Alma Media > Mainostajat > Caset > Alma Businessmediat > Würth videokampanja

Videomainonta toi Würthille voiton Kauden paras digikampanja -kisassa

Rakentamisen ja teollisuuden tarvikkeiden palveluntarjoaja Würth toteutti tammikuussa 2019 Alman digiverkostossa kampanjan, joka toi tuoreella tavalla esiin yrityksen kilpailuetuja. Neljällä viestikärjellä ytimekkäästi toteutettu videokampanja tavoitti tehokkaasti kohderyhmän, tuoden kampanjalle myös voiton Alma Median Kauden paras digikampanja -kilpailun B2B-kampanjoiden sarjassa.

wuerth_logo

Kilpailuedut keskiöön

Toiminnassaan Würth painottaa neljää keskeistä kilpailuetuaan: asioinnin nopeutta, henkilökunnan palvelualttiutta, toiminnan ja tuotteiden ammattilaistasoista laatua sekä toimipisteiden läheisyyden asiakkaille mahdollistamaa ajansäästöä.

Samoja tekijöitä haluttiin nostaa esiin myös mainoskampanjassa, ja näin vahvistaa sekä nykyisten että potentiaalisten asiakkaiden mielikuvaa Würthistä alansa parhaana toimijana. Tärkeimpänä kohderyhmänä olivatkin Würthin tarjoamien tuoteryhmien ja palveluiden ammattikäyttäjät.

Kampanjaviestit välittyivät neljällä videomainoksella

Luovaa toteutusta suunniteltaessa Würth halusi saavuttaa
näkyvyyttä uudenlaisilla keinoilla. Kampanja toteutettiinkin neljällä
erilaisella videomainoksella, joista jokainen rakennettiin oman
kampanjaviestinsä ympärille. Kukin video keskittyi ytimekkäästi sille
valittuun teemaan: Würth on nopea, Würth on palvelua, Würth on laatua ja
Würth on lähellä.

Tuotanto toteutettiin yhteistyössä Würthin in house -tiimin, Videolle Videotoimiston sekä Riikka Kivikosken Video & Idea -yrityksen kesken. Valmiiksi mainosaineistoiksi videot tuotettiin Alman toimesta Celtra-työkalun avulla. Videot olivat kestoiltaan
20-28 sekunnin mittaisia, ja niille allokoitiin noin 150 000
mainosnäyttöä kullekin.

Alma-verkoston uutismedioihin kohdennettu
kampanja kesti kokonaisuudessaan tammikuun ajan. Aloitusviikolla
ajettiin kaikkia neljää videota, minkä jälkeen kampanjaa jatkettiin
neljällä viikon mittaisella jaksolla, joista kullakin ajettiin yhtä
viestikärkeä.

Raikas toteutus tavoitti kohderyhmän ja toi voiton kampanjakilpailun B2B-sarjassa

Kampanjan avulla mainostaja tavoitti kohderyhmänsä tavalla, joka ei
välttämättä olisi onnistunut perinteisemmillä viestinnän keinoilla, ja
se vahvisti myös Würthin edelläkävijäasemaa kilpailijoihinsa nähden.

Yleisöt viettivät kaikkien neljän videon kanssa hyvin aikaa
valtakunnallisesti, ja ytimekkäästi toteutetut videot vahvistivatkin
näin entisestään mielikuvaa Würthistä ammattilaisen luotettavana
ostospaikkana, joka vastaa asiakkaidensa tarpeisiin ja pitää minkä
lupaa.

Würth on nopea

Würth on palvelua

Würth on laatua

Würth on lähellä

Raikkaasta ja erottuvasta toteutuksesta kertoi myös voitto Alma Median Kauden paras digikampanja -kilpailun B2B-kampanjoiden sarjassa. Median ja mainonnan alan ammattilaisista koostunut raati perusteli voittoa kiteyttämällä, että Würthin videototeutus oli selkeää ja toimivaa top of mind -viestintää. Kampanja otti hyvin kohderyhmänsä huomioon ja pääviesti jäi katsojalle hyvin mieleen.

Mika Rantanen 2019

 

 

”Yhteistyö Alman kanssa toteutuu meille samoja tärkeitä periaatteita noudattaen, joita Würth vaalii toiminnassaan: ehdottoman luotettavasti, kustannustehokkaasti ja sujuvasti ilman sähläystä.”
Mika Rantanen – toimitusjohtaja, Würth Oy

 

Sinullekin menestystarina?

Ota yhteyttä mediamyyntiimme >>

Katso lisää asiakkaidemme onnistuneita caseja >>