Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2020: Kannattavuus säilyi kolmannella vuosineljänneksellä vertailukauden tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta

Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2020: Kannattavuus säilyi kolmannella vuosineljänneksellä vertailukauden tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta

Alma Media Oyj              Osavuosikatsaus                  22.10.2020 klo 8.00

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI—SYYSKUU 2020: Kannattavuus säilyi kolmannella vuosineljänneksellä vertailukauden tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta

Taloudellinen kehitys heinä—syyskuussa 2020:

 • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista 54,0 (58,2) milj. euroa, laskua 7,4 %.
 • Oikaistu liikevoitto jatkuvista toiminnoista 13,2 (13,5) milj. euroa, laskua 2,3 %.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 13,2 (13,6) milj. euroa, laskua 3,2 %.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista 0,12 (0,12) euroa.
 • Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien 0,11 (0,14) euroa.
 • Yhtiön rahoitusasema on vahva, yhtiön nettokassa oli syyskuun lopussa 65,9 milj. euroa, gearing -25,4 %.
 • Alma Markets: Rekrytointiliiketoiminnan lasku hidastui, kilpailutus- ja asuntovuokrauspalveluiden kasvu vaimensi kannattavuuden heikkenemistä.
 • Alma Talent: Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani ilman myytyjen Ruotsin liiketoimintojen vaikutusta.
 • Alma Consumer: Mainonnan elpyminen ja kustannussäästöt vaimensivat kannattavuuden laskua.

Taloudellinen kehitys tammi—syyskuussa 2020:

 • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista 168,3 (184,5) milj. euroa, laskua 8,8 %.
 • Oikaistu liikevoitto jatkuvista toiminnoista 34,2 (36,9) milj. euroa, laskua 7,4 %.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 32,3 (36,9) milj. euroa, laskua 12,4 %.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista 0,26 (0,31) euroa.
 • Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien 1,08 (0,39) euroa.
AVAINLUVUT 2020 2019 Muutos 2020 2019 Muutos 2019
milj. euroa 7—9 7—9 % 1—9 1—9 % 1—12
Liikevaihto 54,0 58,2 -7,4 168,3 184,5 -8,8 250,2
Sisältöliikevaihto 13,2 14,9 -11,7 43,9 46,7 -5,9 64,2
Sisältöliikevaihto, painettu 8,9 11,6 -23,5 31,5 37,1 -15,2 50,9
Sisältöliikevaihto, digi 4,3 3,3 29,5 12,4 9,6 30,0 13,2
Mainosmyynnin liikevaihto 30,5 34,8 -12,4 93,5 110,2 -15,2 148,5
Mainosmyynti, painettu 2,2 3,4 -35,3 7,6 11,6 -34,4 16,3
Mainosmyynti, digi 28,3 31,4 -9,9 85,9 98,5 -12,9 132,2
Palveluliikevaihto 10,3 8,5 20,7 30,9 27,6 12,0 37,6
Oikaistut kokonaiskulut 41,0 44,8 -8,5 134,6 147,7 -8,9 201,1
Oikaistu käyttökate 17,0 17,6 -3,1 46,2 49,6 -7,0 66,1
Käyttökate  17,0 17,6 -3,8 44,3 49,6 -10,7 66,2
Oikaistu liikevoitto 13,2 13,5 -2,3 34,2 36,9 -7,4 49,4
% liikevaihdosta 24,5 23,2 20,3 20,0 19,8
Liikevoitto/-tappio 13,2 13,6 -3,2 32,3 36,9 -12,4 49,5
% liikevaihdosta 24,4 23,3 19,2 20,0 19,8
Tilikauden tulos 11,5 11,8 -2,9 25,8 30,2 -14,6 40,5
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,12 0,12 -2,7 0,26 0,31 -16,3 0,41
Digiliiketoiminnan liikevaihto 38,5 40,1 -4,0 116,0 123,9 -6,4 166,7
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 71,3 68,8 68,9 67,2 66,6

Toimintaympäristö vuodelle 2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia luo merkittävän epävarmuuden vuoden 2020 taloudelliselle kehitykselle. Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien odotetaan tämän johdosta heikkenevän selvästi vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.

Vallitsevassa poikkeustilanteessa digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kuluttaminen on yleisesti kasvanut merkittävästi. Koronavirusepidemian arvioidaan muuttavan kuluttajakäyttäytymistä pysyvästi ja kiihdyttävän digitaalisten palveluiden kysyntää. Median rakennemuutoksen odotetaan tämän johdosta jatkuvan ja entisestään voimistuvan. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy vaatien kasvavia panostuksia teknologiainvestointeihin. Digitaalisessa mainonnassa haku- ja sosiaalisen median mainonnan, mobiili- ja videomainonnan sekä sisältömarkkinoinnin odotetaan edelleen kasvavan nopeimmin.

Näkymät vuodelle 2020 (muuttumaton)

Epävarmuus Alma Median toimintaympäristössä jatkuu ja näkyvyys on edelleen heikko. Alma Media arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2020 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton laskevan selvästi vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 49,4 milj. euroa.

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla ja koronavirusepidemian vaikutuksia Alma Median liiketoimintaan

Heinä–elokuussa mainonnan kokonaismäärä laski Kantar TNS:n mukaan Suomessa 16,9 (0,0) %. Verkkomediamainonta laski heinä–elokuussa 6,2 (kasvoi 10,1) %. Mainonta sanomalehdissä laski Suomessa 22,8 (13,0) %. Aikakauslehtien mainonnan määrä laski heinä–elokuussa 26,8 (11,3)%. Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski Suomessa vuoden 2020 kolmannella kvartaalilla 16,4 (-9,2) %.

Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat Tšekki ja Slovakia itäisessä Keski-Euroopassa. Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet supistavat Euroopan komission ennusteen mukaan maiden bruttokansantuotetta (BKT) merkittävästi vuonna 2020. Komissio on julkaissut viimeisimmät ennusteensa BKT:n kehityksestä heinäkuussa ja työttömyysastetta koskevat toukokuussa 2020. Euroopan komission ennusteen mukaan Suomen BKT laskee vuonna 2020 6,3 prosenttia ja työttömyysaste olisi 8,3 prosenttia. Vuoden 2021 Suomen BKT-kasvuksi komissio ennustaa 2,8 prosenttia ja työttömyysasteeksi 7,7 prosenttia. Tšekissä BKT:n ennustetaan laskevan tänä vuonna 7,8 prosenttia ja työttömyysasteen nousevan 5,0 prosenttiin. Vuodelle 2021 Euroopan komissio ennustaa nopeaa palautumista: 4,5 prosentin BKT:n kasvua sekä työttömyysasteeksi 4,2 prosenttia. Slovakian BKT:n laskuksi Euroopan komissio ennustaa vuonna 2020 9,0 prosenttia ja työttömyysasteeksi 8,8 prosenttia. Vastaavasti vuodelle 2021 EU komissio ennustaa Slovakialle 7,4 prosentin BKT-kasvua ja työttömyysasteeksi 7,1 prosenttia.

Epidemian vaikutukset ja toimenpiteet liiketoimintasegmenteittäin:

 • Alma Markets

Katsauskauden aikana tautitapausten määrä kääntyi Alma Career -toimintamaissa suvantovaiheen jälkeen nousuun. Paikalliset viranomaiset eivät kuitenkaan asettaneet yhtä voimakkaita elinkeinotoiminnan rajoitustoimia kuin kevätkaudella. Tämä heijastui toimintaympäristön jonkinasteisena stabilisoitumisena heinä–syyskuussa. Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 16 prosenttia verrattuna 29 prosentin laskuun toisella vuosineljänneksellä. Alma Marketsin rekrytointiliikevaihdon lasku vaihteli toimintamaasta riippuen 13–36 prosenttia. Asiakaslaskutus on alkanut palautua toisen kvartaalin merkittävästä laskusta, mutta sen tuloutuminen viiveellä liikevaihdoksi painaa rekrytointiliiketoiminnan liikevaihtokehitystä vuoden 2021 alkupuoliskolle asti. Tšekin koruna on heikentynyt vuoden 2020 alusta noin kuusi prosenttia pienentäen Tšekin liiketoiminnan euromääräistä tulosta huolimatta siitä, että osa liiketoiminnan tulevasta rahavirrasta on suojattu. Verkkokoulutusliiketoiminta kehittyi katsauskaudella edelleen hyvin.

Asumiseen- ja autoiluun liittyvässä markkinapaikkaliiketoiminnassa liikevaihto ylitti lievästi vertailukauden tason johtuen hyvästä kehityksestä kilpailutuspalveluissa ja vuokrailmoittelussa asumisen palveluissa.

Alma Marketsin kustannussäästöt olivat kolmannella vuosineljänneksellä 1,4 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna. Kulusäästöt syntyivät markkinointipanostusten supistamisesta, määräaikaisista palkanalennuksista paikallisen lainsäädännön asettamissa puitteissa ja ulkoisten palveluiden ostojen vähentämisestä.

Koronaepidemian toisen aallon voimistuessa Alma Careerin toimintamaissa talouden näkymät ovat edelleen erittäin epävarmat ja rekrytointiliiketoiminnan ei odoteta palautuvan koronakriisiä edeltävälle tasolle vuoden 2020 aikana. Asuntojen ja autojen markkinapaikkaliiketoiminnassa on nähtävissä asteittaista palautumista, mutta liiketoiminta on hyvin riippuvainen yleisestä talouskehityksestä.

 • Alma Talent

Toisella vuosineljänneksellä nähty Alma Talentin Suomen mediamainonnan myynnin jyrkkä lasku (-44%) hidastui merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä (-19 %). Erityisesti auto- ja finanssisektorin mainonta palautui toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Keväällä nähty laadukkaiden mediasisältöjen digitaalisten tilausten kysyntä jatkui vahvana. B-to-b markkinapaikka- sekä telemarkkinointipalvelut kehittyivät hyvin katsauskaudella kuten myös Tietopalvelut ja kirjojen julkaisutoiminta. Koronaepidemia on vauhdittanut koulutusten siirtymistä digitaalisiin kanaviin ja Alma Talentin digitaalisten koulutuksien myynti kehittyi positiivisesti katsauskaudella. Alma Talentin tapahtumia järjestettiin kustannustehokkaasti digitaalisia kanavia hyödyntäen.

Alma Talentissa saavutettiin 0,8 milj. euron kustannussäästöt kolmannella vuosineljänneksellä vertailukauteen verrattuna. Toisella vuosineljänneksellä aloitetut sopeuttamistoimet jatkuivat. Niihin kuuluivat esimerkiksi koulutusliiketoiminnan henkilöstön osittainen lomauttaminen, tapahtumaliiketoiminnan henkilöstövähennykset, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi ja vanhojen, aiemmin kertyneiden lomien pitäminen. Myös ulkoisten palveluostojen vähentäminen jatkui.

Koronaepidemian näyttäessä taas kiihtymisen merkkejä ja talouden epävarmuuden jatkuessa mainonnan ei odoteta palautuvan vertailukauden tasolle vuonna 2020. Sisältöliikevaihdon hyvän kehityksen arvioidaan jatkuvan. Muiden Alma Talentin liiketoimintojen osalta vakaan kehityksen odotetaan jatkuvan.

 • Alma Consumer

Kevään epidemiatilanteen rauhoituttua Alma Consumerin mainonnan myynti osoitti elpymisen merkkejä, erityisesti autokaupan ja vähittäiskaupan mainonta palautui katsauskauden aikana. Koronan rajoitustoimenpiteet esimerkiksi matkailualaan vaikuttivat edelleen negatiivisesti Iltalehden irtonumeromyyntiin. Iltalehden yleisömäärä on edelleen kevään koronakriisin jälkeenkin vertailukautta korkeammalla tasolla ja lukijat ovat aiempaa sitoutuneempia. Katsauskaudella kävijämäärät lisääntyivät noin 15 prosenttia vertailukauteen verrattuna.

Alma Consumerin kustannussäästöt olivat noin 0,7 milj. euroa kolmannella vuosineljänneksellä. Henkilöstökuluja laskivat edelleen lomarahojen vaihtaminen vapaaksi ja vanhojen, aiemmin kertyneiden lomakertymien purku kolmannen vuosineljänneksen aikana. Irtonumeromyyntiin liittyvät volyymisidonnaiset kustannukset laskivat. Ulkoisten palveluostojen vähennykset jatkuivat.

Koronavirusepidemia laski 4 prosenttia Alma Consumerin mainosmyyntiä kolmannella vuosineljänneksellä.

Mainonnan jyrkkä lasku on taittunut, mutta epävarmuuden jatkuessa mainonnan ei odoteta palautuvan vertailukauden tasolle vuonna 2020. Iltalehden irtonumeromyynti laski kolmannella vuosineljänneksellä 21 prosenttia ja syyskuussa 13 prosenttia.

 • Yhteiset toiminnot ja rahoitusasema

Yhteisten toimintojen kustannussäästöt katsauskaudella olivat 0,2 milj. euroa. Koronaepidemian luomasta taloudellisesta epävarmuudesta johtuen Alma Median operatiivisen liiketoiminnan rahavirta laskee, mutta yhtiön rahoitusasema on siitä huolimatta erittäin vahva. Kolmannella vuosineljänneksellä luottotappioriskit eivät olennaisesti lisääntyneet. Tällä hetkellä ei ole nähtävissä arvonalentumisriskiä liikearvojen osalta.

Alma Media seuraa liiketoimintasegmenttiensä markkinatilanteen kehittymistä ja ryhtyy lisätoimenpiteisiin tarvittaessa.

Toimitusjohtajan katsaus

Kolmannella vuosineljänneksellä koronaepidemian taloudelliset vaikutukset Alma Median liiketoimintaan olivat odotuksiamme vähäisemmät. Epidemian vaimentuessa ja viranomaisrajoitteiden poistuessa alkoi talouden vaiheittainen palautuminen, mikä näkyi liikevaihtomme laskun hidastumisena.

Hyvin poikkeuksellisessa toimintaympäristössä katsauskauden 24,5 prosentin liikevoitto oli odotuksiamme parempi. Siihen vaikuttivat toteutetut kulusäästöt (3,1 miljoonaa euroa), digimainonnan ja rekrytointipalveluiden myynnin elpyminen sekä erityisesti hyvä digitaalisten tilauspohjaisten sisältöjen myynnin kasvu (29,5 %).

Rekrytointipalveluiden kysyntä itäisen Keski-Euroopan toimintamaissa osoitti normalisoitumisen merkkejä, sillä viranomaisten sulkutoimet elinkeinotoiminnalle eivät olleet yhtä voimakkaita kuin keväällä. Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihtokehitystä rasittaa vuoden 2021 alkupuoliskolle asti edelleen asiakaslaskutuksen voimakas lasku toisella vuosineljänneksellä ja sen tuloutuminen liikevaihdoksi viiveellä. Asumiseen- ja autoiluun liittyvässä markkinapaikkaliiketoiminnassa liikevaihto ylitti vertailukauden tason kilpailutuspalveluiden ja asumisen vuokrailmoittelun vahvasta kasvusta johtuen. Katsauskaudella saavutetut kustannussäästöt olivat kevätkautta pienemmät, koska lisäsimme pitkän aikavälin kilpailukykymme varmistamiseksi markkinointi-, henkilöstö-, ja tuotekehityskuluja.

Alma Talent käy läpi rakennemuutosta, pyrkimyksenään irtautuminen heikosti kannattavista ja vähäisen digitaalisen kasvupotentiaalin liiketoimista. Keskittyminen digiliiketoimintoihin kaikilla liiketoiminta-alueilla näkyi katsauskaudella lievästi kasvavana liikevaihtona ja kannattavuuden paranemisena. Digitaalisen liiketoiminnan osuus ylitti 50 prosentin rajapyykin. Laadukkaiden mediasisältöjen kysyntä jatkui ja tämä näkyi digitaalisten tilausten vahvana kasvuna. Alma Talentin palveluiden osalta erityisesti telemarkkinointi sekä b-to-b markkinapaikat kasvoivat. Mediamainonnan edellisellä vuosineljänneksellä nähty jyrkkä lasku taittui ja myynti palautui syyskuussa jo lähelle vertailukauden tasoa, kun tapahtumaliiketoiminnan vaikutus eliminoidaan.

Alma Consumerille mennyt vuosineljännes oli torjuntavoitto: erityisesti autokaupan ja vähittäiskaupan mainonta palautui katsauskauden aikana ja kannattavuutta tukivat kustannussäästöt. Digitaaliset palvelut, matkailuun liittyvää digipalvelua lukuun ottamatta, kehittyivät hyvin. Sisältömyynti kuitenkin laski koronarajoitusten vaikuttaessa matkustamiseen ja näin myös printtilehtien irtomyyntipisteiden määrään. Iltalehden yleisömäärä on edelleen kevään koronakriisin jälkeenkin vertailukautta korkeammalla tasolla ja lukijat ovat aiempaan sitoutuneempia. Katsauskaudella kävijämäärät lisääntyivät noin 15 prosenttia vertailukauteen verrattuna.

Viime viikkoina koronan ilmaantuvuusluvut ovat olleet merkittävässä nousussa eri toimintamaissamme. Taudin toisen aallon voimistuminen lisää talouden epävarmuutta ja liiketoimintanäkymämme vuoden viimeiselle vuosineljännekselle ovat edelleen sumuiset. Uskon kuitenkin, että sitoutunut henkilöstömme, kilpailukykymme ja vahva taseemme luovat edelleen vakaan pohjan tarjoten riittävät voimavarat kohtaamaan mahdollisesti hyvinkin haastavan toimintaympäristön.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast

Englanninkielinen webcast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/2020-q3-results/register.

Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä myös soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua puhelinnumeroon +358 9 817 103 10, PIN: 97382512#.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2020

– Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2020 keskiviikkona 17.2.2021 noin klo 8.00 

– Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021 keskiviikkona 21.4.2021 noin klo 8.00 

– Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2021 keskiviikkona 21.7.2021 noin klo 8.00 

– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2021 torstaina 21.10.2021 noin klo 8.00. 

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) tilivuodelta 2020 julkaistaan keskiviikkona 3.3.2021. 

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 24.3.2021. Yhtiökokoukseen liittyvät aineistot kootaan Alma Median verkkosivuille. 

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva digitaaliseen palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Alma Media toimii 10 Euroopan maassa. Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista. Alma Median vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi. 

 • Julkaistu: 22.10.2020, 08:00
 • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli