Alma Media > Sitoumus muistuttaa monimuotoisuuden tärkeydestä
Hyvä työnantaja

Sitoumus muistuttaa monimuotoisuuden tärkeydestä

Alma Media allekirjoitti vuonna 2016 yritysvastuuverkosto FIBS:n monimuotoisuussitoumuksen. 

Sitoumuksen periaatteiden mukaisesti Alma Media tarjoaa työnantajana työntekijöille yhdenvertaisia mahdollisuuksia, pyrkii tunnistamaan työntekijöidensä yksilölliset tarpeet ja hyödyntämään heidän erityisosaamistaan.

FIBS:n monimuotoisuussitoumuksen hengen mukaisesti Alma Mediassa rakennetaan systemaattisesti työntekijöille yksilöllisiä oppimispolkuja, joita arvioidaan säännöllisesti muun muassa työntekijöiden kehityskeskusteluiden yhteydessä.

Työnantajana Alma Media pyrkii myös varmistamaan, että pääsy työyhteisöön on kaikille ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville työntekijöille mahdollisimman vaivatonta. Tämä edellyttää esimerkiksi sitä, että työntekijöille kyetään tarjoamaan mahdollisuuksia joustaviin työtapoihin, kuten etä- tai osa-aikatyöhön, ja että vajaakuntoisille työntekijöille hankitaan heidän tarvitsemiaan erityisapuvälineitä.

FIBS:n monimuotoisuussitoumuksen allekirjoittajana Alma Media on myös sitoutunut johtamaan henkilöstöään ja asiakkuuksiaan oikeudenmukaisesti ja viestimään avoimesti tavoitteistaan ja saavutuksistaan.