Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi—maaliskuu 2023: Liikevaihto laski hieman, digiliikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto laski vertailukaudesta.

Alma Median osavuosikatsaus tammi—maaliskuu 2023: Liikevaihto laski hieman, digiliikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto laski vertailukaudesta.

Alma Media Oyj                Osavuosikatsaus             21.4.2023 klo 8.00

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI—MAALISKUU 2023: Liikevaihto laski hieman, digiliikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto laski vertailukaudesta.

Taloudellinen kehitys tammi—maaliskuussa 2023:

  • Liikevaihto 75,2 (76,2) milj. euroa, laskua 1,3 %.
  • Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, 81,8 % (79,9 %).
  • Oikaistu liikevoitto 17,0 (19,6) milj. euroa, laskua 13,3 %.
  • Liikevoitto 16,5 (19,8) milj. euroa, laskua 16,7 %.
  • Alma Career: Liikevaihto kasvoi, mutta liiketoiminnan kasvaneet kustannukset heikensivät kannattavuutta.
  • Alma Consumer: Kannattavuutta painoivat mainonnan myynnin lasku sekä kasvaneet tuotekehitys-, painatus ja jakelukustannukset.
  • Alma Talent: Vertailukelpoinen liikevaihto edellisvuoden tasolla. Kannattavuus laski medialiiketoiminnan heikentyneen kehityksen johdosta. Talent Palveluiden oikaistu liikevoitto kasvoi 19 %.
  • Osakekohtainen tulos 0,14 (0,19) euroa.

Avainlukuja

milj. euroa

2023

1-3

2022

1-3

Muutos%

2022

1-12

Liikevaihto 75,2 76,2 -1,3 308,8
Markkinapaikat 36,6 35,0 4,5 144,6
Media 25,5 26,2 -2,7 107,8
– josta digitaalista 58,8 % 60,1 % 60,6 %
Palveluliikevaihto 13,1 15,0 -12,3 56,3
– josta digitaalista 75,9 % 67,3 % 71,8 %
Digiliiketoiminnan liikevaihto 61,6 60,9 1,2 249,7
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 81,8 79,9 80,9
Oikaistut kokonaiskulut 58,3 56,7 2,8 235,7
Oikaistu käyttökate 21,3 24,0 -11,2 90,6
Käyttökate 20,7 24,1 -14,0 97,2
Oikaistu liikevoitto 17,0 19,6 -13,3 73,4
% liikevaihdosta 22,6 25,8 23,8
Liikevoitto/-tappio 16,5 19,8 -16,7 80,0
% liikevaihdosta 21,9 26,0 25,9
Tilikauden tulos ennen veroja 14,6 20,1 -27,2 86,4
Tilikauden tulos 11,7 16,0 -27,1 71,9

Toimintaympäristö vuonna 2023

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset sekä hiipuva talouskasvu näkyivät toimintaympäristössä alkuvuonna 2023. Euroopan talous kärsi edelleen muun muassa kauppapakotteista, toimitusketjujen häiriöistä ja raaka-ainesaatavuuden ongelmista. Korkea inflaatio jatkui samalla kun markkinakorot kohosivat vuoden takaisesta voimakkaasti. Näiden yhteisvaikutuksena kuluttajien luottamus on ollut koetuksella ja kotitalouksien reaalinen ostovoima on laskenut vertailukauteen nähden.

Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien kasvuvauhdin odotetaan hiipuvan vuonna 2023.

Euroopan Komissio arvioi helmikuun talousennusteessaan talouskasvun olleen vuonna 2022 EU:ssa keskimäärin 3,5 %, mutta hidastuvan 0,8 %:iin vuonna 2023 ja 1,6 %:iin vuonna 2024. Komissio arvioi, että huolimatta sodan aiheuttamista häiriöistä vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä taantumalta vältyttiin ja että taloudellinen toiminta alkaa elpyä vuoden 2023 jälkipuoliskolla, mikäli energiamarkkinoilla tilanne jatkaa vakaantumistaan, toimitushäiriöt väistyvät ja vientikysyntä vahvistuu.

Komissio ennusti keskimääräisen vuotuisen inflaatiovauhdin olleen EU:ssa 9,2 % viime vuonna, hidastuvan 6,4 %:iin tänä vuonna ja edelleen 2,8 %:iin vuonna 2024.

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla

Kantar TNS:n mukaan tammi-helmikuussa 2023 mainonnan määrä laski 3,2 % vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Helmikuussa mediaryhmistä kasvussa olivat elokuva- ja ulkomainonta, radiomainonta sekä kaupunki- ja noutolehtien mainonta. Toimialoista mediamainontaansa lisäsivät eniten matkailun ja liikenteen, finanssialan, öljy- ja energiayhtiöiden sekä kosmetiikan mainostajat verrattuna vuoden 2022 helmikuuhun. Eniten laski lääkkeiden, telepalveluiden, elintarvikkeiden sekä vähittäiskaupan mainonta. Avoimien työpaikkojen ilmoittelu väheni helmikuussa 25,7 %. Merkkimainonta kasvoi 0,5 % vuoden takaiseen nähden. Vähittäiskaupan mainonta laski 5,3 % ja luokitellun ilmoittelun määrä väheni 2,7 %.

Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski 6,2 prosenttia vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan uusia henkilöautoja rekisteröitiin tammi-maaliskuussa 2023 yhteensä 20 969, mikä on 3,5 % vertailukautta vähemmän. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan käytettyjen autojen kaupassa liikkui tammi-maaliskuussa yhteensä 130 669 henkilöautoa, mikä on 1,2 % edellisvuotta enemmän.

Kiinteistövälitysalan keskusliiton arvion mukaan asuntokaupan pohja nähtiin tilastojen perusteella vuodenvaihteessa 2022–2023, mutta asuntokauppa elpyy hitaasti ja epävarmuus vaivaa. Kiinteistönvälittäjät ja rakennusyhtiöt raportoivat valtakunnallisesti Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ylläpitämään KVKL Hintaseurantapalveluun tammikuussa 2023 yhteensä 3 048 asuntokauppaa (-43,6 % vuoden takaiseen verrattuna), helmikuussa yhteensä 3 869 asuntokauppaa (-39,5 % vuoden takaiseen verrattuna) ja maaliskuussa 4 393 asuntokauppaa (-34,1 % vuoden takaiseen verrattuna).

Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat Tšekki ja Slovakia itäisessä Keski-Euroopassa. Euroopan Komission tuoreimman arvion mukaan Suomen BKT:n kasvuvauhti (vuonna 2022 2,0 %) hidastuisi tänä vuonna 0,2 %:iin, Tšekin 2,5 %:n vauhti tippuisi 0,1 %:iin ja Slovakiassa 1,7 %:n vaihtuisi 1,5 %:n kasvuvauhtiin.

Komissio arvioi Suomen työttömyysasteeksi 7,2 %, Tšekin 3,3 % ja Slovakian 6,4 % vuonna 2023.

Näkymät vuodelle 2023 (muuttumaton, päivitetty 16.2.2023)

Alma Media arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan vuoden 2022 tasolla tai laskevan vuodesta 2022. Vuoden 2022 liikevaihto oli 308,8 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 73,4 milj. euroa.

Näkymien taustalla on arvio, jonka perusteella yhtiön liikevaihto ja liikevoitto laskevat vuoden alkupuoliskolla mainosmyynnin laskun ja rekrytointiliiketoiminnan kasvaneiden kustannusten johdosta. Kansantalouden näkymien odotetaan parantuvan vuoden toisella puoliskolla. Arvioimme rekrytointipalveluiden kysynnän säilyvän vahvana ja mainosmyynnin elpyvän vuoden aikana. Yhtiön käynnistämät toiminnan tehostamistoimet parantavat kannattavuutta jälkimmäisellä puoliskolla.

Toimitusjohtajan katsaus: Menestyksen rakentamista turbulenssista huolimatta

Alma Median liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä talouskasvun hidastumisesta ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista häiriöistä huolimatta ennakoidusti. Liikevaihto laski 1,3 % 75,2 milj. euroon ja oikaistu liikevoitto laski 13,3 % 17,0 milj. euroon. Ilman myytyjä liiketoimintoja liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Mediamainonnan myynnin lasku ja kasvaneet kustannukset heikensivät kannattavuutta. Toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi ja tuloksen puolustamiseksi ovat käynnissä ja hyvässä vauhdissa. Niiden vaikutukset nähdään erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Alma Career -segmentin vuosineljännes oli kohtalaisen hyvä huomioiden, että vertailukausi oli historiallisen vahva. Rekrytointipalveluiden kysyntä nosti liikevaihtoa 3,6 % 27,7 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 10,0 % 11,0 milj. euroon, 39,9 %:iin liikevaihdosta.

Rekrytointipalveluiden myynti jatkui hyvällä tasolla Tšekissä, Slovakiassa ja Kroatiassa. Edelleen vireänä pysyneen rekrytointimarkkinan taustalla on voimakas kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta. Matala työttömyysaste keskeisissä toimintamaissamme vahvistaa myös kysyntää lisäarvopalveluillemme.

Sisäistä yhteistyötä syventävä Career United -hankkeen eteneminen jatkui suunnitellun mukaisesti, mikä auttaa jatkossa hillitsemään kulukasvua. Kulujen kasvun (15,3 %) taustalla ovat muun muassa panostukset tuotekehitykseen ja kävijämarkkinointiin.

Asiakaslaskutus on kasvanut vertailukaudesta ja odotamme toisen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan vähintään vertailukauden tasolla. Markkinatilanteiden ennakoidaan jatkuvan haastavana Baltiassa ja erityisesti Suomessa.

Alma Consumer -segmentissä liikevaihto laski 2,3 % 24,2 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 20,0 % 4,0 milj. euroon, 16,7 % liikevaihdosta. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 82,5 %. Vertailu- ja jakamistalouden palveluiden liikevaihto kehittyi vahvasti, mutta median ja mediallisten palveluiden liikevaihto laski 6,5 %. Mainosmyynnin pudotusta voi pitää merkittävänä (-12,3 %). Suunnitellut panostuksemme erityisesti palveluiden kehitykseen markkinapaikka- ja vertailupalveluissa jatkuivat.

Jännitteinen geopolitiikka ja sotauutiset ovat pitäneet kansalaisten uutiskysynnän ja medioiden käytön korkeana. Maksullisen Iltalehti Plus -palvelun kysyntä kehittyi edelleen suotuisasti. Nyt tilaajia on 42 500.

Liiketoiminta-alueista asumisen liikevaihto kasvoi vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta 1,1 % ja autoilu & liikkuminen pysyi lähellä vertailukauden tasoa.

Lanseerasimme kuluttajien ja autokauppojen välille digitaalisen käytettyjen autojen huutokaupan, Baanan. Autoilutoimialan globaalit ongelmat tuotantoketju- ja komponenttipulahaasteineen jarruttivat segmentin kasvua. Lisäksi kuluttajien lisääntynyt epävarmuus korkeiden energiahintojen, inflaation ja markkinakorkojen takia heijastui asumisen ja autoilun markkinapaikkoihin ja -mainontaan enemmän kuin aiemmilla vuosineljänneksillä.

Alma Talent -segmentin vertailukelpoinen liikevaihto, ilman keväällä myytyä Baltian telemarkkinointiliiketoimintaa, pysyi vertailukauden tasolla. Uudet pörssilistautumiset pysyivät jäissä ja markkinatilanne oli talousmedialle muutenkin vaikea. Segmentin vahva digitaalinen transformaatio kuitenkin jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden noustua yli 60 %:iin liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto oli 20,3 % liikevaihdosta. Se laski vertailukaudesta 11,8 % 4,8 milj. euroon.

Strategisesti tärkeitä onnistumisia oli Alma Talent Palveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden 20 %:n kasvu muun muassa yritystiedon ja juridiikan palveluiden osalta sekä hyvä kehitys toimitilamarkkinapaikoissa Suomessa ja Ruotsissa.

Alma Media hyvissä asemissa

Rahoitusasemamme on vahvistunut suunnitellusti vahvan tuloskehityksen ja kassavirran myötä. Velkaantumisasteemme (gearing) oli vuosineljänneksen lopulla 58,7 (102,4) prosenttia ja omavaraisuusasteemme 47,6 (33,0) prosenttia.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on hidastanut talouskasvua Alma Median toimintamaissa: inflaatio on kiihtynyt, markkinakorot ovat nousseet, kuluttajien luottamus omaan talouteen on heikentynyt selvästi ja geopoliittiset jännitteet ovat lisääntyneet. Näistä huolimatta Alma Median taloudellinen kehitys ja suorituskyky on ollut vahvaa. Aiempina vuosina tehdyt ratkaisut muun muassa markkinapaikkoihin panostamisessa näkyvät nyt positiivisesti.

Jatkamme tulevan kasvun rakentamista jatkuvalla toiminnan kehittämisellä ja uusia avauksia tekemällä. Markkinapaikka- ja palveluliiketoiminnan osalta kehitysaskeleemme vievät kohti kehittyneempiä digitaalisia kaupankäyntialustoja. Ostoprosessien digitalisoituessa haluamme auttaa asiakkaitamme asioimaan vaivatta ja sujuvasti digitaalisilla alustoilla ja tarjota lisäpalveluita asiointiprosessin eri vaiheissa.

Kai Telanne
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast

Englanninkielinen yhdistetty tiedotustilaisuus ja webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.

Tiedotustilaisuus pidetään Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan Alma-talossa pidettävään tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/q1-2023-results. Kysymyksiä voi esittää webcast-alustan chat-toiminnon kautta.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2023

Osavuosikatsaus tammi – kesäkuulta 2023 keskiviikkona 19.7.2023 noin klo 8.00
Osavuosikatsaus tammi – syyskuulta 2023 torstaina 19.10.2023 noin klo 8.00

Alma Media Oyj

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan, palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Haluamme inspiroida ihmisen luontaista uteliaisuutta ja valinnanmahdollisuuksia luomalla palveluja, joissa yhdistyvät ylivoimainen sisältö, paras teknologia, aina paikallisesti merkityksellisemmällä tavalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2022 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 309 miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 81 %. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 21.4.2023, 08:00
  • Kategoria: Pörssitiedote

Jaa artikkeli