Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014: Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi selvästi toisella vuosineljänneksellä

Alma Median osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014: Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi selvästi toisella vuosineljänneksellä

Alma Media Oyj                          Osavuosikatsaus                        18.7.2014 klo 9.00

Alma Median osavuosikatsaus tammi – kesäkuulta 2014:
LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ KASVOI SELVÄSTI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
                                                                                                                                                       
Taloudellinen kehitys huhti – kesäkuussa 2014:

– Liikevaihto 75,7 (76,3) milj. euroa, laskua 0,9 %.
– Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13,4 % ja oli 23,8 (21,0) milj. euroa.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 9,7 (8,0) milj. euroa, kasvua 21,4 %.
– Käyttökate 9,5 (16,0) milj. euroa, laskua 40,2 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,3 (4,6) milj. euroa, 8,3 % (6,0 %) liikevaihdosta, kasvua 37,3 %.
– Liikevoitto 6,1 (9,5) milj. euroa eli 8,1 % (12,4 %) liikevaihdosta, laskua 35,5 %.
– Katsauskauden tulos 4,8 (7,9) milj. euroa, laskua 40,1 %.
– Huhti – kesäkuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteiset eriä -0,2 (4,9) milj. euroa.
– Osakekohtainen tulos 0,06 (0,10) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi – kesäkuussa 2014:

– Liikevaihto 148,4 (151,2) milj. euroa, laskua 1,9 %.
– Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12,2 % ja oli 47,5 (42,4) milj. euroa.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 15,8 (16,0) milj. euroa, laskua 1,4 %.
– Käyttökate 16,4 (23,9) milj. euroa, laskua 31,7 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,8 (10,1) milj. euroa, 5,9 % (6,6 %) liikevaihdosta, laskua 12,6 %.
– Liikevoitto 9,3 (14,9) milj. euroa eli 6,3 % (9,9 %) liikevaihdosta, laskua 37,4 %.
– Katsauskauden tulos 6,9 (12,0) milj. euroa, laskua 42,5 %.
– Tammi – kesäkuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -0,6 (4,9) milj.euroa.
– Osakekohtainen tulos 0,08 (0,15) euroa.

AVAINLUVUT 2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos 2013
milj. euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 75,7 76,3 -0,7 -0,9 148,4 151,2 -2,9 -1,9 300,2
Sisältöliikevaihto 27,0 28,2 -1,2 -4,1 54,4 57,4 -3,0 -5,2 115,3
     Sisältömyynti, painettu 25,7 27,4 -1,7 -6,2 51,8 55,6 -3,8 -6,9 111,2
     Sisältömyynti, verkko 1,4 0,8 0,6 71,1 2,6 1,6 1,0 60,3 3,8
Mediamyynnin liikevaihto 39,2 38,5 0,8 2,1 74,4 74,9 -0,5 -0,7 147,3
     Mediamyynti, painettu 20,6 21,6 -0,9 -4,3 37,6 40,6 -3,0 -7,5 80,0
     Mediamyynti, verkko 18,5 16,6 1,9 11,4 36,7 33,7 3,0 8,8 66,5
Palveluliikevaihto 9,4 9,7 -0,3 -3,1 19,6 19,0 0,7 3,4 37,6
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 69,5 71,9 -2,4 -3,3 139,9 141,5 -1,6 -1,1 276,7
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 9,7 8,0 1,7 21,4 15,8 16,0 -0,2 -1,4 37,5
Käyttökate  9,5 16,0 -6,4 -40,2 16,4 23,9 -7,6 -31,7 45,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,3 4,6 1,7 37,3 8,8 10,1 -1,3 -12,6 24,2
% liikevaihdosta 8,3 6,0     5,9 6,6     8,0
Liikevoitto (-tappio) 6,1 9,5 -3,4 -35,5 9,3 14,9 -5,6 -37,4 27,0
% liikevaihdosta 8,1 12,4     6,3 9,9     9,0
Tilikauden tulos 4,8 7,9 -3,2 -40,1 6,9 12,0 -5,1 -42,5 16,0
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,06 0,10 -0,05 -44,6 0,08 0,15 -0,07 -47,8 0,20
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,06 0,10 -0,05 -44,6 0,08 0,15 -0,07 -47,8 0,20
                   
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 23,8 21,0 2,8 13,4 47,5 42,4 5,2 12,2 84,5
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 31,4 27,5 32,0 28,0 28,1

Näkymät vuodelle 2014:

Talouskasvun arvioidaan Euroopassa ja erityisesti Suomessa pysyvän heikkona myös vuoden 2014 jälkipuoliskolla. Alma Median digitaalisten palveluiden liikevaihdon vahva kasvu ei vallitsevassa markkinatilanteessa vielä täysin kompensoi painetun median myynnin laskua.

Alma Media arvioi vuoden 2014 liikevaihdon pysyvän vuoden 2013 tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan laskevan vuoden 2013 tasosta. Vuoden 2013 liikevaihto oli 300,2 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 24,2 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Suomen kansantalouden pitkittyneen alavireen myötä media-alan markkina oli vuoden toisella neljänneksellä edelleen heikko. Vuoden 2014 tammi-kesäkuussa mainonnan kokonaismäärä laski 2,3 %.

Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta Alma Median pitkäjänteinen panostaminen digitaaliseen liiketoimintaan sekä sanomalehtiliiketoiminnan kustannusrakenteen keventämiseen tuotti tulosta. Konsernin liikevaihto pysyi toisella neljänneksellä vertailukauden tasolla digitaalisen liikevaihdon kasvaessa yli 13 % vertailukaudesta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 37 % verkkomainonnan myynnin kasvun ylittäessä painetun median myynnin laskun selvästi.

Toisella neljänneksellä Alma Media jatkoi mobiilimedian sekä liikkuvaan kuvan sisältöratkaisujen kehittämistä. Keskeisessä asemassa mobiilikehityksessä olivat uudet applikaatiot ja tablettijulkaisut, joita julkistettiin muun muassa Iltalehdessä ja Kauppalehdessä.

Mainonnan markkinalla kiinnostus Alma Median uusia mainonnan välineitä ja ratkaisuja kohtaan kasvoi. Yksilöllisten natiivi- ja sisältömarkkinoinnin ratkaisujen myynti kehittyi hyvin varsinkin Iltalehdessä ja Kauppalehdessä. Iltalehden mediamyynnistä jo noin kaksi kolmasosaa kertyi digitaalisesta myynnistä.

Alueellisen julkaisutoiminnan kannattavuuden ja sisällön laadun varmistamiseksi Alma Media teki toisella neljänneksellä merkittävän sopimuksen viiden suomalaisen lehtikustantajan kanssa toimitusyhteistyöstä ja Lännen Media Oy:n perustamisesta.Yhteistyön ansiosta maakuntalehdet saavat syksystä 2014 alkaen merkittävästi lisää uutta sisältöä hyödynnettäväksi niin painetussa lehdessä kuin verkon maksullisella puolella.

Talouden taantuman ja heikentyneiden suhdanneodotusten johdosta Alma Media pyrkii hakemaan säästöjä tehostamalla toimintaansa, prosessejaan ja organisaatiotaan. Alma Aluemedia sopi toisella neljänneksellä noin 1,5 milj. euron henkilöstösäästöistä vuodelle 2014. Säästöt saavutetaan vaihtamalla lomarahoja vapaaksi tai lomautuksilla. Myös Alma Median taloushallintoa tehostetaan keskittämällä toiminnot Tampereelle.


Median murroksessa Alma Mediaa tukee yhtiön vahva strategia ja selkeä suunta kohti digitaalista tulevaisuutta. Markkinoiden nopeat muutokset vaativat vauhdikasta etenemistä strategian toteuttamiseksi. Kaikissa Alma Median liiketoimintayksiköissä jatketaan resurssien kohdistamista digitaaliseen liiketoimintaan ja panostetaan vahvasti digiosaamisen kehittämiseen. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Julkistamismenettely:

Alma Media Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Alma Media Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2014. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa. Osavuosikatsaus löytyy myös Alma Median verkkosivuilta osoitteesta www.almamedia.fi/sijoittajille/.

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00-12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/uutishuone/aineistot/esitykset/.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 18.7.2014 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44(0)20 3427 1915 (osallistumiskoodi: 7795625) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/uutishuone/aineistot/esitykset/ (webcast).

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiössä työskentelee 1 965 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin kolmannes toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2013 liikevaihto oli noin 300 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 18.7.2014, 11:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli