Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi—maaliskuu 2021: Oikaistu liikevoitto vertailukauden tasolla. Merkittävät yritysjärjestelyt onnistuneesti päätökseen.

Alma Median osavuosikatsaus tammi—maaliskuu 2021: Oikaistu liikevoitto vertailukauden tasolla. Merkittävät yritysjärjestelyt onnistuneesti päätökseen.

Alma media oyj                                                   osavuosiKATSAUS                        21.4.2021 klo 8.00 

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI—MAALISKUU 2021: OIKAISTU LIIKEVOITTO VERTAILUKAUDEN TASOLLA. MERKITTÄVÄT YRITYSJÄRJESTELYT ONNISTUNEESTI PÄÄTÖKSEEN.

Alma Median uudistettu segmenttirakenne astui voimaan 1.3.2021. Alma Media uudisti myös liikevaihdon raportointiaan jakaen liikevaihdon markkinapaikka-, media- ja palveluliikevaihtoon. Segmenttiuudistuksessa aiemmin osana Alma Markets -liiketoimintasegmenttiä raportoidut Alma Mediapartnersin palvelut siirrettiin raportoitavaksi Alma Consumer -liiketoimintasegmenttiin. Uudistuksen yhteydessä Alma Marketsin nimi muuttui Alma Career:ksi. Alma Media julkisti 9.4.2021 uuden segmenttirakenteen ja uudistetun liikevaihtojaon mukaiset vertailutiedot kaikilta vuosineljänneksiltä ja tammi–joulukuulta 2020. Tämä osavuosikatsaus on raportoitu uudella segmenttirakenteella ja uudistetulla liikevaihtojaolla. Yhtiö julkaisee myös tarkempia segmenttikohtaisia liikevaihto- ja kannattavuustietoja niiden liiketoiminnan luonteen mukaisesti.

Taloudellinen kehitys tammi—maaliskuussa 2021:

– Liikevaihto 58,1 (61,9) milj. euroa, laskua 6,1 %.

– Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, 74,1 % (67,3 %)

– Oikaistu liikevoitto 11,1 (11,2) milj. euroa, laskua 1,1 %.

– Liikevoitto 10,8 (12,2) milj. euroa, laskua 11,6 %.

– Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,09
(0,10) euroa.

– Omavaraisuusaste 40,5 % (56,0 %), gearing 31,2 % (0,8 %).

 – Alma Career: Liikevaihto ja kannattavuus laskivat odotetusti vertailukaudesta. Laskutuksen elpyminen oli ennakoitua parempaa ja lisäarvopalvelut kehittyivät hyvin.

– Alma Talent: Liikevaihto kasvoi 6 % ilman myytyjen Ruotsin liiketoimintojen vaikutusta ja kannattavuus parani merkittävästi. Digitaaliset palvelut, digisisällöt ja suoramarkkinointi kasvoivat vahvasti.

– Alma Consumer: Asumisen markkinapaikkaliiketoiminnan ja kilpailutuspalveluiden liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani. Segmentin liikevaihtoa laski painettu media.

Avainluvut

milj. euroa 2021
1–3
20201–3 Muutos
%
20201–12
Liikevaihto 58,1 61,9 -6,1 230,2
Markkinapaikat 21,9 24,3 -9,5 86,7
Media 22,8 26,1 -12,5 94,9
Sisältö, media 11,7 13,8 -15,2 50,4
– josta digitaalista 32,4 % 20,8 % 25,4 %
Mainonta, media 11,1 12,3 -9,6 44,5
– josta digitaalista 78,2 % 70,1 % 74,5 %
Palveluliikevaihto 13,3 11,5 15,4 48,6
– josta digitaalista 64,7 % 54,9 % 53,8 %
Oikaistut kokonaiskulut 47,9 50,7 -5,6 186,0
Oikaistu käyttökate 14,6 15,3 -4,9 60,8
Käyttökate  14,3 16,3 -12,5 58,9
Oikaistu liikevoitto 11,1 11,2 -1,1 45,4
% liikevaihdosta 19,1 18,1 19,7
Liikevoitto/-tappio 10,8 12,2 -11,6 43,1
% liikevaihdosta 18,6 19,7 18,7
Tilikauden tulos 8,1 10,2 -20,4 33,3
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,09 0,10 -11,6 0,33
Digiliiketoiminnan liikevaihto 43,1 41,7 3,4 158,4
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 74,1 67,3 68,8

Toimintaympäristö vuonna 2021

Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikuttaa ja luo edelleen epävarmuutta vuoden 2021 taloudelliselle kehitykselle. Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien odotetaan kuitenkin elpyvän vuoteen 2020 verrattuna.

Koronavirusepidemian synnyttämän poikkeustilan aikana voimakkaasti kasvanut digitaalisen median ja palveluiden käyttö sekä uuden teknologian nopea käyttöönotto viittaavat kuluttajakäyttäytymisen muuttumiseen pysyvästi. Palveluiden ja niiden muodostamien ekosysteemien digitalisoitumisen odotetaan edelleen kiihtyvän lähivuosina ja kaupankäynnin jatkavan siirtymistään digitaalisille markkinapaikoille. Tämän johdosta myös median rakennemuutoksen odotetaan jatkuvan ja entisestään voimistuvan. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy vaatien kasvavia panostuksia teknologiaan.

Näkymät vuodelle 2021 (muuttumaton, päivitetty 5.3. Nettix-­yrityskaupan johdosta)

Epävarmuus Alma Median toimintaympäristössä jatkuu koronapandemian johdosta myös vuonna 2021. Alma Media arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2021 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuodesta 2020. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 230,2 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 45,4 milj. euroa. 

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla

Kantar TNS:n mukaan tammi–helmikuussa mainonnan kokonaismäärä Suomessa laski 13,8 % (-2,3 %) 108,9 miljoonaan euroon. Verkkomediamainonta kasvoi 2,7 % (+4,6 %), josta luokiteltu mainonta kasvoi 4,0 % (-4,0 %). Mainonta aikakaus- ja sanomalehdissä laski 20,5 % (-10,9 %). Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski 15 % (laski 12 %) vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat Tšekki ja Slovakia itäisessä Keski-Euroopassa. Euroopan Komissio on julkaissut viimeisimmät ennusteensa BKT:n kehityksestä helmikuussa 2021. Suomen BKT kasvaa Euroopan komission ennusteen mukaan 2,8 prosenttia vuonna 2021 ja 2,0 prosenttia vuonna 2022. Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen työttömyysasteeksi 8,0 prosenttia ja vuodelle 2022 7,6 prosenttia. Tšekissä Euroopan komissio ennustaa BKT:n kasvavan 3,2 prosenttia vuonna 2021 ja 5,0 prosenttia vuonna 2022. Tšekin keskuspankki arvioi työttömyysasteeksi 3,6 prosenttia vuonna 2021 ja 2,5 prosenttia vuodelle 2022. Slovakian BKT:n kasvuksi Euroopan komissio ennustaa 4,0 prosenttia vuonna 2021 ja 5,4 prosenttia vuonna 2022. Slovakian keskuspankin arvion mukaan vuoden 2021 työttömyysaste olisi 7,1 prosenttia ja 6,3 vuonna 2022.

Epidemian vaikutukset Alma Median liiketoimintaan vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä:

Heikentyneestä koronaepidemiatilanteesta huolimatta poikkeustilanteen negatiiviset vaikutukset yhtiön liiketoimintaan kohdistuivat lähinnä rekrytointiin, tapahtumiin ja matkailuun liittyviin liiketoimintoihin. Koronaepidemian vaikutusten lieventyessä Alma Median liiketoiminnoissa ei toteutettu enää merkittäviä kulusäästöjä, sen sijaan esimerkiksi tuotekehitykseen lisättiin panostuksia vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Alma Career -segmentin rekrytointiliiketoiminnan myynnin ja laskutuksen palautuminen jatkui, vaikkakin laskutuksen tuloutuminen viiveellä liikevaihdoksi painoi rekrytointiliiketoiminnan liikevaihtokehitystä vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon arvioidaan kääntyvän kasvuun toisesta vuosineljänneksestä lähtien.  Alma Talent -segmentissä ei katsauskaudella järjestetty asiakastapahtumia, ja koulutukset toteutettiin verkkokoulutuksina koronan leviämisen estämiseksi asetettujen viranomaisrajoitteiden vuoksi.  Alma Consumer -segmentissä koronaepidemiasta johtuvat matkustusrajoitukset sekä lukijoiden nopeutunut siirtymä printistä digiin jyrkensivät edelleen Iltalehden irtonumeromyynnin laskua. Epidemia vaikuttaa edelleen myös matkailuun liittyvään digitaaliseen palveluun negatiivisesti.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2021 on alkanut pandemiasta huolimatta myönteisissä merkeissä. Alma Median ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli epävarmassa toimintaympäristössä ennakoimaamme parempi. Liikevaihtoamme painoi ennakoidusti rekrytointiliiketoiminnan liikevaihdon lasku, mutta myös painetun median sisältö- ja mainosmyynnin heikko kehitys.

Alma Career -segmentissä oikaistu liikevoitto laski 22,9 prosenttia liikevaihdon laskun myötä. Alkuvuonna rekrytointipalveluiden kysyntä ja asiakaslaskutuksen vaiheittainen palautuminen on jatkunut vaikeasta koronaepidemiatilanteesta huolimatta useissa toimintamaissamme. Laskutuksen tuloutuminen viiveellä liikevaihdoksi painoi rekrytointiliiketoiminnan liikevaihtokehitystä vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon arvioidaan kääntyvän kasvuun toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Alma Careerin strateginen tavoite on laajentua työpaikkailmoittelun lisäksi myös erilaisiin palveluihin, missä nähtiinkin positiivista kehitystä katsauskauden aikana, kuten esimerkiksi digitaalisessa koulutuspalvelu Seduossa ja muissa rekrytoinnin lisäarvopalveluissa.

Alma Talent -segmentissä median ja palveluiden yhä voimakkaampi eteneminen kohti digitaalisia liiketoimintamalleja heijastui digiasteen nousuna 54,5 prosenttiin. Onnistuneen rakennemuutoksen ansiosta liiketoiminnan kehitys oli katsauskaudella kauttaaltaan vahvaa. Digitaalisten sisältötuottojen ripeä kasvu (39 %) jatkui ja se kompensoi painetun median liikevaihdon laskun. Myös suoramarkkinointipalvelut ja Alma Talent Palvelut suoriutuivat erittäin hyvin. Palveluissa kehitys oli hyvää muun muassa markkinapaikkaliiketoiminnoissa ja digitaalisissa kiinteistötiedon, yritystiedon ja juridiikan palveluissa. Mainonnan liikevaihtoa laski myydyt liiketoiminnot ja viranomaisrajoitukset asiakastapahtumien järjestämiselle.

Alma Consumer -segmentissä asumisen markkinapaikkaliiketoiminnan ja kilpailutuspalveluiden hyvä kehitys jatkui ja ne ylsivät vahvaan suoritukseen vuoden alussa. Painetun median lasku painoi median liikevaihtoa erityisesti liikkumisrajoitusten vaikuttaessa irtonumeromyyntiin. Digitaalisessa mainonnassa kasvoi sisältömarkkinointi. Katsauskaudella tärkeänä avauksena maksullisen toimitetun sisällön kasvattamiseksi oli digitilaustuotteen IL Plus:n lanseeraus.

Viime kuukaudet ovat olleet merkittäviä yhä kilpailukykyisemmän Alman rakentamisessa. Olemme tehneet lyhyen ajan sisällä useita keskeisiä transaktioita. Alma Mediapartners ja Alma Career ovat siirtyneet kokonaisuudessaan omistukseemme ja olemme laajentaneet tuoteportfoliotamme digitaalisessa asuntokaupassa sekä mainonnan ja rekrytointiliiketoiminnan teknologioissa. Maaliskuussa 2021 solmimme yrityshistoriamme suurimman yrityskaupan hankkimalla moottorialan johtavan markkinapaikan Nettixin. Yrityskaupan jälkeen meillä on vahvat liiketoiminnalliset tukijalat kuluttajien elämän keskeisimmissä investoinneissa, asumisessa ja autoilussa sekä valtakunnan johtava digitaalinen mainosverkosto.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast:

Englanninkielinen webcast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/2021-q1-results/register.

Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä myös soittamalla 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua
puhelinnumeroon +358 981 710 310, PIN: 51039517#.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2021:

– Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2021 keskiviikkona 21.7.2021 noin klo 8.00 

– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2021 torstaina 21.10.2021 noin klo 8.00. 
 

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

 

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on voimakkaasti uudistuva monikanavainen mediayhtiö. Rakennamme kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com, Nettiauto sekä Nettimoto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 230,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 21.4.2021, 08:00
  • Kategoria: Pörssitiedote

Jaa artikkeli