Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2015: Liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä

Alma Median osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2015: Liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä

Alma Media Oyj               Osavuosikatsaus                      21.7.2015 klo 9.00

Alma Median osavuosikatsaus tammikesäkuulta 2015:

LIIKEVOITTO KASVOI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Taloudellinen kehitys huhti–kesäkuussa 2015:

 • Liikevaihto 73,0 (75,7) milj. euroa, laskua 3,5 %. Myytyjen liiketoimintojen vaikutus liikevaihdon laskuun oli 3,3 milj. euroa.
 • Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8,0 % ja oli 25,7 (23,8) milj. euroa.
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 10,2 (9,7) milj. euroa, kasvua 5,2 %.
 • Käyttökate 11,5 (9,5) milj. euroa, kasvua 20,8 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,8 (6,3) milj. euroa, 9,3 % (8,3 %) liikevaihdosta, kasvua 8,0 %.
 • Liikevoitto 8,1 (6,1) milj. euroa eli 11,1 % (8,1 %) liikevaihdosta, kasvua 32,4 %.
 • Katsauskauden tulos 6,3 (4,8) milj. euroa, kasvua 32,8 %.
 • Huhti–kesäkuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 1,3 (-0,2) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos 0,07 (0,06) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi–kesäkuussa 2015:

 • Liikevaihto 144,9 (148,4) milj. euroa, laskua 2,3 %. Myytyjen liiketoimintojen vaikutus liikevaihdon laskuun oli 6,2 milj. euroa.
 • Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4,2 % ja oli 49,5 (47,5) milj. euroa.
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 15,6 (15,8) milj. euroa, laskua 1,5 %.
 • Käyttökate 17,6 (16,4) milj. euroa, kasvua 7,7 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,7 (8,8) milj. euroa, 6,0 % (5,9 %) liikevaihdosta, laskua 0,6 %.
 • Liikevoitto 10,8 (9,3) milj. euroa eli 7,4 % (6,3 %) liikevaihdosta, kasvua 15,5 %.
 • Katsauskauden tulos 8,2 (6,9) milj. euroa, kasvua 18,0 %.
 • Tammi–kesäkuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 2,1 (0,6) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos 0,09 (0,08) euroa.
AVAINLUVUT 2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos 2014
milj. euroa 46 46 % 16 16 % 112
Liikevaihto 73,0 75,7 -2,6 -3,5 144,9 148,4 -3,4 -2,3 295,4
Sisältöliikevaihto 24,2 27,0 -2,9 -10,6 50,1 54,4 -4,3 -7,8 110,1
     Sisältömyynti, painettu 22,5 25,7 -3,2 -12,5 47,0 51,8 -4,8 -9,2 104,6
     Sisältömyynti, verkko 1,7 1,4 0,4 26,1 3,2 2,6 0,5 20,6 5,6
Mainosmyynnin liikevaihto 38,0 39,2 -1,2 -2,9 73,2 74,3 -1,1 -1,5 146,4
     Mainosmyynti, painettu 17,8 20,6 -2,8 -13,7 34,5 37,6 -3,0 -8,1 73,7
     Mainosmyynti, verkko 20,2 18,5 1,7 9,4 38,7 36,5 2,1 5,8 72,7
Palveluliikevaihto 10,8 9,4 1,4 14,8 21,6 19,7 1,9 9,8 38,8
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 66,4 69,5 -3,2 -4,6 136,4 139,9 -3,5 -2,5 274,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 10,2 9,7 0,5 5,2 15,6 15,8 -0,2 -1,5 35,1
Käyttökate 11,5 9,5 2,0 20,8 17,6 16,4 1,3 7,7 36,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,8 6,3 0,5 8,0 8,7 8,8 -0,1 -0,6 21,4
% liikevaihdosta 9,3 8,3 6,0 5,9 7,2
Liikevoitto (-tappio) 8,1 6,1 2,0 32,4 10,8 9,3 1,4 15,5 20,7
% liikevaihdosta 11,1 8,1 7,4 6,3 7,0
Tilikauden tulos 6,3 4,8 1,6 32,8 8,2 6,9 1,2 18,0 15,7
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,07 0,06 0,02 32,1 0,09 0,08 0,01 17,0 0,19
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,07 0,06 0,02 32,1 0,09 0,08 0,01 17,0 0,19
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 25,7 23,8 1,9 8,0 49,5 47,5 2,0 4,2 94,5
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 35,2 31,4 34,1 32,0 32,0


Näkymät vuodelle 2015:

Alhainen korkotaso, heikentynyt euro ja laskenut öljyn hinta parantavat kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä, mutta vuoden 2015 osalta talouskasvun arvioidaan Euroopassa ja erityisesti Suomessa jäävän edelleen heikoksi. Heikko talouden kehitys vaikuttaa mainonnan määrään, jonka ei arvioida kasvavan Suomessa vuonna 2015.

Alma Media arvioi vuoden 2015 liikevaihdon laskevan ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä pysyvän samalla tasolla tai laskevan vuoden 2014 tasosta. Vuoden 2014 liikevaihto oli 295,4 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 21,4 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Jo pitkään jatkunut heikko kehitys leimasi Suomen taloutta vuoden 2015 toisellakin neljänneksellä. Bruttokansantuotteeseen sidoksissa oleva mainonnan määrä laski TNS Gallupin mukaan 3,3 %. Lisäksi painettujen lehtien levikki ja irtonumeromyynti jatkoivat laskuaan.

Alma Median ulkomaan liiketoimintojen merkitys yhtiön tulonmuodostuksessa kasvaa nopeasti. Kannattava kasvu ulkomailla on kompensoinut alkuvuonna liikevaihdon ja kannattavuuden laskua kotimaassa. Alma Medialla on rekrytointiliiketoimintaa 10 maassa sekä toimitilapalveluliiketoimintaa Ruotsissa. Ulkomaan liiketoimintojen osuus alkuvuoden 2015 liikevaihdosta oli 14 % ja liikevoitosta ilman kertaluonteisiä eriä 44 %.

Konsernin liikevaihto laski huhtikesäkuussa 3,5 % ja oli 73 miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta kahdeksan prosenttia 6,8 miljoonaan euroon.

Alma Median kotimaan liiketoimintaa painoi Suomen heikko taloustilanne, ja sen vaikutukset mainonnan ja erityisesti painetun median sisältömyynnin laskuun. Kustannusrakenteen keventämistoimenpiteet toteutettiin kuitenkin onnistuneesti. Vastaavasti itäisen Keski-Euroopan kansantalouksien positiivinen kehitys ja parantunut työllisyystilanne alueella tukivat Alma Median digitaalisen rekrytointipalveluliiketoiminnan vahvaa kasvua. Vuoden toisella neljänneksellä ulkomainen rekrytointiliiketoiminta kasvoi 23 %. Kotimaan markkinapaikkaliiketoiminta pystyi pitämään tulostasonsa.

Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentissa kasvua toi erityisesti markkinointi- ja myyntikonsepteja B2B-yrityksille rakentava ja vuoden alussa kokonaan Alma Median omistukseen siirtynyt JM Tieto. Lisäksi asiakaslehtiliiketoiminnan tervehdyttämistoimenpiteet paransivat segmentin kannattavuutta. Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentissa liikevaihdon ja liikevoiton lasku jatkui edelleen. Liiketoiminta kärsi Alman Median liiketoiminnoista eniten kotimaan heikosta mainonnan markkinasta. Aluemedia -segmentissä sekä sisältötuottojen että mainonnan lasku painoivat liikevaihtoa, mutta toiminnan kustannussopeutukset ja painon ulkoisen myynnin kasvu hillitsivät tuloksen laskua.

Alma Media jatkaa panostuksia digitaaliseen kehitykseen, kuten tuloksellisiin mainosratkaisuihin sekä uusien mobiiliratkaisujen luomiseen. Parhaillaan toteutetaan mainonnan myyntiä ja myynnin tukea koskevia organisaatiomuutoksia. Uudet digitaalisen kehittämisen ja myynnin kiihdyttämiseen tähtäävät toimintamallit käynnistyvät kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Alma Median rahoitusasema on edelleen vahvistunut ja omavaraisuusaste oli lähes 43% kesäkuun lopussa. Vahvistunut tase antaa hyvän pohjan jatkaa investointeja kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Alma Media kantaa suurta huolta kotimaisen median elinvoimaisuudesta. Suomessa tulisi olla oma vahva paikallinen ja valtakunnallinen media aikana, jolloin kuluttajien mediankäyttö monikanavaistuu ja pirstaloituu, ja samalla kansainvälisten mediajättien vaikutus kotimaiseen mediakulutukseen kasvaa. Toimintansa toukokuussa aloittaneen hallituksen tulee kiireesti päättää digitaalisen median arvonlisäveron alentamisesta myös kansallisilla ratkaisuilla. Oikeansuuntainen verotuksen muutos omalta osaltaan edesauttaisi suomalaisten mediatalojen kilpailukyvyn ylläpitämistä ja parantaisi myös Alma Median edellytyksiä rakentaa asiakkailleen mediakäyttökokemuksia monikanavaisesti.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00-12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/uutishuone/aineistot/esitykset/.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 21.7.2015 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +358(0)9 6937 9543 (osallistumiskoodi: 8892701) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/uutishuone/aineistot/esitykset/ (webcast).

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Vuonna 2014 yhtiössä työskenteli keskimäärin 1 830 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin neljännes toimi Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2014 liikevaihto oli noin 295 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 • Julkaistu: 21.7.2015, 09:00
 • Kategoria: Pörssitiedote

Jaa artikkeli