Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2017: Kannattavuus vahvassa kasvussa kolmannella vuosineljänneksellä

Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2017: Kannattavuus vahvassa kasvussa kolmannella vuosineljänneksellä

Alma Media Oyj               Osavuosikatsaus                      27.10.2017 klo 9.00

Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2017:

KANNATTAVUUS VAHVASSA KASVUSSA KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Taloudellinen kehitys heinä—syyskuussa 2017:

 • Liikevaihto 86,0 (80,9) milj. euroa, kasvua 6,3 %.
 • Oikaistu liikevoitto 14,0 (9,1) milj. euroa, 16,2 %  (11,2 %) liikevaihdosta, kasvua 52,7 %.
 • Liikevoitto 14,3 (8,9) milj. euroa eli 16,6 %  (11,0 %) liikevaihdosta, kasvua 60,2 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,12 (0,07) euroa.
 • Alma Markets: Vahva ja kannattava kasvu jatkui markkinan tukemana.
 • Alma Talent: Onnistuminen digimainonnassa ja erityisesti sisältömarkkinoinnissa kasvattivat liikevaihtoa.
 • Alma News & Life: Digimainonnan hyvä kehitys kompensoi sisältöliikevaihdon laskua.
 • Alma Regions: Kannattavuus parani paino- ja jakeluliiketoiminnassa sekä Lapin kustannusliiketoiminnassa.

Taloudellinen kehitys tammi—syyskuussa 2017:

 • Liikevaihto 270,2 (259,6) milj. euroa, kasvua 4,1 %.
 • Oikaistu liikevoitto 39,8 (24,5) milj. euroa, 14,7 % (9,4 %) liikevaihdosta, kasvua 62,3 %.
 • Liikevoitto 40,7 (20,5) milj. euroa eli 15,1 % (7,9 %) liikevaihdosta, kasvua 98,4 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,35 (0,15) euroa.
AVAINLUVUT  2017 2016 Muutos 2017 2016 Muutos 2016
milj.euroa 7—9 7—9 % 1—9 1—9 % 1—12
Liikevaihto 86,0 80,9 6,3 270,2 259,6 4,1 353,2
Sisältöliikevaihto 29,9 30,1 -0,4 93,4 95,1 -1,8 128,3
Sisältöliikevaihto, painettu 25,8 26,4 -1,9 81,1 84,3 -3,8 113,5
Sisältöliikevaihto, digi 4,1 3,7 10,6 12,3 10,8 14,0 14,8
Mainosmyynnin liikevaihto *) 42,7 38,4 11,0 134,5 124,1 8,4 169,7
Mainosmyynti, painettu 13,5 14,8 -8,7 46,2 50,6 -8,7 68,5
Mainosmyynti, digi 28,8 23,7 21,8 87,2 73,6 18,5 101,3
Palveluliikevaihto *) 13,3 12,4 7,9 42,3 40,4 4,7 55,2
Oikaistut kokonaiskulut 72,2 72,0 0,3 230,7 235,6 -2,1 318,9
Oikaistu käyttökate 17,9 13,6 31,3 51,7 38,0 35,9 53,3
Käyttökate  18,2 13,4 35,9 52,6 33,9 55,0 47,9
Oikaistu liikevoitto 14,0 9,1 52,7 39,8 24,5 62,3 35,2
% liikevaihdosta 16,2 11,2 14,7 9,4 10,0
Liikevoitto/-tappio 14,3 8,9 60,2 40,7 20,5 98,4 26,8
% liikevaihdosta 16,6 11,0 15,1 7,9 7,6
Tilikauden tulos 11,2 6,5 71,2 32,3 15,0 115,9 19,9
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,12 0,07 80,0 0,35 0,15 139,4 0,20
Digiliiketoiminnan liikevaihto 37,9 31,8 19,3 114,2 97,1 17,6 133,5
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 44,1 39,3 42,2 37,4 37,8

*) Vertailutietoa on oikaistu mainosmyynnin liikevaihdon ja palveluliikevaihdon välillä.

Näkymät vuodelle 2017 (muuttumaton)

Suomen kansantalouden arvioidaan kasvavan 13 % vuonna 2017. Alma Medialle tärkeiden itäisen Keski-Euroopan maiden, kuten Tšekin ja Slovakian kansantalouksien arvioidaan kasvavan 24 %. Kansantalouden kehitys vaikuttaa sekä kulutuskysyntään että mainonnan määrään. Mainonnan rakennemuutos jatkuu vuonna 2017; mainonta verkossa kasvaa, ja painetun median mainonta laskee.

Alma Media arvioi vuoden 2017 liikevaihdon pysyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi vuoden 2016 tasosta. Vuoden 2016 liikevaihto oli 353,2 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 35,2 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Alma Median kehitys jatkui hyvänä kolmannella vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto kasvoi heinä–syyskuussa 53 prosenttia 14,0 miljoonaan euroon. Kannattavuutta paransivat erinomainen tuloskehitys Alma Marketsissa ja kustannussäästöt aiemmin toteutetuista uudelleenjärjestelyistä Alma Talentissa, Alma Regionsissa ja yhteisissä toiminnoissa. Alma Median liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 6 prosenttia 86,0 miljoonaan euroon.

Suomen talous kasvaa, mutta sen positiivinen noste ei ole tarttunut mainonnan markkinaan. Mediamainonnan määrä laski Kantar TNS:n mukaan heinä–syyskuussa 2,2 prosenttia. Taustalla voidaan nähdä jo jonkin aikaa jatkunut kehitys, jossa toisaalta vähittäiskauppa vähentää voimakkaasti sanomalehtimainontaansa ja toisaalta mainostaja-asiakkaat yleisesti investoivat omiin medioihinsa ja markkinointiteknologiaan.

Alma Markets jatkoi kasvu-uralla. Itäisen Keski-Euroopan toimintamaissamme talouden hyvä kehitys jatkui ja tuki rekrytointiliiketoiminnan vahvaa liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden paranemista, erityisesti Tšekissä. Kasvu jatkui myös Suomen markkinapaikoilla ja uusien verkkopalveluiden kehityshankkeet etenivät suunnitellusti. Segmentin tulosta paransi myös poistojen lasku.

Alma Talentissa kustannussäästöjen kautta parantuneen kannattavuuden lisäksi myös liikevaihto kasvoi. Kasvun taustalla olivat onnistumiset digimainonnassa ja sisältömarkkinoinnissa sekä Mediuutisten liittyminen kokonaisuudessaan osaksi Alma Talentia heinäkuussa. Alma Talentin medioiden tavoitteena on yhä vahvemmin yhdistää maksullinen digitaalinen sisältö ja laatujournalismi. Uudistuneet Talouselämä ja Kauppalehti Optio tuotiin markkinoille syyskuussa. Vuoden alussa lanseerattiin yhä paremmin asiakkaita verkossa palveleva Arvopaperi. Myös muiden Talentin medioiden uudistustyö jatkuu.

Alma News & Life on edelleen vahvistanut jalansijaansa ohjelmallisessa ostamisessa ja mobiilimainonnassa, esimerkiksi mobiilioptimoiduissa Rich Media -toteutuksissa. Liikevaihtoa lisäsi myös Rantapallon myynnin kasvu. Kuitenkin edelleen heikentyvä irtonumeromyynti laski segmentin oikaistua liikevoittoa. Kuluja kasvattivat muun muassa panostukset Matkapörssi-palvelun uuteen varausjärjestelmään.

Alma Regionsissa aikanaan tehdyt päätökset Lapin lehtien ja Alma Manun liiketoiminnan uudelleenorganisoimiseksi ja kustannusten karsimiseksi tuottavat tulosta.Liiketoiminta pohjoisessa on tervehtymässä. Sisältöjen kysyntä on lisääntynyt ja paino- ja jakelutoiminnan ulkoinen liikevaihto on kasvussa. Nykyinen kustannusrakenne on kuitenkin raskas, sillä sanomalehtimainonnan määrä laskee vääjäämättömästi kansantalouden kasvusta huolimatta.

Alma Medialla on ollut jo kymmenen hyvää tuloskasvun kvartaalia ja rahoitusasema on edelleen parantunut. Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 50,7 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 21,7 prosenttia. Alma on hyvässä tuloskunnossa kiihdyttämään kestävää kasvua niin nykyliiketoimintaa kehittäen kuin etsimällä uusia kasvualueita.

Suomen hallitus hyväksyi syyskuussa kaupallisen television uutis- ja ajankohtaistoiminnalle tarkoitetun tuen. Alma Median kanta on, että kaupallisen median elinvoimaisuus tai uutistoiminnan monimuotoisuus ei voi rakentua valtiolta saatavien tukien varaan. Kestävää liiketoimintaa luodaan vain silloin, kun itse kyetään uudistumaan toimintaympäristön muutosten keskellä eikä verovaroin. Kaikille toimijoille tulee luoda tasavertaiset toimintaedellytykset ilman kilpailua vääristäviä tukia.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen webcast alkaa 27.10.2017 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0404 (osallistumiskoodi: 5910287) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset (webcast).

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2018

Alma Media Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2018 seuraavasti:

 • Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2017 keskiviikkona 14.2.2018 noin klo 8.30
 • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2018 keskiviikkona 25.4.2018 noin klo 8.30
 • Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2018 keskiviikkona 18.7.2018 noin klo 8.30
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2018 torstaina 25.10.2018 noin klo 8.30.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 300 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2016 liikevaihto oli 353,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 • Julkaistu: 27.10.2017, 09:00
 • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli