Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012: Verkkoilmoitusmyynti kasvoi, painetun median ilmoitusmyynti jatkoi laskuaan

Alma Median osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012: Verkkoilmoitusmyynti kasvoi, painetun median ilmoitusmyynti jatkoi laskuaan

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 25.10.2012 klo 9.00

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2012:
VERKKOILMOITUSMYYNTI KASVOI, PAINETUN MEDIAN ILMOITUSMYYNTI JATKOI LASKUAAN

Taloudellinen kehitys heinä – syyskuussa 2012:

– Liikevaihto oli 75,2 (75,1) milj. euroa, kasvua 0,2 %.
– Levikkiliikevaihto oli 30,0 (32,5) milj. euroa, laskua 7,5 % , ilmoitusmyynnin liikevaihto 36,1 (34,3) milj. euroa, kasvua 5,1 %, ja sisältö- ja palveluliikevaihto 9,1 (8,3) milj. euroa, kasvua 9,8 %.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 12,0 (14,2) milj. euroa, laskua 15,3 %.
– Käyttökate oli 11,3 (14,6) milj. euroa, laskua 22,4 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,9 (12,0) milj. euroa, 11,8% (16,0 %) liikevaihdosta, laskua 26,1 %.
– Liikevoitto oli 8,1 (12,4) milj. euroa, 10,8 % (16,5 %) liikevaihdosta, laskua 34,4 %.
– Hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 5,5 milj. euroa ja liikevoitto 0,9 milj. euroa.
– Tilikauden tulos oli 8,1 (12,2) milj. euroa, laskua 33,6 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,16) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi – syyskuussa 2012:

– Liikevaihto oli 237,4 (234,9) milj. euroa, kasvua 1,1 %.
– Levikkiliikevaihto oli 90,2 (93,4) milj. euroa, laskua 3,4 % , ilmoitusmyynnin liikevaihto 118,6 (114,7) milj. euroa, kasvua 3,4 %, ja sisältö- ja palveluliikevaihto 28,6 (26,8) milj. euroa, kasvua 6,8 %.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 34,5 (39,6) milj. euroa, laskua 13,0 %.
– Käyttökate oli 29,8 (39,2) milj. euroa, laskua 23,9 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 25,0 (32,9) milj. euroa, 10,5 % (14,0 %) liikevaihdosta, laskua 23,9 %.
– Liikevoitto oli 18,9 (32,4) milj. euroa, 8,0 % (13,8 %) liikevaihdosta, laskua 41,6 %.
– Hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 15,6 milj. euroa ja liikevoitto 2,9 milj. euroa.
– Tilikauden tulos oli 15,3 (28,0) milj. euroa, laskua 45,3 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,36) euroa.

Avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 75,2 75,1 0,1 0,2 237,4 234,9 2,5 1,1 316,2
  Levikkiliikevaihto 30,0 32,5 -2,4 -7,5 90,2 93,4 -3,2 -3,4 124,8
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 36,1 34,3 1,8 5,1 118,6 114,7 3,9 3,4 155,3
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 9,1 8,3 0,8 9,8 28,6 26,8 1,8 6,8 36,1
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 66,4 63,1 3,3 5,2 212,6 202,2 10,4 5,2 273,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 12,0 14,2 -2,2 -15,3 34,5 39,6 -5,1 -13,0 51,9
Käyttökate   11,3 14,6 -3,3 -22,4 29,8 39,2 -9,3 -23,9 51,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,9 12,0 -3,1 -26,1 25,0 32,9 -7,9 -23,9 42,9
% liikevaihdosta 11,8 16,0 10,5 14,0 13,6
Liikevoitto (-tappio) 8,1 12,4 -4,3 -34,4 18,9 32,4 -13,5 -41,6 42,0
% liikevaihdosta 10,8 16,5 8,0 13,8 13,3
Tilikauden tulos 8,1 12,2 -4,1 -33,6 15,3 28,0 -12,7 -45,3 30,8
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,10 0,16 -0,05 -33,6 0,20 0,36 -0,2 -45,2 0,39
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,10 0,16 -0,05 -33,4 0,19 0,35 -0,2 -45,0 0,39
Hankitut liiketoiminnot
Liikevaihto 5,5 0,0 5,5 15,6 0,0 15,6 0,0
Käyttökate   1,6 0,0 1,6 5,1 0,0 5,1 0,0
Liikevoitto (-tappio) 0,9 0,0 0,9 2,9 0,0 2,9 0,0

Näkymät vuodelle 2012:

Makrotalouden epävarmuus konsernin päämarkkinoilla vaikeuttaa poikkeuksellisen paljon ilmoitus- ja levikkiliikevaihtojen kehityksen ennustamista. Digitaalisten palveluiden odotetaan edelleen kasvattavan osuuttaan mediamarkkinasta. Alma Media ennakoi, että vuoden 2012 alusta voimaan tullut arvonlisäveron muutos voi pienentää konsernin julkaisemien sanomalehtien levikkejä.

Alma Media toistaa osavuosikatsauksessaan 20.7.2012 antamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan ensisijaisesti toteutuneiden yrityskauppojen johdosta vuoden 2011 tasosta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan alittavan vuoden 2011 tason. Vuoden 2011 liikevaihto oli 316,2 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,9 milj. euroa ja liikevoitto 42,0 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Heikentynyt kansantalouden tilanne vaikutti kolmannella vuosineljänneksellä negatiivisesti mainonnan markkinaan Suomessa ja siten myös Alma Median taloudelliseen kehitykseen.

Mainonnan kokonaismäärä laski TNS Media Intelligencen mukaan heinä – syyskuussa 5,3 %. Painetuissa sanoma- ja kaupunkilehdissä mainonnan määrä väheni 8,8 (kasvoi 0,5) %. Mainonta verkkomediassa kasvoi 7,9 (20,3) % vuoden 2011 vastaavasta ajanjaksosta. Painettujen lehtien levikkien lasku jatkui ennakoidusti kolmannella vuosineljänneksellä.

Alma Media -konsernin liikevaihto pysyi heinä-syyskuussa vertailukauden tasolla 75,2 milj. eurossa. Sanomalehdet-segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi erityisesti Iltalehti.fi:n hyvän kehityksen tukemana. Iltalehti.fi vahvisti edelleen asemaansa kasvavilla display-mainonnan markkinoilla.

Kauppalehden toukokuussa lanseeraama palvelu- ja tilausmalliuudistus on otettu asiakkaiden keskuudessa positiivisesti vastaan, mikä näkyi myös kolmannella vuosineljänneksellä Kauppalehti-ryhmän digitaalisten sisältöpalvelujen myynnin kasvuna.

Painetun median ilmoitusmyynti laski heinä – syyskuussa 12,7 % ja oli 21,1 (24,2) milj. euroa.

Alma Median levikkiliikevaihto laski heinä – syyskuussa erityisesti iltapäivälehtien irtonumeromyynnin laskun myötä 7,5 %, ja oli 30,0 (32,5) milj. euroa.

Alma Median strategiana on kasvattaa digitaalisen liiketoiminnan osuutta liikevaihdostaan. Tämän strategian mukaisesti toteutettiin vuodenvaihteessa yritysostot Tsekin tasavallassa ja Baltiassa sekä hankittiin E-Kontakti Oy:n elokuussa. Kolmannella vuosineljänneksellä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus Alma Median liikevaihdosta oli 24,4 (17,7) %.

Alma Media toteuttaa parhaillaan useita muutoshankkeita vastatakseen toimialan rakennemuutokseen. Yksi laajimmista uudistushankkeista on konsernin alue- ja paikallislehtiyksikön, Alma Aluemedian, uudelleenorganisoituminen ja yksikön 34 sanomalehden yhteistyön tiivistäminen lukijoiden palvelun parantamiseksi. Osana Alma Aluemedian toimintamallin uudistamista Alma Aluemedia sekä Ilkka-Yhtymään kuuluvat sanomalehdet Ilkka ja Pohjalainen sopivat elokuussa laajamittaisen toiminnallisen sisältö- ja kehitysyhteistyön aloittamisesta. Aiesopimus yhteistyön aloittamisesta allekirjoitettiin 30.8.2012, ja yhdessä kehitettävän toimintatavan on tarkoitus olla voimassa koko laajuudessaan vuoden 2014 alusta.

Meneillään olevien muutoshankkeiden yhteydessä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Alma Median henkilöstön määrä vähenee tammi-syyskuussa kaikkiaan 155 henkilötyövuodella.

Alma Median investointi uuteen painolaitokseen Tampereella etenee suunnitellusti, ja laitteistojen asennustyöt ovat alkaneet. Uusi painolaitos käynnistyy vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Se tuottaa vuoden 2014 alusta muiden tuotteiden lisäksi kolmea seitsenpäiväistä maakuntalehteä, kun Hämeenlinnassa ilmestyvän Hämeen Sanomat -lehden painaminen siirtyy Alma Medialle syyskuussa solmitun aiesopimuksen mukaan.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tammi-syyskuun 2012 tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 25.10.2012 klo 11.00-12.00 Ravintola Savoyn Salikabinetissa, Eteläesplanadi 14, 7.krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri kello 11.00.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 25.10.2012 kello 12.30. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44(0)20 7784 1036 (osallistumiskoodi: 3747260) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille (audio webcast).

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

ALMA MEDIA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2012

Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään heinä – syyskuun tulokseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2011 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 75,2 75,1 0,2 237,4 234,9 1,1 316,2
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 66,4 63,1 5,2 212,6 202,2 5,2 273,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 12,0 14,2 -15,3 34,5 39,6 -13,0 51,9
Käyttökate 11,3 14,6 -22,4 29,8 39,2 -23,9 51,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,9 12,0 -26,1 25,0 32,9 -23,9 42,9
% liikevaihdosta 11,8 16,0 10,5 14,0 13,6
Liikevoitto (-tappio) 8,1 12,4 -34,4 18,9 32,4 -41,6 42,0
% liikevaihdosta 10,8 16,5 8,0 13,8 13,3
Tulos ennen veroja 10,5 15,6 -32,6 19,9 36,7 -45,8 42,0
Tilikauden tulos 8,1 12,2 -33,6 15,3 28,0 -45,3 30,8
Oman pääoman tuotto/ROE (vuosituotto)* 48,9 69,2 -29,5 23,5 37,4 -37,3 29,1
Sijoitetun pääoman tuotto/ROI (vuosituotto)* 26,6 61,0 -56,4 17,0 36,3 -53,2 26,1
Nettorahoituskulut -2,5 -0,9 -181,4 -1,3 -1,1 -17,9 2,5
Nettorahoituskulut, % -3,4 -1,2 -0,6 -0,5 0,8
Taseen loppusumma 224,7 163,8 37,1 198,0
Investoinnit 5,9 1,3 366,8 78,4 4,1 1796,4 6,3
Investoinnit, % liikevaihdosta 7,9 1,7 33,0 1,8 2,0
Omavaraisuusaste, % 39,8 64,6 -38,4 57,0
Velkaantumisaste (gearing), % 56,3 -13,3 -523,4 -33,4
Korolliset nettovelat 46,1 -12,4 -472,4 -32,3
Korollinen vieras pääoma 67,0 8,5 684,9 25,5
Koroton vieras pääoma 75,8 62,2 21,8 75,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 949 1 867 4,4 1 915 1 839 4,1 1 816
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 955 1 027 -7,1 955 968 -1,4 961
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,10 0,16 -33,6 0,20 0,36 -45,2 0,39
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,10 0,16 -33,4 0,19 0,35 -45,0 0,39
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,02 0,06 -69,7 0,18 0,40 -55,3 0,67
Oma pääoma/osake, EUR 1,05 1,20 -11,9 1,24
Osinko/osake, EUR 0,40
Efektiivinen osinkotuotto, % 6,5
Hinta/voitto-suhde (P/E) 15,8
Osakekannan markkina-arvo 366,9 457,5 -19,8 463,5
Osakemäärä keskimäärin (1000 osaketta)
– laimentamaton 75 487 75 487 75 487 75 290 75 339
– laimennettu 75 657 75 884 75 673 76 478 75 772
Osakemäärä kauden lopussa (1000 osaketta) 75 487 75 487 75 487
 *) ks. osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

MARKKINATILANNE

Suomen talous kasvaa vuonna 2012 hitaasti. Vuonna 2012 Suomen bruttokansantuotteen muutoksen arvioidaan olevan vain 0-1 %. BKT:n kasvu kääntyi kesän aikana laskuksi alkuvuoden hyvän kehityksen jälkeen. Loppuvuonna 2012 talouden ennustetaan palautuvan lievään kasvuun.

Vuoden kolmannella neljänneksellä mainonnan kokonaismäärä laski TNS Media Intelligencen mukaan 5,3 (nousi 3,7) %. Mainonta kaupunki- ja sanomalehdissä laski 8,8 (nousi 0,5) % mutta kasvoi verkkomediassa edelleen, 7,9 (20,3) % vertailukaudesta.

Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 13,6 (2,9) %.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Alma Media Oyj osti 2.1.2012 LMC s.r.o -yhtiön koko osakekannan.  Yhtiö raportoidaan 2.1.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Median Sanomalehdet-segmenttiin kuuluva Pohjois-Suomen Media osti 1.1.2012 Kemijärvellä ilmestyvän Kotikymppi-ilmaisjakelulehden kustannusoikeudet.

Alma Media Oyj osti 2.2.2012 Baltian maiden johtavan internet-rekrytointipalveluyrityksen CV Onlinen koko osakekannan. Yhtiö raportoidaan 2.2.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media -konserniin kuuluva Alma Mediapartners Oy osti PlanMyRoom Finland Oy:n koko osakekannan. Yhtiö raportoidaan 2.5.2012 lukien osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti Suomen Hankintakeskus Oy:n koko osakekannan. Suomen Hankintakeskus liittyy osaksi Mascusta, Alma Median raskaiden vaihtokoneiden kansainvälistä kauppapaikkaa. Suomen Hankintakeskus Oy raportoidaan 1.6.2012 lukien osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti 51 % omistusosuuden yhdysvaltalaisesta Adalia Mediasta. Yhtiö on ollut Alma Mediaan kuuluvan raskaiden vaihtokoneiden kansainvälisen kauppapaikan Mascuksen lisenssikumppani vuodesta 2009. Adalia Media Inc raportoidaan 1.6.2012 lukien osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti 1.8.2012 Suomen johtavan nettideittipalveluyrityksen, E-Kontakti Oy:n, koko osakekannan. Yhtiö raportoidaan 1.8.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj myi 1.8.2012 Bovision Ab:n koko osakekannan. Yhtiö raportoitiin osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Lisätietoja konserniin hankituista liiketoiminnoista on annettu tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HEINÄ – SYYSKUUSSA 2012

Liikevaihto  kolmannella vuosineljänneksellä  oli vertailukauden tasolla 75,2 (75,1) milj. eurossa. Vuoden 2012 aikana hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 5,5, (0,0) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 51,2 (56,7) milj. euroa ja osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 68,1 % (75,5 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto oli 18,4 (13,3) milj. euroa, ja se kasvoi 38,3 % pääosin yritysostojen vuoksi. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 24,4 % (17,7 %). Muu liikevaihto oli 5,5 (5,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 7,3 % (6,8 %).

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 5,1 % 36,1 (34,3) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 47,9 % (45,7 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 12,7 % vertailukauden tasosta ja oli 21,1 (24,2) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 47,1 % 14,5 (9,9) milj. euroon.

Levikkiliikevaihto laski 7,5 % 30,0 (32,5) milj. euroon. Sanomalehdet-segmentin levikkiliikevaihto laski vertailukauden tasosta kappalemääräisten levikkien laskiessa. Kauppalehden levikkiliikevaihto kasvoi hieman vertailukauden tasosta.

Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 9,1 (8,3) milj. euroa.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 3,3 milj. euroa, 5,2 % ja olivat 66,4 (63,1) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 6,4 % ja olivat 67,2 (63,1) milj. euroa. Kolmannen neljänneksen osalta hankittujen liiketoimintojen osuus kokonaiskuluista oli 4,7 milj. euroa. Tämän lisäksi kokonaiskuluja kasvattivat lähinnä kertaluonteisena eränä raportoidut uudelleenjärjestelyvaraukset.

Katsauskauden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 15,3 %, ja oli 12,0 (14,2) milj. euroa. Käyttökate oli 11,3 (14,6) milj. euroa.

Katsauskauden poistot olivat 3,2 (2,2) milj. euroa. Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät poistot olivat 0,7 (0,1) milj. euroa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 26,1 % (10,3 %) 8,9 (12,0) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,8 % (16,0 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 8,1 (12,4) milj. euroa, ja se laski 10,8 %:iin (16,5 %) liikevaihdosta. Hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 0,9 (0,0) milj. euroa.

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -0,7 (+0,4) milj. euroa. Katsauskauden kertaluonteiset erät liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin Sanomalehdet- ja Muu Toiminta -segmenteissä.

Heinä – syyskuun 2012 tulos ennen veroja oli 10,5 (15,6) milj. euroa ja tilikauden tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 11,3 (15,2) milj. euroa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI – SYYSKUUSSA 2012

Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 1,1 % (2,9 %) ja oli 237,4 (234,9) milj. euroa. Vuoden 2012 aikana hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 15,6 (0,0) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 162,2 (175,5) milj. euroa ja osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 68,3 % (74,7 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto oli 56,8 (41,9) milj. euroa, ja se kasvoi 35,4 % pääosin yritysostojen vuoksi. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 23,9 % (17,9 %). Muu liikevaihto oli 18,1 (17,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 7,6 % (7,4 %).

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 3,4 % 118,6 (114,7) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 50,0 % (48,8 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 12,4 % vertailukauden tasosta ja oli 71,9 (82,1) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 43,0 % 45,7 (32,0) milj. euroon.

Levikkiliikevaihto laski 3,4 % 90,2 (93,4) milj. euroon. Sanomalehdet-segmentin levikkiliikevaihto laski 3,7 % 79,4 (82,4) milj. euroon. Kauppalehden levikkiliikevaihto oli vertailukauden tasolla 10,9 (11,1) milj. eurossa.

Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 28,6 (26,8) milj. euroa.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 10,4 milj. euroa, 5,2 % ja olivat 212,6 (202,2) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 7,6 % ja olivat 218,7 (203,2) milj. euroa. Katsauskaudella hankittujen liiketoimintojen osuus kokonaiskuluista oli 12,8 milj. euroa. Pääosin kokonaiskuluja kasvattivat uudelleenjärjestelyvaraukset.

Tammi-syyskuun käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 13,0 %, ja oli 34,5 (39,6) milj. euroa. Käyttökate oli 29,8 (39,2) milj. euroa.

Katsauskauden poistot olivat 10,9 (6,8) milj. euroa. Tilikauden poistoihin sisältyy kertaluonteisena eränä raportoitu 1,6 milj. euron arvonalentumistappio. Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät poistot kasvoivat 2,1 (0,4) milj. euroon.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 23,9 % (laski 0,3 %) 25,0 (32,9) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,5 % (14,0 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 18,9 (32,4) milj. euroa eli 8,0 % (13,8 %) liikevaihdosta. Hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 2,9 (0,0) milj. euroa.

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -6,1 (0,4) milj. euroa. Katsauskauden kertaluonteiset erät liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin sekä Markkinapaikat-liiketoiminnan taseeseen aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon.

Tammi – syyskuun 2012 tulos ennen veroja oli 19,9 (36,7) milj. euroa ja tilikauden tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 25,9 (37,1) milj. euroa. Katsauskauden tulokseen sisältyi Markkinapaikat-liiketoiminnan yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahinnansaatavan ja velkojen käypien arvojen muutoksia 2,6 milj. euroa.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoimintasegmentit raportoidaan uuden organisaatiorakenteen mukaisesti.  Segmenttirakennetta on muutettu vuoden 2012 alusta lukien. Alma Median raportoitavat segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Digitaaliset kuluttajapalvelut ja Muu toiminta.

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
  Sanomalehdet
    Ulkoinen liikevaihto 48,3 51,4 151,4 159,5 214,1
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,6 1,0 2,6 3,1 4,3
  Sanomalehdet yhteensä 48,9 52,5 -6,8 154,0 162,6 -5,3 218,3
  Kauppalehti-ryhmä
    Ulkoinen liikevaihto 12,6 12,4 40,9 40,9 55,9
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,2 0,6 0,6 0,8
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 12,7 12,6 1,0 41,4 41,5 -0,1 56,7
Digitaaliset kuluttajapalvelut
    Ulkoinen liikevaihto 12,7 9,9 40,5 30,5 40,7
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,6 0,4 1,5 1,1 1,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 13,3 10,3 28,9 42,0 31,6 33,1 42,1
  Muu toiminta
    Ulkoinen liikevaihto 1,6 1,3 4,6 4,1 5,6
    Segmenttien välinen liikevaihto 19,6 18,7 58,6 55,3 73,9
  Muu toiminta yhteensä 21,2 20,1 5,8 63,3 59,3 6,7 79,5
  Eliminoinnit -20,9 -20,3 -63,3 -60,0 -80,4
Yhteensä 75,2 75,1 0,2 237,4 234,9 1,1 316,2
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
milj. euroa *) 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
  Sanomalehdet 5,2 7,0 -24,9 15,2 22,0 -31,0 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 1,3 2,0 -33,2 3,5 5,2 -32,6 7,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 1,8 1,9 -5,6 3,7 5,5 -33,2 6,4
  Muu toiminta -0,1 1,7 -107,8 -3,2 0,0 -8201,2 -1,6
Yhteensä 8,1 12,4 -34,4 18,9 32,4 -41,6 42,0
*) sisältää kertaluonteiset erät

Konsernissa on kuusi toimintasegmenttiä alla olevan taulukon mukaisesti. Samankaltaisia tuotteita ja palveluita tuottavat toimintasegmentit on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi, koska niiden taloudellinen tuloksellisuus ja ominaispiirteet ovat samanlaisia.

RAPORTOITAVA SEGMENTTI: TOIMINTASEGMENTTI:
Sanomalehdet Alma Aluemedia
Iltalehti
Kauppalehti-ryhmä Kauppalehti-ryhmä
Digitaaliset kuluttajapalvelut Markkinapaikat
Alma Diverso
Muu toiminta Muu toiminta

Uuteen Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiin sisältyy aiemman Markkinapaikat-segmentin lisäksi Alma Diverso -toimintasegmentti. Alma Diversoon kuuluvat aiemmin Sanomalehdet-segmentissä raportoidut digitaaliset kuluttajapalvelut Telkku.com, Kotikokki.net, E-kontakti.fi/Neffit.fi, Nytmatkaan.fi ja Suomenyritykset.fi sekä Muu toiminta -segmentissä raportoidut alue- ja paikallislehtien verkkopalveluiden teknisen alustan kehittämistoiminnot.

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation vastaavat erät vertailukaudelta 2011. Osavuosikatsauksen liitteenä esitetyissä taulukoissa on yhteenveto muutoksen vaikutuksesta sekä uuden segmenttikoostumuksen mukaiset segmenttien liikevaihto ja liikevoitto.

Sanomalehdet

Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan Alma Aluemedia ja Iltalehti -liiketoimintayksiköt, yhteensä 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Segmentin tunnetuimmat mediat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

Sanomalehdet-segmentin avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
(milj. euroa) 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 48,9 52,5 -6,8 154,0 162,6 -5,3 218,3
  Levikkiliikevaihto 26,5 28,7 -7,7 79,4 82,4 -3,7 109,9
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 21,7 22,9 -5,6 72,0 77,3 -6,9 104,4
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 0,8 0,8 -5,2 2,6 2,9 -8,1 4,0
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 43,6 45,5 -4,2 135,7 140,2 -3,2 187,7
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 5,7 7,3 -22,6 19,4 23,5 -17,6 32,2
Käyttökate   5,5 7,3 -24,2 15,9 23,1 -30,9 31,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,4 7,0 -23,2 18,4 22,4 -18,0 30,7
% liikevaihdosta 10,9 13,3 11,9 13,8 14,1
Liikevoitto 5,2 7,0 -24,9 15,2 22,0 -31,0 29,7
% liikevaihdosta 10,7 13,3 9,8 13,5 13,6
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 858 976 -12 863 959 -10 940
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin * 0 128 -100 44 115 -62 117


2012 2011 2012 2011 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Tarkastettu levikki
Iltalehti 102 124
Aamulehti 130 081
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Iltalehti.fi 2 690 562 2 696 276 3 333 091 2 883 106 2 978 518
Aamulehti.fi 319 350 305 903 347 779 330 157 333 987

Heinä – syyskuu 2012

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto laski 48,9 (52,5) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 21,7 (22,9) milj. euroa ja se laski 5,6 % (laski 2,3 %). Painetun median ilmoitusmyynti laski 8,1 % (laski 3,6 %).  Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 20,9 %, ja oli 2,4 (2,0) milj. euroa.  Iltalehti.fi vahvisti edelleen asemaansa kasvavilla display-mainonnan markkinoilla.

Segmentin levikkiliikevaihto heinä – syyskuussa laski 7,7 % kappalemääräisten levikkien laskiessa ja oli 26,5 (28,7) milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 5,0 % (3,9 %).

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 43,6 (45,5) milj. euroa ja kokonaiskulut 43,7 (45,5) milj. euroa. Kertaluonteiset kulut liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,4 (7,0) milj. euroa ja liikevoitto oli 5,2 (7,0) milj. euroa. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski levikkiliikevaihdon ja painetun ilmoitusmyynnin vähenemisen vuoksi.

Tammi – syyskuu 2012

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto laski 154,0 (162,6) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 72,0 (77,3) milj. euroa ja se laski 6,9 % (kasvoi 3,6 %). Painetun median ilmoitusmyynti laski 9,1 % (kasvoi 2,6 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 15,0 % ja oli 8,0 (7,0) milj. euroa. Segmentin levikkiliikevaihto tammi – syyskuussa laski 3,7 % ja oli 79,4 (82,4) milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 5,3 % (4,4 %).

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 135,7 (140,2) milj. euroa ja kokonaiskulut 138,9 (140,7) milj. euroa. Kertaluonteiset kulut, 3,2 milj. euroa, liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin ja kiinteistön myyntitappioon.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 18,4 (22,4) milj. euroa ja liikevoitto oli 15,2 (22,0) milj. euroa. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni, sillä levikkiliikevaihto ja painetun median ilmoitusmyynti laskivat.

Segmenttiin kuuluvan Pohjois-Suomen Media Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tammikuussa 2012. Yt-neuvottelujen tuloksena Pohjois-Suomen Media vähentää henkilöstönsä määrää yhdeksällä henkilötyövuodella.

Alma Media yhdisti 34 alue- ja paikallislehteään uuteen Alma Aluemedia -liiketoimintayksikköön vuoden 2012 alusta ja käynnisti mittavan uudistushankkeen sanomalehtien yhteistyön tiivistämiseksi. Hankkeen yhteydessä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Alma Aluemedian henkilöstön määrä vähenee yhteensä sadalla henkilötyövuodella. Osana Alma Aluemedian toimintamallin uudistamista Alma Aluemedia sekä Ilkka-Yhtymään kuuluvat sanomalehdet Ilkka ja Pohjalainen sopivat elokuussa laajamittaisen toiminnallisen sisältö- ja kehitysyhteistyön aloittamisesta. Aiesopimus yhteistyön aloittamisesta allekirjoitettiin 30.8.2012, ja yhdessä kehitettävän toimintatavan on tarkoitus olla voimassa koko laajuudessaan vuoden 2014 alusta.

Kauppalehti-ryhmä

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakasmedian ratkaisuja tuottava Alma 360 -ryhmä ja kaikissa Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
(milj. euroa) 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 12,7 12,6 1,0 41,4 41,5 -0,1 56,7
  Levikkiliikevaihto 3,5 3,8 -5,5 10,9 11,1 -1,7 15,0
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 2,9 3,2 -6,5 10,8 12,0 -9,9 17,1
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 6,2 5,7 9,5 19,8 18,4 7,3 24,6
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 11,2 10,6 6,2 37,8 36,3 4,2 49,3
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 1,7 2,2 -24,1 4,2 5,8 -27,2 8,2
Käyttökate   1,6 2,2 -30,1 4,1 5,8 -29,5 8,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,5 2,0 -26,6 3,6 5,2 -30,0 7,4
% liikevaihdosta 11,6 16,0 8,7 12,5 13,0
Liikevoitto 1,3 2,0 -33,2 3,5 5,2 -32,6 7,4
% liikevaihdosta 10,6 16,0 8,4 12,5 13,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 421 431 -2 414 433 -4,6 429


2012 2011 2012 2011 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Tarkastettu levikki
Kauppalehti 68 252
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Kauppalehti.fi 597 000 638 716 683 761 737 687 729 742

Heinä – syyskuu 2012

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 12,7 (12,6) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 1,0 % (laski 5,4 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 26,8 % (26,6 %).

Katsauskauden ilmoitusmyynti laski 2,9 (3,2) milj. euroon, laskua 6,5 % (laskua 12,9 %). Ilmoitusmyynti verkossa laski 13,0 % (laski 10,7 %) vertailukaudesta. Ilmoitusmyyntiä laski erityisesti pääasiakastoimialojen kysynnän heikkeneminen yleisestä suhdannetilanteesta johtuen.

Segmentin levikkiliikevaihto laski edellisvuoden tasolta 3,5 (3,8) milj. euroon. Sisältö- ja palveluliikevaihto vahvistui 6,2 (5,7) milj. euroon. Sisältö- ja palveluliikevaihtoa kasvattivat erityisesti Alma 360:n uudet asiakkuudet sekä Kauppalehti tietopalvelujen ja digitaalisten sisältöjen kasvaneet myyntituotot.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 11,2 (10,6) milj. euroa ja kokonaiskulut 11,4 (10,6) milj. euroa. Segmentin kuluja kasvatti tuoteuudistusten aiheuttamat tietotekniikka- ja markkinointipanostukset. Kertaluonteiset kulut liittyivät osakkeiden myyntitappioon.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,5 (2,0) milj. euroa ja liikevoitto 1,3 (2,0) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,6 % (16,0 %) liikevaihdosta.

Tammi- syyskuu 2012

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli tammi-syyskuussa 41,4 (41,5) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto laski 0,1 % (laski 0,7 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 26,3 % (24,8 %).

Segmentin ilmoitusmyynti laski 9,9 % (laski 2,6 %) ja oli 10,8 (12,0) milj. euroa. Ilmoitusmyynti verkossa laski 3,7 % (laski 0,5 %) vertailukaudesta.

Segmentin levikkiliikevaihto oli edellisvuoden tasolla 10,9 (11,1) milj. eurossa. Sisältö- ja palveluliikevaihto vahvistui 7,3 % 19,8 (18,4) milj. euroon.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 37,8 (36,3) milj. euroa ja kokonaiskulut 38,0 (36,3) milj. euroa. Kertaluonteiset kulut liittyivät osakkeiden myyntitappioon.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,6 (5,2) milj. euroa ja liikevoitto 3,5 (5,2) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli liikevaihdosta 8,7 % (12,5 %).

Kauppalehti uudisti toukokuussa painetun lehden ja verkkopalvelun sisällöt sekä palveluidensa tilausmuodot.

Digitaaliset kuluttajapalvelut

Vuoden 2012 alusta raportoitu Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentti sisältää aiemman Markkinapaikat-segmentin lisäksi Sanomalehdet- ja Muu toiminta -segmenteissä raportoitujen digitaalisten kuluttajapalvelujen toiminnot.

Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi, MyyJaOsta.com, Telkku.com, Vuodatus.net, Kotikokki.net, E-kontakti.fi, Nytmatkaan.fi sekä Suomenyritykset.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Jobs.cz, Prace.cz, topjobs.sk, CV Online, Mascus, Objektvision.se sekä City24. Lisäksi segmenttiin sisältyy alue- ja paikallislehtien verkkopalveluiden teknisen alustan kehittämistoiminta.

Digitaaliset kuluttajapalvelut avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
(milj. euroa) 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 13,3 10,3 28,9 42,0 31,6 33,1 42,1
  Kotimaan toiminnot 6,5 8,9 -26,4 22,0 27,4 -19,6 36,5
  Ulkomaan toiminnot 6,7 1,4 376,2 20,0 4,2 376,6 5,6
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 11,1 8,4 31,2 36,1 26,3 37,4 35,9
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 3,4 2,3 46,4 9,4 6,6 42,1 8,0
Käyttökate   2,9 2,3 26,9 8,7 6,8 28,0 8,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,2 1,9 20,2 6,0 5,3 13,1 6,3
% liikevaihdosta 16,9 18,1 14,4 16,9 -15,0 14,9
Liikevoitto 1,8 1,9 -5,6 3,7 5,5 -33,2 6,4
% liikevaihdosta 13,2 18,1 8,7 17,4 -49,8 15,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 402 210 92 370 207 78 205
Hankitut liiketoiminnat
Liikevaihto 5,5 0,0 15,6 0,0 0,0
Käyttökate   1,6 0,0 5,1 0,0 0,0
Liikevoitto 0,9 0,0 2,9 0,0 0,0


2012 2011 2012 2011 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Etuovi.com 391 865 424 284 415 641 462 335 453 453
Autotalli.com 94 394 86 030 106 148 100 033 99 142
Monster.fi 93 523 77 063 103 118 90 380 91 205
MyyjaOsta.com 24 232 41 779 32 078 44 611 42 239
Telkku.com 596 076 584 493 725 588 650 503 661 908
Vuodatus.net 226 078 241 547 242 165 263 711 256 582
Kotikokki.net 168 193 186 688 183 714 201 838 196 509
Suomenyritykset.fi 66 701 72 913 69 745 77 725 76 618
Mascus.com 294 947 235 035 344 212 270 728 279 089
City24 159 597 144 760 160 593 144 820 190 842
Bovision 48 735 59 415 55 679 69 840 66 019

Heinä-syyskuu 2012

Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevaihto oli 13,3 (10,3) milj. euroa, kasvua 28,9 % (18,5 %). Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 5,5 milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynti oli 11,7 (8,8) milj. euroa.

Segmentin rekrytointiliiketoiminnan ilmoitusmyynti kasvoi edelleen ulkomaisten yrityskauppojen tukemana. Suomessa toimintaympäristön heikkeneminen käänsi rekrytointimarkkinan ja Monster.fi -palvelun ilmoitusmyynnin laskuun. Asuntokaupan palvelujen kilpailutilanne tasaantui kesällä ja Etuovi.com:in liikevaihto kääntyi kasvuun verrattuna toiseen vuosineljännekseen.

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 11,1 (8,4) milj. euroa ja kokonaiskulut 11,5 (8,4) milj. euroa. Hankittujen liiketoimintojen kulut olivat 4,6 milj. euroa.

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi kolmannella neljänneksellä 2,2 (1,9) milj. euroon. Liikevoitto oli 1,8 (1,9) milj. euroa. Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 0,9 milj. euroa.

Alma Media Oyj osti 1.8.2012 Suomen johtavan nettideittipalvelujen tuottajan, E-Kontakti Oy:n, koko osakekannan. Yhtiö raportoidaan 1.8.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj myi 1.8.2012 Bovision Ab koko osakekannan. Yhtiö raportoitiin osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Tammi – syyskuu 2012

Tammi – syyskuussa Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevaihto oli 42,0 (31,6) milj. euroa, kasvua 33,1 % (20,7 % ). Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 15,6 milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynti oli 37,2 (27,3) milj. euroa.

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 36,1 (26,3) milj. euroa ja kokonaiskulut 38,5 (26,3) milj. euroa. Hankittujen liiketoimintojen kulut olivat 12,7 milj. euroa.

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi -syyskuussa kasvoi 13,1 % 6,0 (5,3) milj. euroon. Liikevoitto oli 3,7 (5,5) milj. euroa. Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevoitto tammi – syyskuussa oli 2,9 milj. euroa. Kertaluonteiset kulut, 2,0 milj. euroa, liittyivät uudelleenjärjestelyihin sekä aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon. Vertailukauden kertaluonteiset tuotot, 0,2 milj. euroa, liittyivät yritysjärjestelyihin. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi tammi – syyskuussa hankittujen liiketoimintojen ansiosta.

Muu toiminta

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin paino- ja jakeluyhtiö Alma Manun sekä emoyhtiön toiminnot. Näiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaisia, sillä ne ovat ensisijaisesti muita liiketoimintasegmenttejä palvelevia yksiköitä.

Muun toiminnan avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
(milj. euroa) 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 21,2 20,1 5,8 63,3 59,3 6,7 79,5
   Ulkoinen liikevaihto 1,6 1,3 20,9 4,6 4,1 13,7 5,6
   Segmenttien välinen liikevaihto 19,6 18,7 4,7 58,6 55,3 6,1 73,9
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 21,4 18,8 13,7 66,2 59,3 11,6 81,0
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 1,3 2,4 -44,2 1,5 3,7 -59,8 3,5
Käyttökate   1,3 2,8 -52,3 1,1 3,6 -67,7 3,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,1 1,3 -110,2 -2,9 0,1 -3778,7 -1,4
% liikevaihdosta -0,6 6,5 -4,5 0,1 -1,8
Liikevoitto -0,1 1,7 -107,8 -3,2 0,0 -8201,2 -1,6
% liikevaihdosta -0,6 8,6 -5,1 -0,1 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 268 250 7 268 239 12 241
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 954 899 6 924 853 8 844


2012 2011 2012 2011 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Painovolyymi (tuhatta kappaletta) 48 948 59 191 151 007 178 381 224 724
Paperin käyttö (tonnia) 6 759 7 752 21 151 23 501 31 428

Alma Media Oyj sopi Alma Median uuden painolaitoksen koneiden ja irtaimiston rahoituksesta Pohjola Pankki Oyj:n kanssa. Solmittujen sopimusten yhteismäärä syyskuun lopussa 2012 on 49,5 milj. euroa, josta toimittajille on syyskuun loppuun mennessä maksettu 33,8 milj. euroa. Investoinnin kokonaismäärä on arviolta 50,0 milj. euroa.

Uuden painokiinteistön vuokrasopimus astui voimaan 1.1.2012 ja se käsitellään konsernin taseessa rahoitusleasingsopimuksena.

Alma Manu laajensi jakelutoimintaansa Lapin maakunnassa. Alma Mediaan kuuluvien Lapin Kansan ja Koillis-Lapin jakelu siirtyi Itellalta Alma Manulle tammikuussa 2012.

Alma Manu käynnisti maaliskuussa Rovaniemen painotoiminnan suunniteltua tehostamista ja uudelleenjärjestämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Huhtikuussa päättyneiden neuvotteluiden tuloksena Rovaniemen painon henkilöstön määrä väheni neljällä henkilötyövuodella.

Alma Manu käynnisti kesäkuussa Pirkanmaan jakelun lehdenjakajia koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Elokuussa päättyneiden neuvotteluiden tuloksena jakelutoiminnassa työmäärä vähenee 13 henkilötyövuodella.

Alma Manu sopi elokuussa Porin painokoneen myymisestä Daily Print i Umeå AB:lle.

OSAKKUUSYHTIÖT

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2011 ja tässä osavuosikatsauksessa käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2012 2011 2012 2011 2011
(milj. euroa) 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Sanomalehdet 0,0 -0,1 0,0 -0,0 -0,0
Kauppalehti-ryhmä
  Talentum Oyj -0,4 2,1 -1,0 2,5 1,8
Digitaaliset kuluttajapalvelut -0,0 -0,0 -0,0 -0,1 -0,1
Muu toiminta
  Muut osakkuusyritykset 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9
Yhteensä -0,2 2,3 -0,4 3,2 2,5

KERTALUONTEISET ERÄT

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Kertaluonteiset erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

KERTALUONTEISET ERÄT 2012 2011 2012 2011 2011
milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Sanomalehdet
  Uudelleenjärjestelykulut -0,1 -3,1 -0,5 -1,0
  Myyntivoitot ja -tappiot -0,1
Kauppalehti-ryhmä
  Myyntivoitot ja -tappiot -0,1 -0,1
Digitaaliset kuluttajapalvelut
  Uudelleenjärjestelykulut -0,2 -2,1
  Myyntivoitot ja -tappiot -0,3 -0,3 0,2 0,2
Muu toiminta
  Uudelleenjärjestelykulut 0,0 -0,3 -0,5 -0,5
  Myyntivoitot 0,4 0,4 0,4
LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT -0,7 0,4 -6,1 -0,4 -1,0
  Muuntoerot 0,1 0,1
RAHOITUSERIEN KERTALUONTEISET ERÄT 0,1 0,1

Kertaluonteiset erät tammi – syyskuussa 2012 olivat Sanomalehdet-, Digitaaliset kuluttajapalvelut – ja Muu toiminta -segmenteissä syntyneitä uudelleenjärjestelykuluja sekä Sanomalehdet-segmentissä ja Kauppalehti-ryhmässä raportoituja myyntitappioita.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Konsernitaseen loppusumma oli syyskuun 2012 lopussa 224,7 (163,8) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 39,8 % (64,6 %) ja oma pääoma osaketta kohden laski 1,05 (1,20) euroon.

Syyskuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 46,1 (-12,4) milj. euroa. Nettovelkojen kasvu johtui painokiinteistön rahoitusleasingsopimuksena käsiteltävän vuokrasopimuksen astumisesta voimaan sekä yrityshankintoja ja osingonmaksua varten nostetuista lainoista. Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo 30.9.2012 oli yhteensä 0,9 (7,9) milj. euroa ja velkojen käypä arvo oli 2,7 (2,0) milj. euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa 2012 oli 13,6 (30,4) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli -24,7 (30,6) milj. euroa. Sanomalehtien arvonlisäveromuutoksen vuoksi vuoden 2012 tilausmaksutuloja kertyi poikkeuksellisesti jo vuoden 2011 puolella, mikä pienensi merkittävästi katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat merkittävimpinä erinä tilikaudella toteutetut liiketoimintojen hankinnat.

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman mukaan yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 30.9.2012 käyttämättä 81 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on 9.10.2013 saakka käytettävissään 30 milj. euron luottolimiitti, josta 30.9.2012 oli käyttämättä 6,0 milj. euroa sekä 19.12.2012 saakka käytettävissä 35 milj. euron luottolimiitti, josta oli 30.9.2012 käyttämättä 35,0 milj. euroa.

Vahvistaakseen ja monipuolistaakseen edelleen rahoitusrakennettaan konserni sopi lokakuussa kahdesta uudesta 25 miljoonan euron luottolimiitistä Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken Ab:n kanssa. Samassa yhteydessä Alma Media irtisanoi aikaisemmin Skandinaviska Enskilda Banken Ab:n kanssa voimassa olleen 35 milj. euron luottolimiittisopimuksen.  Uudet luottolimiitit sovittiin kaksivuotisiksi.

INVESTOINNIT

Alma Media -konsernin investoinnit olivat 78,4 (4,1) milj. euroa tammi-syyskuussa 2012, ja ne koostuivat pääosin yrityshankinnoista, kehityshankkeista sekä normaaleista käyttö- ja ylläpitoinvestoinneista.

HALLINTO

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Timo Aukian, Petri Niemisvirran, Seppo Paatelaisen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Aukia, Kai Seikku, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta, Erkki Solja sekä Seppo Paatelainen puheenjohtajaksi.

Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Timo Aukiaa, Petri Niemisvirtaa ja Seppo Paatelaista lukuun ottamatta hallitukseen valitut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

Juha Nuutinen on nimitetty Alma Media Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.11.2012 lukien.

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2011 on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/hallinto.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2011 osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden, yhteensä 30,2 (52,5) miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 26.3.2012 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2012 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

OSAKE

Heinä – syyskuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 4 120 712 Alma Median osaketta, mikä vastasi 5,5 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 28.9.2012 oli 4,86 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 4,35 euroa ja ylin 5,19 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli tilikauden lopussa 366,9 milj. euroa.

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamisessa tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2011 päätettyä osakeantivaltuutusta.

Alma Media Oyj:n 17.3.2011 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa 17.3.2013 saakka.

OPTIO-OHJELMAT

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä. Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2006 ja 2009 optio-ohjelmat laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,74 %. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmista on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

Alma Media Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustuu Alma Media -konsernin kannattavuuteen ja se maksetaan vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi kolmen kalenterivuoden mittainen Alma Media -konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 – 2014, jolta mahdollinen palkkio maksetaan vuoden ja kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä.

HALLITUKSEN MUUT VALTUUTUKSET

Hallituksella ei ole muita voimassa olevia valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta.

MARKKINATAKAUS

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

LIPUTUSILMOITUKSET

Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä yhtiö ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, ilmoitusmyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat ilmoitusmyynnin kehitykseen. Ilmoitusmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2012

Makrotalouden epävarmuus konsernin päämarkkinoilla vaikeuttaa poikkeuksellisen paljon ilmoitus- ja levikkiliikevaihtojen kehityksen ennustamista. Digitaalisten palveluiden odotetaan edelleen kasvattavan osuuttaan mediamarkkinasta. Alma Media ennakoi, että vuoden 2012 alusta voimaan tullut arvonlisäveron muutos voi pienentää konsernin julkaisemien sanomalehtien levikkejä.

Alma Media toistaa osavuosikatsauksessaan 20.7.2012 antamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan ensisijaisesti toteutuneiden yrityskauppojen johdosta vuoden 2011 tasosta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan alittavan vuoden 2011 tason. Vuoden 2011 liikevaihto oli 316,2 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,9 milj. euroa ja liikevoitto 42,0 milj. euroa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Alma Media Oyj osti 1.10.2012 20 % yritystietopalveluja tuottavan JM-Tieto Oy:n osakekannasta. Yhtiö raportoidaan 1.11.2012 alkaen osana Kauppalehti-ryhmä segmenttiä.

Alma Media sopi lokakuussa 2012 kahdesta uudesta 25 miljoonan euron luottolimiitistä Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken Ab:n kanssa. Samassa yhteydessä Alma Media irtisanoi aikaisemmin Skandinaviska Enskilda Banken Ab:n kanssa voimassa olleen 35 milj. euron luottolimiittisopimuksen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
LAAJA TULOSLASKELMA milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
LIIKEVAIHTO 75,2 75,1 0,2 237,4 234,9 1,1 316,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,5 -83,3 0,2 0,7 -68,0 0,8
Materiaalit ja palvelut 19,7 21,8 -9,4 61,4 66,7 -8,0 88,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 29,2 26,8 9,3 99,0 88,3 12,0 119,8
Poistot ja arvonalentumiset 3,2 2,2 44,8 10,9 6,8 61,3 9,2
Liiketoiminnan muut kulut 15,0 12,4 21,0 47,5 41,4 14,7 57,1
LIIKEVOITTO 8,1 12,4 -34,4 18,9 32,4 -41,6 42,0
Rahoitustuotot 3,1 1,2 169,1 4,0 2,0 105,4 1,1
Rahoituskulut 0,6 0,2 124,2 2,7 0,9 219,3 3,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2 2,3 -106,7 -0,4 3,2 -111,9 2,5
TULOS ENNEN VEROJA 10,5 15,6 -32,6 19,9 36,7 -45,8 42,0
Tuloverot 2,4 3,4 -29,3 4,6 8,7 -47,7 11,2
TILIKAUDEN TULOS 8,1 12,2 -33,6 15,3 28,0 -45,3 30,8
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot -0,2 -0,1 -255,3 0,1 -0,3 127,1 -0,1
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 0,4 -0,2 0,5 -0,4 230,7 -0,1
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,2 -0,3 153,4 0,6 -0,7 -0,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 8,3 12,0 -31,3 15,9 27,3 -41,8 30,6
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 7,9 11,9 14,7 26,8 29,4
Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,4 0,6 1,1 1,4
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 8,0 11,7 15,3 26,2 29,2
Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,4 0,6 1,1 1,4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Tulos/osake, euroa 0,10 0,16 0,20 0,36 0,39
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,10 0,16 0,19 0,35 0,39


TASE milj. euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 61,2 30,4 30,6
Muut aineettomat hyödykkeet 30,5 10,1 9,9
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 37,7 24,1 23,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 33,6 35,4 35,0
Muut rahoitusvarat 4,7 8,5 5,3
Laskennalliset verosaamiset 0,2 0,3 0,5
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 0,7 1,1 1,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 5,5 2,1 4,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 29,6 27,6 26,7
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 0,0 3,4 3,8
Rahavarat 20,9 20,9 57,8
VARAT YHTEENSÄ 224,7 163,8 198,0
TASE milj. euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 45,3 45,3 45,3
Ylikurssirahasto 7,7 7,7 7,7
Muuntoerot 0,3 0,0 0,2
Kertyneet voittovarat 26,3 37,4 40,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 79,6 90,4 93,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,2 2,6 2,9
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 81,9 93,1 96,7
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAISET VELAT
Pitkäaikaiset korolliset velat 26,2 2,1 2,0
Laskennalliset verovelat 5,1 2,3 2,2
Eläkevelvoitteet 2,4 2,6 2,6
Varaukset 0,1 0,1 0,1
Muut rahoitusvelat 0,7 0,8 0,9
Muut pitkäaikaiset velat 0,4 0,3 0,3
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat 40,9 6,5 23,5
Saadut ennakot 18,8 19,7 28,2
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,0 0,0 1,5
Varaukset 0,3 0,9 1,0
Ostovelat ja muut velat 47,9 35,4 38,9
VELAT YHTEENSÄ 142,8 70,8 101,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 224,7 163,8 198,0


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2012 45,3 7,7 0,2 40,6 93,9 2,9 96,7
Tilikauden tulos 14,7 14,7 0,6 15,3
Muut laajan tuloksen erät 0,1 0,5 0,6 0,6
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -30,2 -30,2  -30,2 
Tytäryritysten osingonjako -1,3  -1,3 
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,7 0,7 0,7
Toteutetut osakeoptiot
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset
Oma pääoma 30.9.2012 45,3 7,7 0,3 26,3 79,6 2,2 81,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2011 45,0 4,7 0,4 62,7 112,8 2,0 114,8
Tilikauden tulos 26,8 26,8 1,1 28,0
Muut laajan tuloksen erät -0,3 -0,4 -0,7 -0,7
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -52,4 -52,4 -52,4
Tytäryritysten osingonjako -0,7 -0,7
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,7 0,7 0,7
Toteutetut osakeoptiot 0,3 3,0 3,3 3,3
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset 0,1 0,1
Oma pääoma 30.9.2011 45,3 7,7 0,0 37,4 90,4 2,6 93,1
Sarakeotsikot edellisessä oman pääoman muutoslaskelmassa
A=Osakepääoma
B=Ylikurssirahasto
C=Muuntoerot
D=Kertyneet voittovarat
E=Yhteensä
F=Määräysvallattomien omistajien osuus
G=Oma pääoma yhteensä


2012 2011 2012 2011 2011
RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 8,1 12,2 15,3 28,0 30,8
Oikaisuerät 6,3 3,2 18,1 12,3 20,2
Käyttöpääoman muutos -13,3 -8,2 -12,1 0,2 14,2
Saadut osingot 0,6 0,6 0,8 1,0 1,1
Saadut korot 0,0 0,3 0,1 0,8 0,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,4 -0,2 -1,5 -0,8 -1,3
Maksetut verot 0,0 -3,5 -7,1 -11,0 -14,6
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 1,3 4,4 13,6 30,4 50,7
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,6 -0,4 -2,4 -1,9 -2,8
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta -3,8 -0,1 -42,9 0,0 -0,1
Osakkuusyritysten hankinta -0,1 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3
Tytäryritysten myynti 0,0 0,0 3,8 2,1 2,5
Osakkuusyritysten myynti ja pääoman palautukset 0,0 0,0 0,9 0,3 0,7
Investointien rahavirta yhteensä -4,2 -0,5 -38,2 0,2 0,0
Rahavirta ennen rahoitusta -2,9 3,9 -24,7 30,6 50,7
Rahoituksen rahavirta
Optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut 0,0 0,0 0,0 3,3 3,2
Lyhytaikaisten lainojen nostot 4,0 0,0 28,0 15,0 37,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,7 -6,3 -8,9 -11,0 -16,4
Korollisten saamisten muutos 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3
Maksetut osingot 0,0 0,0 -31,5 -53,2 -53,2
Rahoituksen rahavirta yhteensä 3,3 -6,2 -12,4 -45,8 -29,0
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) 0,5 -2,3 -37,0 -15,1 21,7
Rahavarat kauden alussa 20,3 23,2 57,8 36,3 36,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1 0,0 0,1 -0,3 -0,2
Rahavarat kauden lopussa 20,9 20,9 20,9 20,9 57,8


HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2012
Alma Media on hankkinut seuraavat tytäryritykset ja liiketoiminnot
Liiketoiminto Hankintahetki Hankintaosuus
Sanomalehdet-segmentti
Koti-Kymppi lehti Paikallislehti 2.1.2012 100 %
Digitaaliset kuluttajapalvelut
LMC s.r.o Verkkopalvelu 2.1.2012 100 %
CV Online Verkkopalvelu 1.2.2012 100 %
PlanMyRoom Finland Oy Verkkopalvelu 2.5.2012 100 %
Suomen Hankintakeskus Oy Verkkopalvelu 1.6.2012 100 %
Adalia Media Inc Verkkopalvelu 1.6.2012 51 %
E-kontakti Oy Verkkopalvelu 1.8.2012 100 %
Sanomalehdet -segmentin liiketoimintahankinnalla ei ole olennaista vaikutusta Alma Media -konsernin
lukuihin ja siksi sen osalta lisätietoja ei esitetä.
Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin hankittujen liiketoimintojen alkavat taseet
konsernissa, kokonaishankintahinta ja rahavirtavaikutus:
LMC s.r.o
milj. euroa Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2
Aineettomat hyödykkeet 7,5 22,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,3 3,3
Rahavarat 5,9 5,9
Yhteensä 16,8 31,4
Laskennalliset verovelat 0,0 2,9
Ostovelat ja muut velat 7,5 7,5
Yhteensä 7,5 10,4
Nettovarat 9,4 21,0
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 5,9
CV Online
milj. euroa Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0
Aineettomat hyödykkeet 1,3 2,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,2 0,2
Rahavarat 0,4 0,4
Yhteensä 2,0 2,9
Laskennalliset verovelat 0,1 0,4
Ostovelat ja muut velat 0,5 0,5
Yhteensä 0,6 0,8
Nettovarat 1,4 2,1
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 0,4
E-kontakti Oy
milj. euroa Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0
Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0
Rahavarat 0,5 0,5
Yhteensä 0,5 0,5
Laskennalliset verovelat 0,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 0,2 0,2
Yhteensä 0,2 0,2
Nettovarat 0,3 0,3
Hankitun tytäryrityksen  rahavarat 0,5
Hankintameno, milj. euroa
LMC s.r.o
Käteismaksu 39,2
Ehdolliset vastikkeet 3,9
Kokonaishankintameno 43,1
Hankintameno, milj. euroa
CV Online
Käteismaksu 4,0
Ehdolliset vastikkeet 1,2
Kokonaishankintameno 5,2
Hankintameno, milj. euroa
E-kontakti Oy
Käteismaksu 4,2
Ehdolliset vastikkeet 0,0
Kokonaishankintameno 4,2
Ehdollisten vastikkeiden määrä perustuu hankittujen liiketoimintojen vuoden 2012 arvioituun
liikevoittoon. Ehdolliset kauppahintavastikkeet on luokiteltu johdannaisiksi. IAS 39:n mukaisesti ne on
merkitty taseeseen käypään arvoonsa tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusveloiksi.  Käyvän arvon
muutokset on kirjattu tuloslaskelman rahoituseriin.


Liikearvon syntyminen LMC:n hankinnassa
Luovutettu vastike 43,1
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus -21,0
Liikearvo 22,0
Liikearvon syntyminen CV Onlinen hankinnassa
Luovutettu vastike 5,2
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus -2,1
Liikearvo 3,1
Liikearvon syntyminen E-kontakti Oy:n hankinnassa
Luovutettu vastike 4,2
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus -0,3
Liikearvo 3,9

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin muut hankinnat, PlanMyRoom Finland Oy, Suomen Hankintakeskus Oy sekä Adalia Media Inc, eivät muodosta konsernin taseen kannalta merkittäviä eriä. Segmenttiin hankittujen liiketoimintojen hankintahinta oli yhteensä 0,7 milj. euroa ja niistä syntyi yhteensä 0,8 milj. euroa liikearvoa.

Konsernin vuoden 2011 liikevaihto olisi ollut arviolta 338,4 milj. euroa (raportoitu 316,2 milj. euroa) ja liikevoitto 47,2 milj. euroa (raportoitu 42,0 milj. euroa), mikäli hankinnat olisivat toteutuneet vuoden 2011 alussa.

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät pääasiassa tuotemerkkeihin, hankittuihin ICT-sovelluksiin sekä asiakassopimuksiin. Hankinnassa syntyneeseen liikearvoon vaikuttivat hankittuun liiketoimintaan liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut.

EHDOLLISET KAUPPAHINNAT

Liiketoimintakaupoista syntyneet ehdolliset vastikkeet luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi rahoitusvelaksi. Tehtyjen liiketoimintakauppojen ehdollisten vastikkeiden määrä perustuu hankittujen liiketoimintojen vuosien 2010 – 2014 liikevaihtoon ja liikevoittoon. Käyvät arvot ovat ennustettuja loppukauppahintoja diskontattuina nykyhetkeen.  

EHDOLLISET KAUPPAHINTASAATAVAT
Saatavien alkuperäinen käypä arvo 8,4
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina -1,4
Saadut suoritukset -5,9
Käyvän arvon muutokset tilikaudella -0,2
Saatavien käypä arvo katsauskauden lopussa 0,9
EHDOLLISET KAUPPAHINTAVELAT
Velkojen alkuperäinen käypä arvo 8,0
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina -0,6
Maksetut velat -1,9
Valuuttakurssimuutos 0,0
Käyvän arvon muutokset tilikaudella -2,8
Velkojen käypä arvo katsauskauden lopussa 2,7


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2012 2011 2012 2011 2011
milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
  Suomi 71,7 71,4 226,3 224,2 301,8
  Muut EU-maat 3,3 3,5 10,1 9,9 13,3
  Muut maat 0,2 0,2 1,0 0,8 1,1
Yhteensä 75,2 75,1 237,4 234,9 316,2

TIEDOT SEGMENTEITTÄIN

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Digitaaliset kuluttajapalvelut ja Muu toiminta. Osavuosikatsauksen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto- ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.

VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
  Sanomalehdet 36,1 39,4 39,6
  Kauppalehti-ryhmä 40,0 42,3 40,8
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 80,0 30,8 26,6
  Muu toiminta 32,2 21,8 22,4
  Kohdistamattomat varat ja eliminoinnit 36,4 29,5 68,5
Yhteensä 224,7 163,8 198,0
VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
  Sanomalehdet 30,4 29,5 38,6
  Kauppalehti-ryhmä 10,5 10,2 11,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 14,2 8,0 6,4
  Muu toiminta 13,2 11,1 14,9
  Kohdistamattomat velat ja eliminoinnit 74,5 12,1 30,4
Yhteensä 142,8 70,8 101,2


2012 2011 2012 2011 2011
INVESTOINNIT milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
  Sanomalehdet 0,2 0,4 1,1 1,4 2,5
  Kauppalehti-ryhmä 0,2 0,1 0,4 0,5 0,6
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 0,6 0,3 49,6 1,5 2,0
  Muu toiminta 4,9 0,3 27,2 0,7 1,2
Yhteensä 5,9 1,3 78,4 4,2 6,3

VARAUKSET

Yhtiöllä oli 30.9.2012 yhteensä 0,4 (1,0) milj. euroa varauksia. Merkittävin osa varauksista on uudelleenjärjestelyvarauksia. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.

VASTUUT

VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Muut vastuusitoumukset
  Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 1,3
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
  Yhden vuoden kuluessa 8,9 7,3 7,1
  1-5 vuoden kuluessa 25,1 22,8 27,1
  Yli viiden vuoden kuluttua 35,7 44,9 43,7
  Yhteensä 69,7 74,9 77,9
Lisäksi konsernilla on IFRIC 4 perusteella
sellaisia ostosopimuksia, joihin sisältyy IAS 17 mukainen muu vuokrasopimuskomponentti. Näiden ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset: 1,2 1,7 1,5

Taulukossa esitettyjen vuokravastuiden lisäksi Alma Median uuden painolaitoksen koneiden ja irtaimiston rahoituksesta Pohjola Pankki Oyj:n kanssa solmittujen rahoitusleasingsopimusten yhteismäärä on 49,5 milj. euroa. Investoinnin kokonaismäärä on arviolta 50,0 milj. euroa. Sopimukset tullaan käsittelemään konsernin tilinpäätöksessä rahoitusleasingsopimuksina IAS 17:n mukaisesti painolaitoksen käyttöönotosta alkaen.

JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit
  Käypä arvo * -0,1 0,0 -0,1
  Nimellisarvo 1,1 1,2 1,1
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan emoyhtiön merkittävimmät omistajat, osakkuusyhtiöt sekä niiden omistamat yhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto ja heidän lähipiirinsä (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Lähipiirin kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa tiivistelmä:

2012 2011 2012 2011 2011
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,1 0,1 0,7 0,2 0,3
Tavaroiden ja palveluiden ostot 0,7 0,9 2,5 3,0 4,0
Myynti, laina- ja muut saamiset
raportointikauden lopussa
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ostovelat raportointikauden lopussa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

OPTIO-OHJELMAT
Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä.

Optio-ohjelmat 2006A, 2006B ja 2006C ovat päättyneet.

Optio-ohjelman 2009 perusteella optio-oikeuksia voidaan antaa vuosina 2009 – 2011 yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2009A, 710 000 kappaletta tunnuksella 2009B ja 710 000 kappaletta tunnuksella 2009C.

2009A-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 1.4.2012-31.3.2014. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 532 750 kappaletta 2009A-optio-oikeutta ja tämän lisäksi johto on myynyt 62 250 kappaletta 2009A-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli syyskuussa 2012 3,71 euroa. 2009A-optioilla ei tehty osakemerkintöjä 30.9.2012 mennessä.

2009B-optioita myönnettiin 610 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 1.4.2013-31.3.2015. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 535 000 kappaletta 2009B-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli syyskuussa 2012 6,23 euroa.

2009C-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009C on 1.4.2014 – 31.3.2016. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 565 000 kappaletta 2009C-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta oli syyskuussa 2012 7,55 euroa.

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, optio-ohjelmat 2006 ja 2009 laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,74 %.

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2012

Alma Media Oyj:n hallitus on helmikuussa 2012 hyväksynyt uuden, osakeomistukseen perustuvan kannustinjärjestelmän Alma Media -konsernin avainhenkilöstölle. Järjestelmässä on kolme (3) yhden (1) kalenterivuoden mittaista konsernin tulokseen perustuvaa ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi (1) kolmen (3) kalenterivuoden mittainen konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012-2014.

Järjestelmän palkkio maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen vuosina 2013, 2014 ja 2015 huhtikuun loppuun mennessä osakkeiden ja rahan yhdistelmänä.  Ansaintajakson 2012-2014 palkkio vahvistetaan huhtikuun 2015 loppuun mennessä, ja se maksetaan kahdessa (2) yhtä suuressa erässä yhden (1) vuoden ja kahden (2) vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Järjestelmän perusteella yhden vuoden ansaintajaksoilta palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa, pantata tai muutoin käyttää (luovutusrajoitus) niille asetetun sitouttamisjakson aikana (sitouttamisjakso). Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2012 ansaittujen osakkeiden osalta 31.12.2014, ansaintajaksolta 2013 ansaittujen osakkeiden osalta 31.12.2015 sekä ansaintajaksolta 2014 ansaittujen osakkeiden osalta 31.12.2016.

Palkkiota ei makseta avainhenkilölle, jos konserniyhtiö tai avainhenkilö irtisanoo tai purkaa avainhenkilön työ- tai toimisopimuksen ennen palkkion maksamista. Avainhenkilön on palautettava luovutusrajoituksen alaiset palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta viipymättä yhtiölle tai sen määräämälle, jos konserniyhtiö tai avainhenkilö irtisanoo tai purkaa avainhenkilön työ- tai toimisopimuksen ennen sitouttamisjakson päättymistä. Ansaintajaksolta 2012-2014 ansaittuihin osakkeisiin ei liity sitouttamisjaksoa.

Koko järjestelmän perusteella annetaan palkkiona yhteensä enintään 600 000 osaketta ja rahaa määrä, joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin osakkeiden kirjaushetkellä.

Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu ensimmäisenä ansaintajaksona, vuonna 2012, noin 25 henkilöä. Järjestelmän arvo ansaintajaksona 2012 vastaa 120 000 osakkeen arvoa ja rahamäärää, joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin olettaen, että hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Ansaintajaksolta 2012 – 2014 järjestelmän arvo vastaa 212 000 osakkeen arvoa ja rahamäärää, joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin olettaen, että hallituksen asettama kasvutavoite saavutetaan.

Järjestelmästä kirjataan kulua osakepalkkion käypään arvoon perustuen oikeuden syntymisajanjakson kuluessa kunnes osakkeet ovat vapaasti kohderyhmän käytettävissä. Osakkeen käypä arvo on osakkeen kurssi vähennettynä ansaintajakson aikana odotettavissa olevilla osingoilla. Käypä arvo määritellään päivänä, jona kohderyhmä on hyväksynyt järjestelyn ehdot. Rahana maksettavan palkkion käypä arvo määritellään kunakin raportointihetkenä tarkasteluhetken osakkeen pörssikurssin perusteella.

KONSERNI VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010
milj. euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Liikevaihto
  Sanomalehdet 48,9 53,2 51,9 55,8 52,5 57,1 53,0 57,0 53,0
  Kauppalehti-ryhmä 12,7 14,4 14,3 15,2 12,6 15,0 13,9 16,1 13,3
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 13,3 13,8 14,9 10,5 10,3 10,9 10,4 10,7 8,7
  Muu toiminta 21,2 21,0 21,0 20,2 20,1 20,2 19,1 19,1 19,3
  Eliminoinnit -20,9 -21,4 -21,1 -20,4 -20,3 -20,4 -19,3 -19,9 -19,0
LIIKEVAIHTO 75,2 81,0 81,1 81,3 75,1 82,7 77,1 83,0 75,2
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä
  Sanomalehdet 43,6 46,0 46,1 47,5 45,5 48,1 46,5 47,6 44,3
  Kauppalehti-ryhmä 11,2 13,5 13,1 13,0 10,6 13,0 12,7 14,4 10,9
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 11,1 12,5 12,6 9,6 8,4 9,1 8,7 10,6 8,5
  Muu toiminta 21,4 22,8 22,1 21,7 18,8 21,4 19,2 19,3 17,3
KOKONAISKULUT ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 66,4 73,4 72,8 71,4 63,1 71,2 67,8 72,0 61,9
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä
  Sanomalehdet 5,4 7,2 5,9 8,3 7,0 9,0 6,5 9,5 8,7
  Kauppalehti-ryhmä 1,5 0,9 1,3 2,2 2,0 2,0 1,2 1,7 2,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 2,2 1,4 2,4 0,9 1,9 1,8 1,7 -0,1 0,2
  Muu toiminta -0,1 -1,7 -1,0 -1,5 1,3 -1,2 -0,1 -0,1 2,0
LIIKEVOITTO/-TAPPIO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 8,9 7,7 8,5 10,1 12,0 11,5 9,3 11,0 13,4
% liikevaihdosta
  Sanomalehdet 10,9 13,5 11,3 14,9 13,3 15,7 12,3 16,6 16,5
  Kauppalehti-ryhmä 11,6 6,0 8,9 14,5 16,0 13,1 8,6 10,8 18,2
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 16,9 10,2 16,0 8,9 18,1 16,5 16,1 -1,2 2,6
  Muu toiminta -0,6 -8,2 -4,8 -7,6 6,5 -5,8 -0,3 -0,7 10,3
% LIIKEVAIHDOSTA 11,8 9,5 10,4 12,4 16,0 14,0 12,1 13,2 17,8
Kertaluonteiset erät
  Sanomalehdet -0,1 -2,6 -0,5 -0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,4 0,1
  Kauppalehti-ryhmä -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut -0,5 -0,3 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3
  Muu toiminta 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,4 -0,5 0,0 0,0 -0,2
KERTALUONTEISET ERÄT -0,7 -2,9 -2,5 -0,5 0,4 -0,5 -0,3 -0,3 0,2
Liikevoitto/-tappio
  Sanomalehdet 5,2 4,6 5,3 7,8 7,0 9,0 6,0 9,1 8,8
  Kauppalehti-ryhmä 1,3 0,9 1,3 2,2 2,0 2,0 1,2 1,7 2,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,8 1,1 0,8 0,9 1,9 1,8 1,8 0,0 0,5
  Muu toiminta -0,1 -1,7 -1,3 -1,5 1,7 -1,7 -0,1 -0,1 1,8
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 8,1 4,8 6,0 9,6 12,4 11,0 9,0 10,7 13,6
Rahoitustuotot 3,1 0,7 0,0 0,2 1,2 1,0 0,5 1,0 0,1
Rahoituskulut 0,6 0,3 1,7 3,9 0,3 0,8 0,6 0,0 0,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2 0,3 -0,5 -0,6 2,3 0,4 0,4 0,4 -0,1
TULOS ENNEN VEROJA 10,5 5,6 3,8 5,3 15,6 11,8 9,3 12,1 13,4
Tuloverot -2,4 -1,1 -1,1 -2,4 -3,4 -3,0 -2,4 -2,9 -3,5
TILIKAUDEN TULOS 8,1 4,5 2,7 2,8 12,2 8,8 6,9 9,2 9,8

PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34). Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2011 lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä, 1.1.2012 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2011 kanssa. Tilikaudet 2011 ja 2012 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2011 – 2012.

Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin vuositilinpäätöksessä. Vuonna 2012 on otettu käyttöön kaksi uutta tunnuslukua; käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja käyttökate. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä on laskettu kaavalla liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä lisättynä poistoilla ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä. Käyttökate lasketaan kaavalla liikevoitto lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1). Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2012 käyttöön otettuja uusia laskentastandardien muutoksia:

Muutos IFRS 7: Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
Muutos IAS 12:Tuloverot

Edellä mainittujen uusien standardien muutoksien vaikutus on konsernissa ollut vähäinen.

Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän vuoksi levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.

YLEISLAUSUNTO

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 2012

Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden 2012 viimeiseltä neljännekseltä ja koko tilikaudelta perjantaina 15.2.2013.

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA
2011
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN Uusi Vanha
milj. euroa rakenne rakenne Muutos
  Sanomalehdet
   Ulkoinen liikevaihto 214,1 217,3 -3,2
   Segmenttien välinen liikevaihto 4,3 4,2 0,1
  Sanomalehdet yhteensä 218,3 221,5 -3,1
  Kauppalehti-ryhmä
   Ulkoinen liikevaihto 55,9 55,9 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,8 0,8 0,0
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 56,7 56,7 0,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut
   Ulkoinen liikevaihto 40,7 37,5 3,2
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,4 -0,5 1,9
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 42,1 37,0 5,2
  Muut toiminnot
   Ulkoinen liikevaihto 5,6 5,6 -0,1
   Segmenttien välinen liikevaihto 73,9 75,9 -2,0
  Muut toiminnot yhteensä 79,5 81,5 -2,0
  Eliminoinnit -80,4 -80,4 0,0
Yhteensä 316,2 316,2 0,0
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa *)
Uusi Vanha
rakenne rakenne Muutos
  Sanomalehdet 29,7 30,2 -0,4
  Kauppalehti-ryhmä 7,4 7,4 0,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 6,4 5,8 0,6
  Muut toiminnot -1,6 -1,4 -0,2
Yhteensä 42,0 42,0 0,0
*) sisältää kertaluonteiset erät


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA
2011
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2011 2011 2011 2011 2011
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet
   Ulkoinen liikevaihto 52,0 56,0 51,4 54,6 214,1
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,0 1,1 1,0 1,1 4,3
  Sanomalehdet yhteensä 53,0 57,1 52,5 55,8 218,3
  Kauppalehti-ryhmä
   Ulkoinen liikevaihto 13,7 14,8 12,4 15,0 55,9
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 13,9 15,0 12,6 15,2 56,7
  Digitaaliset kuluttajapalvelut
   Ulkoinen liikevaihto 10,0 10,6 9,9 10,2 40,7
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,3 0,4 0,3 1,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 10,4 10,9 10,3 10,5 42,1
  Muut toiminnot
   Ulkoinen liikevaihto 1,4 1,3 1,3 1,5 5,6
   Segmenttien välinen liikevaihto 17,7 18,8 18,7 18,7 73,9
  Muut toiminnot yhteensä 19,1 20,2 20,1 20,2 79,5
  Eliminoinnit -19,3 -20,4 -20,3 -20,4 -80,4
Yhteensä 77,1 82,7 75,1 81,3 316,2
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2011 2011 2011 2011 2011
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 6,0 9,0 7,0 7,8 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 1,2 2,0 2,0 2,2 7,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,8 1,8 1,9 0,9 6,4
  Muut toiminnot -0,1 -1,7 1,7 -1,5 -1,6
Yhteensä 9,0 11,0 12,4 9,6 42,0
*) sisältää kertaluonteiset erät
  • Julkaistu: 25.10.2012, 10:59
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli