Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media tilinpäätöstiedote 2012: Kansainvälinen digitaalinen palveluliiketoiminta kasvatti liikevaihtoa

Alma Media tilinpäätöstiedote 2012: Kansainvälinen digitaalinen palveluliiketoiminta kasvatti liikevaihtoa

Alma Media Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.00

Alma Media tilinpäätöstiedote 2012:
KANSAINVÄLINEN DIGITAALINEN PALVELULIIKETOIMINTA KASVATTI LIIKEVAIHTOA

Taloudellinen kehitys loka – joulukuussa 2012:

– Liikevaihto oli 82,7 (81,3) milj. euroa, kasvua 1,7 %.
– Levikkiliikevaihto oli 29,1 (31,4) milj. euroa, laskua 7,2 % ; ilmoitusmyynnin liikevaihto oli 42,2 (40,6) milj. euroa, kasvua 3,8 %;  sisältö- ja palveluliikevaihto oli 11,4 (9,4) milj. euroa, kasvua 22,2 %.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 10,6 (12,3) milj. euroa, laskua 13,6 %.
– Käyttökate oli 9,7 (12,0) milj. euroa, laskua 19,1 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,5 (10,1) milj. euroa, 10,3% (12,4 %) liikevaihdosta,
laskua 15,8 %.
– Liikevoitto oli 7,6 (9,6) milj. euroa eli 9,1 % (11,7%) liikevaihdosta, laskua 20,9 %.
– Hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 5,2 milj. euroa ja liikevoitto 0,0 milj. euroa.
– Tilikauden tulos oli 2,1 (2,8) milj. euroa, laskua 26,0 %.
– Katsauskauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä Talentum Oyj:n osakkuusyhtiöosakkeisiin  tehty arvonalennus, 4,8 milj. euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,03) euroa.

Taloudellinen kehitys vuonna 2012:

– Liikevaihto oli 320,1 (316,2) milj. euroa, kasvua 1,2 %.
– Levikkiliikevaihto oli 119,3 (124,8) milj. euroa, laskua 4,4 % ; ilmoitusmyynnin liikevaihto oli 160,8 (155,3) milj. euroa, kasvua 3,5 %; sisältö- ja palveluliikevaihto oli 40,0 (36,1) milj. euroa, kasvua 10,8 %.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 45,1 (51,9) milj. euroa, laskua 13,1 %.
– Käyttökate oli 39,5 (51,2) milj. euroa, laskua 22,7 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 33,5 (42,9) milj. euroa, 10,5 % (13,6 %) liikevaihdosta, laskua 22,0 %.
– Liikevoitto oli 26,5 (42,0) milj. euroa eli 8,3 % (13,3 %) liikevaihdosta, laskua 36,9 %.
– Hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 20,8 milj. euroa ja liikevoitto 2,9 milj. euroa.
– Tilikauden tulos oli 17,4 (30,8) milj. euroa, laskua 43,5 %.
– Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä Talentum Oyj:n osakkuusyhtiöosakkeisiin tehty arvonalennus, 4,8 milj. euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,39) euroa.

Avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos
milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 82,7 81,3 1,4 1,7 320,1 316,2 3,9 1,2
  Levikkiliikevaihto 29,1 31,4 -2,3 -7,2 119,3 124,8 -5,5 -4,4
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 42,2 40,6 1,6 3,8 160,8 155,3 5,4 3,5
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 11,4 9,4 2,1 22,2 40,0 36,1 3,9 10,8
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 74,4 71,4 3,0 4,2 287,0 273,6 13,4 4,9
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 10,6 12,3 -1,7 -13,6 45,1 51,9 -6,8 -13,1
Käyttökate   9,7 12,0 -2,3 -19,1 39,5 51,2 -11,6 -22,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,5 10,1 -1,6 -15,8 33,5 42,9 -9,4 -22,0
% liikevaihdosta 10,3 12,4 10,5 13,6
Liikevoitto (-tappio) 7,6 9,6 -2,0 -20,9 26,5 42,0 -15,5 -36,9
% liikevaihdosta 9,1 11,7 8,3 13,3
Tilikauden tulos 2,1 2,8 -0,7 -26,0 17,4 30,8 -13,4 -43,5
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,03 0,03 -0,01 -24,0 0,22 0,39 -0,17 -43,4
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,03 0,03 -0,01 -23,7 0,22 0,39 -0,17 -43,1
Hankitut liiketoiminnot
Liikevaihto 5,2 0,0 5,2 20,8 0,0 20,8
Käyttökate   0,6 0,0 0,6 5,7 0,0 5,7
Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,9

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle:

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 8.014.054 (51 941 032) euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,10 (0,40) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2012, osakkeiden lukumäärän perusteella osingonjaon määrä on yhteensä 7 548 685 (30 194 741) euroa.

Näkymät vuodelle 2013:

Talouden yleinen epävarmuus konsernin päämarkkinoilla sekä mediakulutuksen siirtymä painetusta mediasta sähköisiin kanaviin vaikeuttaa ilmoitus- ja levikkiliikevaihtojen kehityksen ennustamista. Digitaaliset palvelut kasvattavat edelleen osuuttaan mediamarkkinasta.

Talouskasvun arvioidaan Euroopassa pysyvän heikkona vuoden 2013 alkupuolella. Digitaalisten palveluiden myynnin kasvu ei riitä kattamaan kokonaan painetun median myynnin laskua. Alma Media arvioi vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta. Vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 162,2 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 16,1 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen yleinen taloudellinen kehitys jatkui heikkona päämarkkina-alueella Suomessa. Mainonnan investoinnit jatkoivat laskuaan ja siirtymä painetusta mediasta sähköisiin kanaviin kiihtyi edelleen. Tilattavien lehtien levikkien lasku jatkui.

Alma Median liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 1,7 % kuluneen vuoden aikana ostettujen yritysten liikevaihdon ansiosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä sen sijaan laski vertailukauden tasosta painetun median kannattavuuden laskiessa.

Alma Median strategiana on kasvattaa digitaalisten palveluiden osuutta liikevaihdostaan. Yhtiö investoi vuoden 2012 aikana 72 miljoonaa euroa hyvin kannattaviin, alueensa markkinajohtajina toimiviin rekrytointipalveluihin Baltiassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja muutamissa muissa itäisen Keski-Euroopan maissa. Hankittujen yritysten haltuunotto ja integrointi on sujunut erinomaisesti. 

Suomessa Alma Media hankki omistukseensa e-Kontakti – seuranhakupalvelun sekä merkittäviä vähemmistöosuuksia yrityksistä, joiden osaaminen rikastaa yhtiön kuluttaja- ja yrityspalveluiden tarjontaa.

Edellä mainittujen hankintojen jälkeen Alma Median vuoden 2012 liikevaihdosta noin neljännes ( 77,8 miljoonaa euroa) kertyi digitaalisten tuotteiden ja palveluiden myynnistä.

Vuoden 2012 toiminnallisista muutoksista mittavin oli Alma Aluemedian perustaminen yhtiön alue- ja paikallislehtien yhteistyön tiivistämiseksi ja tähän operaatioon liittyneet mittavat, toiminnalliset muutokset. Vuoden lopulla valtakunnallisiin yhteistoimituksiin perustuvaan toimintamalliin liittyivät myös Ilkka-Yhtymän aluelehdet.

Digitaalisen liiketoiminnan osaamisen kasvattamista ja palvelukehitystä varten perustettu Alma Diverso käynnisti muun muassa digitaalisen mainonnan verkostomyynnin.

Alma Media jatkaa päättäväisesti kilpailukykynsä kehittämistä ja toimintansa muokkaamista monimedian suuntaan. Maksulliset sisällöt sähköisissä kanavissa sekä mobiili mediakäyttö ovat julkaisutoiminnan kehittämisen keskiössä. Painetun median kilpailukyvystä pidetään huoli tehokkuutta lisäävin toimin ja muun muassa kevään 2013 aikana käynnistyvän uuden Tampereen painolaitoksen mahdollistamien tuoteuudistusten avulla. Digitaalisten kuluttaja- ja yrityspalveluiden kehitystyötä jatketaan ja tarvittaessa kiihdytetään myös yritysostoilla. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00-12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla Alma Median verkkosivuilla klo 11.00.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen Minna Oksaselle joko sähköpostitse osoitteeseen minna.oksanen@almamedia.fi tai soittamalla numeroon 010 665 2271.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 15.2.2013 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44(0)20 7136 2051 (osallistumiskoodi: 9085824) tai seurata sitä Alma Median verkkosivujen kautta www.almamedia.fi (audio webcast).

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

ALMA MEDIA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2012

Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään vuositilinpäätökseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2011 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2010
milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % 1-12
Liikevaihto 82,7 81,3 1,7 320,1 316,2 1,2 311,4
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 74,4 71,4 4,2 287,0 273,6 4,9 267,7
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 10,6 12,3 -13,6 45,1 51,9 -13,1 53,3
Käyttökate   9,7 12,0 -19,1 39,5 51,2 -22,7 52,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,5 10,1 -15,8 33,5 42,9 -22,0 43,9
% liikevaihdosta 10,3 12,4 10,5 13,6 14,1
Liikevoitto (-tappio) 7,6 9,6 -20,9 26,5 42,0 -36,9 43,4
% liikevaihdosta 9,1 11,7 8,3 13,3 13,9
Tulos ennen veroja 3,8 5,3 -27,9 23,7 42,0 -43,6 45,0
Tilikauden tulos 2,1 2,8 -26,0 17,4 30,8 -43,5 33,2
Oman pääoman tuotto/ROE (vuosituotto)* 10,5 12,5 -15,7 19,2 29,1 -34,0 31,6
Sijoitetun pääoman tuotto/ROI (vuosituotto)* 7,8 9,9 -21,2 13,9 26,1 -46,8 34,4
Nettorahoituskulut -0,2 3,6 104,5 -1,5 2,5 158,5 -0,9
Nettorahoituskulut % -0,2 4,5 -0,5 0,8 -0,3
Taseen loppusumma 245,1 198,0 23,8 184,5
Investoinnit 32,9 2,1 1437,2 111,3 6,3 1673,9 12,9
Investoinnit % liikevaihdosta 39,8 2,6 34,8 2,0 2,0
Omavaraisuusaste-% 36,7 57,0 -35,6 67,1
Velkaantumisaste (gearing), % 73,7 -33,4 -320,8 -28,2
Korolliset nettovelat 62,3 -32,3 -292,9 -32,4
Korollinen vieras pääoma 79,4 25,5 210,9 4,0
Koroton vieras pääoma 81,2 75,7 7,2 65,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 898 1 746 8,7 1 910 1 816 5,2 1 806
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 862 940 -8,3 941 961 -2,1 962
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,03 0,03 -24,0 0,22 0,39 -43,4 0,44
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,03 0,03 -23,7 0,22 0,39 -43,1 0,44
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,15 0,27 -44,5 0,33 0,67 -51,0 0,62
Oma pääoma/osake, EUR 1,08 1,24 -12,8 1,50
Osinko/osake, EUR 0,10** 0,40 0,70
Efektiivinen osinkotuotto-% 2,2 6,5 8,5
Hinta/voitto-suhde (P/E) 20,6 15,8 18,9
Osakekannan markkina-arvo 343,5 463,5 -25,9 621,4
Osakemäärä keskimäärin (1000 osaketta)
– laimentamaton 75487 75487 75487 75339 74894
– laimennettu 75618 75898 75661 75772 75086
Osakemäärä kauden lopussa (1000 osaketta) 75487 75487 75053
*) ks. tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet
**) hallituksen esitys, osinko 0,10 eur

 

Markkinatilanne

Vuoden viimeisellä neljänneksellä mainonnan kokonaismäärä laski TNS Media Intelligencen mukaan 5,3 (nousi 0,2) %. Mainonta kaupunki- ja sanomalehdissä laski 8,6 (laski 2,8) % mutta kasvoi verkkomediassa edelleen, 13,9 (19,4) % vertailukaudesta.

Vuonna 2012 mainonnan kokonaismäärä laski TNS Media Intelligencen mukaan 4,1 (nousi 7,1) %. Mainonta kaupunki- ja sanomalehdissä laski 7,6 (kasvoi 3,7) % mutta kasvoi verkkomediassa 10,0 (25,3) % vertailukaudesta.

Muutokset konsernirakenteessa vuonna 2012

Alma Media Oyj osti 2.1.2012 LMC s.r.o -yhtiön koko osakekannan.  Yhtiö on raportoitu 2.1.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Median Sanomalehdet -segmenttiin kuuluva Pohjois-Suomen Media osti 1.1.2012 Kemijärvellä ilmestyvän Kotikymppi-ilmaisjakelulehden kustannusoikeudet.

Alma Media Oyj osti 2.2.2012 Baltian maiden johtavan internet-rekrytointipalveluyrityksen CV Onlinen koko osakekannan. Yhtiö on raportoitu 2.2.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media -konserniin kuuluva Alma Mediapartners Oy osti PlanMyRoom Finland Oy:n koko osakekannan. Yhtiö on raportoitu  2.5.2012 lukien osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti Suomen Hankintakeskus Oy:n koko osakekannan. Suomen Hankintakeskus liittyy osaksi Mascusta, Alma Median raskaiden vaihtokoneiden kansainvälistä kauppapaikkaa. Suomen Hankintakeskus Oy on raportoitu  1.6.2012 lukien osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti 51 % omistusosuuden yhdysvaltalaisesta Adalia Mediasta. Yhtiö on ollut Alma Mediaan kuuluvan raskaiden vaihtokoneiden kansainvälisen kauppapaikan Mascuksen lisenssikumppani vuodesta 2009. Adalia Media Inc on raportoitu 1.6.2012 lukien osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti 1.8.2012 Suomen johtavan nettideittipalveluyrityksen, E-Kontakti Oy:n, koko osakekannan. Yhtiö on raportoitu 1.8.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj myi 1.8.2012 Bovision Ab:n koko osakekannan. Yhtiö raportoitiin osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti 1.10.2012 20 % yritystietopalveluja tuottavan JM-Tieto Oy:n osakekannasta. Yhtiö raportoidaan osana Kauppalehti-ryhmä-segmenttiä

Alma Media Oyj osti 1.11.2012 20 % Locatia Oy:n osakekannasta. Yhtiö raportoidaan osana Kauppalehti-ryhmä -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti 15.11.2012  johtavat digitaaliset rekrytointipalveluyritykset Slovakiassa (Profesia s.r.o. ja Autovia) ja Kroatiassa (Tau on-line d.o.o.) sekä vähemmistöosuudet Serbian ja Bosnian markkinoiden johtavista työpaikkaportaaleista (Infostud 3 d.o.o. ja Development Studio d.o.o.). Ostetut yritykset raportoidaan 1.11.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj myi 30.11.2012 Vuodatus.net -liiketoiminnan Rohea Oy:lle.  

Lisätietoja konserniin hankituista liiketoiminnoista on annettu tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.

Konsernin liikevaihto ja tulos loka – joulukuussa 2012

Liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 1,7 % 82,7 (81,3) milj. euroon. Vuoden 2012 aikana hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 5,2 (0,0) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 55,0 (60,6) milj. euroa, ja sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 66,5 % (74,5 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto oli 21,0 (14,9) milj. euroa, ja se kasvoi 41,5 % pääosin yritysostojen vuoksi. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 25,4 % (18,3 %). Muu liikevaihto oli 6,6 (5,8) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 8,0 % (7,0 %).

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 3,8 % 42,2 (40,6) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 51,0 % (49,9 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 11,7 % vertailukauden tasosta ja oli 25,8 (29,2) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 44,7 % 16,1 (11,1) milj. euroon.

Levikkiliikevaihto laski 7,2 % 29,1 (31,4) milj. euroon. Sekä Sanomalehdet -segmentin että Kauppalehden levikkiliikevaihto laski vertailukauden tasosta, mikä johtuu kappalemääräisten levikkien laskusta.

Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 11,4 (9,4) milj. euroa.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 3,0 milj. euroa eli 4,2 %, ja olivat 74,4 (71,4) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 5,4 % ja olivat 75,8 (71,9) milj. euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen osalta hankittujen liiketoimintojen osuus kokonaiskuluista oli 5,2 milj. euroa. Tämän lisäksi kokonaiskuluja kasvattivat lähinnä kertaluonteisena eränä raportoidut uudelleenjärjestelyvaraukset.

Katsauskauden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 13,6 % ja oli 10,6 (12,3) milj. euroa. Käyttökate oli 9,7 (12,0) milj. euroa.

Katsauskauden poistot olivat 2,1 (2,5) milj. euroa. Hankittuihin liiketoimintoihin liittyvät poistot olivat 0,9 (0,0) milj. euroa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 15,8 % (laski 8,1 %) 8,5 (10,1) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,3 % (12,4 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 7,6 (9,6) milj. euroa, ja se laski 9,1 %:iin (11,7 %) liikevaihdosta. Hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 0,0 (0,0) milj. euroa. Hankittujen liiketoimintojen tulosta rasittivat merkittävät markkinointipanostukset neljännellä vuosineljänneksellä.

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -0,9 (-0,5) milj. euroa. Katsauskauden kertaluonteiset erät liittyivät pääosin toiminnan uudelleenjärjestelyihin Sanomalehdet ja Kauppalehti -ryhmä -segmenteissä.

Loka – joulukuun 2012 tulos oli 2,1 (2,8) milj. euroa ja tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä 7,9  (3,4) milj. euroa. Loka – joulukuun tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä osakkuusyhtiöosuuksiin tehty arvonalennus, 4,8 milj. euroa, joka kohdistuu Talentum Oyj:n osakeomistukseen. Katsauskauden tulokseen sisältyi Markkinapaikat-liiketoiminnan yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahinnansaatavan ja velkojen käypien arvojen muutoksia 0,9 milj. euroa.

Konsernin liikevaihto ja tulos 2012

Vuoden 2012 liikevaihto kasvoi 1,2 % (1,6 %) ja oli 320,1 (316,2) milj. euroa. Vuoden 2012 aikana hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 20,8 (0,0) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 217,2 (236,1) milj. euroa, ja sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 67,9 % (74,7 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto oli 77,8 (56,8) milj. euroa, ja se kasvoi 37,0 % pääosin yritysostojen vuoksi. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 24,3 % (18,0 %). Muu liikevaihto oli 24,7 (23,1) milj. euroa, ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 7,7 % (7,3 %).

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 3,5 % 160,8 (155,3) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 50,2 % (49,1 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 12,2 % vertailukauden tasosta ja oli 97,7 (111,3) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 43,4 % 61,8 (43,1) milj. euroon.

Levikkiliikevaihto laski 4,4 % 119,3 (124,8) milj. euroon. Sanomalehdet -segmentin levikkiliikevaihto laski 4,6 % 104,8 (109,9) milj. euroon. Kauppalehden levikkiliikevaihto laski 2,7 %  14,6 (15,0) milj. euroon.

Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 40,0 (36,1) milj. euroa.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 13,4 milj. euroa eli 4,9 % ja olivat 287,0 (273,6) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 7,0 % ja olivat 294,5 (275,1) milj. euroa. Katsauskaudella hankittujen liiketoimintojen osuus kokonaiskuluista oli 18,0 milj. euroa. Pääosin kokonaiskuluja kasvattivat uudelleenjärjestelyvaraukset.

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 13,1 % ja oli 45,1 (51,9) milj. euroa. Käyttökate oli 39,5 (51,2) milj. euroa.

Katsauskauden poistot olivat 13,0 (9,2) milj. euroa. Katsauskauden poistoihin sisältyy kertaluonteisena eränä raportoitu 1,6 milj. euron arvonalentumistappio. Hankittujen liiketoimintojen poistot olivat 3,0  (0,0) milj. euroa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 22,0 % (laski 2,2 %) 33,5 (42,9) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,5 % (13,6 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 26,5 (42,0) milj. euroa eli 8,3 % (13,3 %) liikevaihdosta. Hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 2,9  (0,0) milj. euroa.

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -7,0 (-1,0) milj. euroa. Tilikauden kertaluonteiset erät liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin sekä Markkinapaikat -liiketoiminnan taseeseen aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon.

Tilikauden 2012 tulos oli 17,4 (30,8) milj. euroa ja tilikauden tulos  ilman kertaluonteisia eriä 29,3 (31,7) milj. euroa. Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä osakkuusyhtiöosuuksiin tehty arvonalennus, 4,8 milj. euroa, joka kohdistuu Talentum Oyj:n osakeomistukseen. Katsauskauden tulokseen sisältyi Markkinapaikat -liiketoiminnan yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahinnansaatavan ja velkojen käypien arvojen muutoksia 3,6 milj. euroa.

Liiketoimintasegmentit

Tässä tilinpäätöstiedotteessa liiketoimintasegmentit raportoidaan uuden organisaatiorakenteen mukaisesti.  Segmenttirakennetta on muutettu vuoden 2012 alusta lukien. Alma Median raportoitavat segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Digitaaliset kuluttajapalvelut ja Muu toiminta.

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos
milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
  Sanomalehdet
    Ulkoinen liikevaihto 52,0 54,6 203,4 214,1
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,6 1,1 3,2 4,3
  Sanomalehdet yhteensä 52,6 55,8 -5,8 206,6 218,3 -5,4
  Kauppalehti-ryhmä
    Ulkoinen liikevaihto 15,3 15,0 56,1 55,9
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,2 0,8 0,8
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 15,5 15,2 1,9 56,9 56,7 0,4
Digitaaliset kuluttajapalvelut
    Ulkoinen liikevaihto 13,8 10,2 54,3 40,7
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,7 0,3 2,2 1,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 14,5 10,5 37,7 56,5 42,1 34,2
  Muu toiminta
    Ulkoinen liikevaihto 1,7 1,5 6,3 5,6
    Segmenttien välinen liikevaihto 19,9 18,7 78,5 73,9
  Muu toiminta yhteensä 21,5 20,2 6,8 84,8 79,5 6,7
  Eliminoinnit -21,4 -20,4 -84,7 -80,4
Yhteensä 82,7 81,3 1,7 320,1 316,2 1,2
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos
milj. euroa *) 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
  Sanomalehdet 7,0 7,8 -10,0 22,1 29,7 -25,5
  Kauppalehti-ryhmä 1,2 2,2 -46,1 4,7 7,4 -36,6
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 1,2 0,9 28,9 4,9 6,4 -24,2
  Muu toiminta -1,7 -1,5 -14,6 -4,9 -1,6 -217,0
Yhteensä 7,6 9,6 -20,9 26,5 42,0 -36,8
*) sisältää kertaluonteiset erät

Konsernissa on kuusi toimintasegmenttiä alla olevan taulukon mukaisesti. Samankaltaisia tuotteita ja palveluita tuottavat toimintasegmentit on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi, koska niiden taloudellinen tuloksellisuus ja ominaispiirteet ovat samanlaisia.

RAPORTOITAVA SEGMENTTI: TOIMINTASEGMENTTI:
Sanomalehdet Alma Aluemedia
Iltalehti
Kauppalehti-ryhmä Kauppalehti-ryhmä
Digitaaliset kuluttajapalvelut Markkinapaikat
Alma Diverso
Muu toiminta Muu toiminta

Uuteen Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiin sisältyy aiemman Markkinapaikat -segmentin lisäksi Alma Diverso -toimintasegmentti. Alma Diversoon kuuluvat aiemmin Sanomalehdet -segmentissä raportoidut digitaaliset kuluttajapalvelut Telkku.com, Kotikokki.net, Neffit.fi, Nytmatkaan.fi,  Suomenyritykset.fi ja E-kontakti.fi sekä Muu toiminta -segmentissä raportoidut alue- ja paikallislehtien verkkopalveluiden teknisen alustan kehittämistoiminnot.

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation vastaavat erät vertailukaudelta 2011. Tilinpäätöstiedotteen liitteenä esitetyissä taulukoissa on yhteenveto muutoksen vaikutuksesta sekä uuden segmenttikoostumuksen mukaiset segmenttien liikevaihto ja liikevoitto.

Sanomalehdet

Sanomalehdet -segmentissä raportoidaan Alma Aluemedia ja Iltalehti -liiketoimintayksiköt, yhteensä 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Segmentin tunnetuimmat mediat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

Sanomalehdet -segmentin avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos
(milj. euroa) 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 52,6 55,8 -5,8 206,6 218,3 -5,4
  Levikkiliikevaihto 25,4 27,5 -7,4 104,8 109,9 -4,6
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 26,1 27,1 -4,0 98,0 104,4 -6,1
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 1,1 1,2 -8,0 3,7 4,0 -8,1
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 45,4 47,5 -4,4 181,1 187,7 -3,5
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 7,5 8,6 -13,4 26,9 32,2 -16,4
Käyttökate   7,3 8,3 -12,6 23,2 31,4 -26,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,2 8,3 -13,4 25,6 30,7 -16,8
% liikevaihdosta 13,7 14,9 12,4 14,1
Liikevoitto 7,0 7,8 -10,0 22,1 29,7 -25,5
% liikevaihdosta 13,3 13,9 10,7 13,6
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 765 881 -13 838 940 -11
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 0 124 -100 33 117 -72
2012 2011 2012 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12
Tarkastettu levikki
Iltalehti 102124
Aamulehti 130081
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Iltalehti.fi 3083757 3275072 3280652 2978518
Aamulehti.fi 377699 342673 355526 333987

Lokakuu – joulukuu 2012

Sanomalehdet -segmentin liikevaihto laski 52,6 (55,8) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 26,1 (27,1) milj. euroa, ja se laski 4,0 % (laski 3,3 %). Painetun median ilmoitusmyynti laski 6,2 % (laski 5,9 %).  Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 14,5 %, ja oli 3,3 (2,8) milj. euroa.  Iltalehti.fi vahvisti edelleen asemaansa kasvavilla display -mainonnan markkinoilla.

Segmentin levikkiliikevaihto laski loka – joulukuussa 7,4 % 25,4 (27,5) milj. euroon, mikä johtuu kappalemääräisten levikkien laskusta. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 6,4 % (5,2 %).

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 45,4 (47,5) milj. euroa ja kokonaiskulut 45,6 (48,1) milj. euroa. Kertaluonteiset kulut liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,2 (8,3) milj. euroa ja liikevoitto oli 7,0 (7,8) milj. euroa. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski levikkiliikevaihdon ja painetun ilmoitusmyynnin vähenemisen vuoksi.

Vuosi 2012

Sanomalehdet -segmentin liikevaihto laski 206,6 (218,3) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 98,0 (104,4) milj. euroa, ja se laski 6,1 % (kasvoi 1,7 %). Painetun median ilmoitusmyynti laski 8,3 % (kasvoi 0,3 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 14,9 % ja oli 11,3 (9,8) milj. euroa. Segmentin levikkiliikevaihto tammi – joulukuussa laski 4,6 % ja oli 104,8 (109,9) milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 5,6 % (4,6 %).

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 181,1 (187,7) milj. euroa ja kokonaiskulut 184,6 (188,7) milj. euroa. Kertaluonteiset kulut, 3,5 milj. euroa, liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin ja kiinteistön myyntitappioon.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 25,6 (30,7) milj. euroa ja liikevoitto oli 22,1 (29,7) milj. euroa. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni, sillä levikkiliikevaihto ja painetun median ilmoitusmyynti laskivat.

Segmenttiin kuuluvan Pohjois-Suomen Media Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tammikuussa 2012. Yt -neuvottelujen tuloksena Pohjois-Suomen Media vähentää henkilöstönsä määrää yhdeksällä henkilötyövuodella.

Alma Media yhdisti 34 alue- ja paikallislehteään uuteen Alma Aluemedia -liiketoimintayksikköön vuoden 2012 alusta ja käynnisti mittavan uudistushankkeen sanomalehtien yhteistyön tiivistämiseksi. Hankkeen yhteydessä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Alma Aluemedian henkilöstön määrä vähenee yhteensä sadalla henkilötyövuodella. Osana Alma Aluemedian toimintamallin uudistamista Alma Aluemedia sekä Ilkka -Yhtymään kuuluvat sanomalehdet Ilkka ja Pohjalainen sopivat elokuussa laajamittaisen toiminnallisen sisältö- ja kehitysyhteistyön aloittamisesta. Aiesopimus yhteistyön aloittamisesta allekirjoitettiin 30.8.2012, ja yhdessä kehitettävän toimintatavan on tarkoitus olla voimassa koko laajuudessaan vuoden 2014 alusta.

Segmenttiin kuuluva Iltalehti käynnisti marraskuussa yhteistoimintaneuvottelut. Tuotannollisin perustein käytävien neuvottelujen tarkoituksena on muun muassa uudistaa tuotantoprosessia ja vuorojärjestelyjä.

Kauppalehti-ryhmä

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakasmedian ratkaisuja tuottava Alma 360 -ryhmä ja kaikissa Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos
(milj. euroa) 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 15,5 15,2 1,9 56,9 56,7 0,4
  Levikkiliikevaihto 3,7 3,9 -5,5 14,6 15,0 -2,7
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 4,5 5,1 -13,1 15,2 17,1 -10,9
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 7,3 6,2 19,0 27,1 24,6 10,2
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 13,4 13,0 3,2 51,3 49,3 3,9
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 2,3 2,4 -3,8 6,6 8,2 -20,3
Käyttökate   1,4 2,4 -42,2 5,5 8,2 -33,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,1 2,2 -3,8 5,7 7,4 -22,2
% liikevaihdosta 13,7 14,5 10,1 13,0
Liikevoitto 1,2 2,2 -46,1 4,7 7,4 -36,6
% liikevaihdosta 7,7 14,5 8,2 13,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 398 417 -4 410 429 -4,5
2012 2011 2012 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12
Tarkastettu levikki
Kauppalehti 68252 
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Kauppalehti.fi 490900 706930 673000 729742

Loka – joulukuu 2012

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli vuoden viimeisellä  neljänneksellä 15,5 (15,2) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 1,9 % (laski 5,7 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 26,4 % (25,1 %).

Katsauskauden ilmoitusmyynti laski 4,5 (5,1) milj. euroon, laskua oli 13,1 % (laskua 4,4 %). Ilmoitusmyynti verkossa kasvoi 14,0 % (laski 6,9 %) vertailukaudesta.

Segmentin levikkiliikevaihto laski edellisvuoden tasolta 3,7 (3,9) milj. euroon. Sisältö- ja palveluliikevaihto vahvistui 7,3 (6,2) milj. euroon. Sisältö- ja palveluliikevaihtoa kasvattivat erityisesti Alma 360:n uudet asiakkuudet sekä Kauppalehti tietopalvelujen ja digitaalisten sisältöjen kasvaneet myyntituotot.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 13,4 (13,0) milj. euroa ja kokonaiskulut 14,4 (13,0) milj. euroa. Segmentin kuluja kasvattivat tuoteuudistusten aiheuttamat tietotekniikka- ja markkinointipanostukset. Kertaluonteiset kulut liittyivät uudelleenjärjestelykuluihin.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,1 (2,2) milj. euroa ja liikevoitto 1,2 (2,2) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,7 % (14,5 %) liikevaihdosta.

Vuosi 2012

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto vuonna 2012 oli 56,9 (56,7) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto kasvoi  0,4 % (laski 2,1 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 26,3 % (24,9 %).

Segmentin ilmoitusmyynti laski 10,9 % (laski 3,2 %) ja oli 15,2 (17,1) milj. euroa. Ilmoitusmyynti verkossa kasvoi  0,9 % (laski 2,3 %) vertailukaudesta.

Segmentin levikkiliikevaihto laski  2,7 %  14,6 (15,0) milj. euroon. Sisältö- ja palveluliikevaihto vahvistui 10,2 % 27,1 (24,6) milj. euroon.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 51,3 (49,3,) milj. euroa ja kokonaiskulut 52,4 (49,3) milj. euroa.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,7 (7,4) milj. euroa ja liikevoitto 4,7 (7,4) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,1 % (13,0 %) liikevaihdosta.

Kauppalehti uudisti toukokuussa painetun lehden ja verkkopalvelun sisällöt sekä palveluidensa tilausmuodot.

Kauppalehden medialiiketoiminnan henkilökuntaa koskeneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen joulukuussa. Työt vähenivät vapaaehtoisin sopimuksin kuuden henkilön osalta.

Digitaaliset kuluttajapalvelut

Vuoden 2012 alusta raportoitu Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentti sisältää aiemman Markkinapaikat -segmentin lisäksi Sanomalehdet- ja Muu toiminta -segmenteissä raportoitujen digitaalisten kuluttajapalvelujen toiminnot.

Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi, MyyJaOsta.com, Telkku.com, Kotikokki.net, E-kontakti.fi, Nytmatkaan.fi sekä Suomenyritykset.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Jobs.cz, Prace.cz, topjobs.sk, CV Online, Profesia.sk, MojPosao.net, Autovia.sk, Mascus, Objektvision.se sekä City24. Lisäksi segmenttiin sisältyy alue- ja paikallislehtien verkkopalveluiden teknisen alustan kehittämistoiminta.

Digitaaliset kuluttajapalvelut avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos
(milj. euroa) 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 14,5 10,5 37,7 56,5 42,1 34,2
  Kotimaan toiminnot 7,2 9,1 -21,4 29,2 36,5 -20,0
  Ulkomaan toiminnot 7,4 1,4 414,0 27,4 5,6 386,1
Kokonaiskulut 13,3 9,6 38,7 51,8 35,9 44,4
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 13,2 9,6 37,4 49,3 35,9 37,4
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 2,4 1,4 71,5 11,7 8,0 47,2
Käyttökate   2,2 1,4 62,2 10,9 8,1 33,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,3 0,9 42,5 7,4 6,3 17,5
% liikevaihdosta 9,2 8,9 13,0 14,9 -12,5
Liikevoitto 1,2 0,9 *) 28,9 4,9 6,4 -24,2
% liikevaihdosta 8,3 8,9 *) 8,6 15,3 -43,5
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 475 200 138 396 205 93
Hankitut liiketoiminnat
Liikevaihto 5,2 0,0 20,8 0,0
Käyttökate   0,6 0,0 5,7 0,0
Liikevoitto 0,0 0,0 2,9 0,0


2012 2011 2012 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Etuovi.com 410659 424782 414602 453453
Autotalli.com 109858 96189 107168 99142
Monster.fi 95305 93428 101207 91205
MyyjaOsta.com 24680 35302 30229 42239
Telkku.com 680225 701048 714154 661908
Kotikokki.net 305109 178188 213832 196509
Suomenyritykset.fi 57429 72929 66893 76618
Mascus.com 317408 305676 337511 279089
City24 109070 93903 149344 91140

Loka-joulukuu 2012

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevaihto oli 14,5 (10,5) milj. euroa, kasvua oli 37,7 % (0,1 %). Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 5,2 milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynti oli 12,0 (9,0) milj. euroa.

Segmentin rekrytointiliiketoiminnan ilmoitusmyynti kasvoi edelleen ulkomaisten yrityskauppojen tukemana. Suomessa toimintaympäristön heikkeneminen käänsi rekrytointimarkkinan ja Monster.fi -palvelun ilmoitusmyynnin laskuun. Asuntokaupan palvelujen kilpailutilanne tasaantui kesällä ja Etuovi.com:in liikevaihto kääntyi kasvuun ensimmäiseen  vuosipuoliskoon verrattuna.

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 13,2 (9,6) milj. euroa ja kokonaiskulut 13,3 (9,6) milj. euroa. Hankittujen liiketoimintojen kulut olivat 5,2 milj. euroa.

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi vuoden viimeisellä  neljänneksellä 1,3 (0,9) milj. euroon. Liikevoitto oli 1,2 (0,9) milj. euroa. Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 0,0 milj. euroa.

Alma Media Oyj osti 1.8.2012 Suomen johtavan nettideittipalvelujen tuottajan, E-Kontakti Oy:n, koko osakekannan. Yhtiö on raportoitu 1.8.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj myi 1.8.2012 Bovision Ab koko osakekannan. Yhtiö raportoitiin osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Vuosi 2012

Vuonna 2012  digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevaihto oli 56,5 (42,1) milj. euroa, kasvua oli 34,2 % (15,8 %). Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 20,8 milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynti oli 49,2 (36,4) milj. euroa.

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 49,3 (35,9) milj. euroa ja kokonaiskulut 51,8 (35,9) milj. euroa. Hankittujen liiketoimintojen kulut olivat  18,0 milj. euroa.

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 17,5 % 7,4 (6,3) milj. euroon. Liikevoitto oli 4,9 (6,4) milj. euroa. Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 2,9 milj. euroa. Kertaluonteiset kulut,  2,5 milj. euroa, liittyivät uudelleenjärjestelyihin sekä aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon. Vertailukauden kertaluonteiset tuotot, 0,2 milj. euroa, liittyivät yritysjärjestelyihin. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi  hankittujen liiketoimintojen ansiosta.

Muu toiminta

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin paino- ja jakeluyhtiö Alma Manun sekä emoyhtiön toiminnot. Näiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaisia, sillä ne ovat ensisijaisesti muita liiketoimintasegmenttejä palvelevia yksiköitä.

Muun toiminnan avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos
(milj. euroa) 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 21,5 20,2 6,8 84,8 79,5 6,7
   Ulkoinen liikevaihto 1,7 1,5 11,2 6,3 5,6 13,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 19,9 18,7 6,5 78,5 73,9 6,2
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 23,6 21,7 8,7 89,8 81,0 10,8
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -1,5 -0,1 -1030,6 -0,1 3,5 -101,6
Käyttökate   -1,2 -0,1 -755,2 -0,1 3,4 -101,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -2,1 -1,5 -36,7 -4,9 -1,4 -243,8
% liikevaihdosta -9,6 -7,5 -5,8 -1,8
Liikevoitto -1,7 -1,5 -14,6 -4,9 -1,6 -217,0
% liikevaihdosta -7,1 -7,6 -5,6 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 261 248 5 266 241 10
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 862 816 6 908 844 8
2012 2011 2012 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12
Painovolyymi (tuhatta kappaletta) 48078 46343 199085 224724
Paperin käyttö (tonnia) 6786 7927 27938 31428

Alma Media Oyj sopi Alma Median uuden painolaitoksen koneiden ja irtaimiston rahoituksesta Pohjola Pankki Oyj:n kanssa. Solmittujen sopimusten yhteismäärä joulukuun lopussa 2012 on 44,7 milj. euroa, josta toimittajille on joulukuun loppuun mennessä maksettu 35,0 milj. euroa. Investoinnin kokonaismäärä on arviolta 47,0 milj. euroa. Uuden painolaitoksen käyttöönoton valmistelusta johtuvat kustannukset rasittivat muun toiminnan neljännen neljänneksen tulosta.

Uuden painokiinteistön vuokrasopimus astui voimaan 1.1.2012 ja se käsitellään konsernin taseessa rahoitusleasingsopimuksena.

Alma Manu laajensi jakelutoimintaansa Lapin maakunnassa. Alma Mediaan kuuluvien Lapin Kansan ja Koillis-Lapin jakelu siirtyi Itellalta Alma Manulle tammikuussa 2012.

Alma Manu käynnisti maaliskuussa Rovaniemen painotoiminnan suunniteltua tehostamista ja uudelleenjärjestämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Huhtikuussa päättyneiden neuvotteluiden tuloksena Rovaniemen painon henkilöstön määrä väheni neljällä henkilötyövuodella.

Alma Manu käynnisti kesäkuussa Pirkanmaan jakelun lehdenjakajia koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Elokuussa päättyneiden neuvotteluiden tuloksena työmäärä jakelutoiminnassa vähenee 13 henkilötyövuodella.

Alma Manu sopi elokuussa Porin painokoneen myymisestä Daily Print i Umeå AB:lle.

Osakkuusyhtiöt

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2012 ja tässä tilinpäätöstiedotteessa käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä osakkuusyhtiöosuuksiin tehty arvonalennus, 4,8 milj. euroa kohdistuen Talentum Oyj:n osakeomistukseen.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2012 2011 2012 2011
(milj. euroa) 10-12 10-12 1-12 1-12
Sanomalehdet 0,0 -0,0 0,1 -0,0
Kauppalehti-ryhmä
  Talentum Oyj -3,9 -0,7 -4,9 1,8
Digitaaliset kuluttajapalvelut -0,1 -0,0 -0,1 -0,1
Muu toiminta
  Muut osakkuusyritykset 0,1 0,1 0,6 0,9
Yhteensä -3,9 -0,6 -4,3 2,5

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Kertaluonteiset erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

KERTALUONTEISET ERÄT 2012 2011 2012 2011
milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
Sanomalehdet
  Uudelleenjärjestelykulut -0,2 -0,3 -3,3 -0,8
  Myyntivoitot ja -tappiot 0,0 -0,1
  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvonalennukset -0,2 -0,2
Kauppalehti-ryhmä
  Uudelleenjärjestelykulut -0,9 -0,9
  Myyntivoitot ja -tappiot -0,1
Digitaaliset kuluttajapalvelut
  Uudelleenjärjestelykulut -0,1 -0,3
  Myyntivoitot ja -tappiot -0,2 -0,6 0,2
  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvonalennukset 0,0 -1,6 0,0
Muu toiminta
  Uudelleenjärjestelykulut -0,1 -0,5 -0,5
  Myyntivoitot ja -tappiot 0,4 0,0 0,4 0,4
LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT -0,9 -0,5 -7,0 -1,0
  Muuntoerot -0,1 -0,1 0,1
  Osakkuusyhtiöosakkeiden arvonalennus -4,8 -4,8
Kertaluonteiset erät tuloksessa ennen veroja -5,8 -0,5 -11,9 -0,9

Liikevoiton kertaluonteiset erät tilikaudella 2012 muodostuivat uudelleenjärjestelykuluista, myyntitappioista ja käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalennuksista.  Rahoituserissä kertaluonteisena raportoitiin osakkuusyhtiöosakkeiden arvonalennus.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2012 lopussa 245,1 (198,0) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 36,7 % (57,0 %) ja oma pääoma osaketta kohden laski 1,08 (1,24) euroon.

Joulukuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 62,3 (-32,3) milj. euroa. Nettovelkojen kasvu johtui painokiinteistön rahoitusleasingsopimuksena käsiteltävän vuokrasopimuksen astumisesta voimaan sekä yrityshankintoja ja osingonmaksua varten nostetuista lainoista. Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo 31.12.2012 oli yhteensä 0,9 (4,9) milj. euroa ja velkojen käypä arvo oli 2,7 (2,0) milj. euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2012 oli 24,9 (50,7) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli -38,0 (50,7) milj. euroa. Sanomalehtien arvonlisäveromuutoksen vuoksi vuoden 2012 tilausmaksutuloja kertyi poikkeuksellisesti jo vuoden 2011 puolella, mikä pienensi merkittävästi katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat merkittävimpinä erinä tilikaudella toteutetut liiketoimintojen hankinnat.

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman mukaan yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.12.2012 käyttämättä 78,0 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on 9.10.2013 saakka käytettävissään 30,0 milj. euron luottolimiitti, josta 31.12.2012 oli käyttämättä 13,0 milj. euroa sekä 15.10.2014 saakka käytettävissä 50,0 milj. euron luottolimiitti, josta oli 31.12.2012 käyttämättä 37,0 milj. euroa.

Vahvistaakseen ja monipuolistaakseen edelleen rahoitusrakennettaan konserni sopi lokakuussa kahdesta uudesta 25 miljoonan euron luottolimiitistä Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken Ab:n kanssa. Samassa yhteydessä Alma Media irtisanoi aikaisemmin Skandinaviska Enskilda Banken Ab:n kanssa voimassa olleen 35 milj. euron luottolimiittisopimuksen.  Uudet luottolimiitit sovittiin kaksivuotisiksi.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat vuonna 2012 yhteensä 4,1 (4,6) milj. euroa. Tuloslaskelmaan tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin yhteensä 3,1 (3,0) milj. euroa ja taseeseen aktivoitiin vuoden 2012 aikana yhteensä 1,0 (1,6) milj. euroa kehittämismenoja. Merkittävimmät hankkeet liittyivät digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Investoinnit

Alma Media -konsernin investoinnit olivat tammi-joulukuussa 2012 yhteensä 111,3 (6,3) milj. euroa, ja ne koostuivat pääosin yrityshankinnoista, kehityshankkeista, normaaleista käyttö- ja ylläpitoinvestoinneista sekä investoinnista uuteen painokiinteistöön.

Henkilöstö

Vuoden 2012 aikana Alma Median palveluksessa oli keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna (ilman jakajia) 1 910 (1 816) henkilöä. Lehdenjakajien lukumäärä oli keskimäärin 941 (961).

Hallinto

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Timo Aukian, Petri Niemisvirran, Seppo Paatelaisen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Aukia, Kai Seikku, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta, Erkki Solja sekä Seppo Paatelainen puheenjohtajaksi.

Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Timo Aukiaa, Petri Niemisvirtaa ja Seppo Paatelaista lukuun ottamatta hallitukseen valitut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi joulukuussa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen erityisen tarkastuksen määräämisestä Alma Mediassa ja hylkäsi näin Oy Herttaässä Ab:n erityistä tarkastusta koskevan hakemuksen. Elokuussa 2011 Etelä-Suomen aluehallintoviraston hyväksymä Alma Media Oyj:n osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n hakemus koski tarkastusta Alma Median nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ja sitä edeltäneen vaalivaliokunnan toiminnasta.

Juha Nuutinen nimitettiin Alma Media Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.11.2012 lukien.

Alma Media Oyj:n vt. henkilöstöjohtajana on 10.12.2012 lukien toiminut Virpi Juvonen Pekka Heinäsen siirryttyä yhtiön ulkopuolelle.

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa  Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2012 on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/sijoittajille/.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2011 osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden eli yhteensä 30,2 (52,5) miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 26.3.2012 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2012 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

Osake

Loka-joulukuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 945 701 Alma Median osaketta, mikä vastasi 1,3 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi vuoden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 28.12.2012 oli 4,55 euroa. Vuoden alin kaupankäyntikurssi oli 4,44 euroa ja ylin 5,00 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli vuoden lopussa 343,5 milj. euroa.

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,4 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamisessa tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,4 % yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2011 päätettyä osakeantivaltuutusta.

Alma Media Oyj:n 17.3.2011 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa 17.3.2013 saakka.

Optio-ohjelma ja osakepalkkiojärjestelmä

Alma Medialla on optio-ohjelma 2009. Optio-ohjelma on konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmä. Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2009 optio-ohjelma laimentaa  aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,22 %. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmasta on esitetty tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.

Alma Media Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustuu Alma Media -konsernin kannattavuuteen, ja se maksetaan vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi kolmen kalenterivuoden mittainen Alma Media -konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 – 2014, jolta mahdollinen palkkio maksetaan vuoden ja kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä.

Hallituksen muut valtuutukset

Hallituksella ei ole muita voimassa olevia valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta.

Markkinatakaus

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä yhtiö ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta.

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä yhtiö vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisia
ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta seuraavasti:

Mandatum Henkivakuutusyhtiö ilmoitti 21.6.2012, että sen omistus Alma Media Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta on laskenut 3,69 %:iin. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ilmoitti 21.6.2012, että sen
omistus Alma Media Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista on laskenut 3,01 %:iin. Lisäksi Mariatorp Oy ilmoitti
samana päivänä hankkineensa 7 600 000 Alma Media Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 10,07 % Alma
Media Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista.

Riskit ja riskienhallinta

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, ilmoitusmyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat ilmoitusmyynnin kehitykseen. Ilmoitusmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Alma Median paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy suunnittelee Rovaniemellä sijaitsevan sanomalehtipainonsa tulevaisuutta ja käynnisti tästä johtuen yhteistoimintaneuvottelut tammikuussa 2013. Neuvottelujen piirissä on koko Rovaniemen painon ja postituksen henkilöstö, yhteensä 23 henkilöä. Neuvottelut koskevat Rovaniemen painon toiminnan tulevaisuuden suunnittelua ja sen erilaisia vaihtoehtoja, ja niiden seurauksena painon henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä ja näiden toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,10 (0,40) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2012, osakkeiden lukumäärän perusteella osingonjaon määrä on yhteensä 7 548 685 (30 194 741) euroa.

Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2012 yhteensä 8.014.054 (51.941.032) euroa. Konsernin emoyhtiön tilikauden tulos oli -14.169.546 (+47.486.273) euroa.  Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.  Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2013 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 26.3.2013.

Alma Media Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 21.2.2013.

Alma Media Oyj:n yhtiökokous 2013 pidetään arviolta 14.3.2013.

Seuraava osavuosikatsaus

Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden 2013 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä perjantaina 26.4.2013 klo 9.00.

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos
LAAJA TULOSLASKELMA milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
LIIKEVAIHTO 82,7 81,3 1,7 320,1 316,2 1,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,2 303,6 0,9 0,8 2,4
Materiaalit ja palvelut 20,7 22,2 -6,6 82,1 88,9 -7,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 33,2 31,5 5,2 132,1 119,8 10,2
Poistot ja arvonalentumiset 2,1 2,5 -12,5 13,0 9,2 41,6
Liiketoiminnan muut kulut 19,7 15,7 25,3 67,2 57,1 17,6
LIIKEVOITTO 7,6 9,6 -20,9 26,5 42,0 -36,9
Rahoitustuotot 1,0 0,9 18,0 5,1 1,1 372,2
Rahoituskulut 0,9 2,7 -68,1 3,6 3,6 -0,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -3,9 -0,6 -529,3 -4,3 2,5 -268,1
TULOS ENNEN VEROJA 3,8 5,3 -27,9 23,7 42,0 -43,6
Tuloverot 1,7 2,4 -30,2 6,3 11,2 -43,9
TILIKAUDEN TULOS 2,1 2,8 -26,0 17,4 30,8 -43,5
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot 0,0 0,2 -110,2 0,0 -0,1 85,2
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 0,2 0,3 0,4 -0,1 737,5
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,2 0,5 -61,1 0,3 -0,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,3 3,5 -33,3 17,8 30,6 -42,1
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1,9 2,5 16,6 29,4
Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,3 0,8 1,4
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 2,1 3,1 17,0 29,2
Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,3 0,8 1,4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Tulos/osake, euroa 0,03 0,03 0,22 0,39
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,03 0,03 0,22 0,39


TASE milj. euroa 31.12.2012 31.12.2011
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 74,3 30,6
Muut aineettomat hyödykkeet 43,9 9,9
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 41,3 23,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 31,3 35,0
Muut rahoitusvarat 4,9 5,3
Laskennalliset verosaamiset 0,9 0,5
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 0,7 1,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,3 4,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 29,3 26,9
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 0,0 3,8
Rahavarat 17,1 57,8
VARAT YHTEENSÄ 245,1 198,0
TASE milj. euroa 31.12.2012 31.12.2011
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 45,3 45,3
Ylikurssirahasto 7,7 7,7
Muuntoerot 0,2 0,2
Kertyneet voittovarat 28,6 40,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 81,8 93,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,7 2,9
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 84,5 96,7
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAISET VELAT
Pitkäaikaiset korolliset velat 25,8 2,0
Laskennalliset verovelat 7,9 2,2
Eläkevelvoitteet 2,4 2,6
Varaukset 0,1 0,1
Muut rahoitusvelat 0,4 0,9
Muut pitkäaikaiset velat 0,3 0,3
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat 53,5 23,5
Saadut ennakot 14,8 28,2
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,0 1,5
Varaukset 0,4 1,0
Ostovelat ja muut velat 54,9 38,9
VELAT YHTEENSÄ 160,5 101,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 245,1 198,0


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2012 45,3 7,7 0,2 40,6 93,8 2,9 96,7
Tilikauden tulos 16,6 16,6 0,8 17,4
Muut laajan tuloksen erät -0,0 0,4 0,3 0,3
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -29,7 -29,7 -29,7
Tytäryritysten osingonjako -1,3 -1,3
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,8 0,8 0,8
Toteutetut osakeoptiot
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset 0,3  0,3 
Oma pääoma 31.12.2012 45,3 7,7 0,2 28,6 81,8 2,7 84,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2011 45,0 4,7 0,4 62,7 112,8 2,0 114,8
Tilikauden tulos 29,4 29,4 1,4 30,8
Muut laajan tuloksen erät -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -52,4 -52,4 -52,4
Tytäryritysten osingonjako -0,7 -0,7
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 1,0 1,0 1,0
Toteutetut osakeoptiot 0,3 3,0 3,3 3,3
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset 0,1 0,1
Oma pääoma 31.12.2011 45,3 7,7 0,2 40,6 93,8 2,9 96,7
Sarakeotsikot edellisessä oman pääoman muutoslaskelmassa
A=Osake-pääoma
B=Ylikurssi-rahasto
C=Muunto-erot
D=Kertyneet voittovarat
E=Yhteensä
F=Määräysvallattomien omistajien osuus
G=Oma pääoma yhteensä


2012 2011 2012 2011
RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 2,1 2,8 17,4 30,8
Oikaisuerät 1,1 7,9 19,2 20,2
Käyttöpääoman muutos 7,4 14,0 -4,8 14,2
Saadut osingot 0,2 0,2 0,9 1,1
Saadut korot 0,1 -0,5 0,2 0,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,9 -0,6 -2,4 -1,3
Maksetut verot 1,4 -3,5 -5,7 -14,6
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 11,3 20,3 24,9 50,7
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,8 -0,9 -4,1 -2,8
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0 0,2 0,1
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta -21,4 0,0 -64,3 -0,1
Osakkuusyritysten hankinta -1,9 0,0 -2,3 -0,3
Tytäryritysten myynti 0,0 0,4 3,8 2,5
Osakkuusyritysten myynti ja pääoman palautukset 0,0 0,4 0,9 0,7
Investointien rahavirta yhteensä -24,6 -0,3 -62,8 0,0
Rahavirta ennen rahoitusta -13,3 20,1 -38,0 50,7
Rahoituksen rahavirta
Optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut 0,0 0,0 0,0 3,2
Lyhytaikaisten lainojen nostot 24,0 22,0 52,0 37,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -14,5 -5,3 -23,4 -16,4
Korollisten saamisten muutos 0,0 0,1 0,0 0,3
Maksetut osingot 0,0 0,0 -31,5 -53,2
Rahoituksen rahavirta yhteensä 9,5 16,7 -2,8 -29,0
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) -3,8 36,8 -40,8 21,7
Rahavarat kauden alussa 20,9 20,9 57,8 36,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,1 0,1 -0,2
Rahavarat kauden lopussa 17,1 57,8 17,1 57,8


HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2012
Alma Media on hankkinut seuraavat tytäryritykset ja liiketoiminnot
Liiketoiminto Hankintahetki Hankintaosuus
Sanomalehdet-segmentti
Koti-Kymppi lehti Paikallislehti 2.1.2012 100 %
Digitaaliset kuluttajapalvelut
LMC s.r.o Verkkopalvelu 2.1.2012 100 %
CV Online Verkkopalvelu 1.2.2012 100 %
PlanMyRoom Finland Oy Verkkopalvelu 2.5.2012 100 %
Suomen Hankintakeskus Oy Verkkopalvelu 1.6.2012 100 %
Adalia Media Inc Verkkopalvelu 1.6.2012 51 %
E-kontakti Oy Verkkopalvelu 1.8.2012 100 %
Profesia s.r.o Verkkopalvelu 15.11.2012 100 %
TAU Online  s.r.o Verkkopalvelu 15.11.2012 100 %
Autovia s.r.o Verkkopalvelu 15.11.2012 100 %
Sanomalehdet -segmentin liiketoimintojen hankinnalla ei ole olennaista vaikutusta Alma Media -konsernin
lukuihin ja tämän vuoksi lisätietoja ei esitetä.
Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin hankittujen liiketoimintojen alkavat taseet
konsernissa, kokonaishankintahinta ja rahavirtavaikutus:
LMC s.r.o
milj. euroa Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2
Aineettomat hyödykkeet 7,5 22,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,3 3,3
Rahavarat 5,9 5,9
Yhteensä 16,8 31,4
Laskennalliset verovelat 0,0 2,9
Ostovelat ja muut velat 7,5 7,5
Yhteensä 7,5 10,4
Nettovarat 9,4 21,0
Hankitun tytäryrityksen  rahavarat 5,9
CV Online
milj. euroa Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0
Aineettomat hyödykkeet 1,3 2,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,2 0,2
Rahavarat 0,4 0,4
Yhteensä 2,0 2,9
Laskennalliset verovelat 0,1 0,4
Ostovelat ja muut velat 0,5 0,5
Yhteensä 0,6 0,8
Nettovarat 1,4 2,1
Hankitun tytäryrityksen  rahavarat 0,4
E-kontakti Oy
milj. euroa Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0
Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0
Rahavarat 0,5 0,5
Yhteensä 0,5 1,4
Laskennalliset verovelat 0,0 0,2
Ostovelat ja muut velat 0,2 0,2
Yhteensä 0,2 0,4
Nettovarat 0,3 1,0
Hankitun tytäryrityksen  rahavarat 0,5
Profesia s.r.o
milj. euroa Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset hyödykkeet 0,6 0,6
Aineettomat hyödykkeet 0,0 10,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,7 0,7
Rahavarat 1,2 1,2
Yhteensä 2,4 12,9
Laskennalliset verovelat 0,0 2,4
Ostovelat ja muut velat 1,8 1,8
Yhteensä 1,8 4,2
Nettovarat 0,7 8,7
Hankitun tytäryrityksen  rahavarat 1,2
TAU Online
milj. euroa Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0
Aineettomat hyödykkeet 0,0 1,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,3 0,3
Rahavarat 0,2 0,2
Yhteensä 0,5 2,3
Laskennalliset verovelat 0,0 0,3
Ostovelat ja muut velat 0,3 0,3
Yhteensä 0,3 0,7
Nettovarat 0,2 1,6
Hankitun tytäryrityksen  rahavarat 0,2
Autovia
milj. euroa Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0
Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0
Rahavarat 0,1 0,1
Yhteensä 0,2 0,6
Laskennalliset verovelat 0,0 0,1
Ostovelat ja muut velat 0,1 0,1
Yhteensä 0,1 0,2
Nettovarat 0,1 0,4
Hankitun tytäryrityksen  rahavarat 0,1
Hankintamenot, milj. euroa
Käteismaksu Ehdolliset vastikkeet Kokonais-hankintameno
LMC s.r.o 39,2 3,9 43,1
CV Online 4,0 1,2 5,2
E-kontakti Oy 4,3 0,0 4,3
Profesia 20,8 0,0 20,8
TAU Online 2,5 0 2,5
Autovia 0,8 0 0,8
Ehdollisten vastikkeiden määrä perustuu hankittujen liiketoimintojen vuoden 2012 ja 2013 arvioituun käyttökatteeseen tai liikevoittoon. Ehdolliset kauppahintavastikkeet on luokiteltu johdannaisiksi. IAS 39:n mukaisesti ne on merkitty taseeseen käypään arvoonsa tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusveloiksi.  Käyvän arvon muutokset on kirjattu tuloslaskelman rahoituseriin.
Liikearvon syntyminen hankinnoissa
Luovutettu vastike Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus Liikearvo
LMC s.r.o 43,1 -21,0 22,0
CV Online 5,2 -2,1 3,1
E-kontakti Oy 4,3 -1,0 3,3
Profesia 20,8 -8,7 12,1
TAU Online 2,5 -1,6 0,9
Autovia 0,8 -0,4 0,4
Digitaaliset kuluttajapalvelut segmentin muut hankinnat, PlanMyRoom Finland Oy, Suomen Hankintakeskus Oy
sekä Adalia Media Inc, eivät muodosta konsernin taseen kannalta merkittäviä eriä.  Segmenttiin hankittujen
liiketoimintojen hankintahinta oli yhteensä 0,7 milj. eur ja niistä syntyi yhteensä 0,8 milj. eur liikearvoa.
Konsernin vuoden 2012 liikevaihto olisi ollut arviolta 329,5 milj. euroa (raportoitu 320,1 milj. euroa) ja liikevoitto
28,0 milj. euroa (raportoitu 26,1 milj. euroa), mikäli hankinnat olisivat toteutuneet vuoden 2012 alussa.
Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät pääasiassa
tuotemerkkeihin, hankittuihin IT-sovelluksiin sekä asiakassopimuksiin. Hankinnassa syntyneeseen liikearvoon
vaikuttivat hankittuun liiketoimintaan liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut.

Ehdolliset kauppahinnat

Liiketoimintakaupoista syntyneet ehdolliset vastikkeet luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi rahoitusvelaksi. Tehtyjen liiketoimintakauppojen ehdollisten vastikkeiden määrä perustuu hankittujen liiketoimintojen vuosien 2010 – 2014 liikevaihtoon ja liikevoittoon. Käyvät arvot ovat ennustettuja loppukauppahintoja diskontattuina nykyhetkeen.  

EHDOLLISET KAUPPAHINTASAATAVAT
Saatavien alkuperäinen käypä arvo 8,4
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina -1,4
Saadut suoritukset -5,9
Käyvän arvon muutokset tilikaudella -0,2
Saatavien käypä arvo katsauskauden lopussa 0,9
EHDOLLISET KAUPPAHINTAVELAT
Velkojen alkuperäinen käypä arvo 8,0
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina -3,4
Maksetut velat -2,0
Valuuttakurssimuutos 0,0
Käyvän arvon muutokset katsauskautena -1,0
Velkojen käypä arvo katsauskauden lopussa 1,7


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2012 2011 2012 2011
milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
  Suomi 57,7 77,7 284,0 301,8
  Muut EU-maat 24,0 3,4 34,1 13,3
  Muut maat 0,9 0,3 1,9 1,1
Yhteensä 82,7 81,3 320,1 316,2

Tiedot segmenteittäin

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Digitaaliset kuluttajapalvelut ja Muu toiminta. Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto- ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.

VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 31.12.2012 31.12.2011
  Sanomalehdet 40,1 39,6
  Kauppalehti-ryhmä 36,4 40,8
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 89,1 26,6
  Muu toiminta 50,5 22,4
  Kohdistamattomat varat ja eliminoinnit 28,9 68,5
Yhteensä 245,1 198,0
VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 31.12.2012 31.12.2011
  Sanomalehdet 29,0 38,6
  Kauppalehti-ryhmä 11,1 11,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 15,3 7,5
  Muu toiminta 17,8 14,9
  Kohdistamattomat velat ja eliminoinnit 87,3 29,2
Yhteensä 160,5 101,2


2012 2011 2012 2011
INVESTOINNIT milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
  Sanomalehdet 0,7 1,0 1,8 2,5
  Kauppalehti-ryhmä 0,2 0,1 0,6 0,6
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 26,4 0,4 76,0 2,0
  Muu toiminta 5,6 0,5 32,8 1,2
Yhteensä 32,9 2,1 111,3 6,3

Varaukset

Yhtiöllä oli 31.12.2012 yhteensä 0,5 (1,1) milj. euroa varauksia. Merkittävin osa varauksista on uudelleenjärjestelyvarauksia. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.

Vastuut

VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa 31.12.2012 31.12.2011
Muiden puolesta annetut vakuudet
  Takaukset 1,3 1,3
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
  Yhden vuoden kuluessa 8,6 7,1
  1-5 vuoden kuluessa 25,4 27,1
  Yli viiden vuoden kuluttua 34,7 43,7
  Yhteensä 68,7 77,9
Lisäksi konsernilla on IFRIC 4 perusteella
sellaisia ostosopimuksia, joihin sisältyy IAS 17 mukainen muu vuokrasopimuskomponentti. Näiden ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset: 1,6 1,5

Taulukossa esitettyjen vuokravastuiden lisäksi Alma Median uuden painolaitoksen koneiden ja irtaimiston rahoituksesta Pohjola Pankki Oyj:n kanssa solmittujen rahoitusleasingsopimusten yhteismäärä on 44,7 milj. euroa. Investoinnin kokonaismäärä on arviolta 47,0 milj. euroa. Sopimukset tullaan käsittelemään konsernin tilinpäätöksessä rahoitusleasingsopimuksina IAS 17:n mukaisesti painolaitoksen käyttöönotosta alkaen.

JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa 31.12.2012 31.12.2011
Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit
  Käypä arvo * -0,1 -0,1
  Nimellisarvo 0,8 1,1
Korkojohdannaiset
Käypä arvo * -0,4
Kohde-etuuden arvo 24,0
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.

Lähipiiritapahtumat

Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan emoyhtiön merkittävimmät omistajat, osakkuusyhtiöt sekä niiden omistamat yhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto ja heidän lähipiirinsä (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Lähipiirin kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa tiivistelmä:

2012 2011 2012 2011
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,1 0,1 0,8 0,3
Tavaroiden ja palveluiden ostot 0,9 1,0 3,4 4,0
Myynti, laina- ja muut saamiset raportointikauden lopussa 0,0 0,0
Ostovelat raportointikauden lopussa 0,1 0,1 0,1 0,1

Optio-ohjelma

Alma Medialla on optio-ohjelma 2009. Optio-ohjelma on konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmä.

Optio-ohjelman 2009 perusteella optio-oikeuksia voidaan antaa vuosina 2009 – 2011 yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2009A, 710 000 kappaletta tunnuksella 2009B ja 710 000 kappaletta tunnuksella 2009C.

2009A-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 1.4.2012-31.3.2014. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 509 750 kappaletta 2009A-optio-oikeutta ja tämän lisäksi johto on myynyt 85 250 kappaletta 2009A-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli joulukuussa 2012 3,71 euroa. 2009A-optioilla ei tehty osakemerkintöjä 31.12.2012 mennessä.

2009B-optioita myönnettiin 610 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 1.4.2013-31.3.2015. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 505 000 kappaletta 2009B-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli joulukuussa 2012 6,23 euroa.

2009C-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009C on 1.4.2014 – 31.3.2016. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 535 000 kappaletta 2009C-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta oli joulukuussa 2012 7,55 euroa.

Alma Media Oyj:n optio-ohjelmassa 2009 A annetuilla optio-oikeuksilla ei ole merkitty tilikauden 2012 aikana yhtään osaketta.

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, optio-ohjelma 2009 laimentaa  aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,22 %.

Osakepalkkiojärjestelmä 2012

Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustuu Alma Media -konsernin kannattavuuteen ja se maksetaan vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi kolmen kalenterivuoden mittainen Alma Media -konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 – 2014, jolta mahdollinen palkkio maksetaan vuoden ja kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä.

Alma Media Oyj:n hallitus on helmikuussa 2012 hyväksynyt uuden, osakeomistukseen perustuvan kannustinjärjestelmän Alma Media -konsernin avainhenkilöstölle. Järjestelmässä on kolme (3) yhden (1) kalenterivuoden mittaista konsernin tulokseen perustuvaa ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi (1) kolmen (3) kalenterivuoden mittainen konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012-2014.

Järjestelmän palkkio maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen vuosina 2013, 2014 ja 2015 huhtikuun loppuun mennessä osakkeiden ja rahan yhdistelmänä.  Ansaintajakson 2012-2014 palkkio vahvistetaan huhtikuun 2015 loppuun mennessä, ja se maksetaan kahdessa (2) yhtä suuressa erässä yhden (1) vuoden ja kahden (2) vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Järjestelmän perusteella yhden vuoden ansaintajaksoilta palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa, pantata tai muutoin käyttää (luovutusrajoitus) niille asetetun sitouttamisjakson aikana (sitouttamisjakso). Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2012 ansaittujen osakkeiden osalta 31.12.2014, ansaintajaksolta 2013 ansaittujen osakkeiden osalta 31.12.2015 sekä ansaintajaksolta 2014 ansaittujen osakkeiden osalta 31.12.2016.

Koko järjestelmän perusteella annetaan palkkiona yhteensä enintään 600 000 osaketta ja rahaa määrä, joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin osakkeiden kirjaushetkellä.

Ansaintajaksolta 2012 ei suoritettu palkkiota osakepalkkiojärjestelmän perusteella.

KONSERNI VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010
milj. euroa 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Liikevaihto
  Sanomalehdet 52,6 48,9 53,2 51,9 55,8 52,5 57,1 53,0 57,2
  Kauppalehti-ryhmä 15,5 12,7 14,4 14,3 15,2 12,6 15,0 13,9 16,1
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 14,5 13,3 13,8 14,9 10,5 10,3 10,9 10,4 10,5
  Muu toiminta 21,5 21,2 21,0 21,0 20,2 20,1 20,2 19,1 19,1
  Eliminoinnit -21,4 -20,9 -21,4 -21,1 -20,4 -20,3 -20,4 -19,3 -19,9
LIIKEVAIHTO 82,7 75,2 81,0 81,1 81,3 75,1 82,7 77,1 83,0
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä
  Sanomalehdet 45,4 43,6 46,0 46,1 47,5 45,5 48,1 46,5 48,5
  Kauppalehti-ryhmä 13,4 11,2 13,5 13,1 13,0 10,6 13,0 12,7 14,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 13,4 11,1 12,5 12,6 9,6 8,4 9,1 8,7 9,7
  Muu toiminta 23,6 21,4 22,8 22,1 21,7 18,8 21,4 19,2 19,3
KOKONAISKULUT ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 74,4 66,4 73,4 72,8 71,4 63,1 71,2 67,8 72,0
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä
  Sanomalehdet 7,2 5,4 7,2 5,9 8,3 7,0 9,0 6,5 8,8
  Kauppalehti-ryhmä 2,1 1,5 0,9 1,3 2,2 2,0 2,0 1,2 1,7
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,1 2,2 1,4 2,4 0,9 1,9 1,8 1,7 0,6
  Muu toiminta -3,1 -0,1 -1,7 -1,0 -1,5 1,3 -1,2 -0,1 -0,1
LIIKEVOITTO/-TAPPIO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 8,5 8,9 7,7 8,5 10,1 12,0 11,5 9,3 11,0
% liikevaihdosta
  Sanomalehdet 13,7 10,9 13,5 11,3 14,9 13,3 15,7 12,3 15,3
  Kauppalehti-ryhmä 13,7 11,6 6,0 8,9 14,5 16,0 13,1 8,6 10,8
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 9,2 16,9 10,2 16,0 8,9 18,1 16,5 16,1 5,5
  Muu toiminta -9,6 -0,6 -8,2 -4,8 -7,5 6,5 -5,8 -0,3 -0,7
% LIIKEVAIHDOSTA 10,3 11,8 9,5 10,4 12,4 16,0 14,0 12,1 13,2
Kertaluonteiset erät
  Sanomalehdet -0,2 -0,1 -2,6 -0,5 -0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,4
  Kauppalehti-ryhmä -0,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut -0,5 -0,5 -0,3 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
  Muu toiminta 0,7 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,4 -0,5 0,0 0,0
KERTALUONTEISET ERÄT -0,9 -0,7 -2,9 -2,5 -0,5 0,4 -0,5 -0,3 -0,3
Liikevoitto/-tappio
  Sanomalehdet 7,0 5,2 4,6 5,3 7,8 7,0 9,0 6,0 8,3
  Kauppalehti-ryhmä 1,2 1,3 0,9 1,3 2,2 2,0 2,0 1,2 1,7
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,2 1,8 1,1 0,8 0,9 1,9 1,8 1,8 0,7
  Muu toiminta -1,7 -0,1 -1,7 -1,3 -1,5 1,7 -1,7 -0,1 -0,1
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 7,6 8,1 4,8 6,0 9,5 12,4 11,0 9,0 10,7
Rahoitustuotot 1,0 3,1 0,7 0,0 0,2 1,2 1,0 0,5 1,0
Rahoituskulut 0,9 0,6 0,3 1,7 3,9 0,3 0,8 0,6 0,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -3,9 -0,2 0,3 -0,5 -0,6 2,3 0,4 0,4 0,4
TULOS ENNEN VEROJA 3,8 10,5 5,6 3,8 5,3 15,6 11,8 9,3 12,1
Tuloverot -1,7 -2,4 -1,1 -1,1 -2,4 -3,4 -3,0 -2,4 -2,9
TILIKAUDEN TULOS 2,1 8,1 4,5 2,7 2,8 12,2 8,8 6,9 9,2

Pääasialliset laadintaperiaatteet (IFRS)

Tämä tilinpäätöstiedote  on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34). Tilinpäätöstiedotteessa  noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2012. Tilinpäätöstiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tilinpäätöstiedote tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2012 kanssa. Tilikaudet 2011 ja 2012 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2011 – 2012.

Tilinpäätöstiedotteen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin vuositilinpäätöksessä. Vuonna 2012 on otettu käyttöön kaksi uutta tunnuslukua; käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja käyttökate. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä on laskettu kaavalla liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä lisättynä poistoilla ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä. Käyttökate lasketaan kaavalla liikevoitto lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1). Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2012 käyttöön otettuja uusia laskentastandardien muutoksia:

Muutos IFRS 7: Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
Muutos IAS 12: Tuloverot

Edellä mainittujen uusien standardien muutoksien vaikutus on konsernissa ollut vähäinen.

Toiminnan kausiluonteisuus

Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän vuoksi levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Seuraava osavuosikatsaus

Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden 2013 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä perjantaina 26.4.2013 klo 9.00.

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA
2011
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN Uusi Vanha
milj. euroa rakenne rakenne Muutos
  Sanomalehdet
   Ulkoinen liikevaihto 214,1 217,3 -3,2
   Segmenttien välinen liikevaihto 4,3 4,2 0,1
  Sanomalehdet yhteensä 218,3 221,5 -3,1
  Kauppalehti-ryhmä
   Ulkoinen liikevaihto 55,9 55,9 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,8 0,8 0,0
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 56,7 56,7 0,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut
   Ulkoinen liikevaihto 40,7 37,5 3,2
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,4 -0,5 1,9
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 42,1 37,0 5,2
  Muut toiminnot
   Ulkoinen liikevaihto 5,6 5,6 -0,1
   Segmenttien välinen liikevaihto 73,9 75,9 -2,0
  Muut toiminnot yhteensä 79,5 81,5 -2,0
  Eliminoinnit -80,4 -80,4 0,0
Yhteensä 316,2 316,2 0,0
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa *)
Uusi Vanha
rakenne rakenne Muutos
  Sanomalehdet 29,7 30,2 -0,4
  Kauppalehti-ryhmä 7,4 7,4 0,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 6,4 5,8 0,6
  Muut toiminnot -1,6 -1,4 -0,2
Yhteensä 42,0 42,0 0,0
*) sisältää kertaluonteiset erät


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA
2011
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2011 2011 2011 2011 2011
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet
   Ulkoinen liikevaihto 52,0 56,0 51,4 54,6 214,1
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,0 1,1 1,0 1,1 4,3
  Sanomalehdet yhteensä 53,0 57,1 52,5 55,8 218,3
  Kauppalehti-ryhmä
   Ulkoinen liikevaihto 13,7 14,8 12,4 15,0 55,9
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 13,9 15,0 12,6 15,2 56,7
  Digitaaliset kuluttajapalvelut
   Ulkoinen liikevaihto 10,0 10,6 9,9 10,2 40,7
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,3 0,4 0,3 1,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 10,4 10,9 10,3 10,5 42,1
  Muut toiminnot
   Ulkoinen liikevaihto 1,4 1,3 1,3 1,5 5,6
   Segmenttien välinen liikevaihto 17,7 18,8 18,7 18,7 73,9
  Muut toiminnot yhteensä 19,1 20,2 20,1 20,2 79,5
  Eliminoinnit -19,3 -20,4 -20,3 -20,4 -80,4
Yhteensä 77,1 82,7 75,1 81,3 316,2
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2011 2011 2011 2011 2011
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 6,0 9,0 7,0 7,8 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 1,2 2,0 2,0 2,2 7,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,8 1,8 1,9 0,9 6,4
  Muut toiminnot -0,1 -1,7 1,7 -1,5 -1,6
Yhteensä 9,0 11,0 12,4 9,6 42,0
*) sisältää kertaluonteiset erät
  • Julkaistu: 15.2.2013, 09:59
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli