Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi

Alma Median osavuosikatsaus tammi

Alma Media Oyj               Osavuosikatsaus                      23.10.2015 klo 9.00

Alma Median osavuosikatsaus tammisyyskuulta 2015:

LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ KASVOI VUODEN KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Taloudellinen kehitys heinä—syyskuussa 2015:

– Liikevaihto 68,0 (70,5) milj. euroa, laskua 3,5 %.

– Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 24,2 (22,1) milj. euroa.

– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 11,0 (10,4) milj. euroa, kasvua 5,7 %.

– Käyttökate 10,8 (9,9) milj. euroa, kasvua 9,5 %.

– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,6 (7,0) milj. euroa, 11,1 % (9,9 %) liikevaihdosta, kasvua 8,2 %.

– Liikevoitto 6,0 (6,5) milj. euroa eli 8,8 % (9,2 %) liikevaihdosta, laskua 7,5 %.

– Katsauskauden tulos 3,7 (4,8) milj. euroa, laskua 23,2 %.

– Heinä—syyskuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -1,6 (-0,5) milj. euroa.

– Osakekohtainen tulos 0,04 (0,06) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi—syyskuussa 2015:

– Liikevaihto 212,9 (218,8) milj. euroa, laskua 2,7 %.

– Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5,9 % ja oli 73,6 (69,6) milj. euroa.

– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 26,6 (26,2) milj. euroa, kasvua 1,4 %.

– Käyttökate 28,4 (26,2) milj. euroa, kasvua 8,4 %.

– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 16,3 (15,8) milj. euroa, 7,7 % (7,2 %) liikevaihdosta, kasvua 3,3 %.

– Liikevoitto 16,8 (15,8) milj. euroa eli 7,9 % (7,2 %) liikevaihdosta, kasvua 6,1 %.

– Katsauskauden tulos 11,8 (11,7) milj. euroa, kasvua 1,2 %.

– Tammi—syyskuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 0,5 (0,0) milj. euroa.

– Osakekohtainen tulos 0,13 (0,14) euroa.

AVAINLUVUT 2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos 2014
milj. euroa 7—9 7—9 % 1—9 1—9 % 1—12
Liikevaihto 68,0 70,5 -2,5 -3,5 212,9 218,8 -5,9 -2,7 295,4
Sisältöliikevaihto 25,3 28,0 -2,7 -9,7 75,4 82,4 -7,0 -8,5 110,1
     Sisältömyynti, painettu 23,8 26,6 -2,9 -10,8 70,8 78,4 -7,7 -9,8 104,6
     Sisältömyynti, verkko 1,6 1,4 0,2 11,1 4,7 4,0 0,7 17,3 5,6
Mainosmyynnin liikevaihto 33,1 33,5 -0,4 -1,2 106,3 107,8 -1,5 -1,4 146,4
     Mainosmyynti, painettu 14,0 16,3 -2,3 -14,3 48,6 53,9 -5,4 -10,0 73,7
     Mainosmyynti, verkko 19,1 17,2 1,9 11,2 57,7 53,8 4,0 7,5 72,7
Palveluliikevaihto 9,6 8,9 0,7 7,5 31,2 28,6 2,6 9,1 38,8
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 60,6 63,5 -2,9 -4,5 197,0 203,4 -6,4 -3,1 274,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 11,0 10,4 0,6 5,7 26,6 26,2 0,4 1,4 35,1
Käyttökate 10,8 9,9 0,9 9,5 28,4 26,2 2,2 8,4 36,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,6 7,0 0,6 8,2 16,3 15,8 0,5 3,3 21,4
% liikevaihdosta 11,1 9,9 7,7 7,2 7,2
Liikevoitto (-tappio) 6,0 6,5 -0,5 -7,5 16,8 15,8 1,0 6,1 20,7
% liikevaihdosta 8,8 9,2 7,9 7,2 7,0
Tilikauden tulos 3,7 4,8 -0,8 -23,2 11,8 11,7 0,1 1,2 15,7
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,04 0,06 -0,02 -28,4 0,13 0,14 0,00 -1,9 0,19
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,04 0,06 -0,02 -28,4 0,13 0,14 0,00 -1,9 0,19
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 24,2 22,1 2,1 9,5 73,6 69,6 4,1 5,9 94,5
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 35,6 31,4 34,6 31,8 32,0

Näkymät vuodelle 2015:

Alhainen korkotaso, heikentynyt euro ja laskenut öljyn hinta parantavat kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä, mutta vuoden 2015 osalta talouskasvun arvioidaan Euroopassa ja erityisesti Suomessa jäävän edelleen heikoksi. Heikko talouden kehitys vaikuttaa mainonnan määrään, jonka ei arvioida kasvavan Suomessa vuonna 2015.

Alma Media arvioi vuoden 2015 liikevaihdon laskevan ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä pysyvän samalla tasolla tai laskevan vuoden 2014 tasosta. Vuoden 2014 liikevaihto oli 295,4 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 21,4 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Alma Median vuoden 2015 kolmas neljännes oli odotustemme mukainen. Yhtiön liikevaihto laski 3,5 % 68 miljoonaan euroon pääasiassa divestointien seurauksena. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 8 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 7,6 miljoonaan euroon. Alma Media on panostanut digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kasvattamiseen: niiden osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi kolmannella neljänneksellä 35 prosenttiin. Konsernin suhteellinen kannattavuus on parantunut, kun toimintaa on virtaviivaistettu, tehty toiminnallisia muutoksia ja luovuttu heikosti kannattavasta liiketoiminnasta. Alma Median tavoitteena on edelleen kasvun kiihdyttäminen digitaalisissa palveluissa ja  -mediassa.

Heinä–syyskuussa Suomen vaisu talouskehitys ja heikko mainonnan markkinatilanne vaikeuttivat Alma Median kotimaan yksiköiden toimintaa. Vastaavasti ulkomaan toiminnot, joiden osuus konsernin liikevaihdosta nousi 16 prosenttiin, tekivät jälleen kerran hyvän tuloksen. Erityisesti itäisen Keski-Euroopan kansantalouksien kasvu ja vireät työmarkkinat alueella tukivat Alma Median digitaalisen rekrytointipalveluliiketoiminnan kasvua. Vuoden kolmannella neljänneksellä rekrytointiliiketoiminta kasvoi lähes 27 % ja sen kannattavuus oli hyvä. Kotimaan markkinapaikkaliiketoiminnan liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla ja kannattavuus parani kustannussäästöjen avulla.

Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentissä kasvua toi aiemman vuosineljänneksen tapaan erityisesti markkinointi- ja myyntikonsepteja B2B-yrityksille rakentava JM Tieto. Liiketoimintayksikön kannattavuus oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin haastavasta kotimaan markkinasta huolimatta. Asiakasmediaa ja sisältömarkkinoinnin palveluita tarjoava Alma360 Oy myytiin lokakuun alussa Otavamedialle. Myynnin taustalla oli segmentin liiketoiminnallisten painopisteiden uudelleenarviointi ja toiminnan fokusointi.

Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentissä liikevaihdon lasku jatkui, erityisesti painetun median osalta. Toisaalta digitaalisen mainosmyynnin lasku hidastui, ja mobiilimainonnassa oli nähtävissä positiivinen vire. Kannattavuuden heikentyminen hidastui alkuvuodesta erityisesti volyymisidonnaisten paino- ja jakelukulujen sekä sisällönhankinnan kulujen laskiessa.

Aluemedia -segmentissä kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla kustannustoiminnan sopeuttamistoimien sekä painon tehostuneen toiminnan ansiosta. Toiminnan tehostamista on päätetty edelleen jatkaa, sillä viime vuosina segmentin tuloksentekokyky on tuntuvasti alentunut liikevaihdon laskiessa kustannuksia selvästi nopeammin.

Katsauskaudella Alma Media uudisti konsernitason mediamyyntimalliaan parantaakseen kilpailukykyään ja ketteryyttään mediasektorin murroksessa. Keskitetty toimintamalli mahdollistaa uusien Alma–tasoisten tuotteiden ja asiakaskohtaisten, uniikkien ratkaisujen toteuttamisen erityisesti digitaalisesti. Valtakunnan parhaiden mediaratkaisujen ostamisesta tulee asiakkaille helpompaa, joustavampaa ja nopeampaa.

Alma Median rahoitusasema on vahvistunut edelleen. Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 45 % ja velkaantuneisuusaste hyvällä alle 60 % tasolla. Tämä luo hyvän perustan jatkaa edelleen investointeja kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Katsauskauden merkittävin tapahtuma Alma Medialle ja samalla myös huomattava uutinen koko suomalaiselle mediasektorille oli Alma Median ja Talentumin ilmoitus yhdistymisestä ja Alma Median julkistama kaikkia Talentumin osakkeita ja optio-oikeuksia koskeva vaihtotarjous. Yhtiöiden yhdistämisellä pyritään vahvistamaan suomalaisen päättäjämedian kilpailukykyä ja samalla varmistamaan laadukkaan talousjournalismin sekä tieto- ja yrityspalveluiden tulevaisuus yhä kovenevassa globaalissa kilpailussa ja Suomen nähtävästi jatkuvassa heikossa taloustilanteessa. Yhdistymisen tuloksena syntyvällä monikanavaisella mediayhtiöllä on erinomaiset edellytykset kehittää entistä monipuolisempia palveluita kiinnostaville kohderyhmille ja kannattavampaa liiketoimintaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/uutishuone/aineistot/esitykset/.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 23.10.2015 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon + 358(0)9 6937 9590 (osallistumiskoodi: 9806947) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/uutishuone/aineistot/esitykset/ (webcast).

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Vuonna 2014 yhtiössä työskenteli keskimäärin 1 830 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin neljännes toimi Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2014 liikevaihto oli noin 295 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 23.10.2015, 09:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli