Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > Tutkimus: nuoret suhtautuvat kriittisesti työn tunkeutumiseen vapaa-ajalle

Tutkimus: nuoret suhtautuvat kriittisesti työn tunkeutumiseen vapaa-ajalle

Lehdistötiedote 9.4.2019 klo 8.00

TUTKIMUS: NUORET SUHTAUTUVAT KRIITTISESTI TYÖN TUNKEUTUMISEEN VAPAA-AJALLE

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan enemmistö 18-29-vuotiaista työssäkäyvistä suomalaisnuorista ei halua vastata työviesteihin vapaa-ajallaan.

Alma Median, KPMG:n ja LähiTapiola Pääkaupunkiseudun teettämässä kyselytutkimuksessa nuoria pyydettiin ottamaan kantaa väittämään, jonka mukaan työntekijöiden tulee olla valmiita vastaamaan työsähköposteihin tai muihin työviesteihin myös varsinaisen työaikansa ulkopuolella. Yli 60 prosenttia vastaajista oli väittämän kanssa täysin tai melko eri mieltä.

Samansuuntaisia tuloksia saatiin kysymykseen, onko esimiehillä oikeus odottaa työntekijöidensä seuraavan oman erikoisosaamisalueensa keskusteluja tai julkaisuja vapaa-ajallaan. Puolet vastaajista ilmoitti olevansa täysin tai melko eri mieltä.

Markkinointitutkimusyhtiö Bilendin toteuttamaan kyselyyn vastasi maalis–huhtikuun vaihteessa 500 vähintään osa-aikaisesti työssä käyvää nuorta. Kyselyssä nuorilta tiedusteltiin myös käsityksiä hyvästä työelämästä, johtamisesta ja menestymisestä työssä. Vastaajista miltei puolet määritteli työssä menestymiseksi sen, että työntekijä saavuttaa hänelle asetetut henkilökohtaiset tavoitteet. Lähes 45 prosentin mielestä työssä menestyminen merkitsi työssä viihtymistä. Korkea palkka sai vastaajien joukossa vähemmän kannatusta.

Esimiehiltä vastaajat toivoivat, että nämä ottaisivat muiden näkemykset huomioon, tunnistaisivat alaistensa ammatilliset ja henkilökohtaiset vahvuudet sekä mahdollistaisivat niiden hyödyntämisen ja työssä onnistumisen.

– Kokonaisuutena tutkimuksen tuloksista välittyy kuva, että nuoret haluavat työskennellä viihtyisässä ja hierarkialtaan matalassa työyhteisössä, jossa ymmärretään työntekijöiden hyvinvoinnin ja hyvän johtamisen tärkeys. Työstä saatava rahallinen korvauskin on nuorille tärkeä asia, mutta sitä merkityksellisempiä ovat mielekäs työ ja hyvät suhteet työkavereihin ja esimiehiin, tiivistää Alma Median yritysvastuupäällikkö Kirsi Hantula.

Alma Media, KPMG ja LähiTapiola Pääkaupunkiseutu järjestävät 9.4.2019 taidemuseo Amos Rexissä Helsingissä opiskelijoille suunnatun Future Forerunners -tapahtuman, jossa keskustellaan muun muassa tulevaisuuden työelämätaidoista ja hyvästä johtamisesta.

Lisätietoja:

Kirsi Hantula
yritysvastuupäällikkö, Alma Media
puh. 045 670 5523

Milla Uusi-Pietilä
työnantajakuva ja yritysvastuu, KPMG
puh. 046 851 051

Laura Kauppinen
markkinointi- ja viestintäpäällikkö, LähiTapiola Pääkaupunkiseutu
puh. 040 840 2155 

  • Julkaistu: 9.4.2019, 08:00
  • Kategoria: Lehdistötiedote

Jaa artikkeli