Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Q1: jatkuvien toimintojen liikevaihto ja oikaistu liikevoitto edellisen vuoden tasolla. Koronaepidemialla merkittävä liikevaihtoa ja liikevoittoa heikentävä vaikutus tuleville kuukausille.

Alma Media Q1: jatkuvien toimintojen liikevaihto ja oikaistu liikevoitto edellisen vuoden tasolla. Koronaepidemialla merkittävä liikevaihtoa ja liikevoittoa heikentävä vaikutus tuleville kuukausille.

Alma Media Oyj              Osavuosikatsaus                  21.4.2020 klo 8.00

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI—MAALISKUU 2020:

Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja oikaistu liikevoitto edellisen vuoden tasolla. Koronaepidemialla merkittävä liikevaihtoa ja liikevoittoa heikentävä vaikutus tuleville kuukausille.

Alma Media tiedotti 11.2.2020 alueellisen liiketoiminnan ja painoliiketoiminnan myynnistä Sanoma Media Finland Oy:lle. Yhtiö raportoi myytävän liiketoiminnan lopetettuna toimintona. Myytävä liiketoiminta on raportoitu aiemmin Alma Consumer -segmentissä. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät pääosin vain jatkuvat toiminnot. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Taloudellinen kehitys tammi—maaliskuussa 2020:

 • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista vertailukauden tasolla 61,9 (62,1) milj. euroa.
 • Oikaistu liikevoitto jatkuvista toiminnoista 11,2 (11,5) milj. euroa, laskua 2,7 %.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 12,2 (11,5) milj. euroa, kasvua 6,2 %.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista 0,10 (0,09) euroa.
 • Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien 0,21 (0,12) euroa.
 • Yhtiön rahoitusasema on vahva ja yhtiö on lähes nettovelaton, gearing 0,8 %.
 • Alma Markets: Liikevaihto ja kannattavuus säilyivät vertailukauden tasolla.
 • Alma Talent: Digiliikevaihdon kasvu oli vahvaa (9%) ja liiketoiminnan digiaste nousi 41,5 %:in.
 • Alma Consumer: Digitaalisen mainosmyynnin, erityisesti sisältömarkkinoinnin, kasvu jatkui. Digitaalisten kuluttajapalveluiden kannattavuus laski.
AVAINLUVUT 2020 2019 Muutos 2019
milj. euroa 1—3 1—3 % 1—12
Liikevaihto 61,9 62,1 -0,4 250,2
Sisältöliikevaihto 15,8 15,8 0,2 64,2
Sisältöliikevaihto, painettu 11,9 12,7 -6,4 50,9
Sisältöliikevaihto, digi 3,9 3,1 27,4 13,2
Mainosmyynnin liikevaihto 35,9 36,7 -2,2 148,5
Mainosmyynti, painettu 3,7 4,1 -11,3 16,3
Mainosmyynti, digi 32,3 32,6 -1,0 132,2
Palveluliikevaihto 10,1 9,6 5,7 37,6
Oikaistut kokonaiskulut 50,7 50,7 0,1 201,1
Oikaistu käyttökate 15,3 15,9 -3,4 66,1
Käyttökate  16,3 15,9 3,0 66,2
Oikaistu liikevoitto 11,2 11,5 -2,7 49,4
% liikevaihdosta 18,1 18,5 19,8
Liikevoitto/-tappio 12,2 11,5 6,2 49,5
% liikevaihdosta 19,7 18,5 19,8
Tilikauden tulos 10,2 9,1 11,7 40,5
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,10 0,09 13,3 0,41
Digiliiketoiminnan liikevaihto 42,1 40,8 3,1 166,7
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 68,1 65,8 66,6

Toimintaympäristö vuodelle 2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia luo merkittävän epävarmuuden vuoden 2020 taloudelliselle kehitykselle. Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien odotetaan tämän johdosta laskevan selvästi vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.

Vallitsevassa poikkeustilanteessa digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kuluttaminen on yleisesti kasvanut merkittävästi. Koronavirusepidemian arvioidaan muuttavan kuluttajakäyttäytymistä pysyvästi ja kiihdyttävän digitaalisten palveluiden kysyntää. Median rakennemuutoksen odotetaan tämän johdosta jatkuvan ja entisestään voimistuvan. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy vaatien kasvavia panostuksia teknologiainvestointeihin. Digitaalisessa mainonnassa haku- ja sosiaalisen median mainonnan, mobiili- ja videomainonnan sekä sisältömarkkinoinnin odotetaan edelleen kasvavan nopeimmin.

Näkymät vuodelle 2020

Koronavirusepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimenpiteistä johtuen Alma Median toimintaympäristö on muuttunut äkillisesti ja epävarmuus on lisääntynyt merkittävästi. Nykyisissä poikkeusolosuhteissa yhtiö arvioi näkyvyyden heikoksi eikä anna tässä vaiheessa tulosohjeistusta vuodelle 2020.

Alma Media peruutti 25.3. yhtiön aiemmin, helmikuussa 2020 annetun näkymän.

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla ja koronavirusepidemian vaikutuksia Alma Median liiketoimintaan

Alma Media on viitannut aiemmin toimintaympäristökuvauksissaan Kantar TNS:n mediamainonnan määrän mittauksiin Suomessa sekä Euroopan Komission ennusteisiin bruttokansantuotteen ja työttömyysasteen kehityksestä Tšekissä ja Slovakiassa. Viimeisimmät tiedot ovat tammi–helmikuulta 2020, ennen globaalin koronaviruspandemian puhkeamista ja laajojen rajoitustoimenpiteiden voimaantuloa. Koska tässä vaiheessa ei tiedetä koronavirusepidemian kestoa eikä viruksen leviämisen estoon liittyvien rajoitustoimien mahdollista purkuajankohtaa, näkyvyys epidemian talousvaikutuksista Alma Median toimintamaissa on heikkoa ja riskien arviointi poikkeuksellisen epävarmaa. Eri maiden keskuspankkien ja tutkimuslaitosten talousennusteissa on suurta hajontaa.

Epidemian vaikutuksia ja aloitettuja toimenpiteitä liiketoimintasegmenteittäin:

 • Alma Markets

Koronaepidemian hillitsemiseen liittyvien viranomaisrajoitusten sekä taloudellisen epävarmuuden lisääntyessä asiakkaat ovat vähentäneet merkittävästi uusia rekrytointeja ja keskittyneet korvausrekrytointien tekemiseen, mikä vaikuttaa negatiivisesti Alma Marketsin rekrytointimainonnan myyntiin. Epidemian aikana kysyntä on kohdistunut logistiikan ja hoiva-alan työpaikkoihin. Alma Marketsin järjestämät rekrytointitapahtumat on siirretty syksyyn. Asumiseen- ja autoiluun liittyvässä markkinapaikkaliiketoiminnassa epidemian vaikutukset ovat myös selvästi negatiivisia, mutta jäänevät rekrytointiliiketoiminnan vaikutuksia pienemmiksi. Verkkokoulutusliiketoiminta on kehittynyt hyvin koronavirusepidemian aikana.

Arvio koronavirusepidemian vaikutuksesta Alma Marketsin liikevaihdon laskuun maaliskuussa 2020 oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Tšekin koruna on heikentynyt vuoden 2020 alusta noin 6 %, mikä heikentää Tšekin liiketoiminnan euromääräistä tulosta huolimatta siitä, että osa liiketoiminnan tulevasta rahavirrasta on suojattu.

Alma Marketsissa on aloitettu toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi. Toimenpiteet sisältävät markkinointipanostusten merkittävän supistamisen, lomautusten käynnistämisen, määräaikaiset palkanalennukset huhti–kesäkuussa paikallisen lainsäädännön asettamissa puitteissa ja ulkoisten palveluiden ostojen vähentämisen. Puolan rekrytointimobiilipalvelun markkinointia vähennetään merkittävästi, rekrytointikonsultointia Baltian maissa supistetaan ja Workania-liiketoiminta Unkarissa lopetetaan.

Toimenpiteillä arvioidaan saatavan noin 3,6 milj. euron kustannussäästöt toisella vuosineljänneksellä.

 • Alma Talent

Mainonnan myynti on hidastunut yleisen epävarmuuden vuoksi, erityisesti autokaupan ja rekrytointimainonnan kysynnän laskiessa. Sen sijaan koronavirusepidemiaan liittyvän tiedon tarve on lisännyt ajantasaisen ja luotettavan tiedon kysyntää, mikä on näkynyt Alma Talentin medioiden, erityisesti talousmedioiden yleisöjen merkittävänä kasvuna ja positiivisena kehityksenä tilattavan median sisältöjen myynnissä. Tapahtumaliiketoiminnan tapahtumat on siirretty syksyyn 2020. Työnantajien ohjeistukset ja viranomaisten asettamat rajoitteet ovat vaikuttaneet koulutusten osallistujamääriin ja koulutuksia on siirretty digitaaliseen kanavaan etänä seurattavaksi.

Arvio koronavirusepidemian vaikutuksesta Alma Talentin liikevaihdon laskuun maaliskuussa 2020 oli noin 0,4 miljoonaa euroa.

Alma Talentissa on aloitettu toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi. Tapahtuma- ja koulutusliiketoiminnassa on käynnistetty lomautukset. Henkilöstölle suositellaan myös lomarahojen vaihtamista vapaaksi ja vanhojen, aiemmin kertyneiden lomien pitämistä kevään aikana. Myös ulkoisia palveluostoja vähennetään. Lisäksi muita kuin kriittisiä kehitysprojekteja lykätään.

Toimenpiteillä arvioidaan saatavan noin 1,3 milj. euron kustannussäästöt toisella vuosineljänneksellä.

 • Alma Consumer ja yhteiset toiminnot

Mainonnan myynti on laskenut Alma Consumerissa yleisen epävarmuuden vuoksi, erityisesti autokauppaan ja matkailuun liittyvä mainonta on laskenut. Koronan leviämisen estämiseksi asetetut rajoitteet liikkumiselle sekä esimerkiksi matkailualaan liittyvien lehtimyyntipisteiden sulkeminen ovat vaikuttaneet negatiivisesti Iltalehden irtonumeromyyntiin. Vastaavasti painetun median materiaalikustannukset ovat laskeneet. Iltalehden verkkopalvelun kävijämäärä oli vuoden alussa ennätystasolla ja on koronauutisoinnin myötä kasvanut edelleen vahvasti.

Arvio koronavirusepidemian vaikutuksesta Alma Consumerin liikevaihdon laskuun maaliskuussa 2020 oli noin 0,3 miljoonaa euroa.

Alma Consumerissa ja yhteisissä toiminnoissa on aloitettu toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi. Digitaalisissa palveluissa vähennetään markkinointikustannuksia. Henkilöstölle suositellaan lomarahojen vaihtamista vapaaksi ja vanhojen, aiemmin kertyneiden lomien pitämistä kevään aikana. Ulkoisia palveluostoja vähennetään. Lisäksi muita kuin kriittisiä kehitysprojekteja lykätään.

Alma Consumerissa (jatkuvat toiminnot) sekä Alma Median yhteisissä toiminnoissa tehtävillä toimenpiteillä arvioidaan saatavan noin 1,1 milj. euron kustannussäästöt toisella vuosineljänneksellä.

Alma Media seuraa liiketoimintasegmenttiensä markkinatilanteen kehittymistä ja ryhtyy lisätoimenpiteisiin tarvittaessa.

Toimitusjohtajan katsaus

Alma Median liiketoiminnan kehitys oli vuoden 2020 alussa vakaata. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vertailukauden tasolla.

Nopeasti edennyt koronavirusepidemia on heijastunut Alma Median toimintaan maaliskuusta lähtien. Heti epidemian eskaloitumisen jälkeen otimme käyttöömme erityisvarotoimia suojellaksemme henkilökuntamme ja asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia sekä varmistaaksemme palveluidemme toimivuuden. Tällä hetkellä palvelut tuotetaan pääasiallisesti etänä ja olemme pystyneet sopeutumaan poikkeustilanteeseen ilman palvelukatkoksia.

Toimintaympäristön ja markkinoiden voimakkaiden muutosten myötä epidemia aiheuttaa liiketoiminnallemme merkittävää epävarmuutta tuleville kuukausille. Arvioimme, että maaliskuussa 2020 epidemia laski liikevaihtoamme noin 2 miljoonaa euroa. Toimenpiteet toiminnan sopeuttamiseksi on aloitettu ja niillä arvioidaan saavutettavan noin 6 miljoonan euron kustannussäästöt toisella vuosineljänneksellä. Kriisin aiheuttaman laskukauden pituus ja syvyys jää nähtäväksi – olemme jatkuvassa valmiudessa reagoimaan lisätoimilla tulevaisuuden kannattavuutemme sekä kilpailukykymme turvaamiseksi. Olemme kuvanneet edellä koronaepidemian vaikutuksia eri liiketoimintasegmentteihin ja toimenpiteitä niiden lieventämiseksi.

Alma Marketsin rekrytointiliiketoiminta oli hyvässä vauhdissa tammi–helmikuussa kehittyen suunnitelmien mukaisesti. Koronaepidemian vaikutus näkyi maaliskuusta alkaen liikevaihdon laskuna rekrytointimainonnan ja
-palveluiden kysynnän hidastuessa merkittävästi Alman toimintamaissa, erityisesti Suomessa ja Slovakiassa. Asumisen ja autoilun markkinapaikka- ja järjestelmäliiketoiminnan kehitys oli vakaata katsauskaudella. Koronan vaikutukset liiketoiminnalle ovat myös selvästi negatiivisia, mutta jäänevät rekrytointiliiketoiminnan vaikutuksia pienemmiksi. Alma Marketsin kannattavuus oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vertailukauden tasolla, sillä segmentissä oli varauduttu jo alkuvuodesta hidastuvaan talouskasvuun tiukemmalla kustannuskurilla.

Alma Talentissa ripeä eteneminen kohti digitaalisia median ja palveluiden liiketoimintamalleja jatkui katsauskaudella: digiliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta nousi 42 %:iin. Kysynnän merkittävä lisääntyminen ajantasaiselle, relevantille talousuutisoinnille nosti digitaalisen sisältömyynnin Suomessa ennätystasolle (kasvua 33,9%). Sisältömyynti kehittyi hyvin myös Pron digiliiketoiminnassa. Alkuvuoden hyvä kehitys mainonnassa ja koulutusliiketoiminnassa kääntyi maaliskuussa koronaepidemian myötä. Alma Talentin liikevaihtoa painoi katsauskaudella ensisijaisesti liikevaihdon lasku Ruotsin medialiiketoiminnassa ja Affärsvärldenin divestoinnin vaikutus. Kannattavuus oli vertailukauden tasolla. Kuluja laskivat myydyt liiketoiminnot, kulusäästötoimenpiteet Ruotsissa ja Alma Talent Pron uudelleenorganisointi.

Alma Consumerin valtakunnallisen kuluttajamedian Iltalehden digimainosmyynti oli alkuvuonna hyvällä tasolla, erityisesti sisältömarkkinointi kasvoi. Maaliskuussa epidemiasta johtuen esimerkiksi autokauppaan ja matkailuun liittyvä mainonta hiipui. Sisältöliikevaihto oli vertailukauden tasolla, sitä tuki osaltaan heinäkuussa 2019 voimaan tullut alv-muutos, mutta irtonumeromyynnin trendinomainen lasku kiihtyi kohti katsauskauden loppua monien myyntipisteiden sulkeuduttua viranomaisrajoitteiden vuoksi. Iltalehden verkkopalvelun kävijämäärä oli vuoden alussa ennätystasolla ja on koronauutisoinnin myötä kasvanut edelleen vahvasti.

Katsauskauden merkittävin liiketoiminnallinen tapahtuma oli aluemedioiden ja painoliiketoiminnan myynti Sanomalle. Kauppa saadaan päätökseen huhtikuun lopussa. Tammi–maaliskuussa lopetetuissa toiminnoissa painetun median mainosmyynnin lasku jatkui ja epidemialla oli merkittävä vaikutus maaliskuun mainosmyyntiin. Lisäksi lopetettujen toimintojen liikevaihtoa laskivat jakelun ulkoistus Postille sekä painon liikevaihdon lasku.

Taloudellinen asemamme on digitransformaation, kannattavan kasvun ja onnistuneiden yritysjärjestelyiden vuoksi erittäin vahva, ja taseemme on katsauskauden lopussa lähes nettovelaton.

Vallitsevassa poikkeustilanteessa digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kuluttaminen on kasvanut merkittävästi. Epidemian arvioidaankin muuttavan kuluttajakäyttäytymistä ja kiihdyttävän myös yrityksille suunnattujen digitaalisten palveluiden kysyntää. Pian myös asunnon ostaminen digitaalisesti voi olla vallitseva käytäntö. Tämän lisäksi työelämä on murroksessa, virtuaaliset tavat työskennellä, järjestää tapahtumia sekä opiskella ovat tulleet osaksi arkea. Yhtiöille, joilla on vahvat digitaaliset kyvykkyydet, tämä kriisi avaa uusia kasvumahdollisuuksia.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast

Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen esittelevät yhtiön Q1-tuloskehitystä webcastissa klo 10.30–11.30 osoitteessa https://almamedia.videosync.fi/2020-q1-results/register. Kysymyksiä voi esittää webcastin aikana myös kirjallisesti. Tiedotustilaisuuden puhelun tunnus ja puhelinnumerot:

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Yhdysvallat +1 855 857 0686

Iso-Britannia +44 333 300 0804

PIN: 29251096#

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2020

– Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2020 perjantaina 17.7.2020 noin klo 8.00 
– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2020 torstaina 22.10.2020 noin klo 8.00. 

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 29.4.2020. Yhtiökokoukseen liittyvät aineistot kootaan Alma Median verkkosivuille. 

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva digitaaliseen palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Alma Media toimii 11 Euroopan maassa. Alma Mediassa työskentelee noin 1 800 ammattilaista. Alma Median vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi. 

 • Julkaistu: 21.4.2020, 08:00
 • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli