mainokset mobiililaitteeseen käyttäjän sijaintitietojen perusteella reaaliaikaisesti. Tietojen analysoinnin perusteella voidaan myös suositella kuluttajalle tuotteita tai palveluita, joista samankaltaiset kuluttajat ovat olleet kiinnostuneita.

4. Data-analyytikot valtaavat työpaikat

Johto- ja asiantuntijatasolla lisääntyvät tulevaisuudessa tittelit, jotka sisältävät sanan Data tai Science. Ne yritykset menestyvät, joiden asiantuntijat pystyvät paketoimaan laajoista datamassoista olennaisen tiedon ja luomaan sen avulla markkina-arvoa. Tässä työssä startupit ja pienyrittäjät ovat perinteistä teollisuutta roimasti edellä.

Rainer LindqvistJouni Alin

Senior Manager

Data Scientist tai Analyst -nimikkeiden määrä on myös kotimarkkinoillamme voimakkaassa kasvussa. Vastaavasti kuitenkaan tarpeeseen vastaava koulutustarjonta ei tarvittavassa suhteessa ole lisääntynyt. Potentiaalisten kandidaattien löytämisen lisäksi ongelmallista on tehtävän myyminen heille, sillä yritysten data-analytiikan soveltamisen valmiudet ja maturiteetti ovat hyvin vaihtelevia.

Rainer LindqvistAnna Wäyrynen

Analytics Manager

Globaalisti on havaittavissa trendi, jossa data-analyytikot ovat erittäin kysyttyjä työmarkkinoilla. Yliopistoissa maailmalla on tähän havahduttu, mutta uudenlaisten osaajien saaminen työmarkkinoille kestää. Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa päivittäin on elinehto, ei ainoastaan mahdollisuus. Haasteena on toimiala- ja analytiikkaosaamisen yhdistäminen sekä sopivan profiilin henkilöiden löytäminen. Hyvän tiimin muodostavat analytiikkaa ymmärtävä, toimialasta kiinnostunut analyytikko ja kokenut toimialaosaaja.

Lue lisää aiheesta: Kauppalehti palkkasi loppusyksyllä 2014 taloon ensimmäisen growth hackerin, jonka tehtävänä on houkutella Kauppalehden sivustolle lisää käyttäjiä ja vauhdittaa digitaalista liiketoimintaa.