Alma Media > Mainostajat > Caset > Iltalehti > Pelican Self Storage

Pelican Self Storage 4-sivuinen painokoneliite

Pelican Self Storage toteutti Iltalehden välissä 4-sivuisen painokoneliitteen, joka julkaistiin kolmena päivänä viikon aikana: keskiviikon, perjantain ja lauantain lehdissä. Liite huomattiin hyvin ja kampanja sai erinomaiset tulokset.

Kampanjan tavoitteet

Pelican Self Storage liitelehtisen tavoite oli laajentaa palvelun käyttäjäkuntaa esittelemällä pienvarastopalvelua mielenkiintoa herättävällä ja tuoreella tavalla joka jäisi mieleen.

Kohderyhmä

Palvelun käyttäjäkunnan mukaisesti kohderyhmä oli Iltalehden koko lukijakunta.

Luova ratkaisu

Liitelehtisessä viestin kärkiä oli kaksi: ”Tilaa kaikelle” eli Pelican Self Storagelta löytyy ratkaisu kaikenlaisiin säilytystila- ja varastotarpeisiin. Toinen kärki oli kampanjakuponki -50% / 4kk.

Tulokset

4-sivuisen liitteen avulla pystyttiin tuomaan kattavasti esille haasteet ja ongelmat, joita vuokravaraston avulla voi ratkaista. Liite huomattiin hyvin ja se antoi lukijoille positiivisen kuvan Pelican Self Storagesta. Noin neljännes vastaajista piti liitettä hyödyllisenä ja itselleen tarkoitettuna. Liitettä pidettiin myös mielenkiintoisena.

Sinullekin menestystarina?

Ota yhteyttä mediamyyntiimme >>

Katso lisää asiakkaidemme onnistuneita caseja >>

pelican-570x270e33872b851ca6195b8b0ff00009ee3c0

”Liitelehtinen oli onnistunut kampanja. Se saavutti asetetut tavoitteet huomionherättämisen, mieleen jäämisen sekä potentiaalisen asiakaskunnan kasvattamisen osalta. Liitelehtinen oli meille uusi markkinointikeino.

Liitteen ulkonäössä ja luettavuudessa onnistumisen myötä kampanjan tulokset ovat olleet verrannollisia suureen kotitalouspostitukseen, tapahtumamainontaan, radiomainontaan ja jopa osittain TV mainontaan. Tulemme todennäköisesti käyttämään tätä kanavaa uudestaan.”, kertoo Pelican Self Storagen Regional Manager Markus Pentikäinen tyytyväisenä.