Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median tilinpäätöstiedote 2017: Alma Marketsin vahva kasvu jatkui neljännellä vuosineljänneksellä

Alma Median tilinpäätöstiedote 2017: Alma Marketsin vahva kasvu jatkui neljännellä vuosineljänneksellä

Alma Media Oyj               Tilinpäätöstiedote                      14.2.2018 klo 8.00

Alma Median tilinpäätöstiedote 2017:

ALMA MARKETSIN VAHVA KASVU JATKUI NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Taloudellinen kehitys loka—joulukuussa 2017:

 • Liikevaihto 97,1 (93,6) milj. euroa, kasvua 3,7 %.
 • Oikaistu liikevoitto 11,3 (10,6) milj. euroa, 11,6 %  (11,3 %) liikevaihdosta, kasvua 6,3 %.
 • Liikevoitto 5,8 (6,2) milj. euroa eli 6,0 %  (6,7 %) liikevaihdosta, laskua 6,4 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,04 (0,06) euroa.
 • Alma Markets: Liiketoiminnan kannattava kasvu jatkui
 • Alma Talent: Liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla ja vuoden viimeiselle neljännekselle kohdistuneet kulut laskivat kannattavuutta
 • Alma News & Life: Digimainonta ennätyksellisen hyvällä tasolla
 • Alma Regions: Painetun median mainosmyynnin lasku heikensi kannattavuutta

Taloudellinen kehitys tammi—joulukuussa 2017:

 • Liikevaihto 367,3 (353,2) milj. euroa, kasvua 4,0 %.
 • Oikaistu liikevoitto 51,1 (35,2) milj. euroa, 13,9 % (10,0 %) liikevaihdosta, kasvua 45,2 %.
 • Liikevoitto 46,6 (26,8) milj. euroa eli 12,7 % (7,6 %) liikevaihdosta, kasvua 74,0 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,39 (0,20) euroa.
 • Hallituksen osinkoehdotus 0,24 (0,16) euroa/osake
AVAINLUVUT 2017 2016 Muutos 2017 2016 Muutos
milj.euroa 10—12 10—12 % 1—12 1—12 %
Liikevaihto 97,1 93,6 3,7 367,3 353,2 4,0
Sisältöliikevaihto 32,4 33,3 -2,4 125,8 128,3 -1,9
Sisältöliikevaihto, painettu 28,2 29,2 -3,4 109,3 113,5 -3,7
Sisältöliikevaihto, digi 4,2 4,1 4,7 16,5 14,8 11,4
Mainosmyynnin liikevaihto *) 50,2 45,8 9,5 185,8 171,6 8,3
Mainosmyynti, painettu 16,5 17,9 -7,9 62,8 68,5 -8,5
Mainosmyynti, digi 32,9 27,7 18,9 120,5 101,3 19,0
Palveluliikevaihto *) 14,5 14,5 -0,4 55,7 53,3 4,4
Oikaistut kokonaiskulut 90,1 86,3 4,4 320,8 318,9 0,6
Oikaistu käyttökate 15,7 15,3 2,8 67,4 53,3 26,5
Käyttökate  14,3 13,9 2,6 66,9 47,9 39,6
Oikaistu liikevoitto 11,3 10,6 6,3 51,1 35,2 45,2
% liikevaihdosta 11,6 11,3 13,9 10,0
Liikevoitto/-tappio 5,8 6,2 -6,4 46,6 26,8 74,0
% liikevaihdosta 6,0 6,7 12,7 7,6
Tilikauden tulos 4,4 4,9 -9,7 36,7 19,9 85,0
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,04 0,06 -28,3 0,39 0,20 90,8
Digiliiketoiminnan liikevaihto 42,1 36,4 15,6 156,6 133,5 17,3
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 43,3 38,9 42,6 37,8

*) Vertailutietoa on oikaistu mainosmyynnin liikevaihdon ja palveluliikevaihdon välillä.

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle:

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 134 532 841  (124 646 114) euroa. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 0,24 euroa osaketta kohden (2016 0,16 euroa osakkeelta). Tilinpäätöshetken, 31.12.2017, ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä  19 733 564 (13 181 309) euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 

Toimintaympäristö vuodelle 2018

Suomen kansantalouden arvioidaan kasvavan vahvasti vuonna 2018. Alma Medialle tärkeiden itäisen Keski-Euroopan maiden, kuten Tšekin ja Slovakian, kansantalouksien arvioidaan kasvavan 3–4 %. Median rakennemuutos jatkuu vuonna 2018; mainonta ja sisältömyynti verkossa kasvaa, ja painetun median kysyntä laskee.

Näkymät vuodelle 2018

Alma Media arvioi vuoden 2018 liikevaihdon pysyvän edellisvuoden 2017 tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2017 tasosta. Vuoden 2017 liikevaihto oli 367,3 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 51,1 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Vuonna 2017 Alma Median operatiivinen tuloskehitys oli hyvä ja saavutimme kaikki kolme pitkän aikavälin taloudellista tavoitettamme. Yhtiön koko vuoden liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 367 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto 45 prosenttia 51 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos nousi 90 prosenttia 0,39 euroon. Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,24 euroa osakkeelta.

Vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon orgaaninen kasvu jatkui suunnitellusti. Liikevaihto kasvoi loka–joulukuussa 4 prosenttia 97,1 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi 6 prosenttia 11,3 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varmistaaksemme kärkipaikkamme digitaalisia monimediapalveluita tarjoavana yhtiönä myös vastaisuudessa, jatkoimme loppuvuonna panostuksiamme tuotekehitykseen ja markkinointiin.

Alma Markets -segmentissä loka–joulukuussa perusliiketoimintaa tukivat vahvana jatkunut talouskehitys itäisessä Keski-Euroopassa sekä Suomen talouden paluu kasvu-uralle. Liiketoimintasegmentissä tehtiin myös erinomaisen aktiivista myyntityötä ja laajennettiin tuoteportfoliota. Kuluja kasvattivat panostukset myyntiin ja markkinointiin sekä verkkopalveluiden, kuten Etuoven uuden verkkopalvelun kehittäminen. 

Alma Talent-segmentissä liikevaihto oli lokajoulukuussa edellisen vuoden tasolla, mutta vuosineljännekselle kohdistuneet kulut laskivat liiketoimintayksikön kannattavuutta. Alma Talentin tavoitteena on digitaalisen sisältömyynnin kasvattaminen ja synergioiden hakeminen yksikön eri liiketoimintojen välillä. Katsauskauden aikana uudistimme Talouselämän verkkopalvelun ja hyvä sisältösynergia kirja- ja koulutusliiketoiminnan välillä vahvisti koulutusmyynnin kasvua. 

Alma News & Life –segmentissä digitaalinen mainonta kasvoi vahvasti ja oli loka–joulukuussa ennätystasolla. Erityisesti mobiili- ja sisältömarkkinointi kasvoivat. Kehityksen taustalla on isompien mainostajien siirtyminen printtimedioista digitaalisiin valtakunnallisiin medioihin. Digitaalinen liiketoiminta muodostaa jo yli puolet segmentin liikevaihdosta. Sisältöliikevaihto laski lokajoulukuussa painetun Iltalehden levikin laskusta johtuen.

Alma Regionsissa toimenpiteet julkaisutoiminnan kannattavuuden turvaamiseksi jatkuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Mainonnan rakennemuutos näkyi selkeästi alueellisen sanomalehtimainonnan laskuna. Sisältöliikevaihto laski hieman Pohjois-Pohjanmaalla myytyjen lehtien seurauksena, mutta panostus digitilausten kasvuun on edennyt suunnitelmien mukaisesti. 

Suomen taloudessa tapahtui vuonna 2017 voimakas kasvupyrähdys, mutta tämä ei heijastunut mainosmarkkinaan kauan odotettuna virkoamisena. TNS Kantarin mukaan mediamainonnan panostukset laskivat vuonna 2017 2,8 prosenttia päätyen 0,9 miljardiin euroon. Mainontapanostuksia nostamalla voidaan vahvistaa Suomen kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. Kansainväliset alustatoimijat lohkaisevat suomalaisesta digimainonnan markkinasta noin puolet. Positiivista tässä kehityksessä on kuitenkin se, että näiden toimijoiden kasvu ei ole kiihtynyt loppuvuotta kohti Suomen mainosmarkkinalla, toisin kuin monessa muussa maassa.

Yhä keskeisempi tekijä kasvussamme on nopeasti kasvava ja erittäin kannattava kansainvälinen liiketoimintamme. Nopeimmin kasvaneita maita vuonna 2017 olivat Tsekki, Slovakia ja Kroatia. Liikevaihdostamme tuli 23 prosenttia Suomen ulkopuolelta ja oikaistusta liikevoitosta 39 prosenttia.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 14.2.2018 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0360 (osallistumiskoodi: 472124) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset (webcast).

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2018

Alma Media Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2018 seuraavasti:

– Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2018 keskiviikkona 25.4.2018 noin klo 8.00
– Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2018 keskiviikkona 18.7.2018 noin klo 8.00
– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2018 torstaina 25.10.2018 noin klo 8.00.

Alma Media Oyj:n vuosikatsaus 2017, joka sisältää myös yritysvastuuraportoinnin, julkaistaan viimeistään viikolla 11 vuonna 2018.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 14.3.2018. Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) tilivuodelta 2017 julkaistaan keskiviikkona 21.2.2018.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi


Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 250 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2017 liikevaihto oli 367,3 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 • Julkaistu: 14.2.2018, 08:00
 • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli