Alma Media > Mainostajalle > Hiilimittari > Vuosi hiilijalanjäljen mittaamista Almalla – miten vastuullisuudesta tulee osa digimainonnan arkea?

Vuosi hiilijalanjäljen mittaamista Almalla – miten vastuullisuudesta tulee osa digimainonnan arkea?

Alma Mediaratkaisuiden markkinointijohtaja Susanna Virkkula oli puhumassa digimainonnan vastuullisuudesta ja sen mittaamisesta IAB Finlandin Vastuullisuus digimarkkinoinnissa – Mitä? Miksi? Miten? -seminaarissa.

Virkkula avasi puheenvuorossaan sitä, miten ensimmäinen vuosi Alman Hiilimittarin kanssa on mennyt, miten se voi auttaa mainostajia vastuullisuuden polulla ja kuinka ympäristövastuullisuus kietoutuu digimainonnan arkeen.  


Virkkula nostaa puheenvuorossaan esiin kolme asiaa:

  1. Myös digimainonta saastuttaa – toimialalla on yhteinen vastuu huomioida ympäristövaikutukset ja minimoida päästöt.
  2. Vastuulliset mediavalinnat eivät poissulje mainonnan hyviä tuloksia.
  3. Alan toimijoiden yhteistyötä tarvitaan, jotta konkreettiset teot ovat mahdollisia. Mainostajan ostot ratkaisevat.


Katso koko tallenne ja opi, miten Alman Hiilimittari auttaa kohti vastuullisempaa digimainonnan tulevaisuutta! Virkkulan puheenvuoro alkaa noin kohdasta 11:10.


Digiteknologia vaikuttaa ilmastokriisiin

Digitaalisen mainonnan hiilijalanjäljen mittaaminen on tärkeää, sillä digitaalinen teknologia vaikuttaa merkittävästi ilmastokriisiin – digitaalisen mainonnan hiilipäästöt kasvavat jatkuvasti. Sen osuus maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä on lähes 4 prosenttia.

”Kun verrataan digitaalisen mainonnan osuutta kunkin maan kokonaispäästöihin, itseasiassa sellaisissa maissa, joissa hiilidioksidipäästöt on saatu kohtuullisiin mittoihin, kuten Pohjoismaissa, digitaalisen mainonnan osuus kokonaispäästöistä onkin todella suuri: Ruotsissa suurin, Tanskassa kolmanneksi suurin koko maan päästöistä”, Virkkula kertoo.

Tällainen toimintatapa ei ole kestävää, joten koko toimiala on vastuussa päästöjen minimoimisesta ja ympäristövaikutusten huomioimisesta. Vastuullisuustavoitteiden on oltava muiden markkinoinnin tavoitteiden kanssa samalla viivalla.

Ympäristövaikutuksen huomioiminen ei kuitenkaan poissulje toimivaa mainontaa – päinvastoin. Tutkimuksissa on huomattu, että vähäpäästöisyys korreloi median suorituskyvyn ja toimivuuden kanssa.


Alman Hiilimittari – mitä se kertoo?

Alma mahdollisti digimainonnan hiilijalanjäljen mittaamisen ensimmäisenä mediatalona Suomessa lanseeraamalla Alman Hiilimittarin vuosi sitten. Mittari jatkaa Alman jo vuonna 2010 aloitettua taivalta ympäristövastuullisuuden polulla.

Alman Hiilimittari mittaa kampanjakohtaisesti keskimääräisen hiilijalanjäljen per 1000 mainosnäyttöä, kampanjan kokonaishiilijalanjäljen sekä vertaa sitä keskimääräiseen suomalaisen vuosittaiseen päästömäärään.

Digimainonnan hiilijalanjälkeen vaikuttavat eniten mainonnan jakelu, median jakelu, kuluttajan laitteen päästöt sekä luovan aineiston jakelu.


Mitä vuodessa on opittu?

Alma Hiilimittari on herättänyt runsaasti huomiota ja saanut aikaan paljon hyviä keskusteluja digimainonnan vastuullisuudesta. Se on tuonut mainostajille paljon tietoa, ymmärrystä ja oivalluksia.

”Osalla yrityksistä on ollut jo ESG-raportoinnin myötä tarve ja kiinnostus digimainonnan päästöjen mittaamiselle, mutta esimerkiksi markkinoinnilla ei ole ollut valmiita toimintatapoja mittaamiselle.”

Työkalua kehitetään Almalla jatkuvasti. Myös muista medioista tarvitaan enemmän vertailutietoa, jotta asiakkaat voivat hyödyntää Alman Hiilimittarin antamaa tietoa täysmääräisesti. Nykyinen taloudellinen tilanne on lisäksi haastava vastuullisuuden huomioimiselle. Konkreettiset teot näkyvätkin siis vasta tulevaisuudessa.


Mitä kohti olemme menossa?

Vastuullisuus kasvaa valintojen kautta. Alkuun pääsee olemalla tietoinen digimainonnan ympäristövaikutuksista, kasvattamalla ymmärrystä ja osaamista, minkä jälkeen on aika mitata. Kun päästöjä mitataan, on niitä mahdollista myös vähentää.

Kun tulevaisuudessa kiinnostus ja kysyntä vähähiilisistä vaihtoehdoista kasvaa, uskoo Virkkula myös niiden tarjonnan markkinalla kasvavan. Näin myös toimialan vastuullisuus kasvaa.

”Se, mihin suuntaan toimialan vastuullisuus kasvaa, on mainostajan valinnoista kiinni”, Virkkula sanoo.

  • Julkaistu: 24.6.2024, 14:12
  • Kategoria: Hiilimittari, Mainostajalle
  • Teema: Hiilimittari, Vastuullisuus

Jaa artikkeli