Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > Alma Media mukana keskustelussa median vastuusta: Brainprint kartoittaa median vaikutuksellisuutta

Alma Media mukana keskustelussa median vastuusta: Brainprint kartoittaa median vaikutuksellisuutta

Alma Media Oyj                  Lehdistötiedote                        13.6.2013 klo 13.45

ALMA MEDIA MUKANA KESKUSTELUSSA MEDIAN VASTUUSTA: BRAINPRINT KARTOITTAA MEDIAN VAIKUTUKSELLISUUTTA

Alma Media oli tänään mukana Lontoossa järjestettävässä ”Mirrors or Movers” -mediaseminaarissa esittelemässä Lapin Kansan tablettikokeilun tuloksia ja keskustelemassa mediasisältöjen vaikutuksista. Seminaarissa esiteltiin media-alan vastuullisuutta ja vaikuttavuutta kartoittava ns. brainprint-käsite.

Mediasektori vastaa vain murto-osasta globaalista liiketoiminnasta ja resursseista, mutta sillä on suuri valta. Eurooppalaisten mediayritysten Media CSR Fortum -yritysvastuuverkosto järjesti Lontoossa Mirrors or Movers -seminaarin, jossa keskusteltiin median vaikutuksesta yhteiskuntaan.

– Media-alalla eletään vahvaa murrosaikaa ja perinteisiä liiketoimintamalleja kyseenalaistetaan. Samalla kun pyritään etsimään uutta liiketoimintaa ja kasvattamaan digitaalista liikevoittoa, pitäisi myös pyrkiä muodostamaan syvempiä suhteita yleisöihin. Media vaikuttaa niin yhteiskuntaan kuin yksilöönkin ja tätä vaikutusta pitäisi pyrkiä ymmärtämään paremmin, Alma Median yritysvastuupäällikkö Riikka Poukka valottaa.

Seminaarissa esiteltiin raportti media-alan vastuullisuutta kartoittavasta brainprintistä. Brainprintiä käsittelevä raportti summaa kuusi tapaa, jolla media vaikuttaa yhteiskuntaan: olemassa olevien toimintatapojen ja rakenteiden kyseenalaistaminen, kannanotot kampanjoinnin keinoin, inspirointi ja uusien näkökulmien esittäminen, asioista vaikeneminen tai niiden korostaminen sekä uusien käyttäytymismallien legitimointi.

– Journalismin eettisyydellä ja itsesäätelyllä on meillä pitkä historia ja vahva asema. Brainprint-keskustelu tuo median ymmärtämiseen uuden, sisältövalintojen merkitystä korostavan näkökulman. Osana Kestävä media -yritysvastuuohjelmaansa Alma Media haluaa olla avaamassa tätä keskustelua Suomessa. Pienellä kielialueella journalismin läpinäkyvyys ja moniäänisyys ovat erityisen tärkeitä, Poukka jatkaa.

Alma Median Lapin Kansa esitteli seminaarissa Lapin haja-asutusalueilla toteutetun tablettikokeilun tuloksia. Kokeilussa 50:lle varhaisjakelun ulottumattomissa olevalle asiakkaalle tarjottiin kuuden viikon ajaksi tabletti ja Lapin Kansan digilehti. Tablettikokeilu on esimerkki uusien mediankäyttötapojen aktiivisesta muuttamisesta kokeilun keinoin.

– Sanomalehti on älytuote, jonka suurin jalanjälki on brainprint. Se voi aktivoida tai passivoida, innostaa tai lannistaa. Tablettikokeilun aikana jopa pitkäaikaisten lehden tilaajien mediakäyttö muuttui. Maakuntalehti tuli osaksi aamurutiineita ja söi aikaa televisiolta ja radiolta. Pystyimme vahvistamaan mielikuvaa maakuntalehdestä tuoreiden uutisten välittäjänä ja kasvattamaan jopa haja-asutusalueilla asuvien ihmisten itsetuntoa, Lapin Kansan päätoimittaja Matti Posio toteaa.

Alma Media järjestää brainprint-käsitteeseen liittyen kilpailun, jossa termille etsitään suomenkielistä vastinetta. Kilpailuun voi osallistua Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/kestavamedia

Lisätietoja:
Riikka Poukka, yritysvastuupäällikkö, Alma Media, puh. 050 5758217
Matti Posio, päätoimittaja, Lapin Kansa, puh. 040 7717828

Linkki englanninkieliseen raporttiin:
http://mirrorsormovers.com

Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiössä työskentelee noin 1 900 ammattilaista (ilman jakajia), joista yli 20 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2012 liikevaihto oli noin 320 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi  • Julkaistu: 13.6.2013, 15:45
  • Kategoria: Lehdistötiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli