Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median Q1 2019: Oik. liikevoitto parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Liikevaihto laski pääosin myytyjen liiketoimintojen johdosta. Digitaalisen liiketoiminnan osuus ylitti 50 %.

Alma Median Q1 2019: Oik. liikevoitto parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Liikevaihto laski pääosin myytyjen liiketoimintojen johdosta. Digitaalisen liiketoiminnan osuus ylitti 50 %.

Alma Media Oyj               Osavuosikatsaus                 25.4.2019 klo 8.00 

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI—MAALISKUU 2019: Oikaistu liikevoitto parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski pääosin myytyjen liiketoimintojen johdosta. Digitaalisen liiketoiminnan osuus ylitti 50 %.

Taloudellinen kehitys tammi—maaliskuussa 2019:

 •  Liikevaihto 85,0 (92,2) milj. euroa, laskua 7,8 %.
 •  Oikaistu liikevoitto 14,4 (12,2) milj. euroa, 16,9 % (13,2 %) liikevaihdosta, kasvua 17,9 %.
 •  Liikevoitto 14,4 (12,9) milj. euroa, 16,9 % (14,0 %) liikevaihdosta, kasvua 11,7 %.
 •  Osakekohtainen tulos 0,12 (0,11) euroa.
 •  Alma Markets: Rekrytointiliiketoiminnan kasvu hidastui, Suomessa asumisen ja autoilun markkinapaikkaliiketoiminnan kasvu jatkui. 
 •  Alma Talent: Digitaalinen sisältöliikevaihto Suomessa kasvoi vahvasti.
 •  Alma Consumer: Kulusäästöt paransivat kannattavuutta.
AVAINLUVUT  2019 2018 Muutos 2018
milj. euroa 1—3 1—3 % 1—12
Liikevaihto 85,0 92,2 -7,8 354,6
Sisältöliikevaihto 27,6 31,0 -11,1 114,8
Sisältöliikevaihto, painettu 23,0 26,7 -13,9 97,9
Sisältöliikevaihto, digi 4,6 4,3 6,2 16,9
Mainosmyynnin liikevaihto 44,6 46,7 -4,6 185,7
Mainosmyynti, painettu 11,0 13,9 -20,8 50,6
Mainosmyynti, digi 33,4 32,2 3,5 132,7
Palveluliikevaihto 12,9 14,5 -10,9 54,1
Oikaistut kokonaiskulut 70,8 80,1 -11,6 297,9
Oikaistu käyttökate 20,1 16,4 22,5 72,9
Käyttökate 20,1 17,1 17,6 76,6
Oikaistu liikevoitto 14,4 12,2 17,9 57,3
% liikevaihdosta 16,9 13,2 16,2
Liikevoitto/-tappio 14,4 12,9 11,7 61,0
% liikevaihdosta 16,9 14,0 17,2
Tilikauden tulos 11,3 10,4 7,8 47,9
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,12 0,11 9,3 0,51
Digiliiketoiminnan liikevaihto 43,1 41,9 2,9 170,3
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 50,7 45,4 48,0

Toimintaympäristö vuodelle 2019 

Suomen ja Alma Medialle tärkeiden itäisten Keski-Euroopan maiden, kuten Tšekin ja Slovakian talouksien odotetaan kasvavan, mutta kasvu hidastuu vuonna 2019. Epävarmuus Saksan talouskehityksestä on lisääntynyt ja sen heijastusvaikutuksesta johtuen Tšekissä ja Slovakiassa on nähtävissä muutamilla toimialoilla rekrytointimainonnan kysynnän hidastumista.

Median rakennemuutos jatkuumainonta ja sisältömyynti verkossa kasvaa ja painetun median kysyntä laskee. Painetun median kannattavuutta heikentää jakelukustannusten ja volyymisidonnaisten kustannusten nousu. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy vaatien kasvavia panostuksia teknologiainvestointeihin. Digitaalisessa mainonnassa haku- ja sosiaalisen median mainonnan, mobiili- ja videomainonnan sekä sisältömarkkinoinnin odotetaan kasvavan nopeimmin.  

Näkymät vuodelle 2019 (muuttumaton)

Alma Media arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuodesta 2018. Vuoden 2018 liikevaihto oli 354,6 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 57,3 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Alma Median kaikki liiketoimintasegmentit paransivat kannattavuuttaan. Digiliikevaihdon osuus liikevaihdostamme ylitti katsauskaudella 50 prosentin rajan. Digimyynnin kasvu, viime vuonna tehdyt kustannussäästötoimenpiteet sekä luopuminen tappiollisista tai heikosti kannattavista liiketoiminnoista nostivat konsernin oikaistun liikevoittomarginaalin 16,9 prosenttiin liikevaihdosta. Liikevaihtomme laski pääosin myytyjen liiketoimintojen johdosta, mutta myös painetun median markkinan painamana.

Alma Marketsin rekrytointiliiketoiminnassa näkyi yleinen talouskasvun hidastuminen. Rekrytointiliiketoiminta kasvoi, mutta hitaammin erityisesti Tšekissä ja Suomessa. Suomessa asumisen ja autoilun markkinapaikkaliiketoiminnassa hyvä vire jatkui tammi–maaliskuussa. Segmentin kuluja kasvattivat nykyisten verkkopalvelujen, kuten Etuoven jatkokehittäminen sekä panostukset uusiin tuotteisiin ja markkinoihin.

Alma Talentin Suomen medialiiketoiminnan kehitys oli katsauskaudella hyvä. Digitaalinen sisältömyynti kasvoi 21 prosenttia ja Kauppalehdessä se ylitti painetun median sisältötuottojen laskun. Myös b2b-asiakkaille suunnattu mainosmyynti kehittyi Suomessa hyvin. Ruotsissa mainonnan lasku sekä myydyt ja lopetetut toiminnot laskivat liikevaihtoa, mutta tehtyjen tehostamistoimien myötä yksikön kannattavuus parani tammi–maaliskuussa.

Alma Consumerin liikevaihdon laskusta merkittävin osa johtuu vertailukaudella toteutetusta pohjoisen lehtien divestoinnista, minkä vaikutus raportointiin poistuu toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Orgaanisesti liikevaihtoa laskivat tammi–maaliskuussa printtimainonnan ja Iltalehden irtonumeromyynnin lasku sekä ulkoisen painovolyymin väheneminen. Kuten Alma Talentissa, myös Alma Consumerissa digisisältömyynnin kaksinumeroinen kasvu jatkui. Kannattavuutta paransivat saavutetut kustannussäästöt viime vuonna toteutetuista, segmentin integraatioon liittyneistä uudelleenjärjestelyistä sekä ulkoisten sisältöostojen vähentyminen.

Tilauslaskutuksen ajoittuessa alkuvuoteen rahavirtamme vahvistui 30,3 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 46,1 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 33,1 prosenttia. Tunnuslukuihin vaikuttaa vuoden alussa käyttöönotettu IFRS 16 -standardi leasing-sopimusten käsittelystä. Standardin käyttöönotto kasvatti Alma Median ensimmäisen neljänneksen käyttökatetta 1,9 miljoonaa euroa sekä nettovelkoja 52,0 miljoonaa euroa. Liikevoittoon standardin käyttöönotolla ei ollut vaikutusta.

Vaikka vuotta 2019 koskevia kasvuennusteita on yleisesti laskettu ja epävarmuus on lisääntynyt, Alma Medialla on hyvät lähtökohdat tuleville vuosineljänneksille. Alma Median itäisen Keski-Euroopan maiden BKT-kasvuksi ennustetaan edelleen 2,5–4 prosenttia ja alenevaa työttömyyttä. Hyvä digitaalisen sisältömyynnin kehitys kertoo lukijoiden lisääntyvästä halukkuudesta maksaa digisisällöistä sekä oikein valituista toimenpiteistä digitilauspohjaisen toimintamallin vahvistamiseksi. Kotimaisen mainosmarkkinan nihkeys sekä kilpailutilanteen kiristyminen kotimaisten mediatalojen ja kansainvälisten alustatoimijoiden välillä jatkuu, mutta uskomme pystyvämme kompensoimaan printin laskua digimainonnan kasvulla keskimääräistä paremmin. Skaalautuva ja tehokas digitaalinen liiketoimintamalli mahdollistaa kannattavuuden parantamisen ja vahva taseemme mahdollistaa investoinnit liiketoiminnan kasvuun.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast:

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa.

Ilmoittauduthan Alma-talossa pidettävään tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana myös webcastina osoitteessa, https://almamedia.videosync.fi/2019-q1/register. Webcastissa on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla noin klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.


Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2019

 •  Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2019 keskiviikkona 17.7.2019 noin klo 8.00
 •  Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2019 keskiviikkona 23.10.2019 noin klo 8.00.

   

ALMA MEDIA OYJ 

Hallitus  

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 1900 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2018 liikevaihto oli 354,6 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 • Julkaistu: 25.4.2019, 08:00
 • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli