Alma Media > Mainostajat > Caset > Alma Businessmediat > Finnfoam

Finnfoamin printtikampanja muutti asenteita rakennusalalla

Lämmöneristeratkaisuja tarjoava Finnfoam rakensi sisältömarkkinointia hyödyntävän printtikampanjan, joka informoi, herätti ajatuksia ja muutti asenteita. Konservatiivinen rakennusala ei ole helpoin kohderyhmä, mutta kampanjan tulokset ovat osoitus siitä, että oikeita kanavia ja mainosmuotoja käyttämällä voidaan herättää kohderyhmän kuin kohderyhmän ostokiinnostus.

Finnfoam on perheyritys, joka suunnittelee ja valmistaa muovipohjaisia lämmöneriste-ratkaisuja rakennus-alalle sekä maaneristyksen ja routa-eristyksen tarpeisiin. Pitkät juuret omaava yritys on yksi johtavista muovipohjaisten lämmön-eristeiden valmistajista Suomessa.

Tavoitteet

Finnfoam toi vuonna 2012 markkinoille uudentyyppisen märkätilojen vedeneristelevyn nimeltä Tulppa. Tulppa on homehtumaton ja kosteusteknisesti turvallinen märkätilalevy, joka toimii rakennuslevynä ja vedeneristeenä rakennusten märkätiloissa. Tuote on saanut hyvän vastaanoton muualla Euroopassa, mutta Suomessa myynnin kehityksen haasteena on konservatiivinen rakennusala. Suomessa rakennusala uudistuu hitaasti ja vanhojen kosteudelle herkkien menetelmien ja materiaalien käyttö märkätilojen seinärakenteissa on yhä yleistä. Huolimatta muun Euroopan kehityksestä tehdään seinien vedeneristämisestä Suomessa yhä vain 15-20 prosenttia homehtumattomilla eristysratkaisuilla. Muissa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa homehtumattomien eristysratkaisujen osuus on 50-80 prosenttia.

 

Vastatakseen tähän haasteeseen päätti Finnfoam rakentaa yhteistyössä Alma Talentin kanssa kampanjan, joka lisää tietoa ja kannustaa myös Suomen markkinaa kohti uudenlaisten, kestävämpien ratkaisujen käyttöä. Kampanjan tavoitteena oli kyseenalaistaa vanhojen kosteudelle herkkien menetelmien ja materiaalien käyttö seinärakenteissa ja tarjota tietoa homehtumattomien Tulppa-märkätilalevyjen eduista. Kampanjan kohderyhmänä toimivat rakennusalan ammattilaiset ja valveutuneet kuluttajat.

Toteutus

Koska tavoitteena oli lisätä tietoa homehtumattomista ratkaisuista ja niiden eduista suhteessa muihin menetelmiin, rakennettiin kampanjakokonaisuus, joka hyödyntää sisältömarkkinoinnin ratkaisuja sekä näyttävää ilmoitusmainontaa. Mediaympäristöksi valittiin Tekniikka&Talous, sillä lehti tavoittaa paitsi tekniikan koulutetut ammattilaiset, myös muut teknologian luomista mahdollisuuksista kiinnostuneet.

Sisältömarkkinoinnin ratkaisuna käytettiin advertoriaaleja eli painetussa lehdessä julkaistavia mainostajan artikkeleita. Advertoriaalit ovat loistava keino tuoda esiin yrityksen erityisasiantuntemusta ja tarjota tietoa tuotteen hyödyistä houkuttelevasti. Oikean kohderyhmän tavoittava hyvä sisältö informoi, muuttaa mielikuvia, herättää ajatuksia ja vaikuttaa ostokäyttäytymiseen ja asenteisiin. 

Advertoriaalien lisäksi kampanjakokonaisuudessa hyödynnettiin näyttäviä ilmoituksia Tekniikka&Talouden etukannessa. Myös nämä mainosratkaisut olivat advertoriaalin kaltaisia ”hybridejä”, joiden ensisijaisena tavoitteena oli informoida lukijaa tuotteen hyödyistä.

 

 

Tulokset

Kampanja on toiminut kokonaisuutena loistavasti. Se on tuonut paitsi kaivattua keskustelua vaihtoehdoista myös vauhtia myyntiin. Advertoriaaleja ja ilmoituksia ei ole vain huomattu, vaan niiden sisältöön on myös perehdytty. Tämän osoittaa muun muassa tammikuun Tekniikka&Talouden etukannen ilmoituksesta tehty huomioarvotutkimus, jonka tulokset olivat suorastaan poikkeuksellisen hyvät. Tutkimuksen mukaan kaiken kaikkiaan 88 % lehden lukijoista oli kiinnittänyt mainokseen huomiota ja 81 % oli perehtynyt siihen tai vähintään silmäillyt mainoksen läpi. Myös vaikutus ostokiinnostukseen oli selvästi keskitasoa korkeampaa ja mainoksen huomanneista 61 %:lla se lisäsi ostokiinnostusta tuotetta kohtaan. Konkreettisin mittari kampanjan menestykselle on kuitenkin ollut erinomainen myynnin kehitys.

 

AC6I6077 asiakas SMALL neliö

 

”Kampanja on herättänyt keskustelua ja huomattu, mutta lopullinen mittari on kuitenkin myynnin kehitys, joka sekin on ollut erittäin hyvää eli voidaan sanoa, että kampanja on kaikilla mittareilla erittäin onnistunut.”

Asso Erävuoma, kehitys- ja markkinointijohtaja, Finnfoam

Sinullekin menestystarina?

Ota yhteyttä mediamyyntiimme >>

Katso lisää asiakkaidemme onnistuneita caseja >>