Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > Monsterin työnantajamielikuvatutkimus: Hyvä työnantajabrändi on kilpailuetu haastavissa rekrytoinneissa

Monsterin työnantajamielikuvatutkimus: Hyvä työnantajabrändi on kilpailuetu haastavissa rekrytoinneissa

Alma Media Oyj                        Lehdistötiedote                        6.2.2018

MONSTERIN TYÖNANTAJAMIELIKUVATUTKIMUS: HYVÄ TYÖNANTAJABRÄNDI ON KILPAILUETU HAASTAVISSA REKRYTOINNEISSA

Lähes kaikki yritykset kokevat työnantajamielikuvan tärkeäksi rekrytoinnin onnistumisen kannalta. Vaikka työnantajamielikuvan arvo ymmärretään, on käytännön tekeminen ja tulosten mittaaminen haastavaa suurelle osalle. Monsterin Työnantajamielikuva 2018 -kyselytutkimus selvitti, miten organisaatiot rakentavat työnantajabrändiään ja mikä koetaan haasteelliseksi.

Työnhakupalvelu ja rekrytointiratkaisuja tarjoava Monster toteutti yhteistyössä Digitalist Groupin kanssa tammikuussa 2018 kyselytutkimuksen, johon vastasi 567 työnantajan edustajaa erisuuruisista organisaatioista eri toimialoilta ympäri Suomen.

Houkutteleva työnantajabrändi on kilpailuetu, johon tulee panostaa 

Työnantajamielikuvan merkitystä rekrytoinnissa ei kyseenalaisteta – jopa 97 % vastaajista uskoo, että työnantajamielikuvalla on erittäin tai melko paljon merkitystä rekrytoinnin onnistumisen kannalta. Rekrytointiviestintä ja sen kehittäminen työnantajamielikuvaa tukevaksi koetaankin tärkeimmäksi yksittäiseksi teoksi työnantajamielikuvan rakentamisessa ja siihen aiotaan tänä vuonna panostaa.

Työnantajamielikuvan tärkeys korostui erityisesti ohjelmistotaloissa ja teknisillä toimialoilla, eli aloilla joilla on pulaa osaavista työntekijöistä. Myös rekrytointiyritykset kokivat työnantajabrändin erittäin merkittäväksi. Yksittäisistä hakijaryhmistä panostukset näyttävät lisääntyvän lähitulevaisuudessa eniten kokeneiden senior-tasoisten asiantuntijoiden, IT-osaajien ja nuorten kohderyhmissä, sekä näiden lisäksi muun muassa johtotehtävissä.

Sisällöt ja sisältömarkkinointi nousussa vuonna 2018

Työnantajabrändin rakentaminen perustuu yrityksen arvoihin ja identiteetitiin. Sisältömarkkinointi on keino tuoda esille yrityksen työnantajalupausta ja yrityskulttuuria puhuttelevien tarinoiden kautta. Kyselytutkimuksen vastaajista 57 % kertoo yrityksensä aikovan panostaa sisältömarkkinointiin vuonna 2018 työnantajamielikuvan kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Hyvä työnantajabrändi on aito. Vastaajista 65 % kertookin yrityksensä panostavan tänä vuonna enemmän myös työntekijöiden itse tuottamiin sisältöihin sekä muuhun tarinallisempaan sältöön, kuten työyhteisöstä kertoviin sosiaalisen median julkaisuihin. Yli kolmasosa (40 %) aikoo tukea työnantajabrändin markkinointia myös perinteisellä mainonnalla, kuten bannereilla.

Haasteina tulosten mittaaminen ja resurssien niukkuus

Vaikka työnantajamielikuva tunnistetaan erittäin tärkeäksi tekijäksi, vain hieman alle neljännes (24 %) vastaajista kertoi, että organisaatiossa on asetettu työnantajamielikuvalle mitattavia tavoitteita. Mittarit ovat selvästi yleisempiä suurimmissa yrityksissä. Mittareina toimivat muun muassa saatujen hakemusten määrä ja laatu, alan yhteiset vertailututkimukset sekä erilaiset sisäiset mittarit, kuten työntekijöiden suositteluaste.

Mittaamisen lisäksi työnantajamielikuvan rakentamisen ja markkinoinnin haasteet liittyvät useimmiten resursseihin. Yli puolet (55 %) vastaajista koki, että työhön on liian vähän henkilöresursseja ja lähes kolmannes (31 %) piti työnantajamielikuvan viestintään varattua budjettia liian pienenä. Kolmasosa (33 %) koki haasteeksi puutteellisen osaamisen tai ymmärryksen työnantajamielikuvan markkinoinnista ja lähes neljännes (23 %) kertoi haasteena olevan puutteellinen yhteistyö organisaationsa tiimien välillä.

– Työnantajamielikuvan merkitys korostuu erityisesti tietyissä hakijaryhmissä ja perinteisillä aloilla, joilla tarvitaan uudenlaista osaamista. Uskottava työnantajabrändi ei kuitenkaan synny yhdessä yössä, vaan se vaatii pitkäjänteistä työtä ja esillä olemista niin sisältöjen, viestinnän kuin mainonnan kautta. Monsterilla tarjoamme mediaratkaisuja rekrytointiin ja mahdollisuuden viestiä työnantajabrändistään laadukkaissa mediaympäristöissä oikealle kohderyhmälle, kertoo Monsterin maajohtaja Mika Kiiskinen.

Kyselytutkimuksen tiedot: Monsterin Työantajamielikuva 2018 -kyselytutkimus kartoitti rekrytoinnin ammattilaisten työnantajamielikuvaan liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Digitalist Groupin kanssa. Kyselyyn vastasi 9.1.–16.1.2018 välillä 567 työnantajan edustajaa. Kohderyhmän tiedot poimittiin Monsterin rekistereistä.

Lisätietoja

Katri Laakso, Marketing Manager, Monster.fi

katri.laakso@monster.fi p. 010 665 2585

Mika Kiiskinen, Country Manager, Monster.fi

mika.kiiskinen@monster.fi p. 010665 3498

Monster

Monster on työnhaun ja rekrytoinnin suunnannäyttäjä. Olemme yksi ensimmäisistä verkossa toimivista työnhakupalveluista, ja jatkamme yhä alan edelläkävijänä tavoitteenamme palvella niin työnhakijoita kuin työnantajia. Monster.fi kuuluu Alma Career Oy:n omistamiin työnhakupalveluihin. Alma Career Oy:n omistavat Alma Media Oyj ja Monster Worldwide. www.monster.fi

Alma Media

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 300 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2016 liikevaihto oli 353,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 6.2.2018, 10:00
  • Kategoria: Lehdistötiedote

Jaa artikkeli