Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014: Kolmannella vuosineljänneksellä digitaaliset mainostuotot ylittivät painetun median mainostuotot, liikevoitto laski ennakoidusti

Alma Median osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014: Kolmannella vuosineljänneksellä digitaaliset mainostuotot ylittivät painetun median mainostuotot, liikevoitto laski ennakoidusti

Alma Media Oyj                          Osavuosikatsaus                        24.10.2014 klo 9.00

Alma Median osavuosikatsaus tammi – syyskuulta 2014:
KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ DIGITAALISET MAINOSTUOTOT YLITTIVÄT PAINETUN MEDIAN MAINOSTUOTOT, LIIKEVOITTO LASKI ENNAKOIDUSTI
                                                                                                                                                       
Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa 2014:

– Liikevaihto 70,5 (71,7) milj. euroa, laskua 1,8 %.
– Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9,4 % ja oli 22,1 (20,2) milj. euroa.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 10,4 (11,4) milj. euroa, laskua 8,8 %.
– Käyttökate 9,9 (11,4) milj. euroa, laskua 13,4 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,0 (7,8) milj. euroa, 9,9 %  (10,8 %) liikevaihdosta, laskua 9,9 %.
– Liikevoitto 6,5 (7,8) milj. euroa eli 9,2 %  (10,8 %) liikevaihdosta, laskua 16,6 %.
– Katsauskauden tulos 4,8 (5,9) milj. euroa, laskua 19,4 %.
– Heinä – syyskuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -0,5 (0,0) milj. euroa.
– Osakekohtainen tulos 0,06 (0,07) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi-syyskuussa 2014:

– Liikevaihto 218,8 (223,0) milj. euroa, laskua 1,9 %.
– Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11,2 % ja oli 69,6 (62,6) milj. euroa.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 26,2 (27,4) milj. euroa, laskua 4,5 %.
– Käyttökate 26,2 (35,4) milj. euroa, laskua 25,8 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,8 (17,8) milj. euroa, 7,2 % (8,0 %) liikevaihdosta, laskua 11,4 %.
– Liikevoitto 15,8 (22,7) milj. euroa eli 7,2 % (10,2 %) liikevaihdosta, laskua 30,3 %.
– Katsauskauden tulos 11,7 (17,9) milj. euroa, laskua 34,9 %.
– Tammi – syyskuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 0,0 (4,9) milj. euroa.
– Osakekohtainen tulos 0,14 (0,23) euroa.

AVAINLUVUT 2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos 2013
milj. euroa 7-9 7-9   % 1-9 1-9   % 1-12
Liikevaihto 70,5 71,7 -1,3 -1,8 218,8 223,0 -4,1 -1,9 300,2
Sisältöliikevaihto 28,0 29,2 -1,1 -3,9 82,4 86,6 -4,1 -4,8 115,3
  Sisältömyynti, painettu 26,6 27,9 -1,3 -4,6 78,4 83,5 -5,1 -6,1 111,2
  Sisältömyynti, verkko 1,4 1,1 0,3 29,4 4,0 2,7 1,3 48,0 3,8
Mediamyynnin liikevaihto 33,5 34,1 -0,6 -1,7 107,8 108,9 -1,1 -1,0 147,3
  Mediamyynti, painettu 16,3 18,3 -2,0 -10,7 53,9 58,9 -5,0 -8,5 80,0
  Mediamyynti, verkko 17,2 15,7 1,5 9,4 53,8 49,4 4,4 8,8 66,5
Palveluliikevaihto 8,9 8,5 0,4 4,9 28,6 27,5 1,1 4,1 37,6
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 63,5 64,1 -0,6 -1,0 203,4 205,6 -2,2 -1,1 276,7
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 10,4 11,4 -1,0 -8,8 26,2 27,4 -1,2 -4,5 37,5
Käyttökate  9,9 11,4 -1,5 -13,4 26,2 35,4 -9,1 -25,8 45,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,0 7,8 -0,8 -9,9 15,8 17,8 -2,0 -11,4 24,2
% liikevaihdosta 9,9 10,8     7,2 8,0     8,0
Liikevoitto (-tappio) 6,5 7,8 -1,3 -16,6 15,8 22,7 -6,9 -30,3 27,0
% liikevaihdosta 9,2 10,8     7,2 10,2     9,0
Tilikauden tulos 4,8 5,9 -1,1 -19,4 11,7 17,9 -6,3 -34,9 16,0
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,06 0,07 -0,02 -23,6 0,14 0,23 -0,09 -39,7 0,20
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,06 0,07 -0,02 -23,6 0,14 0,23 -0,09 -39,7 0,20
                   
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 22,1 20,2 1,9 9,4 69,6 62,6 7,0 11,2 84,5
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 31,4 28,2     31,8 28,1     28,1

Näkymät vuodelle 2014:

Talouskasvun arvioidaan Euroopassa ja erityisesti Suomessa jäävän heikoksi myös vuonna 2014. Alma Median digitaalisten palveluiden liikevaihdon kasvu ei vallitsevassa markkinatilanteessa vielä täysin kompensoi painetun median myynnin laskua.

Alma Media arvioi vuoden 2014 liikevaihdon pysyvän vuoden 2013 tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan laskevan vuoden 2013 tasosta. Vuoden 2013 liikevaihto oli 300,2 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 24,2 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Suomen taloustilanne oli edelleen heikko, eikä käännettä parempaan ole loppuvuonnakaan odotettavissa. Heikko suhdanne vaikutti mainonnan kokonaismäärään, joka laski vuoden 2014 heinä-syyskuussa 2,7 %.

Alma Median liikevaihto laski 1,8 % kolmannella neljänneksellä. Liikevaihdon lasku tuli kotimaan liiketoiminnoista (-2,5 %). Ulkomaan yksiköiden kasvu tasoitti Alma Median kotimaan yksiköiden laskua. Ilman myytyjen liiketoimintojen vaikutusta ulkomaan yksiköiden liikevaihto kasvoi 17,4 % erityisesti rekrytointipalveluiden vahvan kehityksen johdosta.  

Kuluttajakäyttäytymisen ja mediankäytön voimakkaan muutoksen myötä  Alma Median  digitaalinen liiketoiminta jatkoi kolmannella neljänneksellä nousu-uralla. Alma Median digitaalinen mainosmyynti ylitti euromääräisesti ensimmäisen kerran painetun median mainosmyynnin: mediamyynti verkossa kasvoi 9,4 %, kun taas painetun median mediamyynti laski 10,7 %.

Alma Media jatkoi vahvaa panostustaan julkaisutoiminnan monikanavaistamiseen. Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentissä digiliiketoiminnan osuus on kasvanut vuoden aikana 43,1 %:iin liikevaihdosta. Valtakunnallinen media -segmentissä digitaalinen mainosmyynti kasvoi, mutta kasvu hidastui alkuvuoden tasosta. Alueellinen Media -segmentissä painetun median levikit laskivat edelleen, mutta uuden painon tuoma lisämyynti kompensoi laskua.

Talouden taantuman ja heikkojen suhdanneodotusten vuoksi Alma Media käynnisti kolmannella neljänneksellä useita toimenpiteitä kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Muun muassa Alma 360 sekä IL-Media uudistivat organisaationsa rakennetta parantaakseen kilpailukykyään digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Lisäksi paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy uudisti jakelu- ja kuljetusverkostoaan vastatakseen paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Julkistamismenettely:

Alma Media Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Alma Media Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi-syyskuu 2014. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa. Osavuosikatsaus löytyy myös Alma Median verkkosivuilta osoitteesta www.almamedia.fi/sijoittajille/.

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00-12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/uutishuone/aineistot/esitykset/.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 24.10.2014 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +358(0)9 6937 9590 (osallistumiskoodi: 2135599) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/uutishuone/aineistot/esitykset/ (webcast).

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiössä työskentelee 1 965 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin kolmannes toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2013 liikevaihto oli noin 300 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 24.10.2014, 11:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli