Alma Media > Mainostajalle > Retail Buying Study 2024: Autojen ostoprosessi ja verkkomarkkinoinnin valtava merkitys

Retail Buying Study 2024: Autojen ostoprosessi ja verkkomarkkinoinnin valtava merkitys

Euroopan kattavin vähittäiskaupan alan tutkimus, Retail Buying Study 2024, on julkaistu. Yhteispohjoismainen tutkimus selvittää, miten kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut ja mitä lähivuosina on odotettavissa.

Tutkimuksen toteutuksesta Suomessa vastaa IPG Mediabrands Finlandin asiakasymmärrys- ja tutkimustoimisto Kuulas Helsinki. Se on haastatellut 4 000 suomalaista kulutukseen liittyvistä arvoista, asenteista, ostopoluista ja median käytöstä osana ostoprosessia.

Paneudumme tässä artikkelissa tarkemmin autojen kategorian tutkimustuloksiin, auton ostoprosessissa tapahtuneisiin muutoksiin ja merkkikohtaisiin mielikuviin.


Retail Buying Study -tutkimuksessa eritellään neljä ostajatyyppiä:

Webroomers: etsivät inspiraatiota verkosta, ostavat kivijalasta.

Store shoppers: etsivät inspiraatiota kivijalasta, ostavat kivijalasta.

Online shoppers: etsivät inspiraatiota verkosta, ostavat verkosta.

Showroomers: etsivät inspiraatiota kivijalasta, ostavat verkosta.


Internet ylivoimainen inspiraation lähde

Autokaupan raportti on koottu niiden 515 vastaajan perusteella, jotka kertoivat ostaneensa auton viimeisen kahden vuoden sisällä joko verkon kautta tai myymälästä.

Autokauppa eroaa joiltain osin muista vähittäiskaupan toimialoista, ja esimerkiksi internetin rooli inspiraation lähteenä on autoissa muita tuoteryhmiä suurempi. Lähes 70 prosenttia auton ostaneista kertoi hankkineensa tietoa ja inspiraatiota internetistä. Myös ystävien ja perheenjäsenten rooli oli autoissa muita kategorioita suurempi, etenkin nuoremmissa sukupolvissa.

Auton hankinnan merkittävyys ja hinta näkyvät kuitenkin siinä, että vaikka tietoa etsitään internetistä, suurin osa auton ostaneista hoiti kaupan loppuun myymälässä. Etenkin boomereiden keskuudessa myymälän rooli on edelleen suuri myös inspiraation lähteenä. Lähes puolet auton ostaneista boomereista kävi hakemassa tietoa ja inspiraatiota myös autoliikkeestä.

Internetin vahva rooli inspiraation lähteenä nostaa verkkomarkkinoinnin merkityksen keskeiseksi erottumistekijäksi. Siihen Alma Media Suomen johtavana autoilun markkinapaikkana tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia. Kysy mediamyynnin yhteyshenkilöltäsi!

Mistä itse etsit inspiraatiota/tietoa tai innostuit kategorian tuotteista ennen ostamista?


Suoraviivaisempi ostopolku myös autokaupassa

Yksi vuoden 2024 Retail Buying Studyn keskeisistä muutoksista liittyi ostopolun suoraviivaistumiseen. Store shoppereiden, eli niiden, jotka käyttivät kivijalkamyymälää sekä inspiraation lähteenä että ostopaikkana, osuus on koko tutkimuksen laajuisesti kasvanut vuoden 2022 tutkimukseen verrattuna 16 prosentista 36 prosenttiin. Sama trendi näkyy myös autokaupassa, jossa store shoppereiden osuus on niin ikään yli kaksinkertaistunut ja auton ostopolku yleisesti suoraviivaistunut. 46 prosenttia vastaajista aloitti ja lopetti ostopolkunsa samassa paikassa, oli se sitten internet tai myymälä.

Näyttää siis siltä, että vaikka auton ostaminen verkosta on viime vuosina tehty helpommaksi, valtaosa ihmisitä suosii edelleen fyysisiä myymälöitä. Muutos on kuitenkin käynnissä ja se näkyy etenkin sukupolvien välisissä eroissa. Nuorempien sukupolvien keskuudessa auton ostaminen verkosta nostaa jo päätään, ja Z-sukupolvesta 43 prosenttia kertoi hoitaneensa koko auton ostopolun verkossa. Boomereiden keskuudessa vastaava luku oli 12 prosenttia.

Mikä seuraavista väittämistä sopii parhaiten sinuun koskien edellistä kertaa, kun ostit tuotteen kategoriasta?


Mainonnan vaikutus näkyy positiivisena mielikuvana

Ostamisen suunnitelmallisuus korostuu autojen kategoriassa. Yli puolet auton ostaneista oli suunnitellut etukäteen tietyn tuotteen tai tuotemerkin ostamista. Kolmella neljästä oli vähintään jokin ajatus siitä, minkä tuotemerkin he aikoivat valita.

Yli kolmannes vastaajista koki, että auton ostokokemusta parantaa ensisijaisesti myymälän henkilökunnan asiantuntevuus. Toiseksi tärkein oli mahdollisuus testata tuotetta. Myös verkossa ostaneet toivoivat mahdollisuutta saada auto kotiin testattavaksi ennen ostopäätöstä.

Tunnetuimmiksi automerkeiksi kaikkien vastaajien keskuudessa nousivat Toyota ja Volkswagen, mutta erot eri merkkien välillä olivat kaiken kaikkiaan pienet. Toyota oli myös kaikkien muiden paitsi Z-sukupolven keskuudessa harkituin merkki seuraavaksi autoksi, ja toisella ja kolmannella sijalla vaihtelivat Volvo ja Volkswagen. Sama kolmikko oli myös ostetuimpien merkkien kärjessä. Nuorin sukupolvi erottui tässä joukosta suuresti, sillä sen harkituimmat sekä ostetuimmat automerkit olivat BMW, Mercedes-Benz ja Audi.

Mainonnasta vastaajien mieleen olivat jääneet etenkin Polestar, Skoda ja Toyota. Näistä Skoda ja Toyota nousivat myös niiden merkkien joukkoon, joista vastaajat olivat kuulleet eniten myönteistä asioita, ja jotka he kokivat hinta-laatusuhteeltaan parhaiksi merkeiksi.


Syvemmät raportit eri toimialoilta

Retail Buying Study -tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa kaupan alan eri toimialoilta ja auttaa asiakkaitamme suuntaamaan viestinsä kohderyhmilleen oikein. Palaamme tutkimuksen tuloksiin syvemmin tämän vuoden aikana ja kerromme tarkemmin autojen lisäksi elintarvikkeiden, huonekalujen, kauneuden ja terveyden sekä viihde-elektroniikan kuluttajien ostokäyttäytymisestä.

Jos haluat kuulla lisää toimialallasi tapahtuneista muutoksista ja tulevaisuudennäkymistä, ole yhteydessä omaan mediamyynnin yhteyshenkilöösi.

  • Julkaistu: 18.6.2024, 16:05
  • Kategoria: Mainostajalle
  • Teema: Retail Buying Study, Tutkimus

Jaa artikkeli