Alma Media > Tiedotepankki > 2015 > 2015 > 2015 > Alma Media sai uudet aatteet ja vaatteet

Alma Media sai uudet aatteet ja vaatteet

Alma Media keräsi kymmenet maineikkaat tuotteensa yhden yhtenäisen visuaalisen ilmeen alle. Uusi ilme on vasta yksi etappi tiellä kohti yhtenäisempää brändistrategiaa.

Alma Mediassa eletään parhaillaan voimakasta uudistumisen aikaa. Yhtiö julkaisi huhtikuun lopulla uuden visuaalisen ilmeensä, joka yhdistää konsernin julkaisut ja palvelut kokonaisuudeksi ja viestii yrityksen vahvasta panostuksesta digitaaliseen mediaan. Alma Median asiakkaille brändiuudistus näkyy vielä tällä hetkellä ainoastaan uutena ulkoisena ilmeenä. Ilmeen uusiminen on osa isompaa brändistrategian kehitysprojektia, joka viedään läpi tämän ja seuraavien vuosien aikana.

”Tavoitteena on, että asiakkaat ja sidosryhmät hahmottavat paremmin Alma Median jatkuvasti kehittyvän ja monipuolisen palvelukokonaisuuden. Alma Media pitää sisällään useita kymmeniä maineikkaita brändejä, ja tulevaisuudessa haluamme näyttäytyä yhtenä tuoteperheenä”, sanoo Alma Median brändi- ja yritysvastuupäällikkö Sanna Forsström-Hack.

Ilmeen uudistustyö sai alkunsa todellisesta tarpeesta, kun Alma Median brändityöryhmä istui viime marraskuussa alas ja yritti saattaa kaikki Alma Median eri tuotteet visuaalisesti yhteen. Tehtävä oli hankala, sillä vuosien saatossa Alma Median tuoteperheeseen on liittynyt ulkoiselta ilmeeltään hyvin erilaisia tuotteita ja palveluita.

”Huomasimme nopeasti, että eri brändien visuaaliset ilmeet eivät ole sellaisenaan yhdistettävissä. Oli lähdettävä liikkeelle puhtaalta pöydältä. Alman uusi logo on yksinkertaisempi ja eheämpi ja näin myös helpompi yhdistää erilaisiin muotokieliin.”

Alma Median uusi logo on yksinkertaisen muotokielensä ansiosta helposti yhdistettävissä Alman tuoteperheeseen.​​​​

Konsernilla on ollut jo pidemmän aikaa tarve vahvistaa Alman yritysbrändiä, jonka arvoihin ja henkeen kaikki työntekijät ja sidosryhmät voivat sitoutua.

”Tästä yhtenä esimerkkinä on #almaspirit-hashgtag, jonka avulla työntekijät, sidosryhmät ja asiakkaat löytävät halutessaan Alman eri yksiköiden fiilistelyt nopeasti kaikista some-kanavista.”

Suomalaisesta kansainväliseksi – mediatalosta digitaloksi

Alma Median juuret ulottuvat vuoteen 1846, kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö sai luvan kirjapainotoiminnan aloittamiseen Suomessa. Vuonna 1988 yhdistyneet Tampereen Kirjapaino Oy ja Uusi Suomi nimettiin myöhemmin Aamulehti-yhtymäksi. Alma Media Oyj aloitti virallisesti liiketoimintansa vuonna 1998. Vuosien varrella konsernin palvelut ovat laajentuneet Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan.

”Kansainvälisyys oli yksi tärkeä lähtökohta uuden visuaalisen identiteetin suunnittelussa. Alma Media on paitsi suomalainen myös kansainvälinen yritys. Pyörittelimme suunnittelussa ajatusta Helsinki-Tampere-Praha-akselista ja haimme inspiraatioita suomalaisuuden ja kansainvälisyyden rajapinnasta. Prahassa sijaitsee yksi Alma Median rekrytointipalveluita kehittävistä tytäryhtiöistä, tšekkiläinen tytäryhtiö LMC, joka auttaa työnhakijoita ja -tarjoajia löytämään toisensa helpommin”, Forsström-Hack taustoittaa.

Alma Media on kehittynyt perinteisestä mediatalosta digitaloksi, ja tämä oli koko visuaalisen ilmeen lähtökohta. Lisäksi uudistumisella viestitään ulospäin sitä, että Alma Media on jatkuvasti kehittyvä ja eteenpäin katsova yhtiö. Alma Median palvelut tarjoavat sisältöä, viihtymistä ja hyötyä lähes kaikille elämän osa-alueille: työhön ja vapaa-aikaan, tiedonnälkään ja ihmissuhteisiin sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Osana ilmeuudistusta Alma Median työntekijät saivat ottaa itsestään kuvan Alma Median omalla ”filtterillä”.​ Kuvassa Alma Median brändi- ja yritysvastuupäällikkö Sanna Forsström-Hack.​​​​​

Pikselit ja mosaiikit – jatkuvasti elävä brändi

Alma Media on kestävään kehitykseen sitoutunut, vastuullinen mediatalo. Living Information eli elävä tieto muuttuvan maailman ytimessä on yhtiön kantava ajatus, ja sitä haluttiin vaalia myös ilmeuudistuksessa.

”Halusimme tehdä huomattavan muutoksen vanhaan ilmeeseen, mutta säilyttää silti osan Alman tunnistettavuudesta. Uuden ilmeen ei ole tarkoitus olla staattinen vaan jatkuvasti elävä, dynaaminen ja joustava, aivan kuten nykyinen media- ja digikenttäkin.”

Uusi digitaalinen mediamaailma on pirstaloitunut hyvin erilaisiksi tietolähteiksi. Median käyttäjien ei enää oleteta kuluttavan kaikkea sisältöä, vaan valikoivan kanavariippumattomasti itseä kiinnostavan sisällön.

”Tämä näkyy myös Alma Median uudessa visuaalisessa identiteetissä. Uusi ilme muodostuu ikään kuin pikseleistä, jotka muodostavat mosaiikin – samaan tapaan kuin eri tietolähteet muodostavat nykyisen mediakentän. Näiden mosaiikkien pohjalta voidaan luoda loputtomiin eri variaatiota Alman asiakkaiden tarpeisiin. Uusi ilme pääsee oikeuksiinsa erityisesti animaatioiden ja liikkuvan kuvan ja videoiden voimin. En malta odottaa, että pääsemme kokeilemaan eri mahdollisuuksia”, Forsström-Hack sanoo.

Seuraava iso rutistus ilmeen ja brändin kehittämisessä on muun muassa Alma Median verkkopalvelun uudistaminen kohti entisestään laajentuneita Alman kohderyhmiä.

”Brändi elää täysin asiakkailleen – ajassa kiinni, läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Seuraavaksi suunnittelemme mainostaja- ja mediatoimistosegmentille uudenlaisia asiakkaan työtä helpottavia Alma-tasoisia kokonaisuuksia ja paneudumme asiakkaiden tarpeisiin entistäkin isommalla temmolla. Brändistrategian jalkautuksen seuraavassa vaiheessa keskitytään lisäksi yhteisten markkinoinnin työkalujen, toimintamallien ja synergioiden löytämiseen Alman erilaisten brändien välillä.”

Almalaiset mukana brändityössä

Alma Median uudistuneen ilmeen on suunnitellut bränditoimisto Grow. Suunnitteluryhmässä olivat mukana myös Alma Median brändityöryhmä, johtoryhmä sekä eri yksiköiden vetäjät.

”Yksi ilmeuudistuksen antoisimmista vaiheista oli, kun Alma Median eri yksiköiden graafiset suunnittelijat pääsivät miettimään yhdessä uutta ilmettä ja verkostoitumaan toistensa kanssa. Tällainen pallottelu osaajien välillä tuo toivottavasti tullessaan muutakin hyvää ja vähintään lisää sitä mainittua #almaspiritiä”, Sanna Forsström-Hack sanoo.