Alma Media > Mainostajat > Caset > Alma Businessmediat > Provad blogikumppanuus

Provadin blogikumppanuus Kauppalehdessä toi kauppaa ja tunnettuutta

Provad on teknologiaosaaja, joka vie yritysten asiakaspalvelun uuteen aikaan. Provadin avulla teknologia yhdistetään inhimilliseen kohtaamiseen, jolloin syntyy paras asiakaskokemus. Marraskuussa 2016 aloitettu pitkäaikainen blogikumppanuus Kauppalehdessä on tuonut Provadille huomattavan määrän tunnettuutta sen tavoitteleman kohderyhmän keskuudessa sekä generoinut liidejä ja kauppaa.

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Elina Pennasen mukaan blogikumppanuus Kauppalehdessä onkin ollut ehdottomasti kannattava panostus, jota tullaan jatkamaan myös vuonna 2018.

Tavoite ja kohderyhmä

provad-570x370-laptop

Blogikumppanuuden tavoitteena oli parantaa Provadin tunnettuutta tavoitellun kohderyhmän – yrityspäättäjien – keskuudessa. Keskeisenä päämääränä oli tavoittaa oikeat ihmiset Suomen 1 000 suurimmassa yrityksessä, 50 suurinta pois lukien. 

Ratkaisu ja tulokset

Provad aloitti Kauppalehden blogikumppanina marraskuussa 2016 blogillaan Asiakaspalvelun uusi aika. Kirjoituksia laadittiin kolmen eri provadilaisen kirjoittajan toimesta, ja ne julkaistiin aina viikoittain torstaisin. Syksyllä 2017 sisältöjen julkaisua laajennettiin myös printtiin, kun painetussa Kauppalehdessä julkaistiin neljä printtiblogia.

Marraskuuhun 2017 mennessä blogitekstejä oli käyty lukemassa kaikkiaan yli 80 000 kertaa, ja kolmannes kävijöistä oli vieraillut blogissa useammin kuin kerran. Eniten lukukertoja – kaikkiaan noin 8 000 – sai marraskuussa 2017 julkaistu kirjoitus Asiakaskokemusko tärkeää, höpö höpö. Blogin lukijoissa korostuivat 45-64 -vuotiaat ja johtavassa asemassa tai ylempinä toimihenkilöinä työskentelevät.

Paitsi käyntien ja lukukertojen puolesta, blogikumppanuus Kauppalehdessä on ollut menestys Provadille myös kaupallisessa mielessä. Blogin kautta on saavutettu noin 200 validia liidiä. Lisäksi blogin kautta on päästy aloittamaan ainakin yksi merkittävä asiakassuhde, joka jo suoraan peittoaa blogikumppanuuden kustannukset.

 

Blogin kautta olemme pyrkineet paitsi parantamaan tunnettuuttamme, myös nostamaan asiakaspalvelutyön sille kuuluvaan asemaan. Kauppalehden blogikumppanuuden myötä meidät on selkeästi nähty ja huomattu kohderyhmämme keskuudessa.
Blogitekstien kirjoittaminen on ollut mukavaa ja sopivan haastavaa: kirjoittamisen lomassa olemme myös itse oppineet argumentoimaan palveluistamme paremmin sekä pitämään silmämme ja korvamme auki liikkuessamme itse asiakkaina erilaisissa tilanteissa.”
Elina Pennanen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Provad
elina_pennanen_provad_570x370